Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA 1. Fișă de lucru Marea Britanie.

MAREA BRITANIE
1. POZIȚIA ECONOMICO-GEOGRAFICĂ (PEG):
1.1.Apreciază particularitățile indicate ale poziției economico-geografice (PEG) a Marii Britanii,
analizând hărțile necesare:
a) identifică o particularitate a PEG a Marii Britanii față de țările vecine, apreciază-o:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
b) identifică o particularitate a PEG a Marii Britanii față de bazele de materie primă, apreciază-o:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
c)identifică o particularitate a PEG a Marii Britanii față de căile de comunicație maritime, apreciază-o:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
d)identifică o particularitate a PEG a Marii Britanii față de căile de comunicație terestre, apreciază-o:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
e) scrie, cum apreciezi hotarele Marii Britanii: favorabile ori nefavorabile: ______________________
2. POPULAȚIA
2.1. Analizează structura pe vârste a populației Marii Britanii, studiind figura din manual.
Structurează răspunsul, folosind algoritmul următor:
a) indică ponderea populației cu vârsta 0-15 ani: ___________________________________________
b) indică tipul de reproducere a populației caracteristic: ______________________________________
c) cauza principală care determină îngustarea pronunțată a bazei piramidei: ______________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
d) cauza principală care determină predominarea femeilor în grupa populației vârstnice:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
e) explică o cauză ce determină predominarea persoanelor adulte, în structura pe vârste a populației:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
f)indică o măsură a politicii demografice realizată în acest stat; explică-o:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2.2. Analizând Harta densităţii populaţiei dedu:
a) În ce regiune, este concentrată cea mai mare parte a populaţiei, explică:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
b) În ce regiune , este concentrate cea mai mică parte a populației: ___________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

3. INDUSTRIA
3.1.Ce tip de centrale electrice predomină în structura electroenergeticii Marii Britanii, explică
răspunsul:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
3.2. Prin ce se deosebește amplasarea centrelor industriei sidelurgice în centrul și pe litoralul de
est al Marii Britanii: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3.3.Determină principalul factor ce a determinat dezvoltarea metalurgiei neferoase în Marea
Britanie:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.4. Explică de ce în Marea Britanie în ultima perioadă a scăzut producția de nave maritime
comerciale, în favoarea producției de avioane: ________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.5. Dedu factorul principal ce a determinat dezvoltarea chimiei sintezei organice și de producție a
polimerilor în porturile maritime mari ale Marii Britanii:_______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.6. Explică de ce regiunea centrală de est (Sheffield,Leeds) este specializată în țesăruri de lână, iar
regiunea centrală de vest în frunte cu Liverpool, specializată în producerea de țesături de
bumbac: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. AGRICULTURA
4.1. Utilizând Harta economică a Marii Britanii:
a) identifică ramura de specializare a agriculturii: ___________________________________________
b) explică doi factori, care au determinat această specializare:
1._________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c)Numește câte două ramuri de specializare a zootehniei:_____________________________________
d)Numește câte două ramuri de specializare a fitotehniei:_____________________________________
e) Indică câte o subramură a industriei, care utilizează ca materie primă producţia ramurilor de
specializare menţionată: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. TRANSPORTUL
5.1.Apreciază rolul transporturilor Marii Britanii în dezvoltarea economică a țării, indicând:
a) scrie cărui tip de transport îi revine cea mai mare pondere : __________________ ponderea
__________;
b) Scrie denumirea celui mai mare aeroport internațional, explică răspunsul: _____________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
a) Ce alt tip de transport favorizează legăturile internaționale: ________________________________

E BINE SĂ ȘTII
 Cele mai mari orașe: Londra, Birmingham, Leeds, Sheffield, Bradford, Liverpool,
Manchester, Nottingham, Leicester ș.a. formează megalopolisul englez.
 În 2012 producția de energie electrică a constituit 363,2 mlrd.kWh.
 Marea Britanie deține locul III în Europa după rezervele și extracția de petrol, după Rusia
și Norvegia.
 Minereuri de fier este importat din: Suedia, Liberia, Canada, Australia.
 Marea Britanie ocupă locul 15 în lume la producția de autovehicule – 1,4 mln. bucăți.