Sunteți pe pagina 1din 2

DISCURS

Această lucrare și-a propus să analizeze contribuțiile jocului didctic în adaptarea


copilului la clasa pregătitoare, încercând în același timp să identifice și să pună în aplicare
diverse strategii de acţiune, de soluţii practice pentru depăşirea unor aspecte negative, pentru
îmbunătăţirea, ameliorarea unor rezultate, pentru rezolvarea unor probleme de integrare în
colectiv, ordine, disciplină, muncă prin cooperare.
Partea aplicativă a fost una observaţională, cvasiexperimentală. Prin confruntarea
directă cu realitatea educaţională şi explorarea ei, am urmărit să descriu comportamente, să
ofer informaţii despre legăturile care se stabilesc între copii, să surprind anumite aspecte ale
propriei mele activităţi în urma cărora am desprins anumite constatări, concluzii pedagogice.
Eșantionul de cercetare a fost compus din două grupuri: unul format din 25 de elevi de
la clasa pregătiroare și unul format din 30 de cadre didactice.
Rezultatele obținute în urma chestionarului aplicat demonstrează faptul că cei mai
mulți dintre elevii de la clasa pregatitoare nu sunt tocmai pregătiți pentru școală.
Programul aplicat elevilor a demonstrat însă că jocul didactic ajută cu adevărat la
facilitarea adptării copiilor la clasa pregătitoare. Aplicare nu a fost una foarte facilă, întrucât
vârsta copiilor este foarte fragedă și este dificil să le poți menține atenția mai mult de 15
minute. Cu toate acestea însă, copiii au fost cu adevărat captați și ar mai fi participat și la
activități suplimentare, însă s-a încercat o evitare a suprasolicitării psihice.
Așadar, concluziile programului aplicat au fost dintre cele mai pozitive. Programul a
reușit să-și atingă toate obiectivele propuse, reușind astfel să stimuleze atât inteligența
emoțională cât și creativitatea la școlarii mici.
Lucrarea de față a demonstrat deci că jocul didactic poate fi utilizat în diverse
momente ale predarii-învăţării, cum ar fi în timpul lecţiilor, pentru efectuarea unor
experienţe în echipe, în cadrul lucrările care necesită eforturi de echipă, în studiul unei
bibliografii mai vaste, în cadrul investigaţiilor ştiinţifice din cercurile stiintifico-tehnice, în
rezolvarea unor contracte de cercetare, la practica de specialitate etc.
Prin urmare, se poate afirma astfel că jocul are un rol determinant în dezvoltarea
psihică a copilului, în modelarea personalităţii lui, pregătind trecerea la o treaptă superioară
a evoluţiei psihicului, trecerea la o nouă perioadă de dezvoltare.