Sunteți pe pagina 1din 3

Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul”

Universitatea Bucureşti

Lucrare de seminar la INSTRUIRE ASISTATĂ PE


CALCULATOR
“Taina Sfântului Botez”

Profesor coordonator:
Olimpius Istrate

Student:
Curelescu T. Dimitrios Mihail Alexander
Anul III Pastorală
Grupa a III a
INSTRUIRE ASISTATĂ PE CALCULATOR

Clasa: a VIII-a

Disciplina: Religie

Cerinţe de studiu.

Formulaţi o sarcină de lucru pentru elevii, la disciplină dumneavoastră, în care să


evidenţiaţi folosirea noilor tehnologii. Sarcina de lucru este adresată elevilor de clasa a
VIII- a.
Sarcina de lucru.

Pentru realizarea acestui proiect copiii vor trebui să utilizeze programul Microsoft
Powerpoint pentru realizarea unui filmuleţ intitulat “Taina Sfântului Botez”dar şi să
realizeze şi un poster pentru promovarea acestui filmuleţ. Filmuleţul trebuie să cuprindă
mai mult de 25 de slide-uri.

Model de lucru.

Pentru realizarea acestui proiect copiii trebuie să îşi strângă următoarele material
necesare realizării acestei sarcini de lucru în PowerPoint:
Să folosească internetul pentru descărcarea diverselor imagini cu caracter religios:
obiecte de cult.
Să editeze imaginile şi pe fiecare slide să fie adăugat un mic comentariu în care să
evidenţieze: întrebuinţarea tainei, locul unde se săvârşeşte taina în biserică s.u
Să ordoneze în mod logic imaginile pentru o mai bună înţelegere a activităţii ce se
desfăşoară în biserică.
Să verifice încă odată proiectul înainte de finalizare pentru a nu apărea probleme care să
strice proiectul realizat.

Pentru realizarea posterului elevii vor avea în vedere următoarele aspecte:


Să folosească un program de editat postere. Un exemplu bun este folosirea următoarei
adrese : http://www.glogster.com/ care va uşura munca depusă pentru realizarea
posterului.
Posterului să cuprindă imagini simple cu interiorul bisericii şi câteva obiecte de cult
Posterul trebuie printat.

Obiective:

După finalizarea proiectului copiii vor fi capabili să definească următoarele”


Ce este Sfânta Taină a Botezului?
Cum este săvârşită ea?
Unde se mai face apartenta Tainei Botezului în Sfânta Scriptură?
Să identifice obiectele de cult şi materia care se foloseşte la săvârşirea tainei

Modul de desfăşurare.
Pntru realizarea temei propuse elevii se vor grupa în două grupe a câte doi sau trei elevi,
iar sarcinile vor fi împărțite .
Elevii vor alcătui cerințele date, iar prezentarea va avea loc în fața clasei pentru a fi
vizualizat de întreaga clasă . Explicațiile şi comentariile vor avea loc în timpul
desfășurării prezentării.