Sunteți pe pagina 1din 2

Centrala îndeplineşte funcţia de coordonare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în filiale,

agenţii şi reprezentanţe. În acelaşi timp în incinta centralei băncii activează organele de conducere ,
de asemenea unele operaţiuni şi activiăţi sunt prerogativa exclusivă a centralei: decontările
intrabancare şi interbancare, operaţiunile cu valori mobiliare, plăţile internaţionale, acordarea
creditelor semnificative, aprobarea business-planurilor, strategiilor de dezvoltare, evidenţa contabilă
consolidată etc.
Filialele efectuează cea mai mare parte din operaţiunile permise de autorizaţia bancară deţinută, cu
excepţia celor enumerate mai sus. Filiala băncii desfăşoară în numele ei toate sau unele din
activităţile financiare prevăzute de licenţa eliberată băncii şi acţionează în limitele împuternicirilor
acordate de bancă. Filiala băncii poate avea subdiviziuni structurale interne (agenţii, puncte de
schimb valutar) situate în afara sediului ei, care nu au bilanţ separat.
Agenţia poate desfăşura activităţi (inclusiv cele ale punctului de schimb valutar) determinate de
bancă în conformitate cu lista activităţilor permise acesteia, stabilite în actele normative ale Băncii
Naţionale. De regulă acestea sunt atragerea depozitelor de la persoanele fizice, primirea plăţilor
pentru servicii comunale, deservirea cardurilor bancare, schimb valutar etc.
Reprezentanţa băncii nu are dreptul să desfăşoare activităţi financiare şi alte activităţi, cu excepţia
celor de informare, reprezentare şi apărare a intereselor băncii.
Departamentele, direcţiile şi secţiile principalele ale băncii comerciale sunt reflectate în figura 2.3.2.

Societatea bancară

Departamente/Direcţii/Secţii

Deco Oper Orga


Coor ntări/ Casi Cont aţiun Siste nizar
dona instr ablit Valo Inves
erie/ Cred i me Mark Jurid e/Re
re/St ume ate/C valut ri tiţii
Trez itare infor finan eting ic surse
rateg nte oreri ontro are/e mobi
maţi ciare uma
ie de e l xtern liare
onale ne
plată e

Fig. 2.3.2. Departamentele, direcţiile şi secţiile principalele ale băncii comerciale


Centrala băncii

Filială Filială Reprezentanţă

Agenţie Agenţie Reprezentanţă Reprezentanţă

Reprezentanţă Reprezentanţă