Sunteți pe pagina 1din 1

PLANIFICARE ACTIVITATE ETH

1. Săptămâna 8
Aplicații: Lucrarea nr. 1. Metode de determinare a puterii cerute
2. Săptămâna 9
Aplicații: Lucrarea nr. 2. Compensarea necesarului de putere reactivă
Lucrarea nr. 3. Evaluarea regimului deformant în unităţile industriale
3. Săptămâna 10
Aplicații: Lucrarea nr. 4. Motorul asincron
4. Săptămâna 11
Aplicații: Lucrarea nr. 5. Motorul sincron
5. Săptămâna 12
Aplicații: Lucrarea nr. 6. Motorul de curent continuu cu excitaţie derivaţie
6. Săptămâna 13
Aplicații: Lucrarea nr. 7. Motorul de curent continuu cu excitaţie serie
7. Săptămâna 14
Recuperări aplicații
Precizări

 Nota aferentă activității practice reprezintă media celor 6 lucrări de laborator


 Fiecare lucrare de laborator se realizează in programul Mathcad și se transmite pentru
corectură la adresa de email: oana.pop@upt.ro
 Termenul de realizare a fiecărei lucrări de laborator este de o săptămână
 Lucrările de laborator includ partea teoretică, setul de valori folosite pentru calculul
individual, un exemplu concret de calcul, precum și setul de valori alocat fiecărui student;
 Fiecare student va lucra cu propriul set de valori
 Neclaritățile se pot transmite fie pe Campusul Virtual, fie pe adresa de email precizată
anterior
 Alte precizări: fișierele Mathcad trebuie să conțină unitățile de măsură, comentarii,
concluzi.