Sunteți pe pagina 1din 18

RE

G AL
I TA
TE

ŞI
R EL
IG
IE
CAUZELE
APARIŢIEI
STATULUI
DAC

CAUZĂ CAUZĂ
CAUZĂ
INTERNĂ: INTERNĂ: CAUZĂ
EXTERNĂ:
ÎNFLORIREA APARIŢIA EXTERNĂ:
ATACURILE
CIVILIZAŢIEI CLASELOR PRIMEJDIA
CELŢILOR
MATERIALE SOCIALE ROMANĂ
ÎNTEMEIEREA STATULUI DAC
In anul 82 î.Hr.,
Burebista, ajutat
de marele preot
Deceneu, a BUREBISTA
unificat triburile (82-44 i.Hr.)

geto-dace şi a
pus bazele
statului dac.
BUREBISTA

“CEL DINTÂI ŞI
CEL MAI MARE
DINTRE REGII
DIN TRACIA”

( INSCRIPŢIA DE LA
DIONYSOPOLIS)
CARACTERISTICILE STATULUI
DAC

CARACTER
MILITARIST –
Se baza în primul
rând pe forţa
armatei.
CARACTERISTICILE STATULUI
DAC
CARACTER
TEOCRATIC –
Autoritatea
regală avea
susţinerea
clasei
sacerdotale
ORGANIZAREA STATULUI DAC

 Stabilirea capitalei
la Sarmizegetusa;
ORGANIZAREA STATULUI DAC

 Înfiinţarea
sistemului de
fortificaţii din
zona munţilor COSTEŞTI

Orăştiei:
Costeşti, Piatra
Roşie,Căpâlna

PIATRA ROŞIE
ORGANIZAREA STATULUI DAC

 Organizează o
armată
puternică şi
numeroasă.
ROLUL LUI DECENEU ÎN ORGANIZAREA
SOCIETĂŢII GETO-DACE

• În calitate de
mare preot
foloseşte
autoritatea
sacerdotală pe
care o avea în
unificarea
triburilor geto-
dace.
ROLUL LUI DECENEU ÎN ORGANIZAREA
SOCIETĂŢII GETO-DACE

• Este slujitor al cultului


lui Zalmoxis, care
devenise divinitatea
centrală a panteonului
dac.Religia geto-dacă,
deşi politeistă, este
centrată treptat aproape
exclusive pe cultul lui
Zalmoxis, pe idea de
nemurire.
ZALMOXIS
ROLUL LUI DECENEU ÎN ORGANIZAREA
SOCIETĂŢII GETO-DACE

• Alte divinităţi:
Gebeleizis,
Bendis,
Cavalerul Trac.
ROLUL LUI DECENEU ÎN ORGANIZAREA
SOCIETĂŢII GETO-DACE

• Impune, împreună
cu Burebista, o
reformă morală
radicală a societăţii
dace, prin
abstinenţă, în
special de la
consumul excesiv al
vinului, şi prin
disciplină.
ROLUL LUI DECENEU ÎN ORGANIZAREA
SOCIETĂŢII GETO-DACE

• Cultivă o adevărată
înclinaţie a
aristocraţiei geto-
dace către
cunoaştere.
• “Vezi cu plăcere că nişte oameni prea viteji
se îndeletnicesc cu doctrinele filosofice […]
Putem vedea pe unul cercetând poziţia
cerului, pe altul însuşirile ierburilor şi ale
fructelor, pe acesta studiind creşterea şi
scăderea lunii, pe celălalt observând
eclipsele soarelui şi cum, prin rotaţia cerului,
astrele care se grăbesc să ajungă lângă
regiunea orientală sunt duse înapoi spre
regiunea occidentală.” (IORDANES –
“GETICA”)
ROLUL LUI DECENEU ÎN ORGANIZAREA
SOCIETĂŢII GETO-DACE

• Atât în timpul lui


Burebista, cât şi
după moartea
acestuia, Deceneu
stabileşteşi menţine
centrul spiritual al
statului dac pe
“Muntele Sfânt” –
Cogaionon
(Strabon).
ROLUL LUI DECENEU ÎN ORGANIZAREA
SOCIETĂŢII GETO-DACE

• Extinde incinta
sacră de pe Dealul
Grădiştei cu noi
sanctuare, între care
marele sanctuar
circular (calendarul).
MATERIAL ÎNTOCMIT DE

PROF. HRUŞCOVSCHI ELENA