Sunteți pe pagina 1din 1

a) Depozitele la vedere şi la termen reprezintă, pentru majoritatea băncilor comerciale,

principala resursă de finanțare pentru o banca și volumul acestora ar trebui sa fie cel puțin
egal cu volumul plasamentelor in credite si titluri de valori:
♦ depozitele la vedere sunt constituite de disponibilităţile aflate in conturile curente din care se
pot face plăți in orice moment. Datorită volatilitatii lor, aceste depozite nu
sunt remunerate sau primesc o dobanda destul de redusa. Din punct de vedere al băncii,
depozitele la vedere sunt foarte profitabile si politicile bancare pun accent pe atragerea
clienților, în special clienți mari care mențin sume importante in conturi, precum și pe
diversificarea serviciilor pentru populație care presupune menținerea unor sume în conturile
curente.

S-ar putea să vă placă și