Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA DE CUNOAŞTERE PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI SOCIALĂ A ELEVULUI

Şcoala: Primară Osoi

Localitatea: Osoi

Întocmită de la: 11.09.2017 până la: 15.06.2018

I. Date personale:
 Sexul □ Masculin
□ Feminin
 Locul şi data naşterii: Fălticeni, 07.09.2010 Vârsta 7 ani
 Domiciliul: Sat Osoi, comuna Vulturești, jud. Suceava
 Înscris la aceasta şcoală din anul şcolar: 2016

II. Date cu privire la ruta şcolară anterioară, inclusiv perioada preşcolară


(aspecte semnificative, explicative pentru situaţia actuală)
 2013 -2016 GPN Osoi
 2016 – prezent Școala Priară Osoi

III. Date familiale:


1.
Părinţi Studii Profesia actuală
Mama universitare Prof. înv. preșcolar
Tata universitare PFA Construcții

2. Structura şi componenţa familiei


a) tipul familiei:
□ normală
□ părinţi divorţaţi
□ un părinte decedat
□ părinţi vitregi
□ altă situaţie. Precizaţi: Nu este cazul
IV. Dezvoltarea psihică şi starea sănătăţii:

1. Anamneza
a) Antecedente familiale

______Nu este cazul


_____________
___________

b) dezvoltarea timpurie a copilului (naştere, îmbolnăviri, deficienţe):

___Copilul este dezvoltat normal.

V. Date psihologice:

1. Reprezentările (tipuri de reprezentări preponderente, stilul de învăţare):

_______Stilul de învațare al elevului este atat vizual cât si auditiv

2. Memoria (calităţi ale memoriei):


□ preponderent logică
□ preponderent mecanică

_____________________Memoria este preponderent logică

3. Gândirea
a). Stadiul de dezvoltare
senzoriomotor
preoperaţional
operaţii concrete
operaţii formale

b). Argumentaţi, descriind caracteristicile stadiului identificat.

Stadiul de dezvoltare al gândirii este stadiul operațiilor concrete, este specific vârstei de
7-12 ani, se caracterizeaza prin aparitia gruparilor operationale care permit
conceptualizari si coordonari de concepte.

4. Limbajul:
a). Caracteristicile exprimării orale:

___Elevul se exprima fără dificultate și rețineri, este dezinvolt în exprimare.

b). Specificul limbajului scris

__ Comform varstei, elevul se exprima bine în scris.


5. Atenţia (calităţile atenţiei evidenţiate în activităţile elevului):

_____Elevul este atent la toate activitățile desfășurate în timpul orei și participă activ .

6. Afectivitatea
a). Emoţii predominante:

- în timpul orelor: curiozitate

- în afara orelor (pauze, activităţi extraşcolare): prietenos cu ai săi colegi

b). Inteligenţa emoţională (caracteristici şi manifestare)

__Elevul creeaza relații armonioase cu cei din jur.

7. Motivaţia învăţării (tipuri şi forme de manifestare)

___Motivația învățării este intrinsecă, elevul este dornic sa acumuleze cât mai multă
informație.

8. Voinţa (calităţi ale voinţei, caracteristici ale procesului decizional)

_____Voința elevului este independentă, el învață pentru că își dorește acest lucru, voința
vine din interiorul lui.

9. Trăsături de personalitate

a). Temperament (încadrare tipologică justificată prin trăsături comportamentale)

____Are un temperament sangvinic, are calități de lider.

b). Caracter (portret caracterial prin raportare la atitudini)


___Caracterul este în formare, elevul este atent la nevoile colegilor sai și încearca să-i
ajute acolo unde poate.

c). Aptitudini (inteligenţă, creativitate, aptitudini speciale)

___Este un elev inteligent și creeativ.

10. Comportament social (conform stadiile dezvoltării sociale)

______Se integrează foarte bine în orice grup.


VI. Caracterizare generală:

a). Dominante pozitive (puncte tari):

____Este sociabil, sensibil la nevoile colegilor săi. Este foarte atent pe tot parcursul
orelor.

b). Dominante negative (puncte slabe):

____Nu este cazzul

c). Recomandări în funcţie de dominantele menţionate mai sus (recomandări pentru cadre
didactice şi/ sau părinţi)

____Nu este cazul