Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru la istorie

Elev:_________________________________Clasa___________

Tema: Geto dacii

1.Colorează coifurile unul auriu și unul argintiu

2.Continuă șirul

Aur ______________________________________________________________

Burebista__________________________________________________________
_

Zeu_______________________________________________________________

Dacia_____________________________________________________________
3. Colorează vasul geto-dac cu culorile potrivite