Sunteți pe pagina 1din 7

Se cere:

1. De indicat simbolul conturilor


2. De determinat sumele care lipsesc în baza datelor ce urmează

Date iniţiale:

Simbolul Denumirea contului Sold Rulajul Soldul


contului iniţial final
debitor creditor
Mijloace fixe 150 200 38 660 139 540
Datorii privind asigurările 27 822 11 292 36 358
sociale
Imobilizări necorporale 127 820 27 530 3030
OMVSD 29 330 11500 7 250
Împrumuturi pe termen lung 99 920 17 530 89 160
primite
Materiale 35 280 29 350 48 150
Credite bancare pe termen lung 195 205 75 620 29 300
Datorii față de buget 40 000 11535 19605
Investiţii pe termen lung în părţi 56 820 12 535 0
neafiliate
Rezerve statutare 25 350 12 500 8 500
Mărfuri 15 325 19 500 4 520
Datorii de arendă pe termen lung 47 570 51 820 8 280
(datorii pe termen lung privind
leasingul financiar)
Datoriile cumpărătorilor 1 020 2 750 9 980

ANEXA 6

Se cere: de completat prin cuvintele “Debit” sau “Credit” următoarele expresii:

N Modificările parvenite în urma


Debit / Credit
r operaţiilor economice
.
c
r
t.
1. Micşorarea capitalului statutar
2. Procurarea materialelor
3. Achitarea salariilor
4. Majorarea datoriilor comerciale
5. Utilizarea profitului net al perioadei de gestiune
6. Majorarea creanţelor
7. Încasarea mijloacelor băneşti
8. Consum de materiale
9. Majorarea rezervelor
10 Micşorarea datoriilor faţă de creditori
.
11 Transferarea mijloacelor băneşti furnizorilor
.
12 Creşterea datoriilor faţă de buget
.
13 Majorarea datoriilor financiare
.
14 Micşorarea creanţelor pe termen scurt ale personalului
.
Anexa 7
Se cere:
1. De deschis contul 241 “Casa”
2. De înregistrat operaţiunile economice în cont
3. De calculat rulajele şi soldul la sfîrşitul lunii
Date iniţiale:
Soldul iniţial al contului 241 “Casa” constituie: 450 lei
În luna curentă au avut loc urmatoarele operaţii economice:
Conţinutul operaţiilor economice Suma (lei)

1 La 02.03 s-a primit numerar din contul curent 4 000


bancar
2 La 03.03 s-a achitat salariul calculat 1 800
personalului
3 La 07.03 s-a acordat un avans angajatului 300
Gheorghiţă A.
4 La 16.03 titularul a restituit în caserie suma 100
avansului nefolosit
Rezolvare:
Debit 241 “Casa”
Credit
Sold initial

Rulaj debitor Rulaj creditor


Sold final
Formula de calcul: Sidt + Rdt – Rct = Sfdt
Anexa 8
Se cere:
1. De deschis contul 521 “Datorii comerciale”
2. De înregistrat operaţiile economice în cont
3. De calculat rulajele şi soldul la sfîrşitul lunii

Date iniţiale:
Soldul iniţial al contului 521 “Datorii comerciale” constituie:
7 000 lei
În luna curentă au avut loc urmatoarele operaţii economice:

Coninutul operaţiilor economice

1 La 02.03 s-au procurat mărfuri de la furnizori


2 La 12.03 de la contul curent se achitată datoria faţă de furnizor
3 La 17.03 de la furnizori s-au procurat OMVSD
4 La 26.03 din contul curent în valută străină se achitată datoria faţă de furniz
Rezolvare:
Debit 521 “ Datorii comerciale” Credit
Sold initial

Rulaj debitor Rulaj creditor


Sold final
Formula de calcul: Sict + Rct – Rdt = Sfct
Problema 1
Se cere:

1) de deschis contul 243 „Cont valutar”;


2) de reflectat corespondenţa conturilor contabile;
3) de înregistrat operaţiile economice în cont;
4) de calculat rulajele şi soldul la sfârşitul lunii.
Date iniţiale:
Disponibilul de mijloace băneşti în bancă în valută străină la SRL „Simpson”
– 2500 $. La SRL „Simpson”, în luna curentă au avut loc următoarele operaţii
economice, efectuate la cursul Băncii Naţionale a Moldovei de 12,00 lei/$.
Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă

Coresponde
Su
№ Conţinutul operaţiunilor economice nţa
m
conturilor
a
Dt Ct
(le
i)
1 A fost obţinut un credit bancar de 1000 $ pe termen de 12 luni ?
.
2 În contul curent s-au încasat mijloace băneşti din vânzarea ?
. valutei străine 200 $
3 S-a încasat în contul valutar sumele primite de la cumpărători ?
. 500 $
4 S-au achitat 300 $ pentru obligaţiunile „întreprinderii-fiice” din ?
. contul mijloacelor valutare
5 S-a virat 150 $ pentru deschiderea acreditivului ?
.
6 S-a transferat furnizorilor 200 $ sub forma unui avans pentru ?
. produsele ce urmează a fi vândute
7 S-a încasat de la clienţi 100 $ ca un avans pentru mărfurile ce ?
. urmează a fi vândute
8 Din disponibilul de la bancă s-a efectuat achitarea:
. a) cu furnizorii 400 $ ; ?
b) cu creditorii (vezi operaţia 1). ?

Dt 243 „Cont valutar” Ct


Soldul iniţial

Rulaj debitor Rulaj creditor


Soldul la sfârşitul lunii
Problema 2
Se cere:
1) de deschis contul 522 “Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate”;
2) de reflectat corespondenţa conturilor contabile;
3) de înregistrat operaţiunile economice în cont;
4) de calculat rulajele şi soldul la sfârşitul lunii.
Date iniţiale:
Soldul iniţial al contului 522 “Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate”
constituie 9000 lei. La SRL „Vega”, în luna curentă, au avut loc următoarele
operaţii economice:
Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă

Coresponde
Su
№ Conţinutul operaţiilor economice nţa
m
conturilor
a
D C
(le t t
i)
1 A fost luat un împrumut pentru achitarea datoriei faţă de părţile legate 300
. 0
2 S-au procurat materiale de la o filială cu achitarea ulterioară, 6000
. TVA 20 % ?
3 Din contul curent de la bancă s-a achitat datoria faţă de o filială 200
. 0
4 De la „întreprinderea-fiică” s-a procurat o programă informatică în
. sumă de 4800 lei, inclusiv TVA 20%
- la valoarea fără TVA ?
- la suma TVA ?
5 Din contul acreditivului s-a achitat datoria faţă de „întreprinderea- ?
. fiică”
(vezi operaţia 4)

Dt 522 “Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate” C


t
Soldul iniţial

Rulaj debitor Rulaj creditor


Soldul la sfârşitul lunii