Sunteți pe pagina 1din 6

(Contiu Nicoleta ,An 3 EE)

Influenta campului electromagnetic asupra


organismului uman

Câmpurile electromagnetice pot perturba intolerabil funcţiile organismelor vii, fapt pentru care
sunt considerate poluanţi electromagnetici, la fel de periculoşi ca şi ceilalţi poluanţi ai mediului ambiant.

Omul, în spaţiul de locuit sau în activitatea sa de conducere a unui proces tehnologic, este supus
influenţei câmpurilor electromagnetice. Principala acţiune a acestora asupra organismului uman constă
în agravarea sau accelerarea apariţiei bolilor cardiace, vasculare, neurologice şi psihice. Această
influenţă, care depinde de intensitatea câmpurilor electromagnetice şi de durata de expunere, este în
continuă creştere datorită măririi numărului de surse poluante cu câmpuri electromagnetice. Pentru
aprecierea influenţei acestora asupra organismelor vii, s-au făcut cercetări experimentale asupra unor
grupuri de indivizi, de diferite vârste, pe durate diferite de expunere în timpul serviciului şi pentru
diferiţi parametri ai factorilor poluanţi.

S-a constatat că prezenţa câmpurilor electromagnetice de înaltă frecvenţă şi de joasă frecvenţă


are o influenţă negativă asupra sistemului cardio-vascular al muncitorilor, observându-se reducerea
pulsului, modificarea EKG, micşorarea puterii de recepţie vizuale şi auditive şi accentuarea stării de
oboseală. Principalele surse de poluare electromagnetică sunt:

 câmpul electric natural al Pământului, care depinde de latitudine şi altitudine;


 câmpul electric static artificial;
 câmpul magnetic terestru (are o componentă variabilă, numită furtună magnetică, funcţie de
fenomenele astronomice, cum ar fi exploziile solare);
 câmpurile electromagnetice naturale (de la fulgere);
 câmpurile electromagnetice artificiale (sunt generate de activităţile umane, create neinteţionat
sau intenţionat).

Sursele de zgomot neintenţionat, create de om, sunt echipamente a căror funcţionare a căror
funcţionare nu are ca scop emisia de câmpuri electromagnetice, precum calculatoarele electronice,
motoarele electrice, reţelele de alimentare cu energie electrică, cablurile TV, echipamentele cu relee cu
contacte, tuburi fluorescente, sudura cu arc, motoarele cu autoaprindere etc. În prezent, pe plan
mondial, se intreprind acţiuni pentru limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice asupra
organismelor vii prin normarea intensităţii admisibile, pentru activităţi industriale şi pentru locuinţe şi
prin aplicarea de măsuri de protecţie în desfăşurarea unor activităţi cu surse de câmpuri
electromagnetice.
Efectele câmpului electromagnetic asupra sănătăţii :

1. Dureri de cap
2. Stres
3. Tulburarea somnului
4. Oboseală
5. Nervozitate şi iritabilitate
6. Slăbirea imunităţii
7. Tulburări neuroendocrinoimunitare
8. Tulburări de concentrare şi de memorie
9. Creşterea riscului de cancer
10. Mărirea riscului de pierdere de sarcină

PROCESE ELECTRICE CARACTERISTICE ORGANISMELOR VII:


Celula, considerata ca un organism elementar, vegetala sau animala, atâta timp cât este vie,
produce curent electric. Ca rezultat al schimburilor energetice si metabolice între organismul viu si mediu
se produc reactii chimice si procese electrice care caracterizeaza viata. Un organism viu este alcatuit
dintr-o multitudine de celule, care din punct de vedere electric constituie medii conductoare de natura
electrolitica, marginite de membrane ce pot fi considerate surse electrice independente cu anizotropie
electrica, care se interfereaza spatio-temporal în mod variabil. Într-un mediu electrolitic principalii
purtatori de sarcina sunt ionii.
Câmpurile electrice exterioare de frecvente joase, 50-100 Hz, au efecte asupra sistemului nervos
neutral, iar cele cu frecvente înalte de 10-50 MHz au efecte asupra sistemului circulator. De asemenea,
câmpurile electrice de joasa frecventa modifica structura si comportamentul celular, prin schimbarea
proprietatilor dielectrice ale membranei celulare si duce la o crestere a temperaturii, proportional cu
durata actiunii câmpului asupra organismului. Cresterea temperaturii corpului duce la cresterea
transpiratiei si în consecinta la o scadere a rezistentei electrice cutanate. Efectele fiziologice, ca urmare a
cumularii modificarilor electrolitice si biochimice produse de actiunea câmpurilor electrice de frecventa
industriala, se datoreaza curentilor indusi în organismul uman.
Parametrii care determina aceste modificari sunt intensitatea câmpului electric si timpul de expunere în
câmp. Asupra organismelor vii actioneaza si electricitatea atmosferica, prin intermediul ionilor din aer,
rezultati ca urmare a ionizarii atmosferei datorita actiunii vântului, caderilor de apa, fulgerelor, radiatiilor
naturale sau artificiale etc.
Ionii negativi mici au o actiune biopozitiva asupra organismelor vii, fac ca membranele celulelor la
organismele în vârsta sa fie la fel de permeabile la oxigen ca în tinerete, ceea ce determina o prelungire a
vietii. În ceea ce priveste ionii pozitivi mari experientele pun în evidenta unele tulburari functionale,
accelerarea ritmului respirator, somnolenta, cefalee, cresterea temperaturii cutanate, ce dau senzatia de
oboseala si indispozitie.
Efectele undelor electromagnetice asupra omului si mediului

Influenţa câmpului electromagnetic asupra corpului uman


Pentru evaluarea expunerii la frecvenţe mai mici de 100 kHz se recomandă utilizarea intensităţii
câmpului electric din ţesuturi, deoarece această mărime fizică se corelează cu efectele biologice şi este la
rândul ei corelată cu densitatea de curent.
Pentru frecvenţe mai mari se utilizează rata de absorbţie specifică a energiei SAR (Specific Absorbtion
Rate) care se corelează cu pătratul intensităţii câmpului electric din ţesut.
Rata de absorbţie specifică (SAR) este o măsură a ritmului în care energia este absorbită de organism
atunci când este expus la o frecvenţă radio (RF) a câmpului electromagnetic.
Fiecare telefon GSM are un emiţător şi un receptor radio, în scopul de a funcţiona în reţeaua GSM.
Acesta este construit în aşa fel încât atunci când este folosit lângă ureche şi când este purtat pe curea, nu
va depăşi limitele de expunere la energia de radiofrecvenţă decise de către autorităţi.SAR este
exprimată în unităţi de waţi pe kilogram (W/kg).
Nivelul maxim SAR pentru un telefon mobil utilizat lângă cap sau corp, în conformitate cu ghidurile
internaţionale ICNIRP (Europa) este 2W/kg pe gram de ţesut, respectiv FCC/IC (SUA şi Canada) este
de 1.6W/kg pe 1 gram de ţesut. Telefoanele mobile sunt testate pentru a observa dacă sunt conforme
cu limitele SAR la cel mai înalt nivel de putere atestat în condiţii de laborator. Pentru reglementarea
utilizării câmpului electromagnetic, sub aspectul efectelor pe care acesta le are asupra corpului uman,
a fost enunţat principiul PRECAUŢIEI înscris în Tratatul Uniunii Europene (Art. 130 R al Tratatului
de la Maastricht - 7 feb. 1992), care stipulează că atunci când există elemente ştiinţifice suficiente, în
absenţa unor certitudini sau probe absolute, ţinând cont de cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice ale
momentului, autorităţile trebuie sa protejeze, înainte de toate, cetăţenii, contra riscului si prejudiciilor
cauzate de expunerea la CEM, şi nu trebuie întârziată luarea de măsuri care să vizeze prevenirea unui
risc de afectare gravă şi ireversibilă asupra mediului.
Se vor lua următoarele măsuri:
 limitarea expunerii publicului la câmpurile electromagnetice de (0 - 300) GHz, asigurând un
„nivel ridicat de protecţie a sănătăţii contra expunerii la câmpuri electromagnetice”.
 este imperativ a proteja publicul contra efectelor nocive adeverite pentru sănătate, care pot
surveni în urma expunerii la câmpuri electromagnetice;
 câmpurile electromagnetice ar trebui să ofere la toţi cetăţenii un nivel ridicat de protecţie;
 organisme de normalizare: CENELEC (Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică)
şi CEN (Comitetul European de Standardizare); statele membre au, conform tratatului, facultatea de a
prevedea un nivel de protecţie superior celui prevăzut prin prezenta recomandare;
 comisia încurajează cercetările asupra efectelor la scurt şi lung termen de expunere câmpurilor
electromagnetice la toate frecvenţele.
Accidentele provocate de curentul electric
Accidentele provocate de curentul electric pot avea drept consecinţe : şocul electric, arsuri şi
electrocutarea mortală.. Şocul electric se manifestă sub forma unei scăderi temporare a capacităţii de
muncă, ce poate merge până la pierderea cunoştinţei şi din care organismul uman îşi poate reveni la
normal prin odihnă sau în cazuri mai grave prin respiraţie artificială.
Arsurile se datorează acţiunii termice provocată fie direct de arcul electric, fie indirect prin aprinderea
îmbrăcămintei. Arsurile provocate de arcul electric sunt îngeneral mai grave decât cele datorat altor
cauze. Gravitatea unei arsuri depinde de profunzimea ei, de lezarea sau nu a unor organe vitale , dar şi de
suprafaţa de piele afectată (la arsuri care afecteaza 60-65 % din suprafaţa pielii, şansele de salvare sunt
minime).

Ca profunzime, arsurile pot fi clasificate în trei tipuri :


- tipul 1 – pielea se înroşeşte ;
- tipul 2 – pe piele apar umflături cu lichid ;
- tipul 3 – arsuri profunde în urma cărora o parte din ţesuturi sunt carbonizate.
Electrocutarea mortală se poate produce prin fibrilaţia ireversibilă a inimii urmată de stop cardiac
sau încetarea respiraţiei.
Factorii de care depinde gravitatea unui accident de natură electrică sunt :

- frecvenţa curentului electric ;


- intensitatea curentului electric ;
- durata de trecere a curentului electric prin organism ;
- calea de închidere a curentului electric ;
- starea fizică şi psihică a individului în cauză.
Frecvenţa curentului electric influenţează asupra valorii intensităţii curentului electric maxim
admis. Prin act normativ (STAS 2612/1982) sunt stabilite valorile de 10 mA pentru curent alternativ de
50 Hz şi 50 mA pentru curent continuu.
În cazul curentului alternativ de 50 Hz se consideră că, cu o probabilitate de 0,5 %, curentul
electric devine periculos dacă atinge valorile de :

- 9-10 mA la bărbaţi
- 5-7 mA la femei
- 4,5-5 mA la copii
Intensitatea curentului electric alternativ de 50 Hz are asupra organismului uman efectele arătate
în tabelul 9.4.
Tabelul 9.4. Efectele curentului electric asupra organismului uman
Efectul
Curentul [mA]
0,9 Insensibil
0,9-1,2 Furnicături simţite doar la locul atingerii
1,2-1,6 Furnicături în degete
1,6-2,2 Amorţeala în mâini
2,2-2,8 Uşoară jena în mişcarea mâinilor
2,8-3,5 Stingheriri în mişcarea mâinilor
3,5-4,5 Oboseală în antebraţe până la cot
4,0-5,0 Uşoara tremurare a mâinilor
4,5-5,5 Dureri în antebrate
5,0-7,0 Senzaţii neplăcute în antebraţe
6,0-8,0 Mâini ţepene şi dureri
8,0-9,5 Dureri în braţe
10,0 Dureri accentuate în braţe
11,0-12,0 Dureri în umeri
13,0-15,0 Dureri greu suportabile
15,0 Desprinderea nu se mai poate face cu forţe proprii
20,0 Periculos dacă inima se află pe traseul curentului

Durata de trecere a curentului electric prin organismul uman influenţează prin faptul că cu cât
durata este mai mare, cu atât probabilitatea de accidentare este mai mare pentru valori mai mici ale
curentului electric
CONCLUZIE

- intregul corp poate avea frecventa lui proprie de rezonanta: de la celula vie la intregul
organism;

- campurile de foarte inalta frecventa, modulate la frecvente joase, apropiate de ritmul


creierului, a inimii sau a altor organe interne au o actiune crescuta;

- modulatiile de intrafrecventa, in domeniul 5-16 Hz exercita un puternic efect negativ la


oameni si animale;