Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN CALENDARISTIC SEMESTRIAL I-II

Clasa a VII-a

Școala:
Profesor
Măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2:
- igiena mâinilor la începutul și finalul orei, pe tot parcursul activității nu se va atinge fața, gura, ochii, nasul, cu mâinile neigienizate;
- fără contact fizic în timpul formațiilor adunare, de exersare, a jocurilor, distanța minimă 1,5 m;
- circuite în vestiare, sala de sport, terenurile de sport pentru evitarea contactului fizic;
- dezinfectarea în mod regulat a materialelor sportive (mingi, aparate de gimnastică etc.)

UNITATI DE CS CONȚINUTURI SEM I SEM II OBS


INVATARE În cazul lecțiilor on-line sunt selectate doar activitațile
potrivite exersării individuale (sau cu membrii familiei), în NR.ORE SAPT. NR. ORE SAPT.
ALOCATE ALOCATE
spațiul locuinței
DEZVOLTARE 2.1  structura şi parametrii exerciţiilor fizice pentru creşterea masei
FIZICĂ 2.3.
ARMONIOASĂ musculare ;
 structura şi parametrii exerciţiilor fizice pentru diminuarea
ţesutului adipos;
 raportul corect dintre înălţime şi greutate, specific vârstei şi Permanent Permanent
genului cunoştinţe despre:
- factorii alimentari şi tipurile de efort care concură la creşterea
masei musculare;
- factorii alimentari, vestimentari şi tipurile de efort care
concură la diminuarea ţesutului adipos;
CAPACITATE 2.3 1. Deprinderi de locomoție:acțiuni combinate: mers, alergare,
MOTRICĂ 3.1 săritură; căţărare - escaladare - tracţiune - târâre
3.2 2. De manipulare și stabilitate: acţiuni combinate: aruncare,
3.3 prindere, transport/împingere de obiecte; Permanent
3. Deprinderi de manipulare şi stabilitate acţiuni combinate:
aruncare, prindere, transport/împingere de obiecte deprinderi de
locomoţie, de manipulare şi de stabilitate exersate în parcursuri
aplicative şi ştafete
Calități mortice Viteza 4 2-3
Îndemânarea (capacități coordinative) 6 1-3

Forța
8 4-7
Rezistența
6 7-9
Calități motrice combinate 6 7-9
Școala alergării Permanent
Alergarea de rezistență 10 12-16
Alergarea de viteză cu start de 8 2-5
jos
Școala săriturii Permanent
Atletism
Săritura în lungime de pe loc 6 9-12
Săritura în înălțime cu pășire
Școala aruncării Permanent
DISCIPLINE Aruncarea mingii de oină cu 6 4-6
SPORTIVE elan, la distanță
Gimnastică Acrobatică 12 1-6
Săritură cu rostogolire, în
Sărituri ghemuit, pe lada de gimnastică
la aparate așezată longitudinal
săritura în sprijin depărtat
peste capră
Handbal 33 1-17 32 1-17
Joc sportiv Fotbal 13 secundare 1-7 24 5-17
Baschet 13 secundare 1-7 24 5-17
Igiena si 1.1 Caracteristicile echipamentului adecvat diferitelor condiţii de lucru; Permanent
protectie 1.2 Conţinutul şi valoarea pregătirii organismului pentru efort;
individuala 3.2 Relaţiile dintre efort şi pauzele de revenire;
3.3 Mijloace de autoprotecţie în timpul desfăşurării întrecerilor şi
concursurilor;
Cunoştinţe despre rolul respiraţiei în efort şi măsurile eficiente de
igienă individuală în lecţiile de educaţie fizică și sport, întreceri,
concursuri şi după încheierea acestora.
Comportamente 2.3 Conducerea, subordonarea și colaborarea în activităţi practice; Permanent
și atitudini 3.2 Evitarea situaţiilor „conflictuale” care pot interveni în activităţile
3.3 practice;
Intervenție pentru aplanarea/rezolvarea situaţiilor conflictuale;
comportamentele integrate în noţiunea de fair-play;
Exemple deosebite de comportamente în spiritul fairplay - ului
Evaluare sumativă:
1 6
 Alergare de viteză pe 50m plat, cu start de sus;
1 12
 Săritura în lungime de pe loc;
1 17
 Complex de dezvoltare fizică armonioasă;

 Gimnastică: exercițiu la sol cu elemente impuse (5 elemente)/ Forță: exerciții pentru 1 6


dezvoltarea principalelor grupe musculare;
1 12
 Probă atletică: aruncarea mingii de oină/Capacități coordonative/Îndemânare/

 Joc sportiv / Alergare de rezistență 1 17


*Conform OMEC/MS nr.5487/1494/2020, nu vor fi utilizate obiecte care pot fi manevrate de toți elevii;
Nu vor fi practicate jocuri cu mingea și nici activități care implică schimbul de obiecte;
Vor fi evitate structurile care presupun atingerea suprafețelor de contact care nu pot fi dezinfectate;
Conținuturile planificărilor sunt structurate astfel încât se supun condițiilor speciale de protecție a sănătății elevilor.

S-ar putea să vă placă și