Sunteți pe pagina 1din 6

LISTA ABREVIERILOR

A1 AR - receptorii α1 adenozinici

A2A AR – receptori α2 adenozinici

ACS – acute coronary syndrome (sindrom coronarian acut)

ADP – adenozin difosfat

ARNm – ARN mesager

ATP – adenozin trifosfat

ATP-aza – enzimă, care catalizează descompunerea ATP în ADP și fosfat liber

BAX – proteină reglatoare a apoptozei, asociată cu BCL2

CC – receptori chemokinici

CD27 – membru al superfamiliei TNF de receptori

CD30 - membru al superfamiliei TNF de receptori

CD4 – (cluster of differentiation 4) proteină co-stimulatoare de pe celule prezentatoare de antigen

CD40 – (cluster of differentiation 40) proteină co-stimulatoare de pe celule prezentatoare de antigen

CD68 - (cluster of differentiation 68) proteină co-stimulatoare de pe celule prezentatoare de antigen

CD80 - (cluster of differentiation 80) proteină co-stimulatoare de pe celule prezentatoare de antigen

CD95 (ligand) – citokină din familia TNF, cunoscută și sub numele de FasL

CNTF – factor ciliar neurotrofic (ciliary neurotrophic factor)

COX-2 – ciclooxigenaza 2

CSF – factor de stimulare a coloniilor

CSF-1R – receptorul de tip 1 al CSF

CSFRs - receptori de CSF

CSIF - human cytokine synthesis inhibitory factor (inhibitor al sintezei citokinelor umane),
denumire alternativă a IL-10
cTn – troponina cardiacă

CX3C – receptori chemokinici

CXC – receptori chemokinici

CXCL8 – interleukina 8

ECG – electrocardiografie

Epo – eritropoietină

FADD – (Fas-associated protein with death domain), proteină Fas-asociată cu domeniul morții
(DD), sinonim – MORT1

FasFc – proteină asociată cu Fas

FasL – citokină, denumire alternativă pentru ligandul CD95

FERM - domeniile „four-point-one” (patru-punct-unu), ezrina, radixina, moezina

GC - glucocorticosteroizi

G-CSF - granulocyte colony stimulating factor (Factorul de stimulare a coloniilor de granulocite)

GM-CSF - Granulocyte/Macrophage Colony Stimulating Factor (Factorul de Stimulare a Coloniilor


de Granulocite/Macrofage)

GM-CSFR – receptori GM-CSF

Gp130 – glicoproteina 130, proteină transmembranară, prezentă în structura tuturor receptorilor


citokinici

ICAM 1 – moleculă de adeziune (intracellular adhesion molecule 1)

IFN - interferon

IFN-γ – interferon tip γ

Ig - imunoglobulină

IL - interleukină

IL-1 – interleukină tip 1

IL-10 – interleukină tip 10


IL-17 – intelreukină tip 17

IL-18 – intelreukină tip 18

IL-1a – interleukină tip 1a

IL-1b – interleukină tip 1b

IL-2 – interleukină tip 2

IL-33 – interleukină tip 33

IL-36α - interleukină tip 36α

IL-36β - interleukină tip 36β

IL-36γ - interleukină tip 36γ

IL-36Rα – receptorul interleukinei 36 tip Rα

IL-37 - interleukină tip 37

IL-38 - interleukină tip 38

IL-4 - interleukină tip 4

IL-6 - interleukină tip 6

IM – infarct miocardic

IMA – infarct miocardic acut

iNOS – sintază inductibilă a NO

JAK – Janus kinază

JH - domenii omologe JAK (JAK Homology)

K - potasiu

KLRG 1 - killer cell lecithin-like receptor

LIF – factorul de inhibiție a leucemiei

LPS – lipopolizaharide

MAPK/ERK – cale de semnalare pentru IL-2


MIP-1α – proteină inflamatorie macrofagală

MPTP - (mitochondrial permeability transition pore)

NF-κB – (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells), complex de proteine ce


controlează transcripția de ADN, producerea de citokine etc.

NK – natural killer

NO – oxid nitric

NSTEMI – infarct miocardic fără elevarea segmentului ST

O2 – oxigen

P53 – proteină a tumorii 53

PCR – proteina C reactivă

PDGFR – receptor pentru PDGF (factor de creștere derivat din trombocite)

PG - prostaglandină

PGE2 – prostaglandina E2

PI3K/Akt/mTOR – cale de semnalare pentru IL-2

PMN – (celule) polimorfonucleate

ROS – reactive oxygen species (specii reactive de oxigen)

SCA – sindrom coronarian acut

SCFR – (mast/stem cell growth factor receptor), proteină asociată cu KIT (protein-kinază tirozinică)

SERIF – domeniu citoplasmatic de receptor ai familiei IL-17

SH2 - domeniu omolog Src 2

SIRS – sindrom de răspuns inflamator sistemic

SNC – sistem nervos central

SOCS1 – supresor al semnalării citokinice tip 1


STAT – (signal transducer and activator of transcription), proteină din calea de semnalare
JAK/STAT

STEMI – infarct miocardic cu elevarea segmentului ST

TGF - factori de transformare și creștere (transforming growth factors)

TGF-β– factor de creștere și transformare tip β

TGFBR1 – receptor din familia TGF-β tip 1

TGFBR2 - receptor din familia TGF-β tip 2

TGFBR3 - receptor din familia TGF-β tip 3

TGF-β1 - factor de creștere și transformare tip β 1

TGF-β2 - factor de creștere și transformare tip β 2

TGF-β3 - factor de creștere și transformare tip β 3

Th – limfocite T helper

Th1 – limfocite T helper 1

Th2 – limfocite T helper 2

TIMP-1 - inhibitorul tisular al metaloproteinazelor

TNF-α – factor de necroză al tumorii tip α

TNFR1 – receptor pentru TNF de tip 1

TNFR2 - receptor pentru TNF de tip 2

Tpo – trombopoietina

TRADD – (tumor necrosis factor receptor type 1-associated DEATH domain protein), proteină
asociată cu TNF, ce conține DD

TYK2 – tirozin kinaza 2

VEGF A – factor de creștere vasculară endotelială tip A

VS – ventricul stâng
XC (XCR1) – receptori chemokinici