Sunteți pe pagina 1din 10

Recunoaşterea activelor şi veniturilor - Ambalaje care circulă pe principiul

restituirii
Consideraţii teoretice
• ambalajele care circulă în regim de restituire nu se supun taxei pe valoarea adăugată;
acestea sunt doar menţionate în factură la preţul lor probabil de vânzare; transferul
ambalajelor nu reprezintă o vânzare, astfel încât, conform reglementărilor naţionale,
venitul aferent ambalajelor nu poate fi recunoscut;
• în contabilitatea vânzătorului, în debitul contului 4111 „Clienţi” figurează dreptul
furnizorului faţă de client de a-i cere acestuia să restituie ambalajele sau să le plătească în
caz de reţinere, iar în creditul contului 419 „Clienţi –creditori” se înregistrează obligaţia
furnizorului faţă de client de a-i diminua datoria atunci când restituie ambalajele sau când
le cumpără;
• în contabilitatea cumpărătorului, în creditul contului 401 „Furnizori” este evidenţiată
obligaţia clientului de a-i restitui furnizorului ambalajele, iar în debitul contului 4091
„Furnizori – debitori pentru bunuri de natura stocurilor” se înregistrează dreptul acestuia
asupra furnizorului de a-i diminua datoria atunci când îi va restitui ambalajele;
• în ce priveşte evaluarea ambalajelor, acestea vor fi evidenţiate în conturile 419 şi,
respectiv 4091 la preţ de vânzare, inclusiv T.V.A.;
• atunci când ambalajele au fost distruse la client (din vina acestuia), acesta le va trece
pe cheltuieli de exploatare sau extraordinare, după caz.

Exemplu
O societate Alfa vinde unei alte societăţi Beta în data de 15.03 400 buc. produse finite
(piese de schimb) la un preţ de vânzare de 5 lei/buc, TVA 19%, în ambalaje restituibile, evaluate
la valoarea de 500 lei, 20 buc (preţ probabil de vânzare). Costul produselor este de 3.5 lei/buc, iar
al ambalajelor este de 300 lei. Pentru client, bunurile cumpărate sunt mărfuri în ambalaje
restituibile. Clientul achită integral factura în 24 ore, nefiind sigur când restituie ambalajele.
Ulterior (18.03), returnează 6 dintre acestea, restul fiind păstrate.
cedare
Proprietate
(Activ - bilanț)
uz

Diferența dintre:

Custodie uz
(Conturi în afara bilanțului)

De exemplu: folosim contul 8031 când vorbim despre imobilizări corporale luate cu chirie!
Ambalajele – se împrumută se restituie
Produsele/mărfurile se vând – are loc transferul de proprietate, transferul riscurilor și
avantajelor de la furnizor la client. Înregistrarea venitului, în cazul vânzărilor de bunuri este
condiționată de existența unui cost credibil asociat vânzării (costul asociat descărcării de
gestiune). Din acest motiv orice sumă încasată care nu are în contrapartidă un cost, nu este
înregistrată ca un venit ci ca o datorie (419 - avansuri).

Furnizor (ALFA) Client (BETA)


15.03 15.03
4111 = % 2380 % = 401 2380
7015 2000 301 2000
4427 380 4426 380

711 = 345 1400


(3,5*400)

418 = 419 500 4091 = 408 500

358 = 381 300 8033 = 500


(20buc.*25)
Sunt în proprietatea ALFA
Când are loc transferul unui bun, dar nu se
înregistrează un cost cu descărcarea de gestiune, nu
am voie să înregistrez un venit.
Furnizor (ALFA) Client (BETA)

16.03 16.03
5311 = 4111 2380 401 = 5311 2380

18.03 18.03
419 = 418 150 408 = 4091 150
(6buc.*25)
381 = 358 90 = 8033 150
(6buc.*15)

419 = % 350 % = 4091 350


708 294,12 381 294,12
4427 55,88 4426 55,88

608 = 358 210


(14*15)
4111 = 418 350 408 = 401 350

5311 = 4111 350 401 = 5311 350


Furnizor:._ALFA_ Cumpărător: _BETA_
Nr. de înmatriculare în Registrul (denumire, formă juridică)
comerţului/anul:...J22/547/2020.
FACTURA Cod fiscal: 1677495
Codul fiscal: 4899552 FISCALĂ Sediul: Blvd Carol I, nr.22
Sediul (localitatea, str., nr.): Judeţul Iasi
Blvd Carol I, nr.22 Contul:
Contul: Nr. facturii.....1......
RO89RZBR0000600188992257 RO90BRDE240SV76552102459
Data (ziua, luna,
Banca: Raiffeisen anul)...15.03.2020.... Banca: BRD
Nr. aviz însoţire a mărfii ...........
Cota T.V.A. ......19..........%

Preţul unitar Valoare


Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor -lei-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5 6

1. Produse finite Bc. 400 5 2.000 380

Semnătura şi ştampila Date privind expediţia Total 2.000 380


furnizorului Numele delegatului ....................... din care: X
........................................................ accize
Buletinul / cartea de identitate Semnătura de Total de 2.380
seria ....... nr. ...... eliberat (ă) ......... primire plată
Mijlocul de transport ..................... (col.5+col.6)
Nr. ..................................................
Expedierea s-a efectuat în prezenţa
noastră la data de ..........ora............
Semnăturile ....................................
SISTEMUL UNITAR DE ÎNSCRIERE ŞI NUMEROTARE ASIGURAT DE MINISTERUL FINANŢELLOR PUBLICE ŞI C.N. „IMPRIMERIA NAŢIONALĂ” S.A.

4111 = % 2380
7015 2000
4427 380

711 = 345 1400


(3,5*400)
S.C. BETA SRL NOTA DE RECEPŢIE NR. ...1..... DIN .......15.03.2020.....................

Localitatea Iaşi FURNIZOR .....ALFA..............................


Nr. şi data facturii sau avizului de expediţie .....nr..........
Numele şi prenumele delegatului ................................................................
B.I. ................nr. ...............................eliberat de poliţia ......................................

Cantitatea Diferenţă
Valoare
După Preţ TVA la Preţ Valoare TVA
DENUMIREA MĂRFII SAU AMBALAJE U/M La furnizor
factura sau furnizor furnizor furnizor furnizor diferenţă
recepţie col.3x4
aviz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Piese Bc. 400 400 5 2.000 380 - - -

DE REPORTAT
(Total)
Numele şi prenumele recepţionerilor Semnătura:
................................................................................................................. ..........................................
................................................................................................................. ..........................................
................................................................................................................. ..........................................
.................................................................................................................. ..........................................
................................................................................................................. ..........................................

% = 401 2380
301 2000
4426 380
AVIZ DE INSOTIRE A MARFII

Furnizor:...ALFA Cumparator:..BETA
Nr. O.N.R.C: J22/547/2020 Nr. O.N.R.C: J22/5784/2020
C.U.I.: 4899552 C.U.I.: . 1677495
Sediul: Blvd Carol I, nr.22 Sediul: Blvd Carol I, nr.22
Județul: Iași Județul: Iași
IBAN: RO89RZBR0000600188992257 IBAN:RO90BRDE240SV7655210245
Seria..3.....
Banca: Raiffeisen
Data (zi, luna, an) 9
Capital social: 200lei
15.03.2020 Banca: BRD

Pretul unitar
Nr. Denumirea produselor U.M. Cantitatea (fara T.V.A.) Valoare
Crt. livrata –lei- -lei-
0 1 2 3 4 5
1 Ambalaje Bc. 20 25 500

Date privind privind expeditia: Total: 500


Semnatura Numele delegatului…….………………………
si stampila …………………………………………………
furnizorului B.I./C.I. Seria …..Nr. ………….elib………….. Semnatura
Mijlocul de transport………………………….. de primire
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la
data de ………………..ora………………..
Semnaturile………………………………..

Furnizor (ALFA) Client (BETA)

418 = 419 500 4091 = 408 500

358 = 381 300 8033 = 500


(20buc.*25)
Furnizor:...ALFA
Nr. O.N.R.C: J22/547/2020
C.U.I.: 4899552
Sediul: Blvd Carol I, nr.22
Județul: Iași
IBAN: RO89RZBR0000600188992257
Banca: Raiffeisen
Capital social: 200lei
CHITANŢA Nr. __4____
Data __16.03.2020____

Am primit de la .........BETA SRL.............................


Adresa ................................................................................................................
Suma de ....2.380......... adică: .......douămiitreisuteoptzecilei.............................
.............................................................................................................................
reprezentând ....c/v ff 1/15.03.2020....
Sistemul unitar de înscriere şi numerotare asigurat de Cod 14-4-1
Ministerul Finanţelor Publice şi C.N. „Imprimeria Naţională” S.A.

Furnizor (ALFA) Client (BETA)

16.03 16.03
5311 = 4111 2380 401 = 5311 2380
Furnizor:...ALFA Cumparator:..BETA
Nr. O.N.R.C: J22/547/2020 FACTURA Nr. O.N.R.C: J22/5784/2020
C.U.I.: 4899552 FISCALĂ C.U.I.: . 1677495
Sediul: Blvd Carol I, nr.22 Sediul: Blvd Carol I, nr.22
Județul: Iași Județul: Iași
IBAN: RO89RZBR0000600188992257 IBAN:RO90BRDE240SV7655210245
Seria..5.....
Banca: Raiffeisen
Data (zi, luna, an) 9
Capital social: 200lei
18.03.2020 Banca: BRD
Cota T.V.A. ......19...........%

Societatea aplică TVA la încasare conform art. 282 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
Preţul unitar Valoare
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor -lei-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5 6

1. Ambalaje Bc. 14 21,01 294,12 55,88

Semnătura şi ştampila Date privind expediţia Total


furnizorului Numele delegatului ....................... din care: X
........................................................ accize
Buletinul / cartea de identitate Semnătura de Total de 350
seria ....... nr. ...... eliberat (ă) ......... primire plată
Mijlocul de transport ..................... (col.5+col.6)
Nr. ..................................................
Expedierea s-a efectuat în prezenţa
noastră la data de ..........ora............
Semnăturile ....................................
SISTEMUL UNITAR DE ÎNSCRIERE ŞI NUMEROTARE ASIGURAT DE MINISTERUL FINANŢELLOR PUBLICE ŞI C.N. „IMPRIMERIA NAŢIONALĂ” S.A.

Furnizor (ALFA) Client (BETA)

419 = % 350 % = 4091 350


708 294,12 381 294,12
4427 55,88 4426 55,88

608 = 358 210


(14*15)
4111 = 418 350 408 = 401 350
AVIZ DE INSOTIRE A MARFII

Cumparator:..BETA Furnizor:...ALFA
Nr. O.N.R.C: J22/5784/2020 Nr. O.N.R.C: J22/547/2020
C.U.I.: . 1677495 C.U.I.: 4899552
Sediul: Blvd Carol I, nr.22 Sediul: Blvd Carol I, nr.22
Județul: Iași Județul: Iași
IBAN:RO90BRDE240SV76552102459 IBAN:
Seria..6..... RO89RZBR0000600188992257
Banca: BRD
Data (zi, luna, an) Banca: Raiffeisen
Capital social: 200lei
18.03.2020

Pretul unitar
Nr. Denumirea produselor U.M. Cantitatea (fara T.V.A.) Valoare
Crt. livrata –lei- -lei-
0 1 2 3 4 5
1 Ambalaje Bc. 6 25 150

Date privind privind expeditia: Total: 150


Semnatura Numele delegatului…….………………………
si stampila …………………………………………………
furnizorului B.I./C.I. Seria …..Nr. ………….elib………….. Semnatura
Mijlocul de transport………………………….. de primire
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la
data de ………………..ora………………..
Semnaturile………………………………..

Furnizor (ALFA) Client (BETA)

419 = 418 150 408 = 4091 150


(6buc.*25)
381 = 358 90 = 8033 150
(6buc.*15)
Furnizor:...ALFA
Nr. O.N.R.C: J22/547/2020
C.U.I.: 4899552
Sediul: Blvd Carol I, nr.22
Județul: Iași
IBAN: RO89RZBR0000600188992257
Banca: Raiffeisen
Capital social: 200lei
CHITANŢA Nr. ___7______
Data..18.03.2020........

Am primit de la ...............BETA SRL................................................................


Adresa .........Iași, Blvd Carol I, nr.22....................................................................
Suma de .........350lei............ adică .....treisutecincizecilei..................................
.............................................................................................................................
reprezentând ..........c/v ff 5/18.03.2020...............................................................
Sistemul unitar de înscriere şi numerotare asigurat de Cod 14-4-1
Ministerul Finanţelor Publice şi C.N. „Imprimeria Naţională” S.A.

Furnizor (ALFA) Client (BETA)

5311 = 4111 350 401 = 5311 350