Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a IX-a “A”

Diriginte: Dichii Valeria


Data: 19 octombrie 2020
Tipul activității: Dezbatere
Tema: “ Traficul de ființe umane - omul împotriva omului.
Scopul: Conștientizarea efectelor imediate și de durată ale traficului de
fiinte umane și promovarea unor metode alternative pentru dezvoltarea
unor comportamente dezirabile sociale
Obiective:
01 – familiarizarea cu terminologia specifică TFU
02 - descrierea etapelor traficului de fiinţe umane.
03 - descoperirea indiciilor care pot anticipa expunerea la pericolul de
a deveni victimă a traficului.
04 - enumerarea cel puţin două modalităţi de implicare a tinerilor în
prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, în urma
dezbaterilor din clasă;
05 – manifestarea compasiunii sincere faţă de victimele traficului de
fiinţe umane.