Sunteți pe pagina 1din 14

Echipa 6

Scurtă prezentare a echipei:


- nume
- logo
- motto
- membri
- aptitudini
- competențe, etc.

Compania urbană de apă:


Introduceți toate informațiile despre fabrica voastră:

 Denumire
 An înființare
 Date de contact: tel, fax, mail, adresă, …..
 Localizare sediu administrative
 Amplasare geografică, (națională sau internațională)
 Toate tipurile de produse pe care le produce, etc.
Definirea conturului
Datorită specificului procesului tehnologic, ce implică porniri și opriri repetate ale
consumatorilor electrici, este dificil de realizat bilanțul la nivelul fiecărui consumator de energie
electrică în parte. În plus, datorită multitudinii parametrilor de care depind timpii de funcționare
orară simultană ai proceselor tehnologice este imposibil de stabilit un coeficient de simultaneitate
al funcționării agregatelor, aferente unui tablou de forță. În aceste condiții, conturul de bilanț s-a
stabilit la nivelul tablourilor de forță sau a tablourilor generale de distribuţie (TGD) ale fiecărui
transformator de putere, intrările în contururile de bilanț fiind asociate plecărilor în cabluri din
postul de transformare. Conturul de bilanț analizat în prezenta lucrare include fabrica din
administrarea S.C. …….. S.A., al cărei amplasament este în localitatea ………… şi care implică
o unitate electroenergetică.
Din punct de vedere al limitelor fizice, conturul de bilanț electroenergetic se închide de la
nivelul punctelor de alimentare ale posturilor de transformare, la alimentarea tablourilor de forță
pe partea de joasă tensiune, până la consumatorii finali, respectiv pompe submersibile, motoare
electrice și iluminat. Unitatea S.C. ……. S.A. propusă pentru analiză este alimentată cu energie
electrică prin diferite posturi de transformare de 20(10)/6(0,4) kV, pentru fiecare dintre
transformatoarele de putere fiind definit un subcontur, Figura 1.
Figura 1. Instantanee cu transformatoarele care alimentează două din centrele analizate

Tablourile generale de distribuție (TGD) de joasă tensiune (0,4 kV) din care sunt
alimentați consumatorii electrici din interiorul instalațiilor acestei companii sunt montate în
cadrul instituției și deservesc fiecare flux tehnologic în parte. Astfel, pentru conturul propus
pentru analiză, procesele tehnologice desfăşurate solicită cantităţi însemnate de energie electrică,
energie furnizată prin intermediul a diferitelor posturi de transformare (Figura 2 și 3), respectiv:
Bara de medie tensiune

Figura 2 Schema monofilară a rețelei de distribuție de 10 kV


Bara de medie tensiune

Figura 3 Schema monofilară a rețelei de distribuție de 20 kV


 Proprietate S.C. …….. S.A., respectiv:
o În punctul de lucru Stația de pompare Călărași există un post de transformare cu
două transformatoare de putere de 20/0,4 kV, având o putere instalată de 630
kVA și 1600 kVA.
o În punctul de lucru Stația de pompare Constanța Nord există un două posturi de
transformare, fiecare cu câte două transformatoare de putere de 20/0,4 kV, având
o putere instalată de 630 kVA și 1600 kVA.
o În cazul Stației de epurare Constanța Sud, pompele sunt alimentate prin LES
0726, LES 0727 din Statia Petrol Sud, având trei transformatoare de putere de
1600 kVA de 20/0,4 kV, două transformatoare de putere de 630 kVA de 20/0,4
kV, patru transformatoare de putere de 400 kVA de 20/0,4 kV, două
transformatoare de putere de 250 kVA de 20/0,4 kV.
o De asemenea, în stația de epurare Constanța Nord există PT476 echipat cu două
transformatoare de putere de 2500 kVA.
o Stația de pompare ape uzate SP0 este alimentată prin 11 transformatoare de
putere de 20/0,4 kV, astfel trei transformatoare de 1600 kVA, două de 630 kVA,
patru de 400 kVA și alte două de 250 kVA.
 Proprietate compania de distribuție:

o În punctul de lucru Caragea Dermeni trei posturi de transformare PT 100, PT212


și PT40, echipate cu cinci transformatoare de putere de 10/0,4 kV, având o
putere instalată de 630 kVA și 1600 kVA.
o În punctele de lucru Cișmea 1A (PT115), Cișmea 1B (PT116), Cișmea 1C(PT169
și PT170) și Cișmea II (PT211), de 10/0.4 kV echipate cu câte unul sau două
transformatoare, având o putere instalată de 630 kVA, 1000 kVA și 1600 kVA.
o În punctul de lucru Sursa Galeșu alimentarea se realizează prin două LEA 4505 și
4506, respectiv un post de transformare PT 1035. În acest caz cele două
transformatoare de putere sunt de 20/6 kV, având o putere instalată de 10000
kVA.
o În cazul punctului de lucru Sursa Tatlageac, în afara celor două LES există un
post de transformare PT36, echipat cu două transformatoare de putere de 10/0,4
kV, având o putere instalată de 1000 kVA.
o Similar, stația de pompare Palas este alimentată din L 0421, 0422 prin PT 514, de
20/6 kV, două transformatoare de 4000 kVA.

o Staţia de epurare Eforie Sud este alimentată prin două transformatoare de putere
de 10/6 kV de 1000 kVA.

o Staţia de epurare Mangalia este alimentată din două posturi de transformare,


respectiv PT 17 de 400 kVA, respectiv PT20 cu două transformatoare de 630
kVA, având raportul de transformare de 10/0,4 kV.

Alimentarea generală se realizează prin intermediul unor întrerupătoare automate de joasă


sau medie tensiune. Fiecare transformator debitează energie pentru un număr de consumatori
distincţi, existând legături pe partea de joasă tensiune între barele de distribuţie ale fiecărui
transformator din incinta aceleași locații. Trebuie menționat faptul că în capitolele următoare
sunt prezentate schemele monofilare actualizate ale tablourilor de distribuţie şi de forţă, scheme
relevate pe teren împreună cu specialiştii de la S.C. ……… S.A.
Consumatorii de energie aferenţi societăţii comerciale ……… S.A. pot fi clasificaţi în
mai multe categorii, funcţie de aportul fiecăruia la procesul tehnologic. Asigurarea condiţiilor de
muncă se face prin intermediul circuitelor de ventilaţie, alimentate din tabloul general din postul
de transformare prin intermediul tablourilor locale din fiecare secţie de producţie.
Iluminatul se realizează cu corpurile de iluminat alimentate prin circuite separate, de
regulă din tabloul de forţă al fiecărei secţii. Cei mai importanţi consumatori sunt motoarele și
pompele electrice, prezentate e larg în capitolul următor. Restul consumatorilor au puteri mai
mici, aceștia acţionând diverse utilaje din secţiile de flux tehnologic.

Caracteristicile tehnice ale principalelor agregate și instalații


conținute în contur
Contorizarea energiei electrice la nivelul S.C. …….. S.A. se realizează atât pe partea de
medie, cât și pe partea de joasă tensiune. În general, transformatoarele de putere care echipează
posturile de transformare sunt în sarcină, existând însă și transformatoare de putere în rezervă, iar
în caz de avarie, consumatorii au posibilitatea de a fi alimentați imediat cu ajutorul acestora.
Pentru întocmirea bilanţului electroenergetic s-au relevat, unde a fost posibil, și schema electrică
monofilară rețelei de distribuţie care alimentează consumatorii electrici din cadrul societăţii,
informații puse la dispoziție de personalul specializat din cadrul instituției. Pentru conturul
analizat, în Figura 3 sunt indicate principalele centre în care fie au fost realizate măsurători, fie
au fost identificate date de consum din sistemul automat pus la dispoziție de către beneficiar,
nefiind însă indicate punctele de măsura de la transformatoarele de putere aflate în funcţiune în
cadrul S.C. …….. S.A.
Trebuie menționat faptul că alimentarea consumatorilor în cadrul S.C. …….. S.A. este
realizată din sistemul electroenergetic național (SEN) prin intermediul diferitelor staţii de
transformare care aparțin distribuitorului din zona respectivă. Din stațiile de transformare
coborâtoare respective sunt alimentate toate transformatoarele de distribuție de 20 (10)/0,4 kV cu
puteri nominale diferite, adică de 250 kVA, 400 kVA, 630 kVA, 1000 kVA, 1600 kVA și 2500
kVA, așa cum reiese și din Figura 2. De la aceste transformatoare cu ajutorul liniilor electrice în
cablu cu tensiunea nominală de 0,4 kV simplu sau multiplu circuit sunt alimentate motoarele
electrice care antrenează agregatele şi instalaţiile necesare desfășurării în mod corespunzător
procesului tehnologic. O altă categorie de transformatoare de putere se referă la cele de MT/MT,
respectiv 20/6 kV și 10/6 kV care alimentează motoarele de medie tensiune din cadrul conturului
analizat, acestea având puteri de 1000 kVA, 4000 kVA și 10000 kVA. Toate datele referitoare la
transformatoare sunt puse la dispoziție de către beneficiar, deoarece multe dintre acestea nu erau
în funcțiune în perioada în care s-au realizat măsurătorile sau, mai mult decât atât, datorită
regimurilor intermitente ale instalațiilor electrice propuse pentru analiză.
Măsurătorile au fost efectuate la toate transformatoarele de putere coborâtoare din
posturile de transformare de MT/JT aflate în funcțiune. Caracteristicile tehnice și cele reieșite din
încercările la gol și la scurtcircuit (care există și pe plăcuța transformatorului de putere) sunt
indicate în Tabelul 1 pentru toate categoriile de transformatoare din conturul analizat. Aceste
caracteristici sunt tensiunile din primar și secundar, puterea aparentă nominală trifazată,
pierderile de putere activă în fier sau în înfășurări, curentul de mers la gol, grupa de conexiuni și
tensiunea de scurtcircuit.
Caracteristicile nominale şi cele reieşite din încercări pentru transformatoarele de putere utilizate la
alimentarea posturilor de transformare ale S.C. ……… S.A

Tabelul 1

Puterea Tensiuni
Nume PT și număr [kV] Reglaj Grupă usc i0 ΔPCu ΔPFe
nominală
transformatoare [%] conex. [%] [%] [kW] [kW]
Sn [kVA] MT JT (MT)
1. Punct de lucru Caragea – Dermen (CD)
PT40 – 2 bucăți 630 10 0,4 ±5.5 Dy5 6 2.40 9.72 1.92
PT212, PT100 – 3 bucăți 1000 10 0,4 ±5.5 Dy5 6 2.00 13.9 2.70
2. Punct de lucru Cișmea IA (CIA)
PT115 – 2 bucăți 1000 10 0,4 ±5.5 Dy5 6 2.00 13.9 2.70
3. Punct de lucru Cișmea IB (CIB)
PT116 – 2 bucăți 630 10 0,4 ±5.5 Dy5 6 2.40 9.72 1.92
4. Punct de lucru Cișmea IC (CIC)
PT169– 2 bucăți 630 10 0,4 ±5.5 Dy5 6 2.40 9.72 1.92
PT170 – 2 bucăți 1000 10 0,4 ±5.5 Dy5 6 2.00 13.9 2.70
5. Punct de lucru Cișmea II (CII)
PT211 – 2 bucăți 1000 10 0,4 ±5.5 Dy5 6 2.00 13.9 2.70
6. Punct de lucru SP Galeșu (SPG)
PT1035 – 2 bucăți 10000 20 6 ±5.5 Yy12 7 0.90 65.0 16.0
7. Punct de lucru Surse Tatlageac (ST)
PT36 – 2 bucăți 1000 10 0,4 ±5.5 Yd11 6 2.00 13.9 2.70
8. Punct de lucru SP Călărași (SPC)
PT597 – 2 bucăți 1600 20 0,4 ±5 Dy5 6 1.70 20.2 4.35
9. Punct de lucru SP1-2 Palas (SPP)
PT514 – 2 bucăți 4000 20 6 ±5.5 Yd5 7 2.00 43.5 8.9
10. Punct de lucru SP Constanța Nord (SPCTN)
PT427 – 2 bucăți 630 20 0,4 ±5.5 Dy5 6 2.40 9.72 1.92
PT427 – 2 bucăți 1600 20 0,4 ±5 Dy5 6 1.70 20.2 4.35
11. Punct de lucru SP Constanța Sud (SPCTN)
1600 x 3 20 0,4 ±5 Dy5 6 1.70 20.2 4.35
LES 0726, LES 0727 din
630 x 2 20 0,4 ±5.5 Dy5 6 2.40 9.72 1.92
Statia Petrol Sud – 11
400 x 4 20 0,4 ±5.5 Dy5 6 2.65 6.85 1.47
bucăți:
250 x 2 20 0,4 ±5.5 Dy5 6 2.90 5.04 1.10
12. Punct de lucru SEP Constanța Nord (SEPCTN)
PT746 – 2 bucăți 2500 20 0,4 ±5.5 Dy5 6 2.65 6.85 1.47
13. Punct de lucru SEP Eforie Sud (SEPES)
PT352 – 2 bucăți 1000 10 6 ±5.5 Yy12 6 2.00 13.9 2.70
14. Punct de lucru SEP Mangalia (SEPM)
PT17 – 1 bucată 400 10 0,4 ±5.5 Dy5 6 2.65 6.85 1.47
PT20 – 2 bucăți 630 10 0,4 ±5.5 Dy5 6 2.40 9.72 1.92
15. Punct de lucru SP0 Constanța
1600 x 3 20 0,4 ±5 Dy5 6 1.70 20.2 4.35
LES 0726, LES 0727 din
630 x 2 20 0,4 ±5.5 Dy5 6 2.40 9.72 1.92
Statia Petrol Sud – 11
400 x 4 20 0,4 ±5.5 Dy5 6 2.65 6.85 1.47
bucăți:
250 x 2 20 0,4 ±5.5 Dy5 6 2.90 5.04 1.10
Trebuie de asemenea subliniat faptul că transformatoarele de putere alimentează cu
energie electrică o parte din circuitele de forţă ale agregatelor şi instalaţiilor. Caracteristicile
tehnice de funcționare ale acestora au fost puse la dispoziție de către beneficiar.

Schemă și puncte de măsură


În Figurile 3 și 4 sunt prezentate schemele electrice monofilare ale instalațiilor de joasă și
medie tensiune care deservesc receptoarele, agregatele și instalațiile electrice din conturul S.C.
…… S.A. propus pentru analiză. De asemenea, au fost evidențiate principalele puncte de măsură
la nivel de transformator, indicându-se pe schemă analizorul de energie Chauvin Arnaux 8334.
Figura 3. Schema electrică monofilară a reţelei de distribuţie de 10/0,4 (6) kV
Figura 4. Schema electrică monofilară a reţelei de distribuţie de 20/0,4 (6) kV
cu indicarea punctele de măsură

Trebuie remarcat faptul că măsurătoarea efectuată pe barele de joasă tensiune a


transformatoarelor de putere se regăsește pe schema electrică monofilară prin fotografia
analizorului utilizat. Mai mult decât atât, se specifică faptul că măsurătorile pe plecările trifazate
ale tablourilor generale de distribuție au fost efectuate doar la nivelul motoarelor cu putere
nominală mare care erau în funcțiune, ținând seama că la nivelul agregatelor cu putere nominală
mică nu s-a procedat la efectuarea de măsurători, deoarece, în mod obișnuit, la nivelul acestora
există o pierdere de energie electrică nesemnificativă.