Sunteți pe pagina 1din 4

Numele ______________________ 10 – 10 – 2014

Comunicare în Limba română


Test de evaluare – propozitie, cuvânt, sunet

1. Scrie după dictare semne grafice:

2. Alcătuiește propoziții după imagini. Redă prin linii numărul de cuvinte al fiecărei propozitii.

3. Colorează cercul corespunzător sunetului scris cu literă lângă imagine.

o a l
  i e

   

r s u z

4. Încercuiește numărul de silabe al fiecărui cuvânt.

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
5. Alege varianta corectă. Colorează caseta corespunzătoare schemei grafice a cuvântului.

6. Realizează corespondența dintre imagine si schema grafică a cuvântului.

                   
                                 

                                                                                                                                                         

7. Ilustrează propozitia: RAMURA ARE MERE.


Cum te simti după test?
 
 

AUTOEVALUARE
Comunicare în Limba română
Propozitie, cuvânt, silabă

1. Competente specifice

1.3    Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate


2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
4.1. Trasarea elementelor

2. Descriptori de performantă

Com- Calificativul
pe- Itemul
tenta Foarte bine Bine Suficient

4.1 Scrie după dictare semne grafice 9 sunete 6 sunete 3 sunete

2.1 Reprezintă numărul de cuvinte al unei


propozitii alcătuite după imagini 3-4 situatii 2 situatii 1 situatie
1.3
Identifică în schema unui cuvânt sunetul
1.3 corespunzător literei precizate 8-9 situatii 5-7 situatii 4 situatie

1.3 Stabileste numărul de silabe al cuvintelor 9-10 situatii 5-8 situatii 4 situatie
Alege varianta corectă a schemei grafice a
3.1 3-4 situatii 2 situatii 1 situatie
cuvântului
Realizează corespondenta cuvânt
1.3 reprezentat prin imagine si schema grafică 9-10 situatii 5-8 situatii 4 situatie
corespunzătoare
Desenează Desenează
ramura cu ramura cu Desenează
2.1 Ilustrează corect propozitia mere si frunze mere un pom cu
respectând respectând mere
forma partial forma
REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr.
crt Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Observatii:
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________