Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea “Stiinte Economice”


Departamentul “Finanțe și Bănci”

Referat

la disciplina “Management”

“Mediul extern indirect(general) şi factorii acestuia”

Chișinău 2020
Pentru existența și funcționalitatea unei organizații efective și eficiente, managerii trebuie să
cunoască toți factorii din interiorul întreprinderii cât și din exteriorul ei care influențează
activitatea organizației.Factorii din exteriorul organizației care acționează într-o formă sau
alta asupra acesteia reprezintă contextul în care organizatia activează și există.Succesul
organizației depinde de gradul în care întreprinderea reușește să se acomodeze și să
controleze influența factorilor din mediul exterior.
Astfel mediul exterior este compus din totalitatea factorilor din afara organizaţiei care
influenţează asupra derulării evenimentelor din cadrul ei. După modul de acţiune asupra
întreprinderii distingem două grupe de factori care formează:
1 Mediul exterior direct - factorii cu influenţă directă asupra firmei sau care interceptează
influenţa ei este format din: consumatorii, concurenții, furnizorii, organizaţiile statale,
sindicatele.
2 Mediul exterior general(indirect) - factorii cu acţiune indirectă asupra firmei manifestându-
şi influenţa prin intermediul primilor: mediul macroeconomic, informațional, internaţional.
politic, social-cultural, tehnologic.

Caracteristicile mediul exterior:


 interdependenţa factorilor mediului extern - raportul în care schimbarea unui factor
acţionează asupra altor factori. Ex. La creşterea nivelului preţului la materia primă în
organizaţii creşte interesul faţă de tehnica şi tehnologia mai economicoase.
 complexitatea mediului extern - numărul factorilor la care organizaţia este obligată
să reacţioneze şi de asemenea nivelul varietăţii fiecărui factor. Cu cît firma este mai
mare cu atât este mai complex mediul.
 mobilitatea mediului - se caracterizează prin viteza cu care au loc schimbările în
exteriorul organizaţiei. Majoritatea savanţilor sunt de părerea că mediul organizaţiilor
contemporane se modifică cu o viteză în creştere. Cel mai mobil este mediul pentru
firmele din domeniul tehnologiilor înalte. În afară de acesta mobilitatea mediului poate
fi mai înaltă pentru unele subdiviziuni ale organizaţiei (secţia cercetări) şi mai mică
pentru altele (secţii de producţie). Dacă însă firma este internaţională şi fabricarea se
efectuează în diferite ţări - mediul pentru secţiile de producţie este mai dinamic.
 incertitudinea mediului - cantitatea şi calitatea informaţiei de care dispune
organizaţia în privinţa unui factor concret şi, de asemenea, siguranţa în exactitatea ei.
Dacă informaţie e insuficientă şi sunt îndoieli în exactitatea ei, mediul devine mai
incert decât în situaţia posedăm informaţia adecvată şi sigură. Cu cât mediul este mai
incert - cu atât e mai dificilă primirea deciziilor efective.

Mediu exterior general cuprinde următoarele elemente elemente:


 Mediu macroeconomic (starea economiei ţării) - priveşte economia în ansamblu şi se
caracterizează prin indicatori: rata dobânzii si inflaţiei, nivelul şi structura şomajului,
cursul valutar, faza ciclului economic (criză, declin, relansare, prosperitate),
 Mediu tehnologic - dezvoltarea tehnologică (computerizare, robotizare, dezvoltarea
comunicaţiilor), care reflectă cunoştinţele, experienţa şi creativitatea tehnică.
Dezvoltarea tehnologică poate crea noi pieţe, oferă posibilităţi pentru realizarea
produselor şi serviciilor noi, schimba nivelul preţurilor. Accelerarea schimbărilor
tehnologice - la scurtarea ciclului de viaţă al unor produse şi tehnologii de fabricaţie.
 Mediu socio-cultural - include cultura generală, valorile etice, tradiţiile şi obiceiurile
locale. Factorii socio-culturali ilustrează modul în care oamenii trăiesc, lucrează,
precum şi felul în care consumă. Asupra unei firme efectul componentelor sociale ale
mediului se manifestă prin angajaţi, clienţi şi grupuri sociale, factorii demografici
 Mediu politic - consecinţele deciziilor guvernamentale privind politica economică şi
se instalează prin legi şi reglementări oficiale şi politici economice. Astfel, unele din
acestea pot controla accesul la sursele de aprovizionare (tarifele vamale la export), iar
altele pot limita accesul la pieţele de desfacere. Stabilitatea politică, embargourile,
grupele de lobişti.
 Internaţional-se răsfrânge în primul rând asupra companiilor multinaţionale.
Componentele mediului internaţional sunt de natură economică, politică, social -
culturală, militară, demografică etc.

Factori de Componente ale factorilor Explicarea componentelor


mediu
Factori Piata= principala componenta Pentru
economici -piata interna si internationala proiectarea productiei se pleaca de la
-puterea de cumparare studiul pietei, a cererii, a puterii de
-potentialul financiar al cumparare, nivelul preturilor pt.
economiei produsele similare, concurenta.Apoi
-ritmul de dezvoltare stabileste tipul produselor fabricate,
economica volumul productiei, pietele de desfacere,
-parghiile economico- canalele de distributie. Intreprinderea isi
financiare ia de pe piata resursele materiale.
-structura pe ramuri
-bursa de valori Ritmul-de
- investitiile dezvoltare economica influenteaza
- gradul de ocupare al fortei de decisiv firma. Un ritm inalt determina
munca largirea pietei si cresterea puterii de
cumparare.

Factori tehnici - nivelul tehnic al utilajelor Nivelul-tehnologiei creste


si tehnologici - tehnologiile productivitatea si calitatea si profitul,
- licentele reduce costurile.
- inventiile si inovatiile
- nivelul cercetarii Influenta acestor factori creste datorita
- reducerea poluarii accelerarii gradului de uzura morala si a
- capacitatea de inovare a diversificarii cunostintelor stiintifico-
laboratoarelor    tehnice.
Factorii de - sistemul organizatoric al Sistemul organizatoric al intreprinderii
management intreprinderii si al economiei= principala componenta.
- mecanismele de planificare si Intreprinderile private au autonomie
control decizionala deplina dar respecta
hoatarari guvernamentale (privind
salariul minim pe economie, conditiile
de munca,durata zilei de lucru, protectia
muncii).
Intreprinderile cu capital majoritar
de stat au o autonomie larga influentata
de factorii de management:,Consiliul de
administratie sau administratorul.
Controlul e exercitat de Corpul de
Control, Garda Financiara, Curtea de
Conturi.

Factorii politici -politica interna si externa Politica externa influenteaza importul


-politica altor state si exportul intreprinderilor.
-politica-organismelor Factorii politici in sens larg se refera la
internationale partidele politice, Parlament, Guvern
care initiaza si adopta legi.

-stabilitatea climatului politic


Factorii socio- -structura sociala a populatiei O economie preponderent agrara ,
culturali -invatamantul atragerea populatiei in celelalte ramuri
-cultura economice influenteaza negativ
-ocrotirea sanatatii performantele firmei pentru o perioada.
-stiinta Nivelul de dezvoltare a
mentalitatea invatamantului influenteaza calificarea
si pregatirea profesionala.
Ocrotirea sanatatii contribuie la
mentinerea capacitatii de lucru.
Stiinta este o forta nemijlocita de
productie.
Mentalitatea reprezinta ansamblul de
conceptii si convingeri care determina
comportamentul si gandirea persoanelor.
Mentalitatea se refera la valori,
obiceiuri, scop in viata, indatoriri si
drepturi, relatia individ- societate.   
Factorii juridici Legi ale parlamentului Factorii juridici = ansamblul
Decrete prezidentiale reglementarilor juridice care
Hotarari guvernamentale influenteaza activitatea intreprinderii
Ordine ale ministrilor Influenteaza constituirea, functionarea,
Decizii ale primarilor, dezvoltarea intreprinderii.
prefectilor
Factorii -nr. populatie Factorii demografici influenteaza
demografici -structura populatiei pe varste indirect numarul si structura pe varste si
si sexe sexe a resurselor umane accesibile
-durata medie de viata intreprinderii.
-populatia ocupata si activa
-natalitatea si mortalitatea

Factorii de -relief Resursele subsolului si apele au cea mai


mediu natural -structura geologica mare influenta asupra organizatiilor.
inconjurator -resursele subsolului Exista temeri privind epuizarea
-clima resurselor, in special energetice.Sa se
- solul evite risipa de apa prin reciclarea
-apele multipla.
-vegetatia Mediul natural influenteaza
- fauna intreprinderea inca de la proiectarea
construciei ei.
Factorii specifici şi generali ai mediului
Se cunosc anumite strategii de adaptare şi de influenţă asupra mediului. În cazul când
organizaţia se confruntă cu un nivel înalt de incertitudine a factorilor mediului (concurenţii,
furnizorii, consumatorii, instituţiile statale) managerii pot utiliza o serie de strategii de
adaptare la mediu cum ar fi :
 introducerea posturilor (funcţiilor) de observatori -„diplomaţi” care leagă şi
coordonează interacţiunea organizaţiei cu elementele cheie ale mediului. Aceştea au
două funcţii: prima este de a căuta şi prelucra informaţia din exterior care prezintă
interes pentru firmă, iar a doua este de a prezenta interesele firmei în exterior.
(cercetările de marketing) O poziţie aparte ocupa aici aşa numitul „spionaj economic”.
 previziunea şi planificarea. Previziunea presupune încercarea de a determina
tendinţele de dezvoltare a mediului extern şi a prezice posibilele condiţii şi evenimente
ce se vor derula în viitor. Metodele de previziune sunt de natură cantitativa şi calitativă
şi pot include de asemenea analiza datelor publicate în mijloacele de informare în
masă.
 creare unei structuri organizaţionale flexibile ce ar permite de a reacţiona rapid şi
efectiv la modificările mediului. Într-un mediu dinamic cele mai efective sunt
structurile organice prin care se înţelege o organizaţie ce se dezvoltă liber, activitatea
căreia este reglementată de un set redus de reguli şi cerinţe în care managementul
stimulează munca în echipă iar procesul de primire a deciziilor este decentralizat.
 fuzionarea şi crearea alianţelor de producţie. Sub fuziune se subînţelege unirea într-o
singură companie a două sau mai multe firme.
O altă variantă de activitate a organizaţiei în condiţiile mediului dinamic presupune
adaptarea unor strategii de influenţă asupra factorilor mediului. Cele mai răspândite metode
de influenţă asupra mediului sunt:
 reclama şi relaţiile cu publicul. Reclama este o modalitate de a reduce incertitudinea la
factorul -consumatori. Deşi metodele PR au multe tangenţe cu cele ale reclamei,
scopul lor este altul - de a crea în societate mai mult o imagine pozitiva companiei
decât a mărfurilor ori serviciilor.
 activitatea politică prin care trebuie de înţeles încercările firmei de a influenţa asupra
procesului de adoptate a actelor normative şi de implicare a statului în administrarea
economică. Grupurile de lobi. (ANRE)
 crearea asociaţiilor de comerţ care au ca scop influenţa comună asupra mediului şi
chiar a organelor statale.

SA “Franzeluta”

SA “Franzeluta” este o intreprindere cu experienta de peste 70 de ani in industria de panificatie, cu traditii stabilite, cu
reputatie impunatoare, care include 4 fabrici de paine, fabrica de paste fainoase, ateliere experimentale mecanice,
sectia de producere a bioxidului de carbon, precum si o retea comerciala proprie. SA “Franzeluta” permanent participa
la expozitii internationale, regionale si de ramura. Produsele lor au fost prezentate la Bucuresti, Sankt-Peterburg,
Moscova, Kiev. Pe linga aceasta participa permanent la expozitii si degustatii republicane. Ca rezultat al participarii la
concursuri cu degustare – au fost decorati cu premii si medalii pentru gustul si calitatea inalta a produselor lor.
Practic toti locuitorii Republicii Moldova ii cunosc si ii iubesc. Produselelor sunt cunoscute si peste hotarele
republicii. Geografia larga a livrărilor – Germania, Canada, USA, Grecia, Romania, Estonia, Irlanda, Italia, Spania,
Portugalia, Austria, Bulgaria, Australia, Iordania caracterizeaza pe deplin succesul de care se bucura produsele lor.
Sistemele ISO 9001 şi HACCP implementate la Combinat permit fabricarea produselor la nivelul standardelor
internationale.
Intreprinderile sunt echipate cu utilaj fabricat de firme europene de performanta: pentru fabricarea pastelor fainoase –
“Bassano”, “Buhler”, “Dominioni”, pentru fabricarea bioxidului de carbon – “Union”, linia de ambalaj “Zamboni”,
cuptoare “BN-25”. “BN-50”, “Gostol”, “Bongard”, “Riello”.
Controlul minutios al materiilor prime, precum si al produselor finite, efectuat de personal calificat, asigura calitatea
produselor. Tehnologii SA “Franzeluta” isi aplica toata maiestria si experienta, pentru ca pe masa D-voastra sa fie
produse gustoase, de calitate inalta. Produsele sunt fabricate conform tehnologiilor clasice de preparare a aluatului, cu
utilizarea prioritara a adaosurilor si afinatorilor naturali.
SA “Franzeluta” permanent participa la expozitii internationale, regionale si de ramura. Produsele lor au fost
prezentate la Bucuresti, Sankt-Peterburg, Moscova, Kiev. Pe linga aceasta participa permanent la expozitii si
degustatii republicane. Ca rezultat al participarii la concursuri cu degustare – sunt  decorati cu premii si medalii pentru
gustul si calitatea inalta a produselor.
O buna traditie la SA “Franzeluta” a devenit petrecerea degustarilor si conferintelor cu reprezentantii organizatiilor de
comert. Vizitand magazinele lor de firma va veti putea convinge de diversitatea sortimentelor de produse de
panificatie, cofetarie si paste fainoase, precum si sa apreciati calitatile lor gustative.
Furnizarea regulata a produselor, respectarea stricta a obligatiunilor contractuale si graficelor de livrare, lucrul
individual cu clientela – sunt factorii, care vor face colaborarea placuta si reciproc profitabila.
Ce virsta n-ati avea, ce n-ar dori sufletul D-voastra – SA “Franzeluta” cu bucurie Va propune un sortiment vast de
produse:
 Diferite sortimente de pîine (de grîu, de secară)
 Produse de franzelărie (rulade, chifle, franzeluţe)
 Paste fainoase cu adaosuri şi fără (spaghete, cornişoare, fidea, tăiţei, figurine)
 Produse de cofetărie: torturi, prăjituri, rulade, produse din vafe, bomboane şi
 Figurine din ciocolată, zefir 
 Produse de covrigărie dulci şi sărate, pesmeţi
 Turte dulci, biscuiţi, checuri, produse foitaj
 Produse de preparare rapidă (aluat rapid congelat, muesli, semifabricat pentru blinii si blinele, cvas uscat de
pîine)
 Produse de sărbători (cadouri de Paşti, de Crăciun)
 Apă potabilă carbogazoasă
Mediul Factorii Tendintele de dezvoltare Influenta factorului Decizii de
mediului ale factorului asupra activitatii marketing
intreprinderii
pozitiva negativa

Numarul Date de pe statistica.md: Influenta Daca Diversificarea


Demografi populatiei 2017-2 779 952 pozitiva nu numarul gamei de produse
c 2018-2 730 364 este deoarece populatiei si anume:
2019-2 681 734 odata cu scade Diferite
Marimea populatiei si scaderea inseamna sortimente de
tendintele sale sunt numarului ca scade si paine (de grau, de
importante pentru populatiei numarul secara, cu
aprecierea pietei. scade si clientilor adaosuri
Cresterea populatiei cererea prin urmare folositoare)
inseamna sporirea pentru si profitul · Produse de
nevoilor si are un rol produse. intreprinder franzelarie si
important in aprecierea ii. patiserie (rulade,
cererii de bunuri si chifle si
servicii insa in cazul franzelute,
nostru numarul pesmeti)
populatiei este in · Un sortiment
scadere. bogat de paste
Structura pe Corelatia dintre femei si Cresterea Barbatii in fainoase
diferite barbati, % numarului comparativ (spaghete,
criterii 2017 108,4 barbatilor e cu femeile cornisoare, fidea,
2018 109,17 influenteaza prefera mai taitei, figurine)
2019 109,97 pozitiv putin · O gama larga de
asupra produse de produse de
activitatii cofetarie: cofetarie: torturi,
intreprinderii torturi, prajituri, rulade,
deoarece prajituri, inclusiv produse
acestia rulade, din vafe
consuma inclusiv · Bomboane si
produse in produse din figurine din
cantitati mai vafe, ciocolata
mari. bomboane · Produse de
si figurine
din
ciocolata,
turte dulci,
biscuiti,
checuri,
urechiuse.

Nascuti-vii Anul Scăderea Ar putea fi


Total,copii(ambele sexe) numarului un lucru
2016 39961 nou- negative in
2017 36640 nascutilor cazul cind
2018 34738 este un lucru se renunta
Numarul nascutilor a nefavorabil la unele
scăzut in ultimii ani. deoarece produse ale
aceasta intreprinder
inseamna mai ii in
puțini favoarea
consumatori. celor
dietetice
pentru copii covrigarie
sau · Turte dulci,
suplimente. biscuiti, checuri,
Speranta de Anul Barbati Speranta de Speranta de urechiuse
viata la Femei viata care viata care a · Produse de
nastere 2016 65, 7 este in scazut la preparare rapida
74,23 crestere este barbate in (aluat rapid
2017 66,7 favorabila 2017 in congelat, muesli,
74,96 pentru comparativ semifabricat
2018 66,2 intreprindere. e cu 2018 pentru blinii si
75,17 reprezinta o blinele, cvas
Speranta de viata la influienta uscat de paine)
femei este mai mare negative. · Produse de
decit cea a barbatilor si sarbatori (cadouri
este in crestere. de pasti, de
craciun, de anul
nou)

Analizind modelele
structurii populaţiei
Nivelul Indicii preturilor de Scaderea Scaderea se
Cumpoate anticipa
piaţa este
preturilor consum: indicilor indicilor principala
Economic Anul Piine si preturilor preturilor modalitate prin
produse de productiei de consun care se verifică
influenteaza influenteaza concordanţa
panificatie (%) pozitiv negativ dintre nivelul şi
2017 100,5 activitatea activitatea structura
2018 99,98 intreprinderii intreprinder producţiei cu
2019 103,9 in anumite ii. nevoile sociale
Indicii preturilor conditii. reflectate în
productiei industriale: cerere, analiza
Anul situaţiei pieţii, a
Fabricarea piinii si elementelor ei
produselor de patiserie componente:
proaspete (%) cerere, ofertă,
2017 101,02 concurenţa,
2018 100,7 constituie punctul
2019 101,48 de pornire în
evaluarea corectă
Cheltuieli de Cheltuieli de consum Influenteaza Cresterea a potenţialului pe
consum pentru produse pozitiv cheltuielilor care poate să se
alimentare: activitatea de consum bazeze
Anul Total intreprinderii negativ nu întreprinderea în
2016 921,3 deoarece influenteaza elaborarea unei
2017 986,3 cosul de activitatea strategii şi politici
2018 1044,5 consum intreprinder realiste, care să
Putem observa o usoara creste si ii. ţină seamă atât de
crestere a cheltuielilor de vinzarile particularităţile
consum pentru produsele intreprinderii sistemului
alimentare. la fel. economic, cât şi
Salariul Nivelul si evolutia Observam ca Ar putea de tipologia
mediu veniturilor clientilor pot salariul creste mecanismelor
influenta consumul mediu a cererea la concurenţiale
direct proportional, crescut in alte produse proprii, precum şi
astfel cu cat veniturile comparatie substituibile de riscurile pe
sunt mai mari cu atit cu anii trecuti ale altor care atât mediul
consumul este mai mare deci si intreprinder naţional, cât şi cel
iar daca acestea scad si influenta i. internaţional, le
consumul va scadea. asupra generează
Media anuala consumului întreprinderilor.
2017 - 5587,0 este pozitiva.
2018 - 6445,0 Factorii
2019 - 7385,0 economici
vizează alocarea
resurselor în
societate şi de
aceea specialiştii
în marketing
trebuie să
urmărească,
pentru adoptarea
celor mai bune
decizii:
veniturilor,
efectele
recesiunilor,
sistemul de
impozite şi taxe,
evoluţia ratelor
dobânzilor şi a
inflaţiei etc.

Calamitatile Mediul natural face parte Conditiile O influenta Mediul natural a


Natural naturale din cadrul ganeral în climaterice negativa ar devenit o
care o întreprindere îsi favorabile ar putea avea componentă a
desfasoara activitatea, influenta calitatea macromediului
exercitând asupra pozitiv resurselor si care nu mai poate
acesteia unele
activitatea tipul fi ignorată, în
constrângeri sau
oferindu-i anumite intreprinderii. acestora. etapa actuală,
oportunitati. întrucât este
Gestonarea optima a unanim acceptată
resurselor naturale este ideea că aspectele
o problema importanta ecologice
atât pentru agentii constituie
economici cât si pentru
restricţii în calea
organismele de stat.
Pretul produselor este dezvoltării
Protectia Mediul Cheltuieli
influentat de costul întreprinderii nu
mediului ambiant este suplimentar
materiilor prime, al doar prin
ambiant protejat. e suportate
energiei si, în ultimul reducerea
de
timp, de cheltuielile resurselor puse la
intreprinder
pentru reducerea dispoziţie, mai
e.
poluarii.”Franzeluta” ales a celor
foloseste utilaje de neregenerabile şi
performanta fabricate de epuizabile, ci şi
firme europene iar prin nivelul
acestea duc la
poluării
diminuarea poluarii
mediului ambient. acceptabile. De
aceea, orice
întreprindere este
obligată să
folosească numai
tehnologii
nepoluante şi să-
şi organizeze
astfel întreaga
activitate încât să
protejeze mediul
ambiant, dar să şi
combată
degradarea lui.
Echipamente Intreprinderile sunt Dezvoltarea Aparitia Mediul
echipate cu utilaj tehnologica noilor tehnologic
Tehnologi fabricat de firme duce la tehnologii cuprinde
c europene de minimizarea duce la ansamblul
performanta: pentru cheltuielilor micsorarea cunostintelor
fabricarea pastelor de productie fortei de tehnice acumulate
fainoase – “Bassano”, si obtinerea munca dea lungul
“Buhler”, “Dominioni”, productiei adica timpului. Pentru a
pentru fabricarea intr-un timp munca face fata
bioxidului de carbon – scurt si o manuala tendintelor
“Union”, linia de cantitate este tehnologice
ambalaj “Zamboni”, mare. inlocuita cu intreprinderea
cuptoare “BN-25”. “BN- cea trebuie sa aiba in
50”, “Gostol”, tehnologica vedere
“Bongard”, “Riello”. . urmatoarele
SA “Franzeluta” isi aspecte :
aplica toata maiestria si - accelerarea
experienta, pentru ca pe ritmului
masa D-voastra sa fie schimbarilor
produse gustoase, de tehnologice ;
calitate inalta. Produsele - posibilitatile de
sunt fabricate conform inovare practic
tehnologiilor clasice de nelimitate
preparare a aluatului, cu corelate,
utilizarea prioritara a dezvoltate care
adaosurilor si genereaza
afinatorilor naturali. diferentieri de la
o firma la alta, de
Posibilitatea Cheltuieli la o tara la alta ;
Cercetare- SA “Franzeluta” are si de a reduce suplimentar - imbunatatirea
dezvoltare ateliere experimentale costurile de e. permanenta a
mecanice si un laborator productie. reglementarilor in
central. Atelierele domeniul
experimentale tehnologic mai
mecanicea u fost ales in scopul
intemeiate in 1977. promovarii
Acestea presteaza inovatiilor, a
urmatoarele servicii: garantarii
echipeaza sectiile, securitatii
desfasoara controale produselor ;
tehnice, reparatii capitale - orientarea
a utilajului, acorda ajutor ecologica in
tehnic, efectueaza lucrari domeniul
de montaj. In plus, tehnologic prin
atelierele produc eliminarea
utilaj nestandard. tehnologiilor,
Deseori, in baza materialelor si
comenzilor, fabrica o proceselor de
gama larga de agregate fabricatie
si echipament pentru poluante.
diverse intreprinderi de Trebuie de
profil. Laboratorul este implementat
acreditat in sistemul doar acele
national de certificare tehnologii care
pentru competenta sunt cu adevarat
tehnica si necesare,aduc
conformitatea cerintelor un profit maxim
SM EN ISO/CEI nu aduc pagube
17025:2002. Specialistii
acestui laborator tin cont
de interesele
consumatorului
- efectueaza incercari de
certificare si controlul
periodic al productiei
fabricate, precum si a
materiei prime folosite
pentru producerea ei,
garantand, astfel,
calitatea productiei. Aici
se elaboreaza acte
normative si retete
pentru tipurile noi de
produse.
-Gradul de Mediul politic reflecta Stabilitatea Pot Important este ca
Politic stabilitate structurile societatii, politico- influenta managerii firmei
politica clasele sociale si rolul legala negativ sa sesizeze aceste
-Tipul de lor in societate, fortele scuteste importul şi influente si sa ia
guvernare si politice si raporturile lumea exportul deciziile care se
gradul de dintre ele, gradul de afacerilor de întreprinder impun.
implicare a implicare a statului in socuri ii,
statului in economie, gradul de importante, participarea
economie stabilitate al climatului iar un climat întreprinder
politic intern, zonal, politic care ii la
international. asigura circuitul
In scopul instituirii unui garantia si economic
climat investiţional reduce riscul mondial
favorabil si asigurării este un factor de valori
unei creşteri economice dinamizator materiale şi
calitative, bazate pe pentru orice spirituale,
tehnologii şi investiţii, a initiativa de volumul şi
fost lansate mai multe afaceri. calitatea
tipuri de reforme ce producţiei,
ofera conditiile necesare stil de viaţă,
pentru ameliorarea migrarea
climatului investitional internă şi
si majorarea fluxului de imigraţia.
investitii, reinvestirea
profitului si capitalizarea
activitatii
intreprinderilor
autohtone.
Economia Republicii
Moldova este încă în
proces de stabilizare .
Datorită stabilizării
economice a
principalilor parteneri
comerciali, exporturile şi
producţia industrială au
crescut comparativ cu
perioada similară a
anului trecut. Creşterea
remiterilor şi restabilirea
aşteptărilor pozitive ale
populaţiei şi agenţilor
economici au contribuit
la majorarea consumului
şi importului. De
asemenea, se conturează
unele tendinţe de
ameliorare a situaţiei în
domeniul construcţiilor
şi transporturilor, dar şi
în sectorul financiar-
bancar.
(www.gov.md)
Guvernul asigură
realizarea politicii
interne şi externe a
statului, exercită
conducerea generală a
administraţiei publice şi
este responsabil în faţa
Parlamentului.
     Relaţiile dintre
Guvern şi Preşedintele
Republicii Moldova se
reglementează de
Constituţia Republicii
Moldova.
    În exercitarea
atribuţiilor, se conduce
de programul său de
activitate, acceptat de
Parlament.
(Legea cu privire la
Guvern).
Obiceiuri si Republica Moldova este “Franzeluta” In mediul Diversificarea
Cultural traditii bogata in obiceiuri si are aceste rural se gamei de
traditii.Mesele de produse in prefera produse.
sarbatoare nu sunt lipsite sortimentul pregatirea Studiul pietei
de dulciuri,torturi si sau prin acestor pentru a sti cit
prajituri.Un obicei urmare produse trebuie de produs
important este datul reprezinta o desinestatat si ce nevoi au
colacilor la influenta or dar si in consumatorii,stud
nunti,cumatrii,inmormint pozitiva caci unele iul concurentei.
ari. Cind vin copiii cu de sarbatori familii din
colindatul,Sorcova si cererea la mediul
Semanatul,Plugusorul acestea este urban.
trebuie sa le dai mare.
bomboane, covrigi,
biscuiti, bani in semn de
multumire. Nelipsite de
Paste sunt pasca,
cozonacul, “hulubul” iar
de Craciun craciunelul,
“sfintisorul” si altele.
Ansamblul de Protecţia concurenţei a Toate acestea Aceste legi Respectarea
Institution institutii si devenit o necesitate crează cadrul delimiteaza legilor Republicii
al reglementari deoarece concurenţa în largirii anumite Moldova pentru a
prin care se afaceri este în interesul posibilitatilor hotare, evita pierderile
legifereaza consumatorului, de bariere pentru diverse
diferite încurajând producătorii desfasurare a pentru sanctiuni,pedepse
restrictii,mas să-şi concentreze atenţia unei activitati activitatea administrative
uri pe satisfacerea nevoilor de marketing intreprinder sau penale,
protectioniste consumatorilor. Este în cit mai ii amenzi.
prezent reglementată în eficiente pe
Republica Moldova prin piata
Legea Republicii internationala
Moldova cu privire la .
protectia concurentei Acestea
Nr.1103-XIV. reglementeaz
Protecţia a
consumatorului desfasurarea
constituie o preocupare activitatilor
majoră în ţările comerciale
dezvoltate mai ales, ale
întrucât firmele încearcă intreprinderil
prin nenumărate or.
mijloace să profite de pe
urma consumatorilor. De
aceea, prin legislaţie se
asigură un standard
minimal al produselor,
un control prin care
acestea sunt vândute, un
control al informaţiilor
oferite consumatorilor,
al preţurilor pentru
condamnarea practicilor
necinstite. De asemenea,
prin încurajarea şi
protejarea concurenţei se
asigură un nivel
acceptabil al preţurilor.
Legea Republicii
Moldova privind
protectia consumatorilor
Nr.1453-XII.
Surse
 statistica.md
 conspecte.com
 management- S.Serduni
 marketing- L.Pascari
 diez.md
 http://www.franzeluta.info/