Sunteți pe pagina 1din 2

Activități practice individuale

1. Să se scrie un program care calculează și afișează la ecran valoarea expresiei:


15
4,24−2 + −√ 2,42
3

2. Fie date două variabile x și y și urmă toarele tipuri de date:


Culoare=( Galben, Verde, Albastru, Negru);
Răspuns= (Da, Nu, Nustiu);
Elaborați un program care afișează pe ecran numerele de ordine ale variabilei x care ia
valoarea Albastru și variabila y care ia valoarea Nu.

3. De la tastatură se introduc două numere întregi. Să se determine suma și produsul lor.

1
4. Să se scrie un program care citește viteza v ( în kilometri pe oră ) de la tastatură și o afișează pe
ecran transformată în metri pe secundă .

5. Se consideră declarațiile:
type Culoare= (Galben, Verde, Albastru, Violet);
Fundal= (Alb, Negru, Gri)
Care din instrucțiunile ce urmează sunt corecte?
var x, y : Culoare; z: Fundal

Cele corecte le voi evidentia cu rosu!

a) x:=Verde e) y:=Gri
b) y:=Negru f) z:=Violet
c) z:=Alb g) x:=Albastru
d) x:=Gri h) y:=Azuriu