Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU

clasa a IX-a M
I. Se dă textul:
Fiindcǎ fata se codea, întrebǎ:
- Ţi-e fricǎ sǎ mergi cu mine? Nu-ți face plǎcere?
– Nu mi-e fricǎ... dar oare nu e ruşine ca o „fatǎ“ sǎ iasǎ singurǎ cu un „bǎiat“?!
– Aș, ruşine! Prejudecǎți! Stǎm de vorbǎ ca doi prieteni!
– Mi-e fricǎ de mama, obiectǎ, convinsǎ, Vera.
– Îi spui cǎ te întâlneşti cu o prietenǎ.
– Îmi dai cuvântul de onoare cǎ nu e nici o ruşine să merg singurǎ cu dumneata?
– Jur!
- Sǎ vǎd, adǎugǎ Vera şi sǎri jos din maşinǎ. Intrase pe poartǎ când Jim şi-aduse aminte cǎ nu ştie cum o cheamǎ.
– Domnişoarǎ Policrat – strigǎ el cǎtre fata întoarsǎ şi gândul îi fugi la planeta de tânǎr trasǎ de baba Chiva: „şi vei
lua pe fata Lenuța şi vei trǎi 150 de ani“ – nu te cheamǎ cumva... Lenuța?
Domnişoara râse amuzatǎ:
– Lenuța? Ce idee ... Mǎ cheamǎ Vera, Vera Policrat.
„E un lucru de care îmi dau seama bine de-abia acum - medita Jim întorcând maşina – am succes la fete. Explicația nu
este decât una: îndrăzneala. Ǎsta e oul lui Columb în materie de iubire.“
Încântat de aceastǎ descoperire, intrǎ cu roțile într-o bǎl toacǎ, pe care o transportǎ integral pe rochia unei doamne
bǎtrâne ce trecea pe trotuar.
- Imbecilule! strigǎ oțetitǎ cucoana. Uitǎ-te pe unde mergi! Dar Jim nu vedea. Sufletul sǎu era tulburat de discordii, şi
termenii problemei sporiserǎ cu unul: Dora, Lola sau Vera...Lola, Vera sau Dora.
(Cap. VI – „Planetă de tânăr”, Cartea nunții de
G.Călinescu)

1. Indică sensul din text al secvenței strigǎ oțetitǎ.


2. Menționează motivul pentru care fata are o frică în a merge cu mașina băiatului.
3. Precizează o stare trăită de unul dintre personajele textului dat, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din
textul citat.
4. Menționează ce descoperă personajul Jim Marinescu.
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, relația dintre cele două personaje, așa cum reiese din text.

REZOLVARE:
1. Sensul secvenței strigǎ oțetitǎ se referă la o femeie revoltată sau supărată care a fost stropită de Jim, trecând cu mașina
printr-o băltoacă.
2. Motivul pentru care fata are o frică de a merge cu mașina este mama sa....?!
Fata are o frică de a merge cu mașina pentru că mama sa îi interzice să iasă/să vorbească/să stea în
compania unui băiat.
3. O stare trăită de personajul feminin, Vera Policrat, este rușinea/timiditatea. Această stare este declanșată
de faptul că tânăra nu mai vorbise cu un băiat înainte. Secvența ce demonstrează acest lucru este „nu e
ruşine ca o „fatǎ“ sǎ iasǎ singurǎ cu un „bǎiat“!?”.
4. O descoperire a personajului Jim Marinescu este faptul că are „succes la fete”.
Personajul Jim Marinescu și-a dat seama că are succes la fete.
5. Vera este timidă și fricoasă în a comunica cu un băiat necunoscut. Ea primește o educație sănătoasă de la
părinți și este reținută în a ieși în oraș cu un băiat. Jim se dovedește a fi îndrăzneț, interesat de a o cunoaște
pe Vera, ca dovadă o conduce acasă cu mașina, propunându-i să se revadă seara pentru discuții.