Sunteți pe pagina 1din 1

Informaţii personale

Nume / Prenume Nina Mariț


Adresa Dubăsari s.Cocieri, MD 4571, Republica Moldova

Telefon(oane) Fix : (+373 248) 51637


Mob: (+373 69) 51 80 32
E-mail scaunnina412@gmail.com

Naţionalitate Republica Moldova


Data naşterii 07.06.1994
Sex Femenin

Experiență profesională 2018-prezent


Perioada Concediu de îngrijire a copilului

2016-2018
Specialist principal- Serviciul Civil, Comercial și de Contencios administrativ. Judecătoria Chișinău,
sediul Rîșcani, str. Kiev 3.

Educaţie şi formare 2016-2018


Studii de Masterat la Școala Masterală de Economie și Business din cadrul ASEM, programul Drept
Financiar-Fiscal
2013-2016
Studii de Licență la ASEM, facultatea Economie Generală și Drept, specialitatea Administrație
publică

Disciplinele principale studiate  Teoria Economică (Micro-, Macro )


 Informatica Economică
 Matematică Economică
 Statistică
 Comert Internațional
 Management
 Analiza economico-financiară
 Marketing

Alte formări / instruiri 31 august- 5 septembrie 2015 - stagiu de practica la Universitatea din Basel, Elveția.
2 martie 2015 – 31 mai 2015 - Cursuri de Contabil în cadrul Centrului de Instruire și Consultanță de
Afaceri al ASEM – MACIP
18 - 20 Martie 2010 – am absolvit cu succes cursul de 2 zile al trainingului: Strategii formative de
dezvoltare a activităților organizațiilor, organizat de Consiliul pentru Cercetări și Schimbări
Internaționale.
2010 - 2013 – studii la Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Or. Dubăsari

Limba maternă Română


Limbi străine cunoscute Rusa – bine
Engleza- mediu

Competențe și aptitudini  Punctualitate


Organizatorice  Responsabilitate
 Luru în echipă
 Planificare
 Coordonare

Competențe și aptitudini PC Windows, Ms Office applications: Word, Excel, Access, Power Point.

Pagina 1
CV