Sunteți pe pagina 1din 6

Avansuri aferente datoriilor şi creanţelor comerciale în lei şi valută

Considerente teoretice
• Avansurile se înregistrează în contabilitate utilizând conturile 419 (pentru furnizor)
şi 409 (pentru client).
• În cazul furnizorilor, explicaţia este dată de unul din criteriile de recunoaştere a
veniturilor şi anume existenţa unui cost credibil asociat acestora. Astfel, o sumă
încasată care nu are în corespondenţă o cheltuială este considerată o datorie şi
nu un venit.
• În cazul clienţilor, înregistrarea are drept consecinţă înregistrarea unui drept care
se va cumula, la raportarea în situaţiile financiare anuale, cu valoarea elementelor
pentru care se achită avansul menţionat.
• Încasarea unui avans impune colectarea, respectiv deducerea taxei (pentru clienţi)
şi determină întocmirea unei facturi în acest sens, până la data de 15 a lunii
următoare încasării avansului.

Tranzacțiile aferente prezentului material vor fi contabilizate din perspectiva societății NCI S.R.L.

Exemplul nr. 1 – transpuneți documentele în înregistrări contabile

Avansurile încasate în
cont au la bază un
contract încheiat între
cele două părți

Banca Transilvania
RO60BTRL12556112502400
NCI SRL, RO 30262200
Data: 17.04.2019
Debit Credit Sold
Sold 17.04.2019 22.500
Plată OP 215 Morsa SRL 3 946,30
Comision 12
18.541,70

Rezolvare:

4091 = 5121 3 946,30


627 = 5121 12

Normalizarea Contabilității Întreprinderii


NCI S.R.L.
Banca Transilvania
RO60BTRL12556112502400
NCI SRL, RO 30262200
Data: 21.04.2019
Debit Credit Sold
Sold 21.04.2019 17.665
Plată OP 216 Morsa SRL 3 946,30
Comision 12
13.706,70

Rezolvare:

4091 = 5121 3 946,30


627 = 5121 12

Banca Transilvania
RO60BTRL12556112502400
NCI SRL, RO 30262200
Data: 25.04.2019
Debit Credit Sold
Sold 25.04.2019 13.704,70
Plată OP 217 Morsa SRL 3 946,30
Comision 12
9.746,40

Rezolvare:

4091 = 5121 3 946,30


627 = 5121 12

Banca Transilvania
RO60BTRL12556112502400
NCI SRL, RO 30262200
Data: 28.04.2019
Debit Credit Sold
Sold 28.04.2019 8.245
Plată OP 218 Morsa SRL 3 946,30
Comision 12
4.286,70

Rezolvare:

4091 = 5121 3 946,30


627 = 5121 12

Normalizarea Contabilității Întreprinderii


NCI S.R.L.
Furnizor: Morsa SRL
Cumpărător: NCI SRL
Nr. de înmatriculare în Registrul FACTURA (denumire, formă juridică)
comerţului/anul:...........................
Codul fiscal:.RO 774420............. Cod fiscal ...RO 30262200..
Sediul (localitatea, str., nr.):........ Sediul ..................................
..................................................... Judeţul .................................
Contul:......................................... Nr. facturii........MOR 7042.......
Data (ziua, luna, anul)28.04.2019 Contul ..................................
Banca:..........................................
Nr. aviz însoţire a mărfii ........... Banca ...................................
(dacă este cazul)
Cota T.V.A. ........19...........%
Preţul unitar Valoare
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor -lei-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5 6

1. Avans buc 1 13.264,87 13.264,87 2.520,33

Semnătura şi ştampila Date privind expediţia Total 13.264,87 2.520.33


furnizorului Numele delegatului ....................... din care: X
........................................................ accize
Buletinul / cartea de identitate Semnătura de Total de 15.785,20
seria ....... nr. ...... eliberat (ă) ......... primire plată
Mijlocul de transport ..................... (col.5+col.6)
Nr. ..................................................
Expedierea s-a efectuat în prezenţa
noastră la data de ..........ora............
Semnăturile ....................................
SISTEMUL UNITAR DE ÎNSCRIERE ŞI NUMEROTARE ASIGURAT DE MINISTERUL FINANŢELLOR PUBLICE ŞI C.N. „IMPRIMERIA NAŢIONALĂ” S.A.

Încasarea unui avans impune colectarea, respectiv deducerea


taxei (pentru clienţi) şi determină întocmirea unei facturi în acest sens,
până la data de 15 a lunii următoare încasării avansului.

Odată un avans încasat, furnizorul are obligativitatea de a emite


o factură ce are drept scop colectarea taxei aferente, conform art. 319,
alin. (6), lit. d, din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Rezolvare:
4426 = 4091 2 520,33

Normalizarea Contabilității Întreprinderii


NCI S.R.L.
Furnizor: Morsa SRL Cumpărător: NCI SRL
Nr. de înmatriculare în Registrul FACTURA (denumire, formă juridică)
comerţului/anul:.......................... Cod fiscal ...RO 30262200..
Codul fiscal:.RO 774420........................ Sediul ..................................
Sediul (localitatea, str., nr.):........ Judeţul ................................
.....................................................
Contul:......................................... Nr. facturii........MOR 7041....... Contul .................................
Data (ziua, luna, anul)28.05.2019 Banca ..................................
Banca:..........................................
Nr. aviz însoţire a mărfii ...........
(dacă este cazul)
Cota T.V.A. ........19...........%
Preţul unitar Valoare
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor -lei-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5 6

1. Hârtie Buc 1000 20 20.000 3.800


2. Pixuri Buc 300 11 3.300 627
3. Discount 1 -100 -100 -19

Semnătura şi ştampila Date privind expediţia Total 23.200 4.408


furnizorului Numele delegatului ....................... din care: X
........................................................ accize
Buletinul / cartea de identitate Semnătura de Total de 27.608
seria ....... nr. ...... eliberat (ă) ......... primire plată
Mijlocul de transport ..................... (col.5+col.6)
Nr. ..................................................
Expedierea s-a efectuat în prezenţa
noastră la data de ..........ora............
Semnăturile ....................................
SISTEMUL UNITAR DE ÎNSCRIERE ŞI NUMEROTARE ASIGURAT DE MINISTERUL FINANŢELLOR PUBLICE ŞI C.N. „IMPRIMERIA NAŢIONALĂ” S.A.

Observăm că există o diferență între factură și Nota de Receptie!


• In cazul hârtiei avem un plus de 10bc.;
• În cazul pixurilor observăm că am primit cu 5bc. mai puțin;

Rezolvare:
% = 401 27 608
3021 23 145,24 (23 200 – 54,76)
473 54,76
4426 4 408

Normalizarea Contabilității Întreprinderii


NCI S.R.L.
NCI S.R.L. NOTA DE RECEPŢIE NR. 21 DIN 28.05.2019
FURNIZOR ........Morsa S.R.L.... Observăm că există o
Localitatea Iaşi
Nr. şi data facturii sau avizului de expediţie .....nr.......... diferență între factură și
Numele şi prenumele delegatului ................................................................ Nota de Receptie!
B.I. ................nr. ...............................eliberat de poliţia ......................................

Cantitatea Diferenţă
Valoare
După Preţ TVA la Preţ Valoare TVA
DENUMIREA MĂRFII SAU AMBALAJE U/M La furnizor
factura sau furnizor furnizor furnizor furnizor diferenţă
recepţie col.3x4
aviz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hârtie bc. 1000 1010 19,914 19.914,16 3.783,69 19,914 199,14 37,84
Pixuri bc. 300 295 10,953 3.285,84 624,31 -10,953 -54,76 -10,41
10,953*5
DE REPORTAT 23.200 4.408 - - -
(Total)
Numele şi prenumele recepţionerilor Semnătura:
................................................................................................................. ..........................................

Discountul de 100lei trebuie repartizat proporțional pe fiecare Rezolvare:


element în parte. Pentru plus de inventar
Exemplu pentru hârtie:
20 000/23 300 = 85,84% 3021 = 408 199,14 aștept factura dacă
4428 = 408 37,84 vreau să le păstrez.
20 000 – (85,84% * 100lei) = 19 914,16lei
19 914,16/1000 bc. = 19,914lei 8039 = în afara bilanțului
dacă vreau să le
returnez
Valoarea discount-ului Pentru minus de inventar
473 = 401 54,76 vezi factura

Normalizarea Contabilității Întreprinderii


NCI S.R.L.
Furnizor: Morsa SRL Cumpărător: NCI SRL
Nr. de înmatriculare în Registrul FACTURA (denumire, formă juridică)
comerţului/anul:.......................... Cod fiscal ...RO 30262200..
Codul fiscal:.RO 774420........................ Sediul ..................................
Sediul (localitatea, str., nr.):........ Judeţul ................................
.....................................................
Contul:......................................... Nr. facturii........MOR 7042....... Contul .................................
Data (ziua, luna, anul)28.05.2019 Banca ..................................
Banca:..........................................
Nr. aviz însoţire a mărfii ...........
(dacă este cazul)
Cota T.V.A. ........19...........%
Preţul unitar Valoare
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor -lei-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5 6

1. Avans buc 1 -13.264,87 -13.264,87 -2.520,33

Semnătura şi ştampila Date privind expediţia Total -13.264,87 -2.520,33


furnizorului Numele delegatului ....................... din care: X
........................................................ accize
Buletinul / cartea de identitate Semnătura de Total de -15.785,20
seria ....... nr. ...... eliberat (ă) ......... primire plată
Mijlocul de transport ..................... (col.5+col.6)
Nr. ..................................................
Expedierea s-a efectuat în prezenţa
noastră la data de ..........ora............
Semnăturile ....................................
SISTEMUL UNITAR DE ÎNSCRIERE ŞI NUMEROTARE ASIGURAT DE MINISTERUL FINANŢELLOR PUBLICE ŞI C.N. „IMPRIMERIA NAŢIONALĂ” S.A.

Avansul se poate ștorna și pe factura de


vânzare, nu neapărat pe o factură
separată.

Rezolvare:
Ștornarea avansului inițial

% = 401 15 785,20
4091 13 264,87
4426 2 520,33

Normalizarea Contabilității Întreprinderii


NCI S.R.L.