Sunteți pe pagina 1din 1

Lista abrevierilor 1

Introducere 6
Capitolul I. GENERALITĂȚI
1.1 Ischemia cordului. Cascada ischemică 8
1.2 Injuria de reperfuzie 9
Capitolul II. CALEA JAK/STAT
2.1 Generalități 11
2.2.1 Mecanismul: varianta prescurtată 2.2.1 12
2.2.2 Mecanismul: varianta desfășurată 2.2.2 12
Capitolul III. CITOKINELE
3.1 Generalități 15
3.2 Clasificarea. Familiile de citokine 16
Capitolul IV. ROLUL PROPRIU-ZIS AL CITOKINELOR ÎN IMA
4.1 Rolul general al citokinelor în ateroscleroză, destabilizarea plăcii aterosclerotice pre-infarct
miocardic acut 20
4.1. Interleukinele 23
4.2.1 Familia Interleukina-1 23
4.2.2 Interleukina-2 27
4.2.3 Interleukina-6 28
4.2.4 Interleukina-8 30
4.2.5 Interleukina-10 31
4.3 Familia factorului de necroză al tumorii 32
4.3.1. Factorul de necroză al tumorii a 32
4.3.2 Ligandul CD95/FasL 34
4.4 Interferonul-gamma 35
4.5 Factorul de creștere și transformare beta 35
Capitolul V. DISCUȚII 37
Bibliografie 39