Sunteți pe pagina 1din 7

Mediul de marketingcuprinde totalitatea factorilor care pot avea o influenta asu pra activitatii ntreprinderii si asupra carora aceasta

nu poate exercita un contr ol. Ph. Kotler si B Dubois au definit mediul de marketing astfel1 : ansamblul tu turor actorilor si fortelor externe ntreprinderii susceptibile a afecta maniera n care ea dezvolta sau mentine schimburi cu pietele sale. Privit la nivelul intrepr inderii mediul de marketing are doua componente- mediul extern si mediul intern. Cele doua componente, precum si relatiile dintre acestea trebuie permanent cunos cute si studiate de catre ntreprindere. Mediul extern al ntreprinderii Abordand mediul extern la nivelul ntreprinderii el este alcatuit dintr-o retea de variabile omogene carora ntreprinderea le opune pr opriile sale resurse- umane , materiale si financiare- respectiv un set de varia bile endogene. Unele componente ale mediului extern influenteaza pe o arie mai larga mai mult i ndustrii si intreprinderii, pe termen lung, si mpotriva lor ntreprinderea nu poate decide actiuni de previziune sau control.Ele alcatuiescmacromediul.Alte compone nte ale mediului extern sunt specifice anumitor industrii sii pot influenta unel e firme mai mult dect pe altele.Ele au o actiune directa asupra ntreprinderii si a lcatuiescmicromed iu l. Macromediul ntreprinderii cuprinde : ? Mediul demografic se dezvolta n stransa rel atie cu populatia, care este sursa pietelor ntreprinderilor.Astfel, diferitele ca racteristici ale populatiei- talie, distributie geografica, densitate, mobilitat e, repartitie pe vrsta, natalitate- sunt puncte de referinta pentru orice strateg ie de marketing, consecintele lor supra activitatii unei ntreprinderi fiind numer oase si semnificative. ? Mediul tehnologic, este extrem de dinamic, manifestndu-se ca principala forta m otrica care determina schimbarile in societate.Analiza principalelor dimensiuni ale evolutiei tehnologice- accelerarea progresului tehnic, inovarea fara limita, bugetele de cercetare, prioritatea acordata aplicatiilor imediate, regelemtarea crescnda a cercetarii- scoate in evidenta importata lor penru ntreprindere n a int erpreta mutatiile ce apar pe diferite piete n termeni de nevoi.2 ? Mediul economic cuprinde veniturile, cheltuielilesi resursele ce afecteaza dez voltarea afacerilor si bunastarea indivizlor.El este definit prin prin indicator i care reflecta conditiile economice: structura pe ramuri a activitatii economic e, resursele naturale, resursele financiar valutare, gradul de ocupare a resurse lor umane etc.Deasemenea factorii mediului economic determina volumul si structu ra ofertei de marfuri, volumul cererii de marfuri, miscarea preturilor si nivelu l concurentei. ? Mediul socio-cultural include atitudinil, valorile,normele, credintele, compor tamentul si tendintele demografice asociate, care sunt specifice unei zone date. Rezlovarea tendintelor culturale este dificila, dar importanta pentru ntreprinder e.ntreprinderile care nu au capacitatea de a se adapta modificarilor mediului soc io-cultural sunt eliminate de pe piata. ? Mediul politico-legal include sistemul guvernamental si sistemul juridic n care functioneaza intreprinderea. Guvernul exercitao influenta asupra ntreprinderii pr in legislatia promovata care vizeaza n princupalprotejarea consumatorilor, protej area socitatii si protejarea concurentei. 1 Kotler Ph.,Dubois B. , Markering management, Editura Publi-Union, Paris, 1992, p.138 2 Kotler Ph., Dubois B. , op. Cit. P160-163 3 ? Mediul international inc lude evolutiile pe pietele internationale care au potentialul de a influenta ntre prinderea n conducerea afacerilor sale. Macromediul ntreprinderii reprezinta ansam blul elementelor din mediul extern al ntreprinderii cu care acesta interactioneaz a n procesul conducerii activitatii, pentru ndeplinirea misiunii propuse. Micromed iul cuprinde cinci grupe de factori: ?Clintii constituiecomponenta asupra careia se focalizeaza toate eforturile de marketing ale ntreprinderii.Clientii efectivi ai ntreprinderii sunt stimulati sa-si sporeasca volumul si frecventa cumparatori lor, printr-o calitate a produselor si a serviciilor ct mai apropiata de asteptar ile lor. ?Furnizoriisunt ntreprinderi sau persoane fizice care asigura resursele pentru fa bricarea bunurilor sau serviciilor.Furnizorii pot oferi: materii prime, ambalaje si etichete, energie, apa, forta de munca, capital. ?Intermediarii sunt toate o

rganizatiile care participa la distributia, vnzarea sau promovarea produselor cat re utilizatorul final.Ei se grupeaza in trei categorii; Intermediari comerciali, intermediarii auxiliari, agentii prestatoare de servicii de marketing ?Concurentiisunt ntreprinderi care pot oferi produse si serviciirivale destinate satisfacerii unor nevoi ale clientilor. ?Diferitele categorii de publicreprezint a grupuri care au un impact real sau potential asupra capacitatii unei ntreprinde ri de a atinge obiectivele sale; lumea financiara, mediile publicitate, grupuril e de inters, administratia ti organismele puterii publice,marele public, publicu l intern Mediul intern al ntreprinderii. - este constituit din totalitatea elementelor car e exprima fizic resursele de care dispune ntreprinderea (materiale,financiare, um ane) capabile a functiona sinergetic in scopul indeplinirii misiunii ei.Resursel e economice atrase in activitatea ntreprinderii formeaza factorii de productie, d intre care fundamentali sunt: elemente apartinnd mediului natural sunt terenurile, resursele minerale exploatab ile economic, apa, aerul, fondul silvic etc. care conditioneaza practic desfasur area orcarei activitati si contribuie la realizarea obiectivelor ntreprinderii n r aport cu profilul ei. resursele umane constituie cel mai importantfactor de productie, un factor care initializeaza activitatea economica si se manifesta prin capacitatea fizica si i ntelectuala a personalului ntreprinderii. disponibilitatile banesti n numerar si n conturi conditioneaza volumul si structur a productiei, servesc ca mijloc de schimb de plata, de tezaurizare in vederea un or investitii etc. dotarile materiale sunt echipamente de productie si cele de calcul care, alaturi de constructii, reprezinta factori ai costului si productivitatii produselor si serviciilor unei ntreprinderi. Potentialul intreprinderii ntreprinderea are un potential ridicat atunci cnd exist a un echilibru ntre cele trei capacitati- productiva, financiara si organizatoric a -, pe de o parte, si capacitatea comerciala, pe de alta parte, iar volumul act ivitatii, este suficient de mare ca sa acopere o cota nsemnatade piata. Relatiile inter-ntreprinderi Mediul international include evolutiile pe pietele internationale care au potent ialul de a influenta ntreprinderea n conducerea afacerilor sale. Macromediul ntrepr inderii reprezinta ansamblul elementelor din mediul extern al ntreprinderii cu ca re acesta interactioneaza n procesul conducerii activitatii, pentru ndeplinirea mi siunii propuse. Micromediul cuprinde cinci grupe de factori: ?Clintii constituie componenta asupra careia se focalizeaza toate eforturile de marketing ale ntrepri nderii.Clientii efectivi ai ntreprinderii sunt stimulati sa-si sporeasca volumul si frecventa cumparatorilor, printr-o calitate a produselor si a serviciilor ct m ai apropiata de asteptarile lor. ?Furnizoriisunt ntreprinderi sau persoane fizice care asigura resursele pentru fa bricarea bunurilor sau serviciilor.Furnizorii pot oferi: materii prime, ambalaje si etichete, energie, apa, forta de munca, capital. ?Intermediarii sunt toate o rganizatiile care participa la distributia, vnzarea sau promovarea produselor cat re utilizatorul final.Ei se grupeaza in trei categorii; Intermediari comerciali, intermediarii auxiliari, agentii prestatoare de servicii de marketing ?Concurentiisunt ntreprinderi care pot oferi produse si serviciirivale destinate satisfacerii unor nevoi ale clientilor. ?Diferitele categorii de publicreprezint a grupuri care au un impact real sau potential asupra capacitatii unei ntreprinde ri de a atinge obiectivele sale; lumea financiara, mediile publicitate, grupuril e de inters, administratia ti organismele puterii publice,marele public, publicu l intern Mediul intern al ntreprinderii. - este constituit din totalitatea elementelor car e exprima fizic resursele de care dispune ntreprinderea (materiale,financiare, um ane) capabile a functiona sinergetic in scopul indeplinirii misiunii ei.Resursel e economice atrase in activitatea ntreprinderii formeaza factorii de productie, d intre care fundamentali sunt: elemente apartinnd mediului natural sunt terenurile, resursele minerale exploatab

ile economic, apa, aerul, fondul silvic etc. care conditioneaza practic desfasur area orcarei activitati si contribuie la realizarea obiectivelor ntreprinderii n r aport cu profilul ei. resursele umane constituie cel mai importantfactor de productie, un factor care initializeaza activitatea economica si se manifesta prin capacitatea fizica si i ntelectuala a personalului ntreprinderii. disponibilitatile banesti n numerar si n conturi conditioneaza volumul si structur a productiei, servesc ca mijloc de schimb de plata, de tezaurizare in vederea un or investitii etc. dotarile materiale sunt echipamente de productie si cele de calcul care, alaturi de constructii, reprezinta factori ai costului si productivitatii produselor si serviciilor unei ntreprinderi. Potentialul intreprinderii ntreprinderea are un potential ridicat atunci cnd exist a un echilibru ntre cele trei capacitati- productiva, financiara si organizatoric a -, pe de o parte, si capacitatea comerciala, pe de alta parte, iar volumul act ivitatii, este suficient de mare ca sa acopere o cota nsemnatade piata. Relatiile inter-ntreprinderi 4 n procesul aprovizionarii proprii si al desfacerii produselor si serviciilor, ntr eprinderea intra n relatii de concurenta cu ntreprinderile cu un profil similar.Do meniile de interes n care actioneaza ntreprinderea determina si creareaunor relati i cu alte ntreprinderi, respectiv: Relatiile de piata apar fie din initiativa ntreprinderii, fie din raspunsul acest eia la actiunile altor intreprinderi. Relatiile de concurenta sunt relatii de co nfruntare ntre doua sau mai multe ntreprinderi care evolueaza pe aceeasi piata, di spunndu-si oportunitatile pe care le ofera piata bunului respectiv. Relatiile de complementarite sunt relatii de parteneriat si de cooperare determinate de neces itatea participarii financiare a mai multor firme pentru realizarea unor obiecti ve comune. Relatiile ntreprinderii n cadrlu filierei sale industriale.Filiera indu strialaeste ansamblul etapelor productiei care permite trecerea de la materia pr ima la produsul final care va fi vndut pe piata. 2. Prezentarea firmei SC McDonal d s SRL Sibiu McDonald's este cel mai mare si mai cunoscut lant de restaurante cu servire rapida din lume, opernd peste 30.000 de restaurante n 121 de tari. Viziune a McDonald's este de a fi recunoscut ca restaurantul cu servire rapida ce ofera cea mai buna experienta clientilor sai. A fi cel mai bun nseamna atingerea si men tinerea unor standarde de calitate, servire si curatenie (QSC) deosebite, astfel nct sa-l facem pe fiecare client care ne trece pragul sa zmbeasca si sa se simta b ine. Primul restaurant McDonald's, n tara noastra, si-a deschis portile n data de 16 iu nie 1995 la parterul Complexului Comercial UNIREA, deschidere ce a coincis cu st abilirea recordului de tranzactii n ziua deschiderii la nivel central european. Avnd ncredere n potentialul si viitorul tarii noastre, McDonald's a investit, ntr-un interval de timp relativ scurt, peste 54.000.000 USD, astfel nct la ora actuala f unctioneaza un numar de 52 de restaurante n principalele orase din Romnia. Prin aceste investitii care vor continua si n anii urmatori, s-au creat aproximat iv 2.500 de locuri de munca, n special pentru tineri, McDonald's fiind unul din c ei mai importanti angajatori din tara noastra 3. Studiu de caz I. Mediul intern Resursa materiala Terenuri Terenul pe care isi desfasoara activitatea McDonald s Sibiu este inchiriat prin Hotararea nr.57/21 apri lie 1997 si se afla la intersectia dintre Sos.Alba Iulia si str. Autogarii. Firm a va plati drept cota din venitul realizat din exploatarea restaurantelor Mc Don alds trip drive/ thru de pe terenurile care fac obiectul asocieri, o suma egalaa cu 1,7% din ncasarile nete lunare ale fiecarui restaurant Mc Donalds ce function eaza pe terenuri, dar nu mai putin de 6.000.000 lei/luna/restaurant, suma ce va fi indexata trimestrial cu indicele de crestere a preturilor comunicat de Comisi a Nationala de Statistica. Cladiri 5 Pe terenul pus la dispozitie de Primaria Sibiu, McDonald s construieste din resur sele proprii financiare cladirea pentru desfasurarea activitati de restaurant fa st-food. Dotarile Pentru desfaturarea activitati n conditii ct mai bune, restauran tul beneficiaza de diverse echipamente cum ar fi: -toastere: unde se ncalzesc/ ru

menesc chiflele (3 buc.) -grill-uri :unde se prajeste carnea (4 buc.) -cabinet pentru depozitarea carnii calde : este pastrata carnea pregatita timp de 7 minute dupa care daca nu este vnduta se arunca (1 buc.) -transfer: se pastreaza sandwisch-urile calde timp de 7 minute dupa care de asemenea daca nu sunt vndute se arunca (1 buc.) -frigider mic (1 buc) -frigide r camera (camera frigorifica) se pastreaza carnea si alte materii utilizate (1 buc ) -congelator mic(1 buc) -congelator mare(1buc) -magazie interioara unde se pastreaza sosurile, kechup, maioneze si altele (1 bu c) -magazie exterioara unde se pastreaza ambalajele,paharele,jucariile pentru copii (1 buc) -masa de salate(1 buc) -scaune(100buc) -mese(20buc) La fiecare schimb de tura materiile se transfera din congelatorul sau frigiderul mare in cel mic pentru a fi la ndemana angajatilor pentru preparare si pentru de zghetare. Materii prime Restaurantul McDonald s foloseste ca materii prime urmatoa rele produse: carne Royal-carne de vita(bucati mari), carne Tasty-carne de vita( bucati foarte mari), carne n bucati medii de peste,vita si pui; chifle; sosuri; c ondimente; verdeturi; legume. Cantitatile aduse de fiecare furnizori sunt foarte mari n special carnea n cazul careia este vorba de tone. McDonald s foloseste cele mai bune ingrediente, lucrnd cu furnizori de cea mai mare ncredere si care asigura standardele noastre stricte de preparare. Ca un restaur ant de familie ce serveste zilnic circa 200.000 clienti, n Romnia prioritatea numa rul unu este siguranta alimentara. Noi nu vom folosi nici un produs sau ingredie nt care nu ntruneste standardele noastre nalte de calitate si siguranta sau care n u respecta cerintele legislatiei in vigoare. Meniul nostru este alcatuit din alimente de baza cum ar fi: carnea, pestele, car tofii, laptele si cerealele. Se folosesc cele mai proaspete ingrediente si ncerca m sa avem ct mai multe resurse locale. Mentinem relatii foarte strnse cu furnizorii nostrii de alimente, si echipa noast ra de experti se asigura ca specificatiile stringente de calitate, igiena si sig uranta alimentara sunt mentinute la fiecare etapa tehnologica. Vita pura 100% Carnea din hamburger-ii McDonald s este 100% carne de vita. ntreg la ntul de furnizori este ndeaproape monitorizat astfel nct sa asigure standardele de bunastare a 6 animalelor, de siguranta alimentara si de calitate. McDonald s foloseste numai ca rne provenind din abatoare aprobate de UE si de catre autoritatile locale si UE. Hamburgerii nostrii contin numai carne de vita dezosata din sferturi anterioare si flanc, fara alte ingrediente. Toata carnea este preparata si ambalata de cat re un singur furnizor dedicat McDonald s. Acolo fiecare sarja de carne de vita fab ricata suporta pe ntreg procesul tehnologic numeroase verificari detaliate si sev ere. Pentru prepararea termica n restaurantele McDonald s se folosesc grill-uri si nu se adauga nici un pic de grasime n timpul prepararii. Se asezoneaza cu sare si pipe r dupa prajire. Pui Folosim numai carne de pui de la furnizori agreati de UE care ntrunesc toate standardele noastre de bunastare a animalelor, calitate si siguranta alimentara Sandwich-ul McChicken este preparat dintr-o felie de carne de pui (piept si pulp a dezosata, tocata) n nvelis "pane" si tratata termic. Se serveste cu o chifla cu susan, sos si salata. La fabricarea Chicken McNuggets se foloseste carne de piept de pui, tocata, acop erita cu un invelis pane din faina de grau si porumb si tratata termic. Se serve

sc cu o portie de sos la alegere. Peste Sandwich-ul Filet O Fish contine bucati de file de peste oceanic - cod sau s pecii asemanatoare - ntr-un nvelis pane crocant. Sandwich-ul Filet O Fish este servit tr-o chifla ncalzita n abur cu sos tartar si o felie de brnza. CartofiFaimosii cart ofi prajiti McDonald's sunt produsi numai din soiuri de cartofi de cea mai buna calitate cum este Russet Burbank. Cartofii nostri prajiti nu contin extracte de origine animala si sunt prajiti n ulei vegetal. Se sareaza nainte de servire. Produse lactate Delicioasele nghetate McSundae, McFlurry si Shake-urile se prepar a din lapte si smntna proaspete, n conditii stricte de igiena si control al paramet rilor calitativi. Instalatiile de prelucrare, prin tratamentul UHT, ofera sigura nta ca, zi de zi, consumatorii pot savura produse lactate sigure si sanatoase. Chifle Nu sunt unele obisnuite: arata ntotdeauna la fel, au ntotdeauna acelasi gus t si sunt ntotdeauna proaspete si pufoase. Obtinerea acestor caracteristici presu pune verificari ale materiilor prime, precum si urmarirea parametrilor de temper atura, timp si umiditate pe toate fazele de productie: framntare, dospire, coacer e si mpachetare. Uleiul de prajire Toate produsele se prajesc n ulei vegetal hidrogenat cu continu t scazut de acizi grasi .McDonald's - resurse umane 7 Personalul Compania McDonald's este bine cunoscuta n Romnia - este una dintre p rimele marci din lume. Este numarul unu mondial n reteaua restaurantelor cu servi re rapida si nu a ajuns aici din ntmplare. Principiile referitoare la Calitate, Servire si Curatenie (QSC) ncep cu personalu l. Sunt instruitimanager ii pentru a conduce afacerea n fiecare restaurant. A con duce un restaurant McDonald's nseamna mai mult dect ti imaginezi. Nu nseamna numai s a oferi clientilor sandwichuri si bauturi racoritoare, sa-ti instruiesti echipa pentru acordarea unui serviciu impecabil clientului sau sa-ti conduci restaurant ul profitabil. n plus, este vorba de propria contributie la nivelul comunitatii si totodata la d ezvoltarea unei marci mondiale recunoscute. McDonald's Romnia este unul dintre ce i mai mari angajatori privati de pe piata romneasca si n acelasi timp o cunoscuta scoala de educare si formare a tinerilor. La McDonald's exista angajamentul de a tragere si retinere a oamenilor de un nalt calibru. Aceste lucruri se realizeaza prin asigurarea unei dezvoltari continue, pe termen lung, la nivelul individului , prin instruire si implementarea unor practici adecvate de resurse umane. McDonald's si coopteaza angajatii n propria-i dezvoltare organizationala.Li se aco rda libertatea ndeplinirii activitatii si responsabilitatea de a merge la pas cu provocarile ce apar.Exista o vorba la McDonald's care spune ca "Nici unul din no i nu este la fel de bun ca noi toti". Oamenii sunt bucurosi sa lucreze si sa faca parte dintr-o echipa cs tigatoare formata la nivelul orasului Sibiu doar din persoane cu varsta cuprinsa intre 17 si 32 de ani, in numar total de 36 angajati cu functii de: Crew-traine r member3 , Crew-member4 , Crew- trainer, Crew-initianal, Hostese, Mente. Fiecare angajat beneficiaza de uniforma proprie din partea firmei. Aceasta se regaseste n toate r estaurantele McDonald`s n ntreaga retea, diferenta de grad facndu-se prin culoarea ecusonului. Timpul de munca Tinnd seama de profilul si specificul activi tatii, la McDonald s, timpul de munca este organizat n schimburi, inclusiv smbata si duminica. Repartizarea programului de lucru se face conform necesitatilor - ore de zi si ore de noapte, de asemenea programul putnd sa fie inegal, fara a se dep asi nsa durata normala a timpului de munca 40 de ore/ saptamna. Unul dintre benefi ciile angajatului de la McDonald s este flexibilitatea programului de lucru. La momentul angajarii stabilesti cu directorul de restaurant norma de lucru pe c are vei fi incadrat. 3 Membru al echipei de pregatire 4 Membrii de echipa 8 Programul de lucru va fi stabilit n concordanta cu norma de lucru prevazuta n con tractul individual de munca, respectnd prevederile legale n vigoare. Si ca angajat cu contract de munca cu timp partial, programul tau de lucru poate sa aiba o repartizare inegala, fara a se depasi durata normala de lu cru dintr-o saptamna, conform normei. Munca suplimentara Din cnd n cnd angajatul poa te fi rugat sa ramna peste programul de lucru pentru a ajuta la bunul mers al act ivitatii din restaurant. Aceste ore lucrate peste program se vor compensa cu tim

p liber platit n termen de 30 de zile de la data efectuarii, iar n situatia n care acest lucru nu este posibil orele suplimentare vor fi platite cu un spor de 75% care se adauga la salariul de baza, conform prevederilor legale n vigoare. Daca s e intampla ca un angajat sa fie solicitat sa lucreze n una din cele 2 zile consec utive de repaus saptamnal care nu pot fi neaparat smbata sau duminica, orele respective se vor recompensa cu timp liber platit sau, daca aces t lucru nu este posibil orele vor fi platite cu un spor de 100% care se adauga l a salariul de baza. Munca de noapte Se considera munca prestata n timpul noptii a ctivitatea desfasurata ntre orele 22.00- 06.00. Orele lucrate n timpul noptii se p latesc cu un spor de 25% care se adauga la salariul de baza. Motivarea personalului n cadrul entitatii angajatii primesc McDolari n functie de rezultatele obtinute n urma concursului organizat de manageri din vnzarea diversel or produse; cu ajutorul mcdolarilor se pot achizitiona tricouri, sepci, aparate foto digitale, laptop, biciclete, role, aparate casnice, etc. O alta forma de mo tivare este cea de cstigare de produse Mc Donald`s si achizitionarea acestora la jumatate de pret. Cstigatorul lunii desemnat n urma unor diverse criterii primeste bonuri valorice. Alte metode de motivare sunt: -concursuri IS : angajatul cu cele mai multe comen zi in decursul unei luni(locul I- 550lei, locul II-300lei, locul III-150 lei) -p rime consistente de sarbatori -iesiri n oras de 3 ori pe an la care firma invita toti angajatii platind consumatia Resursa financiara Resursele financiare ale re staurantului McDonald s Sibiu sunt resurse proprii provenite de la firma mama apoi ntretinerea si dezvoltarea se face din veniturile obtinute din activitatea desfa surata. Resursele sunt mari de aceea se fac si sponsorizari diverselor asociatii cum ar fi Federatia Romna de Fotbal n cazul orasului Sibiu. II. Mediul extern al ntreprinderii(co mpo n en te) : Micromediul intreprinderii a .Furnizorii de marfuri Restaurantul McDonald s si procura materiile prime att de la distribuitori interni ct si internationali. Fiecare materie prima este achizition ata de la o alta firma. Aprovizionarea restaurantului de la Sibiu se face de dou a ori pe saptamna, lunea si joia . Colaborarea cu acesti furnizori este ncheiata nca de la deschiderea fiecarui resta urant. Carnea provine de la furnizorii internationali iar restul materiilor prim e de la cei interni. Legaturile cu acesti furnizori sunt incheiate pe perioada n edeterminata. 9 Prestatorii de servicii Singurii prestatori de servicii sunt cei care asigura necesitatile de energie electrica, gaze naturale, apa si canalizare si colectar ea gunoiului. b.Furnizorii fortei de munca Fortta de munca a companiei este recr utata prin intermediul site-urilor specializate regasite pe internet, prin anunt uri in mass-media(ziare, tv, radio) dar si cu ajutorul agentiilor de plasare a f ortei de munca. Clientii Clientii provin din toate categoriile sociale, copii, tineret ct si pers oane mature nsa clientii cei mai fideli sunt copii pentru care se organizeaza div erse evenimente. c. Concurentii - Concurentii directi (ofera produse de acelasi tip si caracteristici, cu aceleasi nevoi); Acest tip de concurenti nu se regases c n Sibiu, nici o alta firma nu mai comercializeaza Big Mac, Happy Meal, Big Tast y, McChicken, Royal Deluxe, Filet-o-Fish, Chicken McNuggets, McToast, McPuisor, Meniu Big Mac, Meniu Dublu Cheeseburger, Meniu Royal Deluxe, Meniu McChicken, Me niu Filet-o-Fish, Meniu Chicken McNuggets, Cartofi Wedges, Briose. - Concurentii indirecti (ofera produse de acelasi tip dar cu caracteristici dife rite); Pe piata din Sibiu exista nsa firme precum Big Mama, The Place, Infinity, Kebab House, Simpatico dar si altele care comercializeaza produse de tip hamburg er, cheeseburger, sandvichi-uri, cartofi prajiti, aripioare de pui si salate. - Concurentii noi veniti (ofera produse noi n sortiment mai bogat si pt. alte nev oi). Deocamdata n Sibiu nu sunt restaurante de tip fast-food cu un meniu la fel d e variat ca si cel al restaurantului McDonald s. f. Organismele publice In cazul S ediului de la Sibiu, care este pe cont propriu, taxele si impozitele se platesc din venitul obtinut catre organele financiare si administrative. Legatura cu mas s-media aduce multe beneficii McDonald s-ului facndu-i reclama si ajutnd n mare masur a la recutarea personalului si atragerea clientelei. Macromediul ntreprinderii Elementele componente sunt: Mediul economic n orasul Sib

iu, nivelul de dezvoltare este ridicat datorita faptului ca rata somajului n octo mbrie 2009 este de 7,6 % pe cnd n celelalte orase este de peste 8%. Aceasta este c onsiderata un avataj deoarece puterea de cumparare a clientilor se mentine n cel mai rau caz, dar poate si creste n cel bun,veniturile restaurantului crescnd si el e. De asemenea si rata inflatiei influenteaza n mare masura activitatea prin crester ea preturilor n mai mare masura dect cresterea salariilor. Alaturi de rata somajului si cea a inflatiei,un factor important n desfasurarea b unei functionari a firmei este si cursul valutar care influenteaza preturile mat eriilor prime de la furnizorii internationali practicate n euro si dolari.a.Mediu l demografic: Meniul restaurantului se refera la totalitatea populatiei, indiferent de sex, vrs ta, categorie sociala.Datorita faptului ca veniturile populatiei au crescut si v eniturile Mc- 10 lui au crescut. In acest moment populatia apreciaza foarte mul t calitatea serviciilor oferite datorita faptului ca acestia se afla de 10 ani p e piata locala. b. Mediul tehnologic: Pentru producerea sortimetelor meniului, s unt folosite echipamente si utilaje de cea mai noua generatie si suficiente pent ru satisfacerea nevoilor clientilor. n mod constant se investeste n pastrarea si d ezvoltarea mijloacelor folosite pentru a satisface clientii. c.Mediul cultural: Fiind un oras n care marea majoritate a cetatenilor sunt ortod oxi,produsele se adreseaza tuturor. Carnea de vita, pui si peste este consumata n intreaga lume indiferent de religie si obiceiuri.Faptul ca multi oameni conside ra carnea de vita,pui si peste cea mai sanatoasa si cea mai consumata datorita n ivelului de grasime scazut,constituie un avataj n vanzare. d.Mediul politic: Statul nu influenteaza n niciun fel activitatea McDonald s-ului. e.Mediul juridic si administrativ: Cadrul juridic si administrativ al mediului d e afaceri din Romnia este ntr-un plin proces de reformulare si mbunatatire. Compart imentul juridic si administrativ are atributia de a sustine cu demnitate si comp etenta drepturile si interesele legitime ale institutiei; respecta secretul si c onfidentialitatea activitatii sale, n conditiile legii; promoveaza orice alte act iuni n justitie cu aprobarea conducatorului institutiei; ndeplineste si alte atrib utii cu caracter juridic stabilite de catre conducerea institutiei. Pentru buna functionare a actelor economice si sociale la McDonald s este importan t ca fiecare compartiment sa fie bine structurat pentru cele mai bune rezultate. f.Mediul natural: Restaurantul McDonald s Sibiu este asezat pe un teren dat la di spozitie de primaria Sibiu printr-o hotarare semnata la data de 21 aprilie 1997 semnata pe timp de 25 de ani. Conditiile climatice n zona Sibiului sunt favorabile dezvoltarii activitatii desf asurate. Concluzii Din totalitatea acestor factori exista unii cu o actiune pute rnica sau mai putin puternica, de aceea Ph. Kotler spune ca pt. a lua n considera re acesti factori trebuie sa existe 4 categorii de activitati: 1. Observarea tuturor factorilor care actioneaza asupra firmei; 2. Monitorizarea factorilor (alegerea acelora care au influenta cea mai puternica si urmarirea e volutiei lor); 3. Prognozarea schimbarilor n evolutia factorilor monitorizati; 4. Analiza efectelor pe care le-ar putea avea schimbarile n evolutia factorilor asu pra firmei.