Sunteți pe pagina 1din 59

PROIECT EDUCATIONAL ,, Fantezie,dibacie si creatie,,

Pana la terminarea grădiniței copilul trebuie să fie capabil să utilizeze repere cronologice în funcție de
ritmurile naturale și de modul în care acestea sunt exprimate: zi/noapte, dimineață/prânz/seară, zilele
săptămânii, lunile anului, anotimpurile.
Pentru ca preșcolarul să conștientizeze aceste concepte, eu le folosesc zilnic în cadrul activităților de
dezvoltare personală, în special în cadrul Întâlnirii de dimineață. Pentru această activitate zilnică eu am
pregătit o ruletă cu zilele săptămânii. Acestea sunt scrise cu litere, dar au si o anumită culoare și o cifră
pentru a fi recunoscute mai ușor. Astfel, preșcolarul conștientizează atât ordinea în care se află zilele, cât și
forma scrierii lor. În cadrul activității, copilul care este numit conducătorul activității va trebui să verbalizeze și
să amintească: Azi este miercuri, ziua a 3-a a săptămânii, ieri a fost marți, iar mâine va fi joi, și va așeza ziua
reprezentată pe ruletă în dreptul săgeții. Preșcolarii se familiarizează în acest mod atât cu succesiunea
zilelor săptămânii, cât și cu înțelesul cuvintelor: azi, mâine, ieri.
Tot în cadrul acestei activități se poate insista și pe momentele zilei. La momentul Calendarul naturii copilul
desemnat cu prezentarea acestuia va așeza pe panou un cartonaș reprezentând momentele zilei și
fenomenele naturale ce au avut loc în acea perioadă: Azi noapte a plouat, de dimineață, când am venit la
grădiniță soarele încerca să iasă din nori, sperăm ca la prânz sa fie cald și soare puternic.
În același mod pot fi introduse și lunile anului, precum și anotimpurile specifice acestora, dar și orele din zi.

This entry was posted in Activitate matematica, Activitati, activitati de dezvoltare personala, Activitati


integrate, calendarul naturii, convorbiri, curriculum, Gradinita, intalnirea de dimineata.

Proiect educational “Fantezie, dibacie, creatie”


POSTED ON FEBRUARIE 11, 2014

Proiectul educational “Fantezie, dibacie, creatie” este cuprins in calendarul activitatilor extrascolare
Hunedoara la numarul 116 si se va desfasura incepand cu luna aprilie. Iata si calendarul:
CAE HD 2014
This entry was posted in Activitati, activitati optionale, activitati
outdoor, Aniversari, concurs, ecologie, Gradinita, Parteneriat,Prietenii naturii, proiect educatinal, Proiecte, Proiecte
tematice, Simpozion.

Invatarea prin cooperare


POSTED ON FEBRUARIE 8, 2014

Ştiinţele educaţiei şi psihologia au parcurs în ultimele decenii paşi importanţi în descifrarea mecanismelor
cognitive, în decriptarea modului cum învaţă copilul, mai ales la vârsta preşcolară. Deoarece cenzura
conştiinţei şi a inteligenţei sunt restrânse în perioada preşcolară, copilul învaţă mai ales din experienţa trăită,
din contactul direct cu obiectele şi fenomenele, prin imitarea adultului şi prin asumarea de roluri în jocurile
sale, care imită situaţiile sociale. Poveştile, basmele, cărţile ilustrate, dialogurile cu părinţii, cu educatoarea şi
cu alţi copii, mijloacele de comunicare la care au acces, TV, radio, calculator, îi sporesc informaţiile, dar
acestea se integrează în experienţă pe măsură ce sunt aplicate în practică.
Activităţile din grădiniţă sunt un antrenament al capacităţii de învăţare în măsura în care sunt adaptate
particularităţilor şi capacităţilor de învăţare specifice vârstei. Numai prin cunoaşterea psihologiei copilului şi a
personalităţii fiecărui copil în parte, educatoarea poate să îi organizeze în aşa manieră încât să îi faciliteze
accesul în cunoaştere şi să-i amplifice capacităţile de asimilare de noi cunoştinţe, de formare a unor
deprinderi de muncă intelectuală esenţiale în adaptarea la activitatea şcolară.
Cercetările de psihologie subliniază caracterul concret intuitiv al învăţării, necesitatea de vehiculare a
obiectelor, caracterul intuitiv al asimilării de informaţii şi rolul activităţii practice şi al jocului în dezvoltarea
personalităţii preşcolarului. Rolul familiei, al educatoarei, al grupului de copii reprezintă factorii ce
influenţează major evoluţia învăţării.
Jocul, activitate de bază în perioada preşcolară, este subordonat învăţării. Încărcat de caracteristici active,
de manipulare a experienţei de viaţă, a observaţiilor, a emoţiilor, a acţiunilor şi a conduitelor ce se
vehiculează în ambianţa sa, pune în evidenţă experienţa socială achiziţionată şi capacitatea de a crea verbal
şi comportamental roluri. De asemenea, învăţare presupune elemente de joc în scopul stimulării dorinţei de
cunoaştere a copilului. Curiozitatea, ca mobil al învăţării, devine din ce în ce mai amplă şi abordează mai
pregnant relaţiile dintre fenomene. În grădiniţă copilul traversează programe educative diverse care au ca
obiectiv declanşarea şi susţinerea procesului complex de învăţare.
În cadrul instituţionalizat al grădiniţei pot fi identificate atât învăţarea didactică organizată, sistematică,
dirijată, cât şi învăţarea socială, determinată de lărgirea şi diversificarea relaţiilor pe care preşcolarul le
stabileşte, dar şi de varietatea situaţiilor contextuale de viaţă.
Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată, în cadrul căreia grupe mici
lucrează împreună pentru a atinge un ţel comun. Premisa învăţării prin cooperare este acea conform căreia
subiecţii care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate şi
complexe, învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual. Johnson D.W. şi Johnson
R. T. au scris mult despre învăţarea prin cooperare. Studiul lor cercetează cazuri comparând efectele diferite
ale învăţării prin cooperare faţă de tehnicile de învăţare numite tradiţionale. Munca în echipă dezvoltă copiilor
o competenţă importantă pentru viaţa şi activitatea viitorilor adulţi.
Învăţarea prin cooperare determină dezvoltarea personală prin acţiuni de autoconştientizare în cadrul
grupurilor mici. Ea solicită toleranţă faţă de modurile diferite de gândire şi simţire, valorizând nevoia copiilor
de a lucra împreună într-un climat prietenos de susţinere reciprocă.
Ideea de bază a învăţării prin cooperare este reprezentată de realitatea socială, aceasta fiind o construcţie
tranzacţionată între persoane. Educaţia trebuie să ţină cont că preşcolarul este autodeterminat, are propriile
sale nevoi, aspiraţii, cunoştinţe, stiluri de învăţare. Predarea pe reţete predefinite este inutilă, ceea ce face
ca educatorul să adopte o atitudine de colaborare cu copilul în vederea educării acestuia. Strategia
colaborativă implică formarea de grupuri de lucru alcătuite din copii. Aceştia îndeplinesc sarcini de învăţare.
Abilităţile sociale sunt dezvoltate prin aderarea copiilor la normele grupului. Strategia încurajează exprimarea
copiilor în grupul din care fac parte gândirea critică, munca în echipă, dezvoltarea abilităţilor metacognitive.
Ideal este ca în cazul adoptării acestei strategii să selectăm teme şi activităţi bazate pe experienţe anterioare
ale copiilor. Dacă activităţile selectate sunt importante pentru copii, gradul lor de implicare în activitate creşte
exponenţial. În cazul în care selectăm activităţi incluse în programa şcolară este important să ne asigurăm
că acestea permit perspective multiple, interpretări diverse şi libertate de exprimare.
Avantajele acestei strategii constă în faptul că pot fi folosite cu succes, indiferent de aria curriculară,
deoarece este o strategie ce angajează cognitiv copilul. Prin forma sa, ea solicită activitate şi implicare din
partea copilului. Lucrul în grup solicită o minimă perioadă de organizare a acestuia şi a sarcinii. De obicei,
sarcinile se distribuie în grup, astfel încât toţi preşcolarii sunt cuprinşi în activitate.
Principiile învăţării prin cooperare

o Interdependenţa pozitivă, conform căreia succesul grupului depinde de efortul depus în realizarea sarcinii
de către toţi membrii. Copii sunt dirijaţi către un scop comun, stimulaţi de o apreciere colectivă, rezultatul
fiind suma eforturilor tuturor.
o Responsabilitatea individuală se referă la faptul că fiecare membru al grupului îşi asumă responsabilitatea
sarcinii de rezolvare.
o Formarea şi dezvoltarea capacităţilor sociale se referă la abilitatea de a comunica cu celălalt, de a primi
ajutor când ai nevoie, de a oferi ajutor, la priceperea de a rezolva situaţiile conflictuale.
o Interacţiunea faţă-în faţă presupune un contact direct cu partenerul de lucru, aranjarea scaunelor în sală,
astfel încât să se poată crea grupuri mici de interacţiune.
o Împărţirea sarcinilor în grup reflectă modul în care se vor realiza sarcinile de către fiecare membru în parte
şi de către colectiv.

Etapele învăţării prin cooperare

Etapele strategiei de muncă în echipă presupun considerarea factorilor favorizanţi şi defavorizanţi ai


rezolvării în colectiv.
Prima etapă are în vedere constituirea grupului de lucru. Membrii acestuia trebuie să îndeplinească anumite
calităţi: să fie toleranţi faţă de părerile colegilor, să deţină optime abilităţi de comunicare a ceea ce doresc să
transmită, să nu fie egoişti, să acorde ajutor şi să primească ajutor atunci când au nevoie.
A doua etapă se concretizează atunci când participanţii se confruntă cu situaţia de rezolvat şi sunt stimulaţi
să lucreze împreună pentru a o rezolva. În această etapă are loc familiarizarea cu elementele problemei,
analiza acestora şi stabilirea priorităţilor şi responsabilităţilor.
A treia etapă este destinată reflecţiilor, incubaţiei şi tatonărilor. Este faza documentării şi a cercetării care se
poate întinde pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp.
A patra etapă este rezervată dezbaterilor colective, când sunt confruntate ideile, sunt analizate erorile şi
punctele forte.
A cincea etapă se referă la structurarea demersurilor către finalul dezbaterii cu obţinerea concluziilor şi cu
soluţionarea problemei.
Condiţiile desfăşurării etapelor cooperării eficiente se referă la relaţiile de bună înţelegere între membrii
echipei de lucru, la acceptarea din partea tuturor membrilor grupului a planului de lucru în vederea atingerii
ţelului comun la adoptarea unui mod comun de comunicare a rezultatelor şi de evaluare a soluţiei.

Cooperarea în cadrul grupurilor

În cadrul grupului de lucru, fiecare copil şi cadru didactic aduce cu sine cunoştinţe, interese şi experienţe,
precum şi trăsături de personalitate proprii (temperamentale, atitudinale, caracteriale), aspect ce diversifică
activitatea.
Prin apartenenţa sa la grup, copilul este supus influenţelor, normelor şi metodelor de comportare. Este
imperios necesar ca educatoarea să ajute copilul să se simtă important şi respectat, tratat cu seriozitate,
simpatie. El va învăţa uşor regulile grupului dacă va simţi că aparţine acestuia, că este dorit, că aici poate
experimenta fără a fi ridiculizat. Atunci relaţionarea cu grupul ba fi pozitivă, copilul îşi va menţine un echilibru
stabil cu sine însuşi şi cu mediul social şi ambiental.
În învăţământul frontal relaţia principală între educatoare şi fiecare copil în parte este una asimetrică.
Posibilităţile de informare ale copiilor asupra activităţii colegilor sunt mai mult verbale şi se rezumă la
răspunsurile copilului şi la aprecierile făcute de educatoare. Vizual, copiii nu pot urmări decât sporadic
activitatea colegilor din imediata vecinătate, deşi uneori nu rezistă ispitei de a se ridica de la masa de lucru
proprie şi a merge să vadă rezultatele celorlalţi. În învăţământul de grup, educatoarea permite şi încurajează
discuţiile, rezolvările în comun, relaţiile spontane ale copiilor făcând din învăţare o activitate comună plăcută.
Pentru posibilităţile educative de care dispune, învăţării în grup condusă de educatoare i se poate
recunoaşte dreptul la o pondere mai mare atât faţă de învăţământul frontal, cît şi faţă de învăţarea fiecărui
copil în parte în cuplu cu adultul.
Avantajele activităţii în grupuri mici sunt multiple: facilitează acomodarea firească a copilului la sistemul de
relaţii norme şi valori şi comportamente ale grupului din care face parte, se realizează uşor relaţionarea
socială, contribuie la educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, dezvoltă spiritul de cooperare,
coordonează eforturile individuale pentru atingerea unui scop comun şi reciprocitatea interacţiunilor.
Metoda turneului între echipe promovează proceduri similare, cu deosebirea esenţială că la sfârşitul ciclului
de învăţare se desfăşoară un concurs între echipe, copiii luându-se la întrecere cu cei din celelalte echipe în
încercarea de a câştiga puncte pentru propria echipă.
Pe lângă avantajele enumerate, activitatea în grupuri mici sau în echipă poate prezenta şi unele
inconveniente: antrenarea inegală în activitate a membrilor grupului, valorificarea fragmenatară a unor
cunoştinţe, dificultatea sesizării contribuţiei personale a fiecărui copil, acceptarea supunerii necondiţionate,
diminuarea creativităţii şi satisfacţiei personale şi competiţia poate deveni o sursă de frustrare şi anxietate.
Lucrul bazat pe metoda proiectelor tematice în grădiniţă oferă cadrului didactic posibilităţi multiple privind
forma de organizare şi desfăşurare a activităţii cu copiii: pe grupuri mici, individual, în echipă, în perechi,
stimulând astfel cooperarea între copii, eliminând discriminările de orice natură şi transformând copilul în
participant activ la propria formare. De asemenea, copiii şi educatoarea au posibilitatea de a proiecta
împreună prin cooperare conţinuturile şi tematicile ce urmează a fi parcurse în cadrul temei proiectului.
Învăţarea prin cooperare poate presupune şi achiziţionarea împreună, educatoare – copil a cunoştinţelor
printr-o comunicare şi o relaţionare eficientă. În cadrul acestei metode de lucru cooperarea poate fi extinsă la
părinţi şi la alţi membrii ai comunităţii.
Ca una dintre activităţile caracteristice ale copilului de vârstă preşcolară, jocul – în varietatea formelor sale,
este tot mai mult valorificat din punct de vedere pedagogic, devenind una din principalele metode extrem de
eficiente în munca instructiv educativă. Jocul, ca metodă valorifică avantajele dinamicii de grup,
interdependenţa şi spiritul de cooperare, participarea efectivă şi totală la joc, angajează şi copiii timizi, creşte
gradul de coeziune în colectivul grupei. Jocului trebuie să i se acorde atenţia şi spaţiul necesar atât în
grădiniţă, cât şi în afara ei pentru a deveni principalul mijloc de stimulare a cooperării între copii. Jocul este
totodată o formă specifică a vieţii în colectiv, prin el copilul pătrunzând mai adânc semnificaţia socială a vieţii
din jurul său.

Competenţele educatorului necesare susţinerii învăţării prin cooperare

Învăţarea prin cooperare solicită efort intelectual şi practic atât din partea copiilor cât şi din partea cadrului
didactic care coordonează bunul mers al activităţii. Utilizând strategia învăţării prin cooperare, educatorul
trebuie să deţină următoarele competenţe:
􀂃 competenţa energizantă: are în vedere capacitatea cadrului didactic de a-i face pe copii să dorească să se
implice în activitate, în rezolvarea problemei date. Copiii
trebuie încurajaţi şi stimulaţi să nu se oprească la prima soluţie descoperită, ci să se antreneze în căutarea
de soluţii alternative.
􀂃 competenţa empatică: presupune abilitatea de a lucra cu copiii reuşind să se transpună în situaţiile pe
care aceştia le parcurg. În acest mod, educatoarea îşi va cunoaşte mai bine discipolii şi va îmbunătăţii
comunicarea cu ei;
􀂃 competenţa ludică: se referă la capacitatea educatoareii de a răspunde jocului preşcolarilor săi prin joc,
favorizând integrarea elementelor ludice în activitatea de învăţare pentru a o face mai atractivă şi pentru a
întreţine efortul intelectual şi fizic al preşcolarilor.
􀂃 competenţa organizatorică: are în vedere abilităţile cadrelor didactice de a organiza colectivul în echipe de
lucru şi de a menţine şi impune respectarea regulilor care privesc învăţarea prin cooperare, în grup.
Totodată, educatoarea este cea care poate interveni în situaţii limită, în situaţii de criză, aplanând conflictele
şi favorizând continuarea activităţii pe direcţia dorită. Ea menţine legătura dintre intervenţiile participanţilor şi
subiectul discuţiei, evitând devierile;
􀂃 competenţa interrelaţională: ce presupune disponibilităţi de comunicare cu copiii, menită să dezvolte şi la
aceştia abilităţile sociale necesare integrării optime în colectiv. Toleranţa şi deschiderea fată de nou, precum
şi încurajarea originalităţii răspunsurilor copiilor, va avea ca efect crearea de disponibilităţi asemănătoare
preşcolarilor săi în relaţiile cu ceilalţi. Alături de aceste competenţe nu trebuie neglijate cele necesare şi
specifice tuturor cadrelor didactice:
• competenţele ştiinţifice, disciplinare, care se referă la corectitudinea ştiinţifică, la calitatea, structurarea,
logic internă şi transpoziţia didactică a conţinuturilor care vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite şi la
dezvoltarea la copii a structurilor operatorii, afective, motivaţionale, volitive şi acţionale;
• competenţele psihopedagogice şi metodice prin care se asigură eficienţa psihopedagogică a demersurilor
instructiv-educative, logica didactică, cadrul didactic mediind legătura copilului cu obiectul de învăţământ;
• competenţele manageriale şi psihosociale ce ţin de managementul educaţional şi de organizarea relaţiilor
sociale în clasa de elevi;
Rolurile cadrului didactic se redimensionează şi capătă noi valenţe, depăşind optica tradiţională prin care el
era doar un furnizor de informaţii. În organizarea învăţării prin cooperare el devine un coparticipant, alături de
copil la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul către cunoaştere. Dimensiunile
procesului de învăţământ (predarea-învăţarea-evaluarea) capătă, în cazul strategiilor de lucru în echipă,
valenţe formative şi formatoare, încurajând progresul individual şi colectiv, personal şi social.
În concluzie putem afirma că metoda învăţării prin cooperare poate fi la îndemâna fiecărui cadru didactic cu
condiţia ca, încă din etapa de proiectare a activităţilor educatoarea să vizeze tematici adecvate şi să pună la
dispoziţia copiilor materiale corespunzătoare, aceste aspecte devenind astfel condiţii de desfăşurare
eficientă a activităţii.

BIBLIOGRAFIE:
1. Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, Editura
Aramis, Bucureşti, 2002;
2. Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura polirom, Iaşi, 1996;
3. Oprea, Crenguţa – Lăcrimioara, Alternative metodologice interactive, Editura Universităţii, Bucureşti, 2003;
4. Tomşa, Gheorghe (coord), Pedagogie preşcolară şi şcolară, Editura Coresi, Bucureşti, 2003;
5. Voiculescu, Elisabeta, Pedagogie preşcolară, Editura Aramis, Bucureşti, 2001.
6. Strategii, metode, tehnici, în Revista învăţământului preşcolar, nr. 1/ 2007, Editura Coresi, Bucureşti,
2007.

This entry was posted in Activitati, Activitati integrate, activitati outdoor, Gradinita, invatarea centrata pe


elev/precolar,Invatarea prin cooperare, metode interactive, metode moderne de invatare, Proiecte.

Planificarea activitatilor Domeniul Limba si Comunicare


POSTED ON FEBRUARIE 3, 2014 UPDATED ON FEBRUARIE 3, 2014

Grupa mare
Semestrul al II-lea

• Lecturi după imagini – 3


• Lectura educatoarei – 1
• Povestiri, repovestiri – 7
• Poveşti create – 2
• Memorizări – 8
• Jocuri didactice – 10
• Convorbiri -2

NR. CRT. DATA SUBIECTUL – MIJLOC DE REALIZARE


1 11.02.2014 În ograda bunicii – memorizare
2 13.02.2014 Găinuşa moţată – povestirea educatoarei
3 18.02.2014 Găinuşa moţată – repovestire
4 20.02.2014 Câte cuvinte am spus? – joc didactic
5 25.02.2014 Soarele şi omuleţii de zăpadă – lectura educatoarei
6 27.02.2014 De mărţişor – convorbire
7 4.03.2014 Mama, de E. Dragoş – memorizare
8 6.03.2014 Eu şi mama – poveste creată
9 11.03.2014 Al câtâlea cuvânt este? – joc didactic
10 13.03.2014 Dinozaurii – memorizare
11 18.03.2014 În junglă – Lectură după imagini
12 20.03.2014 Jocul silabelor – joc didactic
13 25.03.2014 Primăvara şi faptele bune, de C. Pârvu – povestirea educatoarei
14 27.03.2014 Vestitorii primăverii, de G. Coşbuc – memorizare
15 1.04.2014 Primăvara şi faptele bune, de C. Pârvu – repovestire
16 3.04.2014 Găseşte un cuvânt cu tot atâtea silabe – joc didactic
17 22.04.2014 Vacanta de Paşte
18 24.04.2014 O poveste cu un copac – poveste creată
19 29.04.2014 Cu ce sunet începe cuvântul? – joc didactic
20 1.05.2014 De pe-o bună dimineaţă, de O. Cazimir – memorizare
21 6.05.2014 La pas prin Europa – Lectură după imagini
22 8.05.2014 Jocul sunetelor – joc didactic
23 13.05.2014 Călătorii şi peripeţii – convorbire
24 15.05.2014 Acceleratul, de G. Topârceanu – memorizare
25 20.05.2014 Nuieluşa de alun, de C. Gruia – povestirea educatoarei
26 22.05.2014 Lanţul sunetelor – joc didactic
27 27.05.2014 Copilărie, de E. Dragoş – memorizare
28 29.05.2014 Nuieluşa de alun, de C. Gruia – repovestire
29 3.06.2014 Jocurile vacanţei – Lectură după imagini
30 5.06.2014 În drum spre şcoală – joc didactic
31 10.06.2014 Evaluare – Căsuţa poveştilor – repovestiri
32 12.06.2014 Evaluare – Propoziţie, cuvânt, silabă, sunet – joc didactic
33 17.06.2014 Evaluare – Cel mai bun recitator
34 19.06.2014 Evaluare – Dominoul cuvintelor – Joc didactic

This entry was posted in a fost si va fi pe pamant?, Activitati, Activitati integrate, activitati outdoor, Cand, Ce si cum vreau
sa fiu?, Cine si cum planifica/organizeaza o activitate?, Cine stie castiga, convorbiri, Cu ce si cum exprimam ceea ce
simtim?,Cum este, cum si de ce se intampla?, DLC - domeniul limba si comunicare, Gradinita, joc didactic, jocul
silabelor, jocul sunetelor, Lectura dupa imagini, memorizare, Planificare, Poezii, Povestirea
educatoarei, Proiecte, Proiecte tematice,repovestire, Semestrul al II-lea.

Planificarea activitatilor DEC – Educatie muzicala


POSTED ON FEBRUARIE 3, 2014

Grupa mare
Semestrul al II-lea

• Cântece şi jocuri cu text şi cânt – 15


• Audiţii – 2

NR. CRT. DATA SUBIECTUL – MIJLOC DE REALIZARE


1 11.02.2014 Graiul animaleleor – predare cântec, Răţuştele – joc muzical
2 18.02.2014 Graiul animalelor – repetare; Câte unul pe cărare – predare joc muzical
3 25.02.2014 Mărţişoare, mărţişoare – predare
4 4.03.2014 Cântec pentru mama – predare, Mărţişoare, mărţişoare – repetare
5 11.03.2014 Cântecul dinozaurilor – audiţie
6 18.03.2014 Maimuţica Mika – predare joc muzical, Cate unul pe cărare – repetare joc muzical
7 25.03.2014 Vine, vine primăvara! – predare cântec; Orchestra – joc muzical
8 1.04.2014 Vine, vine primăvara! – repetare, După unu vine doi – joc muzical
9 23.04.2014 Copăcelul – predare cântec, După unu vine doi – repetare
10 29.04.2014 Copăcelul – repetare, Fluturaşul meu – predare joc muzical
11 6.05.2014 Odă bucuriei (Simfonia a 9-a) – Audiţie
12 13.05.2014 Trenul – predare cântec, Cum face? – joc muzical
13 20.05.2014 Trenul – repetare, Fluturaşul meu – repetare
14 25.05.2014 Copiii lumii! – predare cantec, repetarea jocurilor muzicale cunoscute
15 3.06.2014 Soarele – predare cântec, repetarea cântecelor cunoscute
16 10.06.2014 Cel mai bun cântăreţ – Concurs de cântece
17 17.06.2014 Recunoaşte melodia! – Jocuri muzicale

This entry was posted in a fost si va fi pe pamant?, Activitati, Activitati integrate, auditii, Cand, cantece, Ce si cum vreau
sa fiu?, Cine si cum planifica/organizeaza o activitate?, Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?, Cum este, cum si de ce
se intampla?, DEC educatie muzicala, Gradinita, jocuri cu text si cant, Planificare, Proiecte, Proiecte tematice, Semestrul
al II-lea.

Gradinita
Planificarea activitatilor DPM
POSTED ON IANUARIE 30, 2014

Grupa mare
Semestrul al II-lea

• Deprinderi motrice de bază – aruncare şi prindere: 3


• Deprinderi motrice utilitar aplicative – echilibru: 4
– târâre: 3
– tracţiune şi împingere: 1
– transport de greutăţi: 1
– căţărare: 1
– escaladare: 1
• Elemente specifice unor probe şi ramuri sportive – dans folcloric: 1
• Jocuri sportive – parcursuri aplicative: 2

NR. CRT. DATA SUBIECTUL – MIJLOC DE REALIZARE


1 12.02.2014 Aruncarea şi prinderea mingii cu ambele mâini sus-jos, înainte-înapoi; joc – Mingea tot mai
sus!
2 19.02.2014 Aruncarea şi prinderea de la piept cu două mâinia mingii; joc – Mingea călătoare!
3 26.02.2014 Aruncrea mingii cu o mână de la umăr, liberă, ţintă fixă şi mobilă; joc – Cel mai bun ţintaş
4 5.03.2014 Mers în echilibru – exerciţii cu reducerea suprafeţei de sprijin; joc: Balerini şi balerine
5 12.03.2014 Mers pe o linie trasată pe sol cu păşire peste diferite obstacole şi transport de obiecte; joc-
Dinozauri prin pădure
6 19.03.2014 Mers în echilibru pe o suprafaţă înaltă cu efectuarea unor acţiuni; joc – Maimuţele în junglă
7 26.03.2014 Mers în echilibru pe plan înclinat ; joc – În excursie
8 2.04.2014 Deplasare pe palme şi genunchi; joc – Să mirosim flori!
9 23.04.2014 Tîrîrea pe abdomen, cu sprijin pe antebraţ şi împingere în vârful picioarelor; joc – Omizile pe
frunze
10 30.04.2014 Târâre din culcat înainte cu deplasare alternativă a braţului şi piciorului opus; joc: Ceata
furnicuţelor
11 7.05.2014 Dans folcloric; joc – Horă pentru Europa
12 14.05.2014 Tracţiunea şi împingerea diferitelor obiecte; joc – Trece-mă peste linie!
13 21.05.2014 Transport de greutăţi; joc – Plecăm în călătorie
14 28.05.2014 Căţărare – învăţarea prizei şi sprijinului la aparat; joc – Toboganul
15 4.06.2014 Urcarea şi trecerea peste aparate joase cu sprijinul pe diferite părţi ale corpului; joc – Treci
peste gard!
16 11.06.2014 Evaluare – Gimnaştii la concurs
17 18.06.2014 Evaluare – Parcurs aplicativ

This entry was posted in a fost si va fi pe pamant?, Activitati, Activitati integrate, activitati outdoor, Cand, Ce si cum vreau
sa fiu?, Cine si cum planifica/organizeaza o activitate?, Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?, Cum este, cum si de ce
se intampla?, DPM - domeniul psiho-motric, Gradinita, Parteneriat, Planificare, Proiecte, Proiecte tematice, Semestrul al
II-lea.

Planificarea activitatilor DS – Activitate matematica


POSTED ON IANUARIE 30, 2014

Grupa mare
Semestrul al II-lea

• Exerciţii cu material individual – 17


• Jocuri didactice – 11
• Jocuri logice – 6

NR. CRT. DATA SUBIECTUL – MIJLOC DE REALIZARE


1 12.02.2014 Învăţarea numărului 8 – exerciţii cu material individual
2 14.02.2014 Consolidarea numărului 8 – Câte animale ai in fermă? – joc didactic
3 19.02.2014 Compunerea şi descompunerea numărului 8 – Să aşezăm ursuleţii – exerciţii cu material
individual
4 21.02.2014 Numeralul ordinal – A câta căprioară şi al câtalea lup au dispărut? – joc didactic
5 26.02.2014 Probleme ilustrate (adunare şi scădere cu 1 – 2 elemente în limitele 1 – 8) – exerciţii cu
material individual
6 28.02.2014 Mărţişoare, mărţişoare – joc logic
7 5.03.2014 Învăţarea numărului 9 – exerciţii cu material individual
8 7.03.2014 Consolidarea numărului 9- Inimioare pentru mama – joc didactic
9 12.03.2014 Compunerea şi descompunerea numărului 9 – Armata dinozaurilor– exerciţii cu material
individual
10 14.03.2014 Numeralul ordinal – Al câtâlea dinozaur a dispărut?– joc didactic
11 19.03.2014 Probleme ilustrate (adunare şi scădere cu 1 – 2 elemente în limitele 1 – 9) – exerciţii cu
material individual
12 21.03.2014 Unde stau prietenii mei? – joc logic
13 26.03.2014 Învăţarea numărului 10– exerciţii cu material individual
14 28.03.2014 Consolidarea numărului 10 – Să numărăm mugurii – joc didactic
15 2.04.2014 Compunerea şi descompunerea numărului 10 – Facem buchete de flori– exerciţii cu material
individual
16 4.04.2014 Numeralul ordinal – A câta zambilă a dispărut? – joc didactic
17 23.04.2014 Probleme ilustrate (adunare şi scădere cu 1 – 2 elemente în limitele 1 – 10) – exerciţii cu
material individual
18 25.04.2014 Pomişorul – joc logic
19 30.04.2014 Numere pare – exerciţii cu material individual
20 2.04.2014 Numere impare – exerciţii cu material individual
21 7.05.2014 Numără din 2 în 2 – joc didactic
22 9.05.2014 Scara numerică – consolidare – exerciţii cu material individual
23 14.05.2014 Probleme ilustrate(adunarea şi scăderea cu 1-2 unităţi) – consolidare – exerciţii cu material
individual
24 16.05.2014 Trenul cu 2/3 diferenţe – joc logic
25 21.05.2014 Măsurarea dimensiunilor (lungime – lăţime) – Micii croitori – joc didactic
26 23.05.2014 Măsurarea dimensiunilor (capacitatea vaselor) – Vânzătorii de lapte – joc didactic
27 28.05.2014 Măsurarea timpului – Cât e ora? – exerciţii cu material individual
28 30.05.2014 Cine ştie, câştigă! – joc didactic
29 4.06.2014 Probleme ilustrate( consolidare adunarea şi scăderea cu 1-2 unităţi în limitele 1 – 10)– exerciţii
cu material individual
30 6.06.2014 Găseşte locul potrivit! – Joc logic
31 11.06.2014 Evaluare – Raspunde repede şi bine! – Numeraţia 1- 10 (numeralul ordinal şi cardinal),
compunerea şi descompunerea – joc didactic
32 13.06.2014 Evaluare – Măsurarea timpului, a dimensiunilor – fişă matematică
33 18.06.2014 Evaluare – Figuri geometrice – joc logic
34 20.06.2014 Evaluare – Adunări şi scăderi cu 1 – 2 unităţi – fişă matematică

This entry was posted in a fost si va fi pe pamant?, Activitate matematica, Activitati, Activitati integrate, Cand, Ce si cum
vreau sa fiu?, Cine si cum planifica/organizeaza o activitate?, Cine stie castiga, Cu ce si cum exprimam ceea ce
simtim?,Cum este, cum si de ce se intampla?, Fisa matematica, Gradinita, joc
didactic, Numeratie, Planificare, Proiecte, Proiecte tematice, Semestrul al II-lea.

Planificarea activitatilor – DS – Cunoasterea mediului


POSTED ON IANUARIE 29, 2014

Grupa Mare
Semestrul al II-lea

• Observări – 4
• Lecturi după imagini – 3
• Convorbiri – 3
• Jocuri didactice – 3
• Povestirea / lectura educatoarei – 2

NR. CRT. DATA SUBIECTUL – MIJLOC DE REALIZARE


1 10.02.2014 Animalele din ograda bunicii – observare
2 17.02.2014 Prietenii din pădure – lectură după imagini
3 24.02.2014 Legenda mărţişorului – lectura educatoarei
4 3.03.2014 Mamă dragă, te iubesc – convorbire
5 10.03.2014 Lumea dinozaurilor – lectură după imagini
6 17.03.2014 De la Pol la Ecuator (animalele şi mediul lor de viaţă) – joc didactic
7 24.03.2014 Semnele primăverii – observare în natură
8 31.03.2014 Buchetul primăverii (laleaua, zambila şi narcisa) – observare
9 22.04.2014 VACANŢA DE PAŞTE
10 28.04.2014 Lumea insectelor – lectură după imagini
11 5.05.2014 Suntem europeni – convorbire
12 12.05.2014 Cu ce şi cum călătorim? – joc didactic
13 19.05.2014 Fie gâză, animal, fie pasăre cerească, toţi muncesc ca să trăiască*** – povestirea
educatoarei
14 26.05.2014 Copii de pretutindeni – observare
15 2.06.2014 Ce voi face in vacanţă? – convorbire
16 9.06.2014 RUSALIILE
17 16.06.2014 Cum a fost/cum este pe pământ? – joc didactic

This entry was posted in a fost si va fi pe pamant?, Activitati, Activitati integrate, Cand, Ce si cum vreau sa fiu?, Cine si
cum planifica/organizeaza o activitate?, convorbiri, Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?, Cum este, cum si de ce se
intampla?, Domeniul Stiinta - Cunoasterea mediului, Gradinita, joc didactic, Lectura dupa
imagini, Observare, Planificare,Proiecte, Proiecte tematice, Semestrul al II-lea.

Planificarea temelor si a proiectelor tematice pentru semestrul al II-lea


POSTED ON IANUARIE 29, 2014

Planificarea temelor si a proiectelor tematice pentru semestrul al II-lea


Nivel II – Grupa mare

1 10.02-15.02 Cum este, a fost şi va fi pe pământ?- În ograda bunicii – În lumea celor care nu cuvântă
2 17.02-21.02 Cum este, a fost şi va fi pe pământ?- Prietenii din pădure- În lumea celor care nu cuvântă
3 24.02-28.02 Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?-Mărţişoare, mărţişoare – Emoţii şi sentimente
4 3.03-7.03 Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? – Mamă dragă, te iubesc!- Emoţii şi sentimente
5 10.03-15.03 Cum este, a fost şi va fi pe pământ?-O lume dispărută -În lumea celor care nu cuvântă
6 17.03-21.03 Cum este, a fost şi va fi pe pământ?-O excursie în jurul Pământului -În lumea celor care nu
cuvântă
7 24.03-28.03 Când, cum şi de ce se întâmplă?- Primăvara – natura reînvie- Darurile primăverii
8 31.03-4.04 Când, cum şi de ce se întâmplă? Mireasma primăverii – Darurile primaverii
9 7.04-11.04 ŞCOALA ALTFEL
10 23.04-25.04 Cine şi cum planifică/organizează o activitate?- Un copil – un pomişor -Darurile primăverii
11 28.04-2.05 Cum este, a fost şi va fi pe pământ?- De pe-o bună dimineaţă – lumea minusculă a insectelor
12 5.05- 9.05 Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?- La mulţi ani, Europa!
13 12.05-17.05 Cine şi cum planifică/organizează o activitate?- Mijloace de transport
14 19.05-24.05 Ce şi cum vreau să fiu?- Învăţ de la toate!
15 26.05-30.05 Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? -Toţi suntem copiii lumii!
16 2.06- 6.06 Cine şi cum planifică/organizează o activitate?- Pe cărările vacanţei
17 9.06-13.06 Evaluare finală
18 16.06-20.06 Evaluare finală

This entry was posted in a fost si va fi pe pamant?, Activitate matematica, Activitati, Activitati integrate, Cand, Ce si cum
vreau sa fiu?, Cine si cum planifica/organizeaza o activitate?, Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?, cum si de ce se
intampla?, DEC desen, DEC pictura, DOS activitate practica, Fisa matematica, Gradinita, joc
didactic, Numeratie, Planificare,Proiecte, Proiecte tematice, Scoala altfel, Semestrul al II-lea.

Codul Eco
POSTED ON IANUARIE 23, 2014

1. Aruncati gunoaiele doar in locurile special amenajate. Cosurile de gunoi te asteapta sa le folosesti lasand
curat in urma ta.

2. Daca impreuna putem pastra sala de grupa, impreuna vom reusi sa curatam tot ce ne inconjoara – Omul
sfinteste locul.

3. Pastrati locurile de popas curate! Nu aruncati ambalajele in iarba! Asa dai voie firelor de iarba sa respire si
sa creasca oferind ochilor o priveliste incantatoare.

4. Pune la fereastra camerei si a clasei tale cate un ghiveci cu o floare. El va rade la soare in zilele senine si
iti va inveseli zilele amare.

5. Planteaza in curtea gradinitei un pom. El iti va da oxigen si te va umbri cand vei avea nevoie.

6. Nu rupe si nu rani copacii, nu inscriptiona peretii asa cum nici tie nu ti-ar placea sa fii ranit !

7. Nu arunca detergenti si alte deseuri toxice in apa raurilor ! Ce ai face daca apa, suparata, s-ar ascunde in
fundul pamanatului ?
8. Nu distruge cuiburile de pasari, platele sau animalele ! Protejeaza-le !

9. Amenajeaza impreuna cu parintii zonele verzi din apropierea locuintei !

10. In excursii si drumetii aduna deseurile tale si cele lasate de alti copii !
This entry was posted in Activitati, Activitati integrate, activitati outdoor, Cine si cum planifica/organizeaza o
activitate?,colorat, DEC desen, ecologie, Gradinita, Pamant, Patrula de reciclare, Planeta, Prietenii
naturii, Proiecte, Proiecte tematice,Terra.

Prietenii naturii – Patrula de reciclare


POSTED ON IANUARIE 23, 2014

Saptamana aceasta buburuzele i-au aratat naturii cat o iubesc. Alaturi de doamnele educatoare au
desfasurat proiectul: “Prietenii naturii – Patrula de reciclare”.
Prescolarii au aflat multe lucruri interesante despre mediul inconjurator si si-au imbogatit vocabularul cu
unele cuvinte noi: reciclare, ecologie, poluare.
De asemenea, buburuzele au invatat si o poezie frumoasa:

Pamantul, planeta albastra

Trăim pe planeta albastră,


Pământul este casa noastră,
Acolo unde-s fluturi şi flori
Şi soarele ne-arată mulţime de culori.

Păsările cerului îi zâmbesc,


Peştii din ape parcă-i vorbesc,
Terra este planeta tuturor
Şi un imn îi cântă toţi în cor.

O horă întindem acum, ne bucurăm,


Pământul îl înconjurăm
Cu zâmbete şi bucurie,
În aer este numai veselie.

Un sfat pentru toţi acum avem:


Planeta să o salvăm cât mai putem,
Deşeuri şi gunoaie să reciclăm
Pentru ca o viaţă sănătoasă să avem!

This entry was posted in Activitati, Activitati integrate, activitati outdoor, Cine si cum planifica/organizeaza o


activitate?,ecologie, Gradinita, Pamant, Patrula de reciclare, Planeta, Poezii, Prietenii naturii, Proiecte, Proiecte
tematice, Terra.

Simpozion International “Copilarie, vis, bucurie”


POSTED ON IANUARIE 9, 2014

Gradinita noastra organizeaza in colaborare cu Editura Emia un simpozion international. Mai multe detalii
aflati aici:
Copilarie, vis, bucurie

This entry was posted in Activitati, Activitati integrate, activitati optionale, activitati


outdoor, Gradinita, Parteneriat, Proiecte,Simpozion.

Cadou!
POSTED ON DECEMBRIE 24, 2013 UPDATED ON DECEMBRIE 24, 2013

Pentru ca este perioada darurilor, oferim cadou cartea “Poezii hazlii pentru veselii copii” primei persoane
care posteaza un comentariu la acest articol, da LIKE paginii noastre de FACEBOOK si SHARE fotografiei
de concurs.
Succes!
This entry was posted in Gradinita.

Iata, vin colindatori!


POSTED ON DECEMBRIE 18, 2013 UPDATED ON DECEMBRIE 20, 2013

Serbare de Craciun

Se trage cortina, iar fetele sunt în scenă şi deretică prin casă:

- Mărie, mai lasă pregăteala că e destul pentru azi! Stai si tu lângă mine că trebuie să vină colindătorii!

- Sunt gata de mult! Numai să vină!

1.
În seara asta-i sărbătoare
Pentru întreaga suflare
Asta-i seara sfântă
Când colindele se cântă!
E seara de Ajun
A bătrânului Crăciun!
Astăzi noi v-am pregătit
Obiceiul strămoşesc
În grai dulce românesc.

2.
Anul care se termină
Ne-a găsit cu masa plină,
Casa mare, îngrijită,
Pentru oaspeţi pregătită.
Am pus nuci, colaci pe masă
Că astăzi din casă-n casă
Vor veni colindători
Că aşa-i la sărbători

Gazda:
Noi, gazdele primitoare,
Ne-m gătit de sărbătoare
Să primim colindători,
Fete mândre şi feciori

Se aude voci de afară:

Băieţii – Primiţi cu colinda?


Fetele – Primim, primim!

Se aude colindul DESCHIDE UŞA, CREŞTINE! şi intră băieţii cântând, ţinând clopoţei, lumânări în mâini.

Gazdă
Haideţi, oameni buni, poftiţi!
Lângă noi acum să fiţi
Că-i seara Ajunului,
Sfântului Crăciunului!

3.
Bună seara, gospodari,
V-au venit colindători
Şi deschideţi porţile,
Că de-aseară stăm pe-afară,
Picioarele ne-ngheţară!
Streşinile au picurat
Şi ne-a nins, şi ne-a plouat.
Lasă-ne gazdă în casă
Că-i neaua pân’ la fereastră,
Iar noi suntem mititei
Şi ne latră câinii răi!

4.
Gerul iernii ne-a pătruns,
Dar de-ajuns, tot am ajuns.
Găzduţă, de nu ne crezi,
Ieşi afară de ne vezi!
Nu ieşi cu mâna goală,
Ci cu covrigei în poală,
Să vă fie casa, casă,
Pâine şi colaci pe masă!
S-aveţi pruncii sănătoşi,
Dar să fie şi cuminţi
Să asculte de părinţi!

COLIND

5.
Suntem o ceată de voinici,
Unii mai mari, alţii mai mici
Şi-am venit cu voie bună
După datina străbună
Să vă facem o urare
De la mic până la mare:
La mulţi ani cu sănătate,
Să vă dea Domnul de toate,
Să vă fie casa plină
De belşug şi de lumină!

6.
Am venit să colindăm,
De bine să vă urăm,
Sănătate şi noroc
Şi tot anul plin de rod!
Şi dacă tot am venit
Vom petrece negreşit,
Vom cânta, vom recita,
Colinde vom asculta
Şi proverbe, zicători
Cum e datina la noi.

Gazda:
Ei, dar vorba multă-i sărăcia omului. Mai bine haideţi să ne colindaţi!

7.
Noi suntem veselii colindători
Şi an de an, de Sărbători
Venim în fiecare casă
Să aducem o veste frumoasă.
Şi-n astă seară de lumină
Să-l aşteptăm pe Moş să vină,
Să vă spunem tuturor
Multe colinde în cor,
Naşterea lui Iisus să o vestim
Şi despre el să povestim.

8.
A fost odată un copilaş
Născut într-o poiată
Departe, afară din oraş
Şi-atât era de drăgălaş
Că mii şi mii de îngeraşi
Au coborât să-l vadă.
Astăzi vin să-mi plec genunchii
Înaintea ieslei tale,
Copilaş din altă lume,
Obosit de fig şi cale.

9.
Şi-mi plec inima şi faţa,
Copilaş din zarea albastră
Şi mă-nchin cu umilinţă
Călător prin lumea noastră.
Nu am smirnă ca şi magii,
Nici tămâie şi nici aur,
Lacrima de fericire
Imi e singurul tezaur.
Ţi-o aduc acum-nainte,
Cu sfială şi ruşine,
Ai venit cu a ta blândeţe
Să porţi crucea pentru mine.

Acum în versuri şi cântare


Vom povesti cum s-antâmplat
Vestea cea mare:

COLIND

10.
Într-o ţară-ndepărtată,
Betleeem intitulată,
Un om cu povara sa
Amărât la porţi bătea.
Dumnezeu a hotărât
Ca tatăl de pe pământ
Să fie un om cinstit
Şi pe Iosif l-a găsit
Şi a vrut ca Fiul Sfânt
Să se nască pe pământ
Şi-a ales-o pe Maria
Pentru fiul său, Mesia.
11.
Iosif şi Maria lui,
Din chiar mila Cerului
Trebuiau să împlinească
Voia Domnului cerească.
Îi rugau pe toţi fierbinte
Şi cu paşnice cuvinte
Să-i primească peste noapte
Căci pruncul li se va naşte.
Oamenii nu au putut,
Să-i primească nu au vrut,
Le-au trântit uşa în nas
Şi în frig ei au rămas.

12.
Obosiţi şi supăraţi,
Părăsiţi de ai lor fraţi,
Iosif şi Maria lui
Au ajuns pe înserat
La o margine de sat
Şi-ntr-un staul au intrat.
Şi acolo pe fân, jos,
S-a născut Domnul Hristos.
De atunci în seara de Crăciun
Creştinul împarte ce-i mai bun,
Sărbătorind cum se cuvine
Această naştere divină.

COLIND

13.
E ger. Prin aerul curat
Plutesc miresmele de brad
Şi sună veseli zurgălăii
Căci curând anul se-nnoieşte
Şi pluguşorul se porneşte.
Mânaţi măi!!! Zurgălăi, zurgălăi!!!
Vine, vine, vine…
Vine anul nou, copii,
Cu zăpadă în ogradă
Şi cu multe bucurii….
Vai, ia uitaţi-vă aici
Anul Vechi e în straie de nămeţi
S-a-mbrăcat şi e gata de plecare.

14.
Anul Vechi
Frunză verde de mărar,
Bună seara, gospodari,
Puţin am să vă vorbesc,
Anul Nou să-l întâlnesc.
15.
Anul Nou
Bună seara, veterane!

Anul Vechi
Bun întâlnit, căpitane!

Anul Nou
Tu eşti Ştefan sau Mihai?
Glorios trecând pe plai
Sau vreun alt apărător
Al acestui brav popor?

Anul Vechi
Anul vechi sunt, tinereţe,
La capăt de bătrâneţe,
Mi s-a împlinit sorocul.
Ia-mi cu vrednicie locul!

Anul Nou
Mulţumesc, părinte bun,
Eu poruncii mă supun.
Nu vă uitaţi că sunt mic,
În curând voi fi voinic,
Am să aduc în lumea toată
Liniştea mult aşteptată.
Anul Nou eu mă numesc
Şi ştiu ce să vă doresc:
S-aveţi dragoste în viaţă,
Şi înţelegere în casă,
Mai mulţi bani în buzunar
Şi mult soare-n calendar!
Eu cât pot oi încerca
An mai bun să fie,
Dar asta om vedea
În anul ce-o să vie.

16.
Aho, aho, copii şi fraţi
Staţi puţin şi ne ascultaţi
C-am venit cu pluguşorul
Că aşa ne-a mânat dorul.
Iată, anul s-a sfârşit,
A crescut şi-a-mbătrânit,
A fost bun sau a fost rău
Ştie numai Dumnezeu
Ia sunaţi din zurgălai!
Hăi, hăi!!

17.
Dar noi ştim c-am mai crescut,
Anul repede a trecut,
Ne-am făcut chiar mai cuminţi,
Întrebaţi-i pe părinţi!
Că în anul ce-a trecut
Multe lucruri am făcut:
Am pictat, am desenat,
Despre toate am învăţat.
Ia sunaţi din zurgălai!
Hăi, hăi!!!

18.
Mâine anul se-noieşte
Pluguşorul se porneşte
Şi începe a ura,
Pe la case a colinda.
Iarna-i grea, omătul mare
Semne bune anul are,
Semne bune de belşug
Pentru brazda de sub plug.
Ia sunaţi din zurgălăi
Să se audă în munţi şi văi!
Hăi, hăi!!!

18
Măi flăcăi, uraţi de bine
Pentru anul care vine,
Pentru pace, pentru pâine,
Pentru ziua cea de mâine.
Pentru copii sănătoşi,
Cuminţi tare şi frumoşi,
Pentru bani şi sănătate,
Să avem cu toţii de toate.
Scuturaţi din zurgălăi
Şi plesniţi din bice, măi!
Hăi, hăi!!!

19.
Dragă mamă, dragă tată,
După datini de altă dată
Azi vă aduc urări de bine
Pentru anul care vine.
Să trăiţi ţi să munciţi
Sănătoşi şi fericiţi,
Tot la fel să mă uibiţi,
Tot la fel de dragi să-mi fiţi!
Ia mai mânaţi, măi flăcăi!
Hăi, hăi!!!
20.
Aho, aho,
Părinţi, bunici,
Ascultaţi ce zic aici:
Am venit la colindat
Şi avem multe de urat
Stăm aici, cu mic, cu mare
Să vă face o urare
Fericire, sănătate,
De iubire s-aveţi parte!
Lângă brad, pe lângă foc,
Să vă umple de noroc!
Ia mai mânaţi, măi flăcăi!
Hăi, hăi!!!

COLIND

21.
Noi umblăm din casă-n casă
La cei care ne lasă.
Noi umblăm din poartă-n poartă
Şi la cei bătuţi de soartă.
Nu alegem dacă-i gazdă
Sau sărac fără de brazdă.
Nu alegem mic sau mare,
Astăzi toţi au sărbătoare.
Sărbătoarea cea mai dulce,
Nimenea să nu se culce.

22.
Noi umblăm din casă-n casă,
Colindăm colindă aleasă,
Casa cea necolindată
n-are belşug niciodată.
Şi în fiecare casă
Jucăm fetele frumoase,
Voie bună dăruim,
Crăciunul să-l sărbătorim

DANS POPULAR

Gazdă
Dragii mei colindători,
Acum noi vă dăruim
Un colac de grîu ales,
De pe ţarină cules,
În cuptor l-am rumenit,
Pentru voi l-am pregătit!

23.
Mulţumim, gazdă aleasă,
Pentru aşa masă frumoasă,
Mulţumim pentru colac
Pe care –l vom mânca cu drag.
Rămâi gazdă sănătoasă
c-ai primit colinda noastră.
Şi la anul mai venim,
Numai sănătoşi să fim!

Se aud bătăi în uşă….


Toţi:
Cine bate, cine bate
La ferestrele-ngheţate?

24.
A bătut la uşa noastră
De cu seară, moş Ajun
Să ne aducă iar de veste
Cum că vine Moş Crăciun
Care vine cu căluţul
Peste plapuma de nea,
Saci cu daruri stau grămadă
În sanie, doldora.
Moşule, îţi spun acum,
Când o iei pribeag la drum,
s-aduci saci cu jucării
şi-ncă multe bucurii!

25.
Prin nameti, în fapt de seara,
A plecat catre oras
Mos Craciun c-un iepuras
Înhamat la sanioara.
Drumurile-s troienite,
Noaptea vine, gerul creste…
Cu urechile ciulite
Iepurasul se grabeste.
Uite-o casa colo-n vale,
Cu ferestre luminate.
Mosul s-a oprit din cale,
Cu toiagu-n poarta bate:

26,
– Buna seara, buna seara!
Iaca, vin cu sanioara
Si cu daruri proaspete.
Bucurosi de oaspete?
– Bucurosi, bucurosi,
Striga glasuri de copii.
Mosule, de unde vii?
el vine din mosi-stramosi,
Încarcat cu jucarii!
Noapte rece si albastra.
Ies copiii la fereastra,
Sa se uite cum coboara,
Prin troianul urias,
Mos Craciun c-un iepuras
Înhamat la sanioara.

CANTEC: Moş Crăciun


Apare Moşul………………..

27.
Moş Crăciun, cu plete lungi,
Tare greu la noi ajungi
Şi-obosit de drum cum vii,
Încărcat cu jucării,
Ni le-mparţi, ne spui ce spui
Şi pleci iar la drum, hai-hui.
Unde vrei să te mai duci?
Stai la noi, că-i cald şi bine
Şi-ţi vom pune masă mare,
Cozonac, vin şi sarmale,
Cum îţi place dumitale.

28.
Moş Crăciune, sacul tău
Este încărcat mereu.
În toţi anii ne tot dai
Şi când vii tot plin îl ai.
Dacă eşti aşa de bun,
Ascultă ce vreau să-ţi spun:
Sacu-ntreg dă-mi-l ca dar
Că tu ştii să-l umpli iar.

29.
Moş Crăciune, bun venit!
Că ţi-e frig de mult o ştim,
Însă noi ne-am pregătit,
Cât mai cald să te primim.
Moş Crăciune, să trăieşti,
Stai aici să povesteşti!
Uite, bea ceaiul,
Ia unt şi dulceaţă
Şi mai stai de te dezgheaţă!
Poţi să stai, să te-ncălzeşti la mâini,
Dar din tolbă scoate
Darurile mai întâi.
Se impart darurile….
This entry was posted in Activitati, Aniversari, Craciun, Gradinita, Serbare de Craciun.

La colindat
POSTED ON DECEMBRIE 17, 2013

Ce poate fi mai frumos in apropierea sarbatorilor de iarna decat colindatul? Buburuzele s-au imbracat bine,
si-au luat tamburina si au iesit sa il colinde pe Mos Craciun in centrul orasului Deva. De acolo au mers si la
ISJ Hunedoara unde i-au incantat pe domnii si doamnele inspector.
Imagini de la colindat

This entry was posted in Activitati, activitati optionale, activitati outdoor, Aniversari, Craciun, Gra

Gradinita
Clubul gastronomilor curiosi – proiect educational in parteneriat
POSTED ON DECEMBRIE 15, 2013

Iniţiatorii proiectului:
• Dir. Prof. Lazăr Camelia – Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 7 Deva
• Dir. Prof. Vlad Emilia Cristina

Coordonatoriii proiectului:
• prof. Grămescu Ana – coordonator structura Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Deva
• prof. Petraş Alin – consilier educativ Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva

Echipa de implementare:
• prof. Lobonţ Carmen
• prof. Florea Eleonora
• prof. Dragoş Marcela
• prof. Condrat Gabriela
• Prof. Crăciun Daniela

Insituţii implicate:
• Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 7 structura Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Deva
• Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva

Domeniul în care se încadrează proiectul – Domeniul om şi societate

Perioada de desfăşurare: decembrie 2013 – iunie 2014

Argument

Trăim într-o societate în care „fast-food-ul” a ajuns printre preferinţele culinare ale multor oameni. Mâncarea
sănătoasă şi gătită ocupă locul secund. Pornind de la această idee, am decis să derulăm proiectul „Clubul
gastronomilor curioşi”. Este foarte important ca, de mici, copiii să fie obişnuiţi cu o alimentaţie sănătoasă şi
variată. De asemenea, dorim ca prin acest proiect preşcolarii să deguste şi să aprecieze mâncarea
tradiţională românească.

Scop:
Implicarea copiilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor si preocupărilor diverse ale
preşcolarilor şi elevilor, să pună în evidenţă talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii. Formarea
deprinderilor practic gospodăreşti, folosirea cuvintelor şi expresiilor specifice acestora. Dezvoltarea
capacităţilor de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător precum şi stimularea curiozităţii pentru
investigarea acestuia.

Obiective:
• Să exploreze şi să descrie diferite tehnici utilizate la gătirea alimentelor, a dulciurilor;
• Să mânuiască obiectele din bucătărie, respectând normele de protecţie;
• Să recunoască diferite tipuri de mâncare tradiţională românească şi să le asocieze unor sărbători;
• Să diferenţieze mâncarea gătită de „fast-food”;
• Să conştientizeze importanţa unei alimetaţii sănătoase;
• Sa se implice afectiv-atitudinal pentru a prepara diferite alimente, copiind anumite tehnici utilizate de adulţi;
• Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
• Să respecte normele igienico-sanitare impuse de activităţile de acest gen;

Grup ţintă:
– preşcolari, elevii, cadre didactice

Resurse:
 Umane: preşcolari, elevi, cadre didactice
 Temporale: decembrie 2013 – iunie 2014;
 Materiale: alimente (făină, ouă, margarină etc.), obiecte de uz gospodăresc, lucrări ale copiilor, cameră
video, aparat foto, diplome.

Evaluare:
Mediatizarea proiectului în mass media locală, expoziţii în incinta unităţilor iniţiatoare, publicarea proiectului
şi a rezultatelor pe site-ul: http://www.prichindei.wordpress.com şi pe paginile de Facebook ale instituţiilor
implicate .

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

1. Fursecuri pentru Moş Crăciun Activitate gospodărească Decembrie 2013 Cadrele didactice Liceul
Tehnologic „Grigore Moisil” Deva

2. Alimente tradiţionale româneşti Vizionare PPT / degustare Ianuarie 2014 Cadrele didactice Grădiniţa cu
Program Prelungit nr. 2 Deva

3 Cartofii prăjiţi şi salata de legume Poveste creată / desen Februarie 2014 Cadrele didactice Grădiniţa cu
Program Prelungit nr. 2 Deva

4. Tort pentru mama Activitate gospodărească Martie


2014 Cadrele didactice Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Deva

5. Ouă încondeiate Activitate practică Aprilie 2014 Cadrele didactice Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2
Deva

6. Gătim sănătos! Activitate practică Mai 2014 Cadrele didactice Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Deva

7. Sunt un mic gurmand Evaluarea proiectului Iunie 2014 Cadrele didactice Grădiniţa cu Program Prelungit
nr. 2 Deva
This entry was posted in Gradinita.

Fursecuri pentru Mos Craciun


POSTED ON DECEMBRIE 13, 2013 UPDATED ON DECEMBRIE 13, 2013

Mos Craciun poate sa pregateasca un sac plin cu jucarii pentru noi, prescolarii de la grupa mare. Toti il
asteaptam cu nerabdare. Si, gandindu-ne la saracul mos ca va fi obosit si flamand in noaptea magica a
Craciunului, i-am pregatit de pe acum fursecuri. Am fost ajutati de colegii mai mari de la Liceul Tehnologic
“Grigore Moisil” din Deva.
P.S.
Mosule, sa stii ca fursecurile sunt delicioase! Le-am gustat noi mai intai :)
Fotografii “Fursecuri pentru Mos Craciun”

This entry was posted in Activitati, activitati optionale, activitati outdoor, colorat, Craciun, DOS activitate


practica, Fursecuri,Gradinita, Parteneriat, Proiecte.

Suport pentru lumanare


POSTED ON DECEMBRIE 11, 2013 UPDATED ON DECEMBRIE 11, 2013

Buburuzele se pregatesc de Craciun. Au realizat azi la gradinita suporturi pentu lumanari. Au iesit niste
lucrari minunate. Puteti incerca si voi. Aveti nevoie de:
*un borcan (cu cat are o forma mai interesanta, cu atat mai bine)
*un marker permanent (pentru a desena modelul)
*culori acrilice
*si… o lumanare
Mai multe fotografii aici:
Candel holders

This entry was posted in Activitati, activitati optionale, Craciun, DEC pictura, Gradinita, Proiecte.

Cuzmulita lui Mos Nicolae


POSTED ON DECEMBRIE 10, 2013

Luna decembrie este binecunoscuta ca fiind cea a cadourilor. Primul care soseste si daruieste dulciuri
copiilor cuminti este Mos Nicolae. Buburuzele si-au pregatit din timp ghetutele, iar la gradinita au realizat
frumoase cizmulite rosii.

Materiale necesare:
*carton A4 colorat
*vata
*fulgi din hartie
*beteala
*lipici
*foarfeca
Iata si modelul ce trebuie decupat:
Si rezultatul final:
This entry was posted in Activitati, Activitati integrate, colorat, DOS activitate practica, Gradinita, Mos Nicolae, Proiecte.

Castigatorul cartii “Poezii hazlii pentru veselii copii”


POSTED ON DECEMBRIE 6, 2013

Iata participantii:

1. Buretica
2. Mami de Rares
3. Gheea
4. Eva H
5. Ioana Daniela
6. Cristina
7. Dana M

Iar castigator este:

Cristina, te rugam sa ne contactezi pentru a putea sa iti trimitem cartea.


This entry was posted in Activitati, colorat, Gradinita.

Romania-i tara mea!


POSTED ON NOIEMBRIE 30, 2013

Noi, buburuzele, am avut o saptamana incarcata la gradinita. Am desfasurat o serie de activitati dedicate
zilei nationale a Romaniei. Am vorbit despre drapel, stema, imn, am ascultat cantece patriotice si ni s-a
povestit pe scurt despre unirea de la 1918. De asemenea, am aflat si din ce este compus costumul popular
romanesc. L-am indragit pe loc si il vom imbraca la serbarea de Craciun.
Vineri i-am invitat pe cei de la grupa mica sa asculte imnul alaturi de noi si sa ii spunem Romaniei in cor “LA
MULTI ANI!”

This entry was posted in Activitati, Activitati integrate, Aniversari, Gradinita, Proiecte.

Concurs!
POSTED ON NOIEMBRIE 21, 2013 UPDATED ON NOIEMBRIE 21, 2013

A sosit timpul pentru un concurs. Sunteti pregatiti? Puteti castiga o carte de poezii si de colorat. Tot ceea ce
trebuie sa faceti este sa scrieti un comentariu la acest articol in care sa ne spuneti ce poezie va aminteste de
copilarie sau ce poezie va place, sa dati LIKE paginii noastre de Facebook (like si share fotografiei de
concurs de pe Facebook). Castigatorul va fi extras cu random.org.
Concursul se va incheia in data de 5 decembrie.
This entry was posted in Activitati, Activitati integrate, Aniversari, colorat, Gradinita, Proiecte.

Orasul meu
POSTED ON NOIEMBRIE 18, 2013

Azi la gradinita buburuzele au aflat lucruri interesante despre oraasul natal, Deva.
Iata si cele mai reusite desene cu locuri reprezentative ale Devei:
DEALUL CETATII
desen realizat de Razvan
FANTANA MUZICALA
desen realizat de Heni
This entry was posted in Activitati, Activitati integrate, colorat, DEC desen, Gradinita, Orasul Deva, Proiecte.

La multi ani, Andra!
POSTED ON NOIEMBRIE 11, 2013
Andra a implinit azi 5 ani. Buburuzele ii ureaza “la multi ani!”.
This entry was posted in Aniversari, Gradinita.

Patrula de reciclare
POSTED ON NOIEMBRIE 9, 2013

Buburuzele fac parte din “Patrula de reciclare” 


Ne puteti ajuta in demersul nostru ecologist aducand la gradinita baterii uzate, becuri, neoane, unul sau mai
multe aparate electrice defecte – adică deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE). Nu merită
să-ți ocupi casa cu ele și în niciun caz nu trebuie să le arunci la gunoi sau în natură – este ilegal!
Colectează selectiv DEEE cu Patrula de Reciclare a Buburuzelor pe tot parcursul anului și vei crește șansele
noastre să câștigam premiul național. Arată că îți pasă iar noi vom dobândi mai multă încredere în propriile
forțe și vom face din ce în ce mai multe fapte bune.
Succesul notru aparține întregii comunități!

This entry was posted in Activitati, activitati outdoor, Gradinita, Proiecte.

Prima zi de gradinita este asteptata cu multa emotie atat de parinti, cat si de copii, in special de cei ce
pasesc pentru prima data pragul acestei institutii scolare.
Voi,cei mari, la ce va ganditi cand spun “prima zi de gradinita”? Nu-i asa ca in mintea voastra se deruleaza
un film in care este o festivitate scolara, poate cu discursuri siropoase, cu educatoare care primesc flori din
partea copiilor nou veniti?
Dragi parinti (voi, ce va duceti copilul pentru prima data la gradinita), aflati ca nu este tocmai asa.
Iata ce trebuie sa faceti pentru a trece cu bine de prima zi:
*Vorbiti copilului frumos despre gradinita, sa-si imagineze ca ajunge pe un taram magic, unde sunt doamne
educatoare care il vor iubi si proteja. El va trece mai usor astfel de despartirea de parinti. Am auzit si replici
de genul: “Lasa ca ajungi tu la gradinita si te pun educatoarele alea la punct!”…
*Stapaniti-va emotiile! Copilul va simte…
* Nu va asteptati ca din prima zi copilul sa fie incantat ca un student dupa ceremonia de deschidere a anului
universitar.
*Nu uitati sa il pupati, sa il imbratisati si sa ii spuneti ca negresit veti veni dupa el.
* Pregatiti de acasa o foaie cu numele si numarul de telefon pe care sa o lasati educatoarei. Ii va fi mult mai
usor sa va contacteze in caz de urgenta.
*La gradinitele cu program prelungit veti avea nevoie de cana pentru apa, prosop, pijamale, papuci de
schimb. Nu uitati sa scrieti numele copilului pe fiecare obiect!
*Nu cumparati rechizite pana nu va da educatoarea o lista cu cele necesare!
*Nu insistati sa aflati prea multe amanunte chiar din prima zi! Pastrati-va intrebarile pentru sedinta cu parintii
sau puteti cauta educatoarea la gradinita inainte de inceperea anului scolar (in perioada 1 – 15 septembrie).

Va doresc sa aveti un an scolar plin de succese.

This entry was posted in Gradinita.

This entry was posted in Gradinita.

Activitate integrata – Parfumul primaverii


POSTED ON AUGUST 12, 2011 UPDATED ON AUGUST 12, 2011

Parfumul primaverii

GRĂDINIŢA:
GRUPA: pregătitoare
EDUCATOARE:
DATA:
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: Activităţi Liber Alese, (ALA); Domenii experienţiale: Limbă şi comunicare,
(DLC ), Om şi societate (DOS)
TEMA ZILEI: Parfumul primăverii
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
FORMA DE ORGANIZARE: Frontală, pe grupuri mici, în perechi şi individual.
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare / formare de priceperi şi deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic / colaj
DURATA: O zi
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sala de grupă
SCOPUL: consolidarea deprinderii de a formula propoziţii corecte din punct de vedere gramatical, de a
despărţi cuvintele în silabe, de a recunoaşte sunetul cu care începe cuvântul; consolidarea priceperii şi
deprinderii de a decupa şi lipi pentru realizarea unui spaţiu plastic.

I. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE)


• Domeniul limbă şi comunicare (DLC)
Subiectul: Propoziţie, cuvânt, silabă
Mijloc de realizare: joc didactic
Sarcina didactică: formularea de propoziţii, numărarea cuvintelor din propoziţii, despărţirea cuvintelor în
silabe.
Regula jocului: educatoarea numeşte un copil. Acesta alege un jeton, denumeşte imaginea de pe jeton,
formulează o propoziţie, spune câte cuvinte sunt în propoziţie, desparte cuvintele în silabe, apoi
menţionează numărul de silabe.
Elemente de joc: Mişcarea, aplauzele, surpriza, recompensele.
Obiective operaţionale: O1 – să alcătuiască propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;
O2 – să precizeze din câte cuvinte este alcătuită propoziţia enunţată;

O3 – să despartă cuvintele în silabe, utilizând bătaia din palme;


O4 – să numere silabele dintr-un cuvânt;
O5 – să dea exemple de cuvinte cu tot atâtea silabe;
O6 – să identifice sunetul iniţial al cuvintelor;
O7 – să găsească alte cuvinte care încep cu acelaşi sunet;
O8 – să reprezinte grafic propoziţia, cuvintele şi silabele, utilizând ca simbol liniile şi punctele.

• Domeniul om şi societate (DOS)


Subiectul: Buchet de lalele şi narcise
Mijloc de realizare: decupare şi lipire
Obiective operaţionale: O1 – să enumere florile care înfloresc primăvara (laleaua, zambila, narcisa,
vioreaua, toporaşul);
O2 – să denumească mijloacele de lucru;
O3 – să decupeze formele desenate urmând liniile trasate;
O4 – să îndoiască formele decupate pentru a reda cât mai bine formele naturale;
O5 – să lipească în mod corect bucăţile decupate pe suprafaţa corespunzătoare;
O6 – să analizeze obiectiv lucrările colegilor.
II. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):
• Ştiinţă: Ne jucăm cu florile
– fişă matematică
– fişă de perspicacitate
Comportamnete urmărite:
– să numere crescător şi descrescător în concentrul 1 – 10;
– să asocieze numărul la cantitate şi cantitatea la număr;
– să găsească drumul cel mai scurt al fluturelui la floare.

• Artă: Flori din floricele


– realizarea unei rame pentru tablou, utilizând bucati de hartie.
Comportamente urmărite:
– să lipească bucati de hartie colorata pe marginea foii de hârtie pentru a realiza o ramă de tablou;
– să participe afectiv la activitate manifestându-se liber, creative.

Biblioteca: Unde s-au ascuns lalelele şi narcisele?


– sortare de imagini
– citire de imagini
– reconstituire de imagini
Comportamente urmărite:
– să recunoască florile care înfloresc primăvara;
– să descrie în propoziţii corecte din punct de vedere gramatical ceea ce văd în imagini;
– să reconstituie imaginile cu florile de primăvară;
– să descrie imaginile formate.
• Joc de mişcare: Dansul florilor de primăvară
Comportamente urmărite:
– să execute exerciţii fizice la comanda;
– să sincronizeze mişcările cu muzica;
– să-şi dezvolte spiritul de echipă;
– să se relaxeze ascultând muzica şi dansând.
STRATEGII DIDACTICE:

a) METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, demonstraţia, conversaţia euristică, exerciţiul,


problematizarea, , munca în echipă şi în perechi, jocul, întrecerea, turul galeriei, exerciţiul fizic.
b) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşe cu anotimpul primăvara, jetoane cu flori de primăvară, cu
activităţi specifice acestui anotimp, tabla magnetică, carioca, fişe de lucru; foarfecă, lipici, hârtie
glasată, hârtie creponată, planşa model, flori naturale în vază, flori în ghiveci, floricele de porumb,
puzzle, buline colorate, recompense, creioane colorate, flori realizate din materiale reciclabile,
DVD, televizor, CD cu muzică relaxantă, atlase, enciclopedii.

BIBLIOGRAFIE:

• Programa instructiv-educativă în grădiniţele de copii, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,


2005;
• Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari, Ed. Didactică, Bucureşti,
2008;
• Activitatea integrată în grădiniţă. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar,
Ed. Didactică, Bucureşti, 2008;
• Ştefania Antonovici, Gabriela Nicu, Jocuri interdisciplinare, Ed. Aramis, Bucureşti, 2003;
• Primii paşi împreună. Activităţi transdisciplinare pentru preşcolari, Ed. Huma

• Ştefania Antonovici, Gabriela Nicu, Jocuri interdisciplinare, Ed. Aramis, Bucureşti, 2003;
• Primii paşi împreună. Activităţi transdisciplinare pentru preşcolari, Ed. Humanitas, Bucureşti,
2003.

SCENARIUL ZILEI

SCENARIUL ACTIVITĂŢII
La întâlnirea de dimineaţă copiii vor discuta despre plăcerea de a oferi flori.
Se prezintă apoi jocul didactic Propoziţie, cuvânt, silabe.
La centrele de interes copiii se vor juca numărând flori, ajutându-l pe fluturaş să găsească drumul
cel mai scurt către floare, din floricele de porumb vor realiza rama pentru tablou, vor sorta jetoane
şi planşe pentru a găsi florile de primăvară, vor reconstitui imagini cu lalele şi narcise. Copiii vor fi
sfătuiţi să îşi îndrepte apoi atenţia spre colţul Artă. Aici îi aşteaptă tablourile înrămate, dar fără
imagini pe ele. Ei vor decupa şi lipi lalele şi narcise. La finalul activităţii copiii se vor relaxa dansând
hora primăverii

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ
Copiii aşezaţi în semicerc participă la următoarele momente:
 Salutul – copiii îşi aleg o floare şi se adresează colegului alaturat cu expresia ”Bună dimineaţa,
eu sunt….laleaua”, salutul curgând firesc de la la o margine la alta a semicercului într-o atmosferă
de relaxare şi bună dispoziţie;
 Împărtăşirea cu ceilalţi – o fetiţă prezintă colegilor o carte pe care a primit-o în dar de ziua ei.
Este Codul bunelor maniere. Având în vedere că florile sunt subiectul nostru, vom discuta despre
Cui oferim flori?
 Activitatea de grup, copiii intonează cântecul Vine, vine primăvara, apoi se poartă o sumară
conversaţie despre anotimpul care şi-a făcut simţită prezenţa la noi în ţară.
 Noutăţile zilei, educatoarea conversează cu copiii despre tema săptămânii Darurile primăverii –
florile şi îi invită să întreprindă o călătorie imaginară în lumea florilor.
Tranziţie: copiii primesc în piept jetoane cu narcise şi lalele pentru a forma două echipe

1.Captarea atenţiei Se realizează prin invitarea copiilor în lumea virtuală a florilor de primăvară.
Fiecare va trebui să îşi imagineze că este o floare şi pe parcursul zilei vor descoperi noi secrete
ale lumii plantelor.
2. Comunicarea obiectivelor şi a temei activităţii: Se prezintă copiilor titlul călătoriei imaginare:
Parfumul primăverii.
În călătoria noastră de azi vom sorta imagini cu primăvara şi florile ei, vom formula propoziţii, vom
despărţi cuvinte în silabe, ne vom juca cu sunete, vom decupa şi vom lipi, ne vom juca cu mulţimi
de flori, cu cifre.

3. Reactualizarea cunoştinţelor dobândite anterior:


Se realizează printr-o scurtă conversaţie despre anotimpul primăvara:
– În ce anotimp suntem?
– Care sunt semnele primăverii?
– De ce se întorc păsările călătoare?
– Ce flori înfloresc în această perioadă?

4. Prezentarea conţinutului şi dirijarea învăţării prin abordarea integrată a conţinuturilor: În


clasă este un coş cu flori. Un copil este solicitat să meargă să caute pe lângă coş să vadă dacă
găseşte ceva. El va găsi un set de planşe, imagini, jetoane pe care le vom folosi la activitate.
• Intuirea materialului :
Copiii observă că în coş sunt jetoane, imagini.
Solicit un copil să observe ce este în coş :
– Ce vezi tu în coş? (planşe şi jetoane cu diferite imagini)
– Cu aceste imagini ne vom juca noi azi. Eu v-am mai pregătit încă o surpriză, o tablă pe care veţi
scrie cu carioca.
• Explicarea jocului :
Se explică regulile jocului :
– Un copil vine la educatoare şi extrage din coş o imagine. Aceasta va fi afişată astfel încât să
poată fi văzută de întreaga grupă. Copilul va fi solicitat să formuleze o propoziţie (ex. Rândunica
zboară.), să o scrie pe tablă (ex. ___________.), să specifice câte cuvinte are propoziţia ( 2
cuvinte), câte silabe are primul cuvânt, câte silabe al doilea cuvânt şi să le scrie pe tablă utilizând
linii orizontale.
• Executarea jocului de probă:
Este solicitate un copil să extragă o imagine, să formuleze o propoziţie, să numere cuvintele din
propoziţie, să le desprată în silabe şi să scrie la tablă. Pentru executarea acestei sarcini se vor
antrena 3 – 4 copii.
• Executarea jocului propriu –zis
După ce copiii au înţeles regulile jocului se trece la executarea jocului propriu-zis. Răspunsurile
corecte ale copiilor vor fi recompensate cu aplauze.
După acelaşi model se va continua jocul până la epuizarea imaginilor şi în limita timpului disponibil.
Răspunsurile corecte sunt aplaudate. Se urmăreşte ca ei să răspundă în propoziţii.
Pe tot parcursul jocului sunt antrenaţi toţi copiii să răspundă. Ei vor fi încurajaţi să participe ca la o
competiţie, cei care oferă mai multe răspunsuri corecte vor fi fiind recompensaţi.
• Complicarea jocului.
Copiii vor fi împărţiţi în două echipe: echipa lalelelor şi echipa narciselor.
– Sarcina 1

– Sarcina 1
Educatoarea le va arata un jeton cu o cifră (ex. Cifra 2). Echipa lalelelor va trebui să formuleze o
propoziţie care are tot atâtea cuvinte, iar echipa narciselor va trebui să găsească un cuvânt cu tot
atâtea silabe.
– Sarcina 2
Educatoarea va rosti un sunet (ex sunetul A). Echipele vor trebui să găsească un cuvânt care
începe cu sunetul A şi să formuleze apoi o propoziţie cu el.
– Sarcina 3
Copiii primesc o fişă cu următoarele sarcini:
Denumeşte imaginile. Alcătuieşte propoziţii în care să spui „Ce face?…”. Reprezintă grafic
propoziţiile. Reprezintă grafic cuvintele din propoziţii!
Se realizează aprecieri generale şi individuale cu privire la modul de participare al copiilor la
activitate.

Tranziţie: În pădure – joc cu text şi cânt


Copiii îşi aleg bulinele colorate pentru a şti cum să se aşeze la centre.

Apoi, copiii sunt invitaţi să urmărească cum va decurge călătoria lor pe la fiecare sector!
La Bibliotecă se vor juca Unde s-au ascuns lalelele şi narcisele?. Copiii vor reconstitui imagini, vor
sorta imagini şi vor forma propoziţii despre ceea ce este pe planşe sau ceea ce citesc în atlase şi
enciclopedii.
La colţul Ştiinţă copiii se vor juca formând mulţimi de flori şi rezolvând sarcinile fişelor de lucru. Ei
vor alcătui propoziţii cu florile de pe fişe şi vor număra cuvintele din propoziţii.

La colţul Artă ei vor lipi bucatele de hartie pe cartoanele colorate pentru a realiza o ramă pentru
tablou.
După trecerea în revistă a tuturor centrelor active în această zi, se face precizarea că toţi copii se
vor roti pe la aceste centre în funcţie de interesul lor, dar la artă şi bibliotecă ( unde se realizează
activităţile pe domenii experienţiale) va trebui să lucreze fiecare component al grupei.

Tranziţie: joc cu text şi cânt: Primăvara a sosit.

După ce toţi copiii au realizat la centrul Artă rama tabloului şi după finalizarea sarcinilor de lucru de
la celelalte centre vor fi împărţiţi din nou pe echipe ( echipa lalelelor şi echipa narciselor – ei având
încă în piept jetoanele puse de dimineaţă)
Echipa lalelelor va realiza un Buchet de lalele iar echipa narciselor va realiza un Buchet de
narcise.
• Se realizează intuirea materialului:
– Ce aveţi pe măsuţe? (carton, hârtie creponată, lipici, foi albe, hârtie verde, roşie, galbenă)
– Cu ajutorul lor vom realiza Buchetele de flori.
– Se realizează observarea planşei model ( ce apare pe planşă, cum au fost realizate buchetele ce
culori apar pe planşă)
• Se explică modul de realizuare al lucrării:
Se decupează tulpinile florilor, apoi frunzele, apoi petalele. Se aşează o tulpină pe mijlocul paginii
şi două pe lateral. Frunzele se îndoiesc pe mijloc şi se lipesc doar pe o parte pentru a fi în relief,
apoi se lipesc petalele narciselor sau ale lalelelor.
• Este solicitate un copil să repete etapele de lucru.
• Se realizează exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor.
• se trece apoi la realizarea propriu – zisă a modelului ;
• în timp ce copiii lucrează voi trece pe la fiecare pentru a-i îndruma şi corecta.
La finalizarea lucrărilor copiii vor descrie lucrarea ce au realizat-o, alcătuind propoziţii cu cuvintele
narcisă şi lalea, 

apoi vor număra cuvintele din propoziţii.

5. Obţinerea performanţei şi asigurarea feed-back-ului: Copiii îşi îndeplinesc sarcinile de lucru.


Se reuşeşte implicarea fiecărui component al grupei în derularea jocului didactic şi realizarea unui
Buchet de flori, în general se respectă sarcinile specifice activităţilor desfăşurate în fiecare sector
de activitate. Atmosfera în care decurge călătoria virtuală este plăcută, relaxantă.
Fiecare copil se poate autoevalua prin raportare la rezultatele obţinute de colegii lui, participă la
analizarea acţiunilor desfăşurate în sectoare, face aprecieri despre activităţile celorlalţi şi poate
exprima predicţii despre posibile activităţi viitoare.

6.Evaluarea: Amenajarea unei miniexpoziţii cu lucrările zilei, -


– aprecierea rezultatelor fişelor de lucru aplicate , -
– citirea celor mai interesante propoziţii consemnate pe fişa educatoarei,
– formularea de către copii a unor concluzii referitoare la călătoria virtuală efectuată.

7. Încheierea activităţii: Pentru finalizarea activităţilor zilei într-un mod relaxant se organizează
Dansul florilor de primăvară.
Copiii vor executa mişcări de dans pe melodia Primăvara de Vivaldi.
Tranziţie: joc cu text şi cânt: Primăvara a sosit.

Se realizează aprecieri generale şi individuale cu privire la modul de participare al copiilor la


activitate.

S-ar putea să vă placă și