Sunteți pe pagina 1din 20

Material pentru preşcolari

Versete biblice
pentru preşcolari
Versete biblice pentru preşcolari
Copyright © 2005 Kinder-Evangelisations-Bewegung in Deutschland e. V.
www.keb-de.org
Translation © 2011 CEF of Romania. All rights reserved.
Bibleverse für Vorschulkinder, in the Romanian language.
Traducere © 2011 AMEC România. Toate drepturile rezervate.
Versete biblice pentru preşcolari

AMEC
Calea Turnişorului Nr. 90
550048 Sibiu, România
Tel./fax 0269 229994; 0369 405255
e-mail: amec.cef@rdslink.ro
www.ameccef.com
www.edituraamec.ro

2 Versete biblice pentru preşcolari


Cuprins

Versete din Vechiul Testament


1 Samuel 16:7b..................................................................................................5
Psalmul 50:15.....................................................................................................6
Psalmul 121:1,2.................................................................................................7
Psalmul 139:5.....................................................................................................8
Psalmul 143:10..................................................................................................9
Proverbele 3:5.................................................................................................10
Isaia 41:13b......................................................................................................11

Versete din Noul Testament


Matei 28:20......................................................................................................12
Marcu 2:10.......................................................................................................13
Marcu 10:14b..................................................................................................14
Luca 19:10........................................................................................................15
Ioan 10:11.........................................................................................................16
Ioan 14:6...........................................................................................................17

Versete biblice pentru preşcolari 3


Recomandări pentru lucrători
Prin predarea versetelor biblice, preşcolarii învaţă şi să vorbeas-
că, şi-şi lărgesc vocabularul de cuvinte.
Pentru că vocabularul lor nu este aşa de cuprinzător, versetele
biblice trebuie să corespundă vocabularului lor. Noţiunile necu-
noscute copiilor trebuie descrise: spre ex. prin „Cuvântul Tău“, în
sens biblic, se înţelege ceea ce a pus Dumnezeu să se scrie pentru
noi.
Copiii descoperă mediul lor înconjurător. Multe lucruri sunt
pentru ei necunoscute. În timp ce explici, foloseşte cuvinte pe care
copiii le înţeleg. Cuvintele grele şi adevărurile spirituale, cum ar
fi: fericit, credincios … trebuie explicate pe înţelesul copiilor, prin
descrierea lor. Ex. „credincios“ – Dumnezeu împlineşte ceea ce a
promis. Explică-le şi textele biblice: ex. „Psalm“ – aceasta este o car-
te din prima parte a Bibliei (Vechiul Testament). Dacă sunt prezenţi
copii care nu cunosc Biblia, explică pe scurt şi semnificaţia capito-
lului şi versetului.
Memorează tu însuţi versetul. Prin aceasta nu depinzi de text, şi
acorzi toată atenţia copiilor. Repetă versetul biblic în diferite mo-
duri, dând astfel copiilor posibilitatea să memoreze bine versetul.
Iată câteva metode de repetare:
• înlocuieşte cuvinte prin mişcare;
• spune un verset cu diferite intonaţii
• împarte copiii în diferite grupe, ex. băieţei sau fetiţe; toţi care
poartă ceva roşu, toţi copiii care au strungăreaţă, etc.
Tu nu poţi să însoţeşti personal toată viaţa pe copii. Dar versete-
le biblice pe care le-ai predat pot să-i însoţească toată viaţa lor.

Folosirea materialului
Prin acest material dorim să îţi dăm un ajutor pentru predarea şi
învăţarea versetelor biblice la orele de preşcolari. În paginile care
urmează îţi oferim propuneri de explicaţii pentru versetele biblice.
Imaginile în format mic îţi arată schema versetului pe tablă.
Materialul de lucru conţine toate imaginile pentru flanelograf.
Trebuie să le decupezi şi să le lipeşti pe spate hârtie, pentru flane-
lograf pentru a le lipi pe tabla de flanelograf, sau blue-tak pentru
a le lipi pe tablă de orice fel. După folosire, pune materialul în folii
transparente, şi păstrează-le într-un dosar.
Îţi dorim multă bucurie la predarea acestor versete biblice pre-
şcolarilor.
Ingrid Brüggemeyer
Uta Lages
Margrit Weiss

4 Versete biblice pentru preşcolari


1 Samuel 16:7b
Verset biblic
„Omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită la
inimă.“

Explicaţie:
Sunt sigur că aţi văzut o vacă. Sau o maşină, o casă. Ce alte lu-
cruri aţi mai văzut?
Permite copiilor să răspundă.
Cu ce vedem sau de ce vedem? Vedem pentru că avem ochi.
Aşează băiatul şi ochiul.
Şi uneori vedem lucruri care ne impresionează, ne surprind. În
Biblie scrie: „Omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul
se uită la inimă.“
Aţi văzut vreunul dintre voi la ce se gândeşte celălalt? Sigur că
nu. Nici sora ta, nici prietenul tău nu pot vedea la ce te gândeşti tu.
Vedem cu ochii doar lucrurile din jurul nostru. Nu putem să vedem
ceea ce gândim sau ce simţim, pentru că acestea sunt în noi.
Totuşi există Unul care poate să vadă gândurile şi sentimentele:
Domnul Dumnezeu.
Aşează cercul, reprezentându-l pe Dumnezeu, şi inima.
În Biblie scrie: „…dar Domnul se uită la inimă.“
Aşează Biblia cu versetul.
Aceasta scrie în prima carte a lui Samuel, capitolul 16, versetul 7b.
Ce este inima? Unde este inima noastră?
Cere copiilor să-ţi arate locul.
Aici, înăuntru, avem o inimă care bate.
Ascultă bătăile inimii.
Când însă în Biblie scrie ceva despre inimă, nu se referă la aceas-
tă inimă. Dumnezeu nu o deschide, pentru a privi înăuntru. Când
citim în Biblie despre inimă, este vorba de ceea ce gândim, simţim
sau vrem. Dumnezeu vede dacă iubim sau dacă urâm pe cineva.
Tot aşa, El ştie dacă ne gândim la lucruri bune sau la lucruri urâte.
Dumnezeu nu vrea însă să te pedepsească, ci vrea să te ajute să
faci binele, şi să renunţi la rău.

Versete biblice pentru preşcolari 5


Psalmul 50:15
Versetul biblic:
„Cheamă-mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei pro-
slăvi!“

Explicaţie:
„Cheamă …
Aşează faţa cu gura deschisă.
Tu poţi să-L chemi pe Dumnezeu. Noi numim aceasta „rugăciune“.
… Mă (pe Mine) …
Aşează cercul care-L reprezintă pe Dumnezeu.
Nimeni nu ştie cum arată Dumnezeu. El este puternic, măreţ.
Ştim că Dumnezeu există dintotdeauna şi că trăieşte veşnic. El este
fără început şi fără sfârşit, de aceea, când vorbim despre Dumnezeu,
folosim acest cerc. Cercul nu are nici început, nici sfârşit.
… în ziua necazului
Aşează faţa care exprimă frică.
Ce înseamnă aceasta? Când ţi-e frică, poţi să vorbeşti cu Dum-
nezeu. La fel, când eşti trist sau când ai făcut vreo năzbâtie …
… şi Eu te voi izbăvi
Aşează colacul de salvare.
Când cineva nu mai poate să înoate, i se aruncă în apă un colac
de salvare. Cel din apă se prinde de colac, şi este salvat (izbăvit).
Acest lucru ne duce cu gândul la Dumnezeu, care vrea să ne ajute.
Dacă Îi spui necazurile tale, El te ajută.
… iar tu Mă vei proslăvi.“
Aşează faţa veselă.
Aceasta înseamnă că poţi să spui şi altora cum te-a ajutat
Dumnezeu.
Psalmul 50, versetul 15
Aşează notele muzicale.
Această propoziţie se găseşte într-o cântare din mijlocul Bibli-
ei. De aceea avem aici note muzicale. Israeliţii numesc o astfel de
cântare psalm.

6 Versete biblice pentru preşcolari


Psalmul 121:1–2
Versetul biblic:
„De unde‑mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul.“

Explicaţie:
O fetiţă priveşte printr-un binoclu.
Aşează fetiţa cu binoclul.
Ea priveşte spre ceva îndepărtat. Se întreabă: „Cine poate să mă
ajute?“
„De unde‑mi va veni ajutorul?“
Aşa a spus şi un om din Biblie. Toţi avem nevoie de ajutor. Şi nu
o dată, ci adesea. Avem nevoie de multe feluri de ajutor. De exem-
plu, dacă ai căzut şi te-ai lovit la genunchi, ce poate să te ajute să
ţi se vindece rana? Mama te unge cu o alifie, şi îţi pune un plasture
mare.
Aşează plasturele.
Alteori avem un alt necaz. Cineva ne‑a supărat. Avem nevoie de
mângâiere, ca în exemplul acesta, unde un băiat încurajează pe o
fetiţă.
Aşează ilustraţia cu cei doi copii.
Există totuşi lucruri unde niciun om nu poate să ne ajute. Cine
poate să ne ajute întotdeauna? Cine poate să ne mângâie, atunci
când nimeni nu mai poate să ne mângâie? Ce se întâmplă atunci
când nu primeşti niciun sfat, şi nimeni nu poate să te ajute? De
unde vine atunci ajutorul meu şi ajutorul tău?
„Ajutorul îmi vine de la Domnul“
Aşează cercul.
Aşa a spus omul din Biblie.
Aşează Biblia.
Dumnezeu ne va ajuta şi pe noi. Dacă Îl rugăm, El ne ajută. Lui
poţi să‑I spui orice; că eşti supărat sau trist, că ţi‑e frică sau că te‑ai
certat cu cineva. El vrea să‑ţi alunge supărarea sau să te scape de
frică. Poate chiar să te ajute să nu mai fi supărat şi să-l ierţi pe acela
care s‑a purtat urât cu tine. Roagă-te lui Dumnezeu, şi cere-I ajuto-
rul atunci când ai nevoie de El, pentru că El te ajută cu plăcere.

Versete biblice pentru preşcolari 7


Psalmul 139:5
Versetul biblic:
„Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe dinainte, şi-Ţi pui mâna peste
mine.“

Explicaţie:
Aşează coroana în mijlocul tablei.
A fost odată un împărat, care avea mulţi prieteni, dar şi mulţi
duşmani. De aceea, adeseori se temea. Soldaţii săi căutau să-l ape-
re cât mai bine. Acest împărat a trăit în Israel, cu multe sute de ani
în urmă. Era împăratul David. Dar împăratul David ştia că oamenii
nu pot să te ajute şi să te apere întotdeauna. Numai Dumnezeu
poate face aceasta. David ştia că Dumnezeu îl iubeşte şi veghează
asupra lui.
Aşează mâinile la stânga şi la dreapta coroanei, apoi roteşte-le.
Deci nimeni n‑a putut să‑i facă vreun rău, deoarece mâna lui
Dumnezeu îl apăra pe dinainte şi pe dinapoi, din stânga şi din
dreapta, de sus şi de jos. De aceea, împăratul David s‑a bucurat,
şi i‑a fost recunoscător lui Dumnezeu, din toată inima. El a spus
astfel:
„Tu mă înconjuri pe dinapoi şi pe dinainte, şi-Ţi pui mâna
peste mine.“ Psalmul 139:5
Aşează pe tablă Biblia deschisă la acest verset.
El a putut să se roage astfel, pentru că Îi aparţinea lui Dumne-
zeu. Dacă şi tu îi aparţii Lui, şi tu poţi să te rogi astfel, deoarece El
vrea să te apere şi pe tine, la fel cum l‑a apărat odinioară pe împă-
ratul David.
Înlocuieşte coroana cu băiatul.
Discută cu copiii diferite situaţii şi posibilităţi în care Dumnezeu
ne înconjoară cu mâinile Lui.
La fiecare răspuns, copiii să aşeze mâinile protector, la stânga şi la dreapta, sus şi jos.

8 Versete biblice pentru preşcolari


Psalmul 143:10
Versetul biblic:
„Învaţă‑mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu.“

Explicaţie:
Tot ce trebuie să învăţăm de la Dumnezeu este scris în Biblie.
Aşează Biblia.
Prin ea, Dumnezeu ne învaţă ce este bine şi corect, şi care este
voia Lui. Biblia spune astfel: „Învaţă-mă să fac voia Ta.“
Cum poţi afla care este voia lui Dumnezeu? Cum înveţi aceasta?
O vei învăţa, dacă vei citi în Biblie.
Pune Biblia în mâna copilului.
Nu poţi să citeşti? Atunci ascultă ce ţi se spune din Biblie.
Acolo sunt scrise multe lucruri pe care le poţi face, şi care sunt
voia lui Dumnezeu pentru tine.
„Slujiţi-vă unii altora“ (Galateni 5:13) scrie acolo. Poţi să faci
acest lucru?
Da. De exemplu, ai putea s‑o ajuţi pe mama la ştersul vaselor.
Înlocuieşte Biblia cu prosopul de bucătărie.
Sau poţi să oferi mingea cuiva, care vrea să se joace cu ea.
Schimbă prosopul cu mingea.
Aceasta este voia lui Dumnezeu. De aceea poţi să-L rogi pe
Dumnezeu în fiecare zi: „Învaţă-mă să fac voia Ta.“

Versete biblice pentru preşcolari 9


Proverbele 3:5
Versetul biblic:
„Încrede‑te în Domnul din toată inima ta!“

Explicaţie:
„A te încrede în cineva“ înseamnă să urmezi şi să faci tot ce îţi
cere persoana respectivă, pentru că ştii că ea îţi vrea binele. De
exemplu, te încrezi în mama ta, când traversezi strada. Îi dai mamei
mâna.
Aşează ilustraţia cu mâinile.
Tu ai încredere în mama, că ea vede când vine maşina. De mână
cu mama traversezi în siguranţă strada. Mama ştie ce este bine
pentru tine.
Domnul Dumnezeu ştie şi El ce este bine pentru tine.
Aşează copilul.
El ştie chiar mai bine decât mama sau tata. De aceea Cuvântul
Său spune: „Încrede‑te în Domnul.“ Tu trebuie să te încrezi în El.
Şi să nu te încrezi doar puţin, ci în totul. Biblia spune: „din toată
inima ta“.
Aşează inima.
„Încrede‑te în Domnul din toată inima ta!“ Aşa scrie în Biblie,
în cartea Proverbele, capitolul 3, versetul 5.
Aşează Biblia.
Dumnezeu îţi vrea întotdeauna binele. El ştie ce este mai bine
pentru tine. De aceea încrede‑te în Domnul „din toată inima“.

10 Versete biblice pentru preşcolari


Isaia 41:13b
Verset biblic
„Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!“

Explicaţie:
Vorbeşte cu copiii despre frică şi despre situaţiile în care se
tem.
Aşează copilul sub scaun şi Biblia.
Dumnezeu ne dă în Cuvântul Lui o promisiune minunată: „Nu
te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor“.
Aşează X-ul peste această ilustraţie, şi cercul alături.
Isus ne spune că nu trebuie să ne temem, pentru că El ne ajută.
Aşează copilul ţinându-se de mână.
Explică şi faptul că nu‑L vedem pe Domnul Isus, dar cu toate
acestea, El ne ajută.

Versete biblice pentru preşcolari 11


Matei 28:20
Verset biblic
„Eu sunt cu voi în toate zilele.“

Explicaţie:
Mă bucur când nu sunt singur. Mă bucur când sunt cu mine pri-
eteni, cu care pot să vorbesc.
Îmi închipui că şi tu te simţi la fel. Cred că şi tu te bucuri când
poţi să te joci cu prietenii. Se poate întâmpla ca prietenii aceştia să
nu aibă timp, şi tu să te simţi singur.
Sau poate că te simţi singur, când mergi la un prieten, unde mai
sunt şi alţi copii în vizită, şi niciunul nu vrea să se joace cu tine, aşa
cum ţi-ai dori.
Sau mama ta ţi-a spus: „Noapte bună!“, apoi merge iarăşi în su-
fragerie, şi tu rămâi singur în camera ta. Se întâmplă tot mereu să
ţi se pară că eşti singur.
Eu am găsit în Biblie o propoziţie frumoasă pentru voi toţi.
Isus spune în Biblie: „Eu sunt cu voi în toate zilele.“
Aşează imaginea cu Isus, şi arată spre Isus.
„Eu sunt …“ Nu-L putem vedea pe Isus, însă El este totuşi
prezent.
Arată spre copiii de lângă Isus.
„… cu voi …“ El te cunoaşte pe tine şi pe mine, şi vrea să fie cu
fiecare dintre noi.
Aşează calendarul şi foile.
„… în toate zilele.“ Nu numai duminica, ci El vrea să fie cu tine
întotdeauna, dacă vrei tu.
Accentuează un alt cuvânt când repeţi versetul, de fiecare dată
când pronunţi propoziţia cu copiii.
„Eu sunt cu voi în toate zilele.“ Matei 28: 20
„Eu sunt cu voi în toate zilele.“ Matei 28: 20
„Eu sunt cu voi în toate zilele.“ Matei 28: 20
Apoi amestecă imaginile, şi pune-le din nou pe tablă. Pune pe
copii să aranjeze imaginile în ordinea corectă, şi spuneţi împreună
versetul.

12 Versete biblice pentru preşcolari


Marcu 2:10
Verset biblic
„Fiul omului [Isus] are putere pe pământ să ierte păcatele.“

Explicaţii:
Aşează Biblia şi cercul.
În Biblie scrie că Domnul Isus poate să ne ierte păcatele.
Ce sunt păcatele?
Aşează băiatul cu geanta.
Să minţi sau să furi, aşa cum face băiatul acesta.
Să te cerţi sau să te baţi cu altcineva.
Prin aceasta facem rău celorlalţi, sau îi facem să sufere.
De ce facem toate acestea? Pentru că nu ascultăm de Dumnezeu!
Ce înseamnă „să ierţi“? Înseamnă să nu ţii seama de răul pe care
ţi l‑a făcut cineva şi, cu toate acestea, să‑l iubeşti. Demonstrăm că
facem aşa, întinzând mâna celuilalt.
Aşează mâinile.
De ce poate Isus să ierte păcatele. El poate ierta păcatele, pen-
tru că este Dumnezeu. De aceea are El această putere.
Ce înseamnă „putere“? Dacă un copil mai mare îţi spune: „Plea-
că de aici!“, trebuie să faci ce vrea el, pentru că este mai tare ca tine.
A avea putere înseamnă să fii mai tare ca alţii.
Aşează copilul între cerc, şi copilul care fură.
Isus este mai puternic decât orice om. Isus are putere să ierte
păcatele. Poţi să‑L rogi oricând să‑ţi ierte păcatele, pentru că El
poate şi pentru că va face acest lucru. În orice caz, El vrea să ceri
iertare şi celuilalt atunci când ai greşit, pentru că Domnul Isus do-
reşte să avem relaţii bune nu numai cu El, ci şi cu oamenii din jurul
nostru.

Versete biblice pentru preşcolari 13


Marcu 10:14b
Verset biblic
Imaginea1 „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu‑i opriţi!“

Explicaţie:
Ce frumos este când cineva îţi spune: „Vino, hai să ne jucăm îm-
preună.“ Este mult mai frumos ca atunci când un copil te alungă,
şi îţi spune: „Nu vreau să mă joc cu tine“, sau „Tu nu înţelegi acest
joc“.
Isus a spus odată: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i
opriţi.“ Aşează figurile ca în imaginea 1.
El a vrut ca nimeni să nu-i alunge pe copiii care vin la El.
Imaginea2 Isus doreşte şi astăzi ca mulţi copii să-L cunoască.
Ce spune Isus?
„Lăsaţi copilaşii …“
Aşează în spatele lui Isus pe bărbatul care vrea să alunge copiii, şi apoi pe cei doi
copii – ca în imaginea 2.
„… să vină la Mine …“
Aşează X-ul peste figura cu bărbatul.
„… şi nu-i opriţi!“
Pentru repetare poţi să pronunţi versetul rar sau repede.
De exemplu: „Imaginaţi-vă, toţi vrem să venim la Isus, însă avan-
săm încet, pentru că suntem aşa de mulţi. De aceea spunem şi ver-
setul biblic rar.
Acum calea este liberă, şi putem să alergăm.
Spune repede versetul biblic cu copiii.
Vrem să venim la Isus cât se poate de repede. Putem să spunem
versetul biblic şi mai repede?
Acum am ajuns la Isus, şi spunem versetul biblic normal.“
Poţi să continui cu această metodă.

14 Versete biblice pentru preşcolari


Luca 19:10
Verset biblic
„Fiul omului [Isus] a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.“

Explicaţie:
Isus, Domnul nostru, care era în cer la Dumnezeu, a părăsit ce-
rul, şi a venit ca om la noi, pe pământ.
Aşează cercul.
El mergea pe străzile Israelului şi le vorbea oamenilor.
Aşează picioarele.
Domnul Isus Însuşi a spus că a venit la noi pentru că ne iubeşte.
Biblia ne spune: „Isus a venit să caute …“
El ne caută pe noi. El caută printre mulţi, mulţi oameni, ca să
găsească băieţi şi fetiţe ca voi.
Aşează copiii.
Deşi sunt mulţi oameni pe pământ, Isus îi caută pe fiecare în
parte. Isus te caută şi pe tine. El te caută ca să te mântuiască.
Dumnezeu spune că noi suntem „pierduţi“. Ce înseamnă
aceasta? De fapt, noi am aparţinut lui Dumnezeu pentru că El ne‑a
creat.
Însă Adam şi Eva au făcut ce au vrut. Ei L-au părăsit pe Dum-
nezeu, şi au ascultat de duşmanul Lui. Ei au fost pierduţi pentru
Dumnezeu, nu I-au mai aparţinut Lui.
Am aici un portmoneu.
Aşează portmoneul.
În el erau opt monezi, dar acum sunt numai şapte. Unde este a
opta? Aha, aici!
Aşează moneda pe tablă, la oarecare distanţă de portmoneu. Organizează un mic
joc de căutare, ascunzând moneda sub unul dintre cercuri sau aşezând‑o lângă ta-
blă, pe podea.
Dumnezeu n‑a pierdut vreun ban, ci pe oamenii pe care îi iu-
beşte şi pentru El sunt pierduţi, de când au căzut în păcatul neas-
cultării.
Aşează copilul.
El vrea ca ei să fie din nou ai Lui, şi-i caută prin Domnul Isus. „Fiul
omului [Isus] a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.“
Oamenii s-au lăsat amăgiţi de păcat. Dar fiindcă Isus a murit pe
cruce pentru ei, ei pot fi mântuiţi.
Aşează crucea.
Fiecare om are nevoie de Domnul Isus. Şi tu poţi să‑L rogi pe
Domnul Isus să te ierte, şi să‑L primeşti pe El ca Mântuitor.
Acest verset este scris în Biblie în Luca 19:10.
Aşează Biblia.

Versete biblice pentru preşcolari 15


Ioan 10:11
Verset biblic
„Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.“

Explicaţie:
Mie îmi plac foarte mult oile. Vă plac şi vouă?
Aşează oile.
Oile sunt nişte animale iubitoare, blânde, dar care nu pot să‑şi
poarte singure de grijă. Nu sunt în stare să reţină drumurile pe care
trebuie să umble, şi se rătăcesc când nu rămân lângă păstor. De
asemenea, nu se pot apăra împotriva animalelor sălbatice. De ace-
ea ele au nevoie de un păstor.
Aşează păstorul cu oile.
Păstorul este persoana care are grijă de ele şi le apără. Dacă o
oaie nu este ascultătoare şi nu stă în turmă, ci îşi caută propriile
ei drumuri, atunci se pierde; iar păstorul trebuie s‑o caute şi s‑o
aducă înapoi în ţarc.
Isus spune: „Eu sunt Păstorul cel bun“.
Aşează cercul.
Prin aceasta El vrea să spună că El este ca un păstor pentru noi,
oamenii.
Adaugă copilul.
El vrea să Se îngrijească de tine. El aşteaptă să vii la El şi să‑I ceri
ajutor. Isus este Păstorul cel bun. Versetul continuă, şi spune: „Păs‑
torul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.“ El te iubeşte din toată inima.
Te iubeşte atât de mult, încât S‑a lăsat pedepsit în locul tău. El a
murit pe cruce din cauza păcatului tău, şi a fost îngropat.
Aşează crucea.
Însă lucrul cel mai frumos este că nu a rămas în mormânt. El a
înviat, şi vrea să te ocrotească.
Acest verset este scris în Biblie în Ioan 10:11.
Aşează Biblia.

16 Versete biblice pentru preşcolari


Ioan 14:6
Versetul biblic
„Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin
Mine.“

Recomandare pentru confecţionare:


Deoarece figurile vor fi lipite pe tablou, cu blutac sau scoci, în-
foliază tabloul, pentru a îndepărta mai uşor figurile.

Explicaţie:
Pentru a-l preda, împarte versetul în mai multe părţi.
Partea A: Explică cuvintele:
„Eu sunt calea … Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin Mine.“
Spune şi referinţa biblică.
Partea B: Explică cuvintele:
„Eu sunt … adevărul şi viaţa.“
Partea A:
Aşează Biblia.
Isus spune în Biblie „Eu sunt calea…
Aşează imaginea cu calea.
Întrebare: Unde duce această cale? În vreun loc de pe acest pă-
mânt? Nu, aceasta este calea spre Dumnezeu. Mulţi oameni do-
resc să vină la Dumnezeu. Isus spune: „… Nimeni nu vine la Tatăl,
decât prin Mine.“
Aşează ilustraţia mare.
Cine este Tatăl Domnului Isus?
Permite copiilor să răspundă.
Dumnezeu!
Aşează cercul – simbolul pentru Dumnezeu.
Unde este Tatăl Domnului Isus?
Permite copiilor să răspundă.
În cer, dar şi cu noi!
Imaginea mare arată calea către Dumnezeu. Aceasta a fost ex-
plicaţia Domnului Isus: La început, toţi oamenii sunt pe calea lar-
gă, aşa cum sunt copiii de aici, care se găsesc pe calea largă.
Aşează figurile pe calea largă.
Calea largă nu duce la Dumnezeu! Cine rămâne pe ea, nu poate
să ajungă la Dumnezeu.
Calea îngustă duce la Dumnezeu. La începutul căii înguste este
o cruce. Ea ne aminteşte că Isus a murit pe cruce din cauza păca-
telor noastre.

Versete biblice pentru preşcolari 17


Când venim la Isus, şi Îl rugăm să ne ierte păcatele, atunci tre-
cem pe calea îngustă.
Aşează un copil de pe calea lată, pe cea îngustă.
Noi putem să venim la Dumnezeu numai prin Domnul Isus,
atunci când Îi spunem din toată inima: „Doamne Isuse, am făcut
lucruri rele. Te rog, iartă-mă, şi fă-mă un copil bun.“
Mulţi oameni îşi găsesc diferite scuze pentru a nu vorbi cu
Dumnezeu.
Arată spre celelalte figuri de pe calea lată.
„Eu nu fac niciun rău!“
„Eu am făcut deja mult bine!“
„Eu râd mult, şi sunt întotdeauna voios.“
„Eu Îi mulţumesc întotdeauna lui Dumnezeu pentru că îmi mer-
ge bine!“
Credeţi voi că aşa se ajunge Dumnezeu?
Nu, ci aceşti oameni trebuie să-L roage pe Isus să le ierte păcatul.
Ce trebuie să faci şi tu pentru a ajunge pe această cale?
Permite copiilor să răspundă.
Cum poate să spună Isus că El este calea? Oare este chiar aşa?
Da, este chiar aşa, pentru că Isus n‑a minţit niciodată. El spune în-
totdeauna adevărul. Dumnezeu şi Isus ne vorbesc în Biblie, de ace-
ea avem aici imaginea unei Biblii.
Partea B:
Isus nu a spus numai: „Eu sunt calea …“, ci versetul continuă:
„… adevărul …“ Ce spune Isus este adevărat!
Aşează Biblia cu cuvântul „adevărul“.
Isus mai spune: „… şi viaţa …“
Aşează mormântul deschis.
Isus a murit pe cruce pentru tine şi pentru mine. Dar cum ne
mai ajută El, din moment ce este mort? Cum trăieşte, dacă a murit
pentru noi?
Permite copiilor să răspundă.
El a înviat! Isus trăieşte, chiar dacă noi nu putem să‑L vedem. El
este în cer, la Tatăl. El este însă şi cu toţi aceia care doresc să trăias-
că împreună cu el.

18 Versete biblice pentru preşcolari


Versete biblice pentru preşcolari 19
Calea Turnişorului Nr. 90
550048 Sibiu, România
Tel./fax 0269 229994; 0369 405255
e-mail: amec.cef@rdslink.ro
www.ameccef.com
www.edituraamec.ro