Sunteți pe pagina 1din 1

Manuale, monografii, publicaţii

1. Basno Cezar, Dardac Nicolae. Operaţiuni bancare, Editura Tehnică şi Pedagogică, 


Bucureşti, 1996.
2. Cocriş Vasile, Chirleşan Dan Tehnica operaţiunilor bancare. Iaşi: 2006
3. Os2
4. Țez6fvfvfdvfd

Dțfxîc4yp7