Sunteți pe pagina 1din 1

a) Depozitele la vedere şi la termen reprezintă, pentru majoritatea băncilor comerciale,

principala resursă de finanțare pentru o banca și volumul acestora ar trebui sa fie cel puțin
egal cu volumul plasamentelor in credite si titluri de valori:
♦ depozitele la vedere sunt constituite de disponibilităţile aflate in conturile curente din care se
pot face plăți in orice moment. Datorită volatilitatii lor, aceste depozite nu
sunt remunerate sau primesc o dobanda destul de redusa. Din punct de vedere al băncii,
depekdjgtpctukk4288888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
88888888888888888u