Sunteți pe pagina 1din 317

Nr.

Crt.

4
5

9
10

11

12
13

14
15

16

17
18

19
20

21

22

23
24

25

26

27
28

29

30

31
32

33

34

35

36
37

38

39

40
41

42

43

44

45
46

47

48
49

50

51

52
53

54
55

56
57

58
59

60

61
62

63

64

65
66

67

68

69
70

71

72

73

74
75

76

77

78

79
80

81

82

83

84
85

86

87

88
89

90

91

92
93

94

95

96

97
98

99

100
101

102
103

104

105

106
107

108

109

110
111

112

113

114

115
116

117

118

119

120
121

122

123
124

125
126
127

128

129
130
131
132
133

134

135
136

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

208

209
212
213
214
215
216
217
218

219

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

234

235

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
0
Intrebarea

1. Anumite înregistrări din Contabilitatea financiară se regăsesc şi în contabilitatea de gestiune în conturile af


înreistrării contabile: 641 = 421 , îi corespunde metodei globale, înregistrarea:
a. 924 = 901
b. 933 = 921
c. 923 = 901
d. 902 = 921
e. 921 = 901

2. Care din afirmatiile de mai jos sunt adevarate:


a) Contabilitatea de gestiune furnizeaza informatii sintetice care se finalizeaza in situatiile financiare anuale;
b) Datele furnizate de contabilitatea de gestiune se adreseaza utilizatorilor externi;
c) Datele furnizate de contabilitatea financiara se adreseaza utilizatorilor interni;
d) Contabilitatea de gestiune furnizeaza informatii analitice de detaliu referitoare la eficienta utilizarii factori
e)a+b+c;

3. Anumite înregistrări din Contabilitatea financiară se regăsesc şi în contabilitatea de gestiune în conturile af


înreistrării contabile: 348 = 4111 , îi corespunde metodei globale, înregistrarea:
a) 924 = 901
b) 933 = 921
c) 903 =902
d) 902 = 921
e) 921 =901

4.Alegeti varianta corecta din afirmatiile de mai jos:


a) Contabilitatea financiara furnizeaza informatii sintetice care se finalizeaza in situatiile financiare anuale;
b) Datele furnizate de contabilitatea financiara se adreseaza utilizatorilor externi;
c) Datele furnizate de contabilitatea financiara se adreseaza utilizatorilor interni;
d) Contabilitatea de gestiune furnizeaza informatii analitice de detaliu referitoare la eficienta utilizarii factori
e)a+b+d;
5.Contabilitatea de gestiune furnizeaza:
a) informatii analitice de detaliu referitoare la eficienta utilizarii factorilor de productie;
b) informatii de natura economica exprimate atat in unitati monetare cat si nemonetare (fizice).
c) date care vin sa completeze informatiile din contabilitatea financiara si ele se adreseaza exclusiv manageril
interni de date;
d) a+b+c;
e) nici un raspuns nu reflecta realitatea.

6. Decontarea prestatiilor dintre sectiile auxiliare se bazeaza pe urmatorul procedeu


a) procedeul celor mai mici patrate;
b) procedeul cifrelor de echivalenta,
c) procedeul de delimitare a cheltuielilor de productie in variabile si fixe;
d) procedeul calculului algebraic,
e) procedeul indicilor de echivalenta.

7.Contabilitatea de gestiune are ca obiect general:


a) cunoasterea detaliata a proceselor de alocare a resurselor in interiorul intreprinderii pe centre de responsa
b) metode de transformare a resurselor consumate in rezultate;
c) elaborarea previziunilor avand la baza consumurile trecute putandu-se evalua in timp consecintele activelo
d) a+b+c;
e) afirmatiile de mai sus se refera la contabilitatea financiara ;

8 .Procedeul reinterarii se utilizeaza pentru:


a) repartizareacheltuielilor indirect;
b) repartizarea cheltuielilor generale de administratie;
c) decontarea prestatiilor reciproce,
d) determinarea cantitativa si valorica a productiei in curs de executie;
e) determinarea si delimitarea cheltuielilor pe locuri si pe purtatori.

9.Alegeti varianta de raspuns corecta:


a) Scopul fundamental al contabilitatii de gestiune se concretizeaza in furnizarea informatiilor necesare luarii
manageri;
b) Scopul fundamental al contabilitatii de gestiune se materializeaza in calcularea costurilor ;
c) Scopul fundamental al contabilitatii de gestiune se materializeaza in influentarea comportamentului celor c
costurilor;
d) a+b+c;
e) afirmatiile de mai sus sunt caracteristice contabilitatii financiare;
10. Una din afirmatiile de mai jos, caracterizeaza contabilitatea de gestiune:

a) obiectivul contabilitatii de gestiune il reprezinta reflectarea relatiilor interne;


b) trebuie organizata in raport cu cerintele conducerii;;
c) trebuie organizata in raport cu structura intreprinderii;
d) obiectivul contabilitatii de gestiune il reprezinta reflectarea relatiilor externe;
e) a+b+c

11. Intrucat contabilitatea de gestiune a evoluat odata cu metodele de management, acesteia i se impun tot m
datelor financiare, referitoare la:
a) cresterea calitatii produselor si serviciilor firmei
b) reducerea timpului necesar pentru proiectarea, crearea si livrarea produselor si serviciilor,
c) satisfacerea totala a clientilor;
d) toate acestea;
e) nici una din variante nu este corecta ;

12.O entitate de productie realizeaza trei sortimente de produse in trei sectii:


Dispuneti de urmatoarele date privind cheltuieli indirect de productie si bazele de repartizare ale acestora pe produse:
Sectia I Sectia II Sectia III
Cheltuieli indirecte 15.000 lei 8.000 lei 5.000 lei
Cheltuieli de repartizat 3.000 lei 400 lei 5.000 lei
A 1.500 lei 250 lei
B 500 lei - 2.000 lei
C 1.000 lei 150 lei 3.000 lei

Are sunt cotele cheltuielilor indirecte de prodsuctie repartiyate asupra produselor si ]nregistrariloe contabile aferente:
a. % = 923 28.000 lei
921/A 12.500 lei
921/B 4.500 lei
921/C 11.000 lei
b. % = 923 28.000 lei
931/A 12.500 lei
931/B 5.000 lei
931/C 10.500 lei

c. % = 923 1.150 lei


901/A 425 lei
901/B 400 lei
901/C 325 lei
d. % = 923 3.400 lei
921/A 1.750 lei
921/B 500 lei
921/C 1.150 lei

e. % = 923 23.000 lei


923/A 12.500 lei
923/B 2.500 lei
923/C 8.000 lei
13.Caracteristicile contabilitatii de gestiune sunt:
a) informatiile furnizate se refera la procese si relatii din interiorul intreprinderii;
b) informatiile sunt destinate utilizatorilor interni (decidenti la diferite nivele ierarhice) pentru orientarea dec
completeze datele din contabilitatea financiara;
c) organizarea se face in functie de specificul activitatii fiecarei intreprinderi;
d) a+b;
e) a+b+c

14. Dispunem de urmatoarele date pentru fabricarea a produselor A si B:


- cheltuieli cu salariile muncitorilor direct productivi A = 1.000 lei si B = 2.000 lei:
- cheltuielile cu materiile prime si materialele, 4.000 lei pentru produsul A si 6.000 lei
pentru produsul B;
- Cheltuielile cu intretinerea si repararea utilajelor 13.000 lei.
Bazele de repartizare ale cheltuielilor indirecte de productie sunt consumurile directe totale care intra in componenta costurilor produselor. Inregistrarea cheltui
repartizate pe purtatorii de costuri s-a realizat cu ajutorul formulelor contabile:
a) 921/A = 901 5.000 lei
921/B = 901 8.000 lei
921/A = 923 5.000 lei
921/B = 923 8.000 lei

b) % = 901 26.000 lei


921/A 5.000 lei
921/B 8.000 lei
923 13.000 lei
901 = 923 13.000 lei

c) % = 902 13.000 lei


921/A 5.000 lei
921/B 8.000 lei
921/A = 923 5.000 lei
921/B = 923 8.000 lei

d) % = 901 26.000 lei


921/A 5.000 lei
921/B 8.000 lei
923 13.000 lei
% = 923 13.000 lei
901/A 5.000 lei
901/B 13.000 lei
e) 921/A = 901 13.000 lei
921/B = 901 8.000 lei
923/B = 901 13.000 lei
921/A = 923 5.000 lei
15. O entitate productiva fabrica doua produse A si B. Cheltuielile de productie directe sunt A =20 lei si B =30
indirecte sunt de 53 lei , din care cheltuielile fixe reprezinta 15 lei. Gradul de activitate al entitatii in perioda a
Care este costul efectiv al comenzilor A si B?
Comanda A Comanda B
a) 80 lei 30 lei
b) 40 lei 60 lei
c) 15 lei 40 lei
d) 30 lei 50 lei
e) 53 lei 45 lei

16. In Romania, in sfera contabilitatii de gestiune intra urmatoarele probleme:


a) inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, activitati, faze de fa
b) decontarea productiei;
c) calculul costurilor de productie pe PLS si inclusiv pentru productia in curs de executie;
d) a+b+c
e) nici unul dintre acestea

17. O societate comerciala cu raspundere limitata produce trei sortimente de paine de aceeasi calitate: A = 2
buc, C = 4.000 buc. Cheltuielile de productie colectate sunt de 50.000.000 lei. Repartizarea cheltuielilor de pro
functie de greutatea produselor stiind ca acestea au urmatoarele caracteristici: A = 1Kg, B = 2Kg, C = 3 kg. F
cifrelor de echivalenta in marimi absolite, calculati costul unitar al celor trei produse.
A B C
a) 3.000 lei 4.000 lei 5.000 lei
b) 1.500 lei 4.000 lei 5.500 lei
c) 2.500 lei 5.000 lei 7.500 lei
d) 2.000 lei 4.000 lei 6.000 lei
e) 1.000 lei 2.000 lei 3.000 lei
18. In doctrina contabila vest-europeana sunt evidentiate urmatoarele obiective ale contabilitatii de gestiune :
1) cunoasterea costurilor diferitelor functiuni (productie comerciala, administrativa, cercetare-dezvoltare), pr
produselor fabricate, inclusiv costul productiei in curs de executie;
2) determinarea si analizarea rezultatelor analitice prin compararea pretului de vanzare cu costul de product
3) determinarea bazelor de evaluare a unor elemente din bilant (pentru stocuri de produse, productia in curs,
corporale si necorporale realizate prin efort propriu);
4) elaborarea previziunilor privind bugetele de venituri si cheltuieli;
5) urmarirea abaterilor de la previziuni pe feluri de abateri si cauze;
Alegeti varianta corecta:
a) 1+2+3+4+5;
b) 1+5;
c) 3+4;
d) 1+3+5;
e) 4+5;

19. O societate comerciala are in nomenclatorul de fabricatie 5 produse, pentru care se cunosc urmatoarele da
Produsul Cost variabil unutar
(lei) Pret de vanzare
(lei)
A 50 100
B 1.000 3.000
C 250 1.000
D 10 50
E 100 600

In siotuatia in care societatea doreste sa pastreze un singur produs in fabricatie, conform metodei de calculati
(factor de acopeerire), care va fi acestea?
a. A
b. E
c. B
d. C
e. D
20.Care din afirmatiile de mai jos sunt corecte:
a) Contabilitatea de gestiune se poate realiza prin optica produsului si a centrului de responsabilitate;.
b) In situatia in care contabilitatea de gestiune se organizeaza prin optica centrului de responsabilitate, accent
masurarea rezultatului gestiunii centrului ca diferenta intre venituri si cheltuieli.;
c) Punctul de plecare in contabilitatea de gestiune il reprezinta preluarea din contabilitatea financiara a cheltu
care vor fi analizate impreuna cu veniturile de exploatare;
d) a+c ;
e) a+b+c ;

21. In Romania, in sfera contabilitatii financiare intra urmatoarele probleme:


a) inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, activitati, faze de fa
b) decontarea productiei;
c) calculul costurilor de productie pe PLS si inclusiv pentru productia in curs de executie;
d) a+b+c
e) toate afirmatiile de mai sus sunt in sfera contabilitatii de gestiune;

22.Alegeti varianta corecta:


a) In costuri sunt incorporate cheltuielile financiare si cheltuielile extraordinare.
b) In costuri nu sunt incorporate cheltuielile financiare si cheltuielile extraordinare. Exceptie o fac dobanzile
bancare primite de intreprindere cu ciclu lung de fabricatie si care dupa caz pot fi repartizate in costul produ
c) Inregistrarea cheltuielilor in contabilitatea de gestiune se face simultan cu inregistrarea din contabilitatea
acelorasi documente sau pe baza unor documente centralizatoare, cu deosebire ca datele se vor prelua dupa c
contabilitatii de gestiune;
d) b+c
e) a+c

23. Conform normelor contabile romanesti , contul 903 ,,Decontari interne privind diferentele de pret „ funct
din cazurile de mai jos:
a. 903 = 901
b. 903 = 902
c. 903 = 921
d. 924 = 903
e. 925 = 903
24. Conform normelor contabile romanesti, contul 923 ,,Cheltuieli indirecte de productie” poate functiona ast
a. 923 = 924
b. 923 = 901
c. 901 = 923
d. 923 = 925
e. 923 = 926

25.Alegeti varianta corecta:


a) Inregistrarea cheltuielilor in Contabilitatea de gestiune se face simultan cu inregistrarile din Contabilitate
deosebirea ca datele se vor prelucra dupa criterii proprii.
b) In costuri nu sunt incorporate cheltuielile financiare si cheltuielile extraordinare. Exceptie o fac dobanzile
bancare primite de intreprindere cu ciclu lung de fabricatie si care dupa caz pot fi repartizate in costul produ
c) Inregistrarea cheltuielilor in contabilitatea de gestiune se face simultan cu inregistrarea din contabilitatea
acelorasi documente sau pe baza unor documente centralizatoare, cu deosebire ca datele se vor prelua dupa c
contabilitatii de gestiune;
d) b+c;
e) a+b+c;

26. Din punctul de vedere al reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, costul
reprezinta:
a. expresia valorica a consumului celor trei factori de productie;
b. costul de achizitie al materiilor prime si consumabilelor, celelalte cheltuieli directe de productie, precum
indirecte de productie alocate in mod rational ca fiind legate de fabricarea acestuia;
c. expresia valorica a consumului de resurse;
d. totalitatea cheltuielilor inregistrate in contabilitatea de gestiune si preluate in contabilitatea
financiara;
e.totalitatea cheltuielilor inregistrate in contabilitatea financiara si preluatein contabilitatea de gesiune.

27. Care indicator , dintre urmatorii indicatori, nu este specific metodei Directing Costing?
a. costul subactivitatii;
b. pragul de rentabilitate;
c. intervalul de siguranta;
d. factorul de acoperire;
e. coeficientul de siguranta dinamic.
28. Care din afirmatiile de mai jos NU este adevarta:
a) In costuri sunt incorporate cheltuielile financiare si cheltuielile extraordinare.
b) In costuri nu sunt incorporate cheltuielile financiare si cheltuielile extraordinare. Exceptie o fac dobanzile
bancare primite de intreprindere cu ciclu lung de fabricatie si care dupa caz pot fi repartizate in costul produ
c) Inregistrarea cheltuielilor in contabilitatea de gestiune se face simultan cu inregistrarea din contabilitatea
acelorasi documente sau pe baza unor documente centralizatoare, cu deosebire ca datele se vor prelua dupa c
contabilitatii de gestiune;
d) Inregistrarea cheltuielilor in Contabilitatea de gestiune se face simultan cu inregistrarile din Contabilitate
deosebirea ca datele se vor prelucra dupa criterii proprii.

29. Care dintre procedeele enuntate mai jos este specific repartizarii cheltuielilor indirecte?
a. procedeeul reiterarii;
b. procedeeul valorii ramase;
c. procedeeul cifrelor de echivalenta;
d. procedeeul suplimentarii;
e. procedeul diviziunii simple.

30. Cheltuielile directe de productie sunt, de regula , cheltuieli care:


a. raman constante odata cu modificarea volumului fizic al productiei fabricate;
b. nu se pot identifica pe produse, lucrari, servicii s.a. in momentul efectuarii lor;
c. nu se includ in cosul produselor obtinute;
d. se identifica pe obiecte de calculatie in momentul efectuarii lor
e. nu se regasesc in contabilitatea de gestiune ci numai in contabilitatea financiara;

31. Costul unitar al productiei calculat cu formula:

= , in care:
Chi – reprezinta cheltuielile initiale ale sectiei (atelierului);
Chp – cheltuielile aferente prestatiilor primite de la celelalte sectii (ateliere);
Chl – cheltuielile privind produsele livrate celorlante sectii (ateliere) in cadrul prestatiilor reciproce;
Qj – cantitatea de produse fabricata de catre sectia furnizoare;
Qjl – cantitatea de produse livrata unei alte sectii (atelier) in cadrul prestatiilor reciproce;
a. procedeeul suplimentarii;
b. procedeeul indicilor de echivalenta;
c. procedeul reiterarii;
d. procedeeul valorii ramase;
e. procedeeul diviziunii simple.
32. In contabilitatea de gestiune cheltuielile si veniturile se urmaresc dupa:
a. destinatie;
b. pe activitati;
c. pe sectii;
d. pe faze de fabricatie.
e. toate acestea

33. Anumite inregistrari contabiledin Contabilitatea financiara se regasesc si in Contabilitatea de Gestiune, in


Astfel de inregistrari contabile: 348 = 711, ii poate corespunde, corespunzator metodei globale, inregistrarea:
a. 921 = 901
b. 902 = 921
c. 903 = 902
d. 933 = 921
e. 924 = 901

34.. Conform normelor contabile romanesti, corespunzator metodei globale, contul 931 ,,Costul productiei ob
functiona astfel:
a. 923 = 931
b. 933 = 931
c. 931 = 902
d. 902 = 931
e.931=933

35. In contabilitatea de gestiune cheltuielile si veniturile se urmaresc dupa:


a) pe centre de cost,
b) pe centre de profit;
c) pe sectii;
d) pe faze de fabricatie.
e) toate acestea

36. Decontarea prestatiilor reciproce dintre sectiile auxiliare se bazeaza pe urmatorul procedeeu:
a. procedeeul celor mai mici patrate;
b. procedeul indicilor de echivalenta;
c. procedeul calculului algebric;
d. procedee de delimitare a cheltuielilor de productie in variabile si fixe;
e. procedeeul cifrelor de echivalenta
37. Cheltuielile indirecte de productie sunt, de regula cheltuielile care>
a. nu se includ in costul produselor obtinute;
b. se colecteaza pe locuri si perioade de gestiune si se repartizeaza pe produse si servicii;
c. se identifica pe obiecte de calculatie in momentul efectuarii lr;
d. sunt efectuate de catre compartimentele de conducere si administratie a intreprinderii;
e. sunt efectuate pentru a produce: apa industriala, energie termica si energie electrica.

38. Cheltuielile de exploatare si, in anumite cazuri, cheltuielile cu dobanzile (la intreprinderile cu ciclu lung de
din contabilitatea financiara se vor regasi in contabilitatea de gestiune fie in costul bunurilor, fie in costul per
1. costul de achizitie al bunurilor intrate
2. costul de productie sau de prelucrare a stocurilor
3. costul complet
Alegeti varianta corecta:
a) nicio afirmatie nu este adevarata;
b) 1+2;
c) 2+3;
d) 1+3;
e) 1+2+3;

39. Anumite inregistrari contabile din Contabilitatea financiara se regasesc si in Contabilitatea de gestiune, in
Astfel inregistrarea contabila:
331 = 711, corespunde, conform metodei globale, inregistrarii:
a. 921 = 901
b. 902 = 921
c. 923 = 901
d. 933 = 921
e. 924 = 901

40.Contabilitatea de gestiune, in vederea calcularii costurilor, grupeaza cheltuielile de exploatare in functie de


identificarii pe obiecte de calculatie in:
a) cheltuieli directe;
b) cheltuieli variabile;
c) cheltuieli indirecte;
d) cheltuieli fixe;
e) a+c;
41. Aplicarea procedeului indicilor de echivalenta presupune parcurgerea unor etape intr-o anumita ordine d
dintre etapele enuntate nu este corecta?
a. alegerea parametrilor si fixarea parametrului de baza;
b. calculul indicilor (rapoartelor) de echivalenta;
c. decontarea costului produselor obtinute;
d. echivalarea calculatorie a productiei fabricate;
e. calculul costurilor pe unitatea conventionala,

42. Anumite inregistrari contabile din Contabilitatea financiara se regasesc si in Contabilitatea de gestiune, in
Astfel inregistrarii contabile>
345 = 711, (la pret prestabilit) ii corespunde,conform metodei globale, inregistrarea :
a. 921 = 901
b. 902 = 921
c. 923 = 901
d. 933 = 921
e. 931 = 902

43. Anumite inregistrari contabile din Contabilitatea financiara se regasesc si in Contabilitatea de gestiune,in
Astfel inregistrarea 711 = 331. ii poate corespunde, conform metodei globale, inregistrarea.
a. 931 = 902
b. 933 = 921
c. 921 = 933
d. 902 = 921
c. 921= 901

44. In raport de specificul procesului tehnologic, pentru calculul costului unitar se folosesc o serie de procedee
procedeele enumerate mai jos nu corespunde enuntului?
a. procedeul suplimentarii;
b.procedeul diviziunii simple;
c. procedeul valorii ramase;
d. procedeul cifrelor de echivalenta;
e. procedeul indicilor de echivalenta.

45.. Conform normelor contabile romanesti, contul 902 ,,Decontari interne privind productia obtinuta” poate
a. 921 = 902;
b 922 = 902;
c. 902 = 921;
d. 923 = 902;
e. 902 = 931.
46.Care din afirmatiile de mai jos NU este adevarta:
a) In costuri sunt incorporate cheltuielile financiare si cheltuielile extraordinare.
b) In costuri nu sunt incorporate cheltuielile financiare si cheltuielile extraordinare. Exceptie o fac dobanzile
bancare primite de intreprindere cu ciclu lung de fabricatie si care dupa caz pot fi repartizate in costul produ
c) Inregistrarea cheltuielilor in contabilitatea de gestiune se face simultan cu inregistrarea din contabilitatea
acelorasi documente sau pe baza unor documente centralizatoare, cu deosebire ca datele se vor prelua dupa c
contabilitatii de gestiune;
d) Inregistrarea cheltuielilor in Contabilitatea de gestiune se face simultan cu inregistrarile din Contabilitate
deosebirea ca datele se vor prelucra dupa criterii proprii.
e) a+c

47. Se presupune ca intr-o fabrica cheltuielile ocazionate de o instalatie de ingrasamant chimic sunt de 800.00
obtinuta, iar productia obtinuta este formata din:
Produsele:
P1 10.000 t,
P2 10 t,
P3 9.990 t.
Pe timpul depozitarii produselor intervin pierderi la cantitatile din produsul P2 si P3 , fiind utilizate 8 t din
P3.Costul unitar (in u.m) al produselor P2 si P3. Este:
P2 P3
a. 50 6,6
b. 9,9 50
c. 30 8
d. 10 50
e. 50 60

48. Contabilitatea de gestiune, in vederea calcularii costurilor, grupeaza cheltuielile de exploatare in functie d
identificarii pe obiecte de calculatie in:
a) cheltuieli generale de administratie;
b) cheltuieli variabile;
c) cheltuieli indirecte;
d) cheltuieli de desfacere;
e) a+c+d;
49. O societate comerciala dispune de urmatoarele date: cifra de afaceri 150 lei; costul complet 250 lei;
Costurile variabile (totale) ro lei, care conduc la urmatoarea cifra de afaceri la pragul de rentabilitate>
a. 150 lei;
b. 50 lei;
c. 250 lei;
d. 300 lei;
e. 200 lei.

50. Conform normelor contabile romanesti, contul 933,,Costul productiei in curs de executie” poate functiona
a. 933 = 921
b. 933 = 923
c. 933 = 924
d. 933 = 925
e. 925 = 933

51. Conform normelor contabile romanesti, contul 922,, Cheltuielile activitatilor auxiliare “ poate functiona (i
a. 903 =922;
b. 931 = 925;
c. 933 = 924;
d. 933 = 923;
e. 933 =921

52.Contabilitatea de gestiune, in vederea calcularii costurilor, grupeaza cheltuielile de exploatare in functie de


de variabilitate in:
a) cheltuieli generale de administratie;
b) cheltuieli variabile;
c) cheltuieli indirecte;
d) cheltuieli fixe;
e) b+d;
53. O entitate economica produce trei produse in doua sectii. Se cunosc urmatoarele informatii privind cheltu
productie si bazele de repartizare ale acestora pe produse:
Sectia I Sectia II
Cheltuieli indirecte 15 lei 8 lei
Baza de repartizare 3 lei 0,4 lei
A 1,5 lei 0,25 lei
B 0,5 lei
-
C 1,0 lei 0,15 lei
Cheltuielile directe pentru produsul : A = 25 lei, B= 20 lei, C = 15 lei. Stiind ca
la inceputul perioadei exista productie in curs de executie in valoare de 1 leu, pentru produsele A si B, iar,
la sfarsitul perioadei exista productie in curs de executie in valoare de 1 leu, pentru produsele B si C, calculat
suplimentarii in varianta coeficientiilor selectivi care sunt cheltuieli efective pentru cele trei produse.
A B C
a. 38,5 22,5 22,0
b. 25 12,5 13,5
c. 35,5 25,0 15
d. 37,5 22,5 20
e. 15 2,5 7

54. O entitate economica produce pal melaminat de aceeasi calitate, conform urmatorului nomenclator:
Grosimea palului(mm) Dimisiunea palului(mm) Cantitatea (buc) Cheltuieli de productie (lei)
2 2*1,50 6.000
3 4*0,75 4.000
4 3*1,00 3.000
Total 1.296.000

Costul unitar al fiecarei folii de pal, in unitati monetare, este


2mm 3mm 4mm
a. 72 108 144
b. 65 105 147,5
c. 20 30 40
d. 48 80 95
e. 70 105 140
55. In costul de produs nu trebuie incluse urmatoarele elemente care vor fi tratate ca si costurile perioadei in
1. pierderile de materiale, manopera peste limitele normal admise
2. cheltuielile de depozitare cu exceptia cazurilor cand astfel de costuri sunt necesare in procesul de productie
faza noua de fabricatie
3. cheltuielile generale de administratie care nu participa la aducerea stocurilor in forma si la locul in care se
4. cheltuielile de desfacere
5. cheltuielile indirecte fixe (regia fixa de sectie) aferente gradului de neocupare a capacitatii de productie
Alegeti varianta corecta
a) Nici unul dintre acestea;
b) 1+2+3+4+5;
c) 2+3+5;
d) 3+4
e) e)1+4+5;

56. O societate comerciala produce si vinde 500 kg produse finite pentru care cheltuielile variabile pe unitatea
lei, veniturile din vanzarea produselor finite 500.000 lei, iar cheltuielile fixe ale perioadei 5.000 lei. Care este m
echilibru (Qe), a factorului de acoperire (Fa), a coeficientului de siguranta dinamic (Cs) si a intervalului de sig
Qe (lei) Fa Cs Is
a. 25.000 20% 95% 475.000
b. 800 95% 40 % 300.000
c. 5.000 20% 40% 250.000
d. 20.000 20% 80% 500.000
e. 25.000 80% 20% 500.000
57. O entitate industrial produce pavele circulare, cu diameter diferite, din acelasi material;l si de aceeasi gro
tabelului:
Dimensiunea pavelei
(cm) Cantitatea fabricate
(buc) Cheltuieli material
(lei)
20 6.000
30 4.000
40 3.000
54.000
Pierderile de prelucrare se neglijeaza. Costul unitar al fiecarui tip depavela (lei)este:
20cm 30cm 40cm
a. 4 9 16
b. 2 6,75 16
c. 2 3 4
d. 3 3,5 9
e. 2 4,5 8

58. In costul de produs trebuie incluse urmatoarele elemente care vor fi tratate ca si costurile perioadei in car
1. pierderile de materiale, manopera peste limitele normal admise
2. cheltuielile de depozitare cu exceptia cazurilor cand astfel de costuri sunt necesare in procesul de productie
faza noua de fabricatie
3. cheltuielile generale de administratie care nu participa la aducerea stocurilor in forma si la locul in care se
4. cheltuielile de desfacere
5. cheltuielile indirecte fixe (regia fixa de sectie) aferente gradului de neocupare a capacitatii de productie
Alegeti varianta corecta
a) Nici unul dintre acestea;
b) 1+2+3+4+5;
c) 2+3+5;
d) 3+4;
e) 1+4+5;
59. Cand ne referim la relatia dintre Contabilitatea de gestiune si Contabilitatea financiara, putem afirma :
a. Contabilitatea financiara a fost conceputa si proiectata ca fiind ritmata pe durata unui exercitiu financiar
b. Contabilitatea de gestiune este astfel conceputa incat sa determine costurile, veniturile si rezultatul unui cic
luna, mai multe luni, peste 1 an).
c. Limbajul adoptat de Contabilitatea financiara este un limbaj normalizat adaptat cerintelor directivelor eur
europene asigurand un limbaj international normalizat in domeniul afacerilor,
d. a+b+c;
e.b+c

60. O entitate prezinta datele din tabelul urmator:


Perioada
(luna) Productia
Q (ore) Ch. indirect
Ch (lei)
Aprile 2.100 51.000
Mai 1.900 49.000
Iunie 2.000 50.000
Conform procedeelor de delimitare a cheltuielilor indirect de productie, in cheltuieli variabile si fixe, sa se det
standard ale lunii augut, in conditiile unei productii preconizate de 2.200 ore:
a. 2.000 lei
b. 51.000 lei
c. 50.000 lei
d. 49.000 lei
e. 52.000 lei

61. In cadrul unei rafinarii s-au obtinut in productie cuplata, in cursul lunii, 200 hectolitri din produsu A si 30
produsul B. Cheltuielile tota le de productie au fost de 1.080 lei. Puterea caloric pentru produsul A este de 12k
produsul B 10 kcal/l, ambele produse fiind considerate principale. Care este costul de productie pentru fiecar
sortimente de produse?
A B
a. 300 lei 600 lei
b. 200 lei 480 lei
c. 480 lei 300 lei
d. 480 lei 600 lei
e. 200 lei 600 lei
62. Cand ne referim la relatia dintre Contabilitatea de gestiune si Contabilitatea financiara, putem afirma :
a. Contabilitatea de gestiune adopta un limbaj apropiat de cel tehnic si familiar celor din interioerul intreprin
b.Contabilitatea financiara se subordoneaza unor restrictii de natura juridica si fiscala, deci unor restrictii fo
c.Contabilitatea de gestiune se subordoneaza unor restrictii de ordin tehnic si economic (restrictii de fond).
d.a+c;
a+b+c;

62. O entitate productiva are o sectie de confectii care produce trei sortimente din produsul X si anume:A=20
40 buc., cu cheltuieli totale de 2.600 lei. Care este costul efectiv unitary de productie cunoscandu-se ca preturi
ale produselor sunt : A = 35,5 lei/buc, B = 50 lei/buc, C = 25 lei/buc?
A B C
a. 25 lei/buc 30 lei/buc 40 lei/buc
b. 30 lei/buc 40 lei/buc 20 lei/buc
c. 40 lei//buc 25 lei/buc 60 lei/buc
d. 20 lei/buc 40 lei/buc 25 lei/buc
e. 30 lei/buc 540 lei/buc 50 lei/buc

62. O entitate economica produce si vinde produse finite pentru care se cunoac: cheltuielile variabile unitare 1
unitar de vanzare 12 lei/buc., cheltuielile fixe ale perioadei 24 lei. Ce cantitate de produse trebuie fabricata si v
realiza un profit de 6 lei si care este valoarea productiei andute la pragul de rentabilitate >
a. 15 buc.; 144 lei;
b. 12 buc.; 192 lei;
c. 24 buc.; 230 lei;
d. 6 buc.; 57 lei;
e. 10 buc.; 96 lei.

63. O sonda petroliera produce 59,9 t petrol si 100 m3 gaze de sonda. Cheltuielile ocazionate de obtinerea am
suma de 1.200 lei. Productia de gaze de sonda, considerat produs secundar, se echivaleaza cu productia de tite
principal, dupa relatia :
1 m3 gaze de sonda = 1 petrol
Folosind procedeul echivalarii, determinati care este marimea costului unitar al produsului principal si al celu
Produs principal Produs secundar
a. 1200 lei/t 0,02 lei/m3
b. 20 lei/t 0,02 lei/m3
c. 59,9 lei/t 0,06 lei/m3
d. 1 leu/t 0,01 lei/m3
e. 100 lei/t 2.000 lei/m3
64. O entitate industriala realizeaza rulmenti, de aceiasi calitate, conform nomenclatorului>
Dimensiunea rulmentului
(mm) Cantitatea produsa (buc) Cheltuieli de productie (lei)
2 6.000.000
3 4.000.000
4 3.000.000
52.500.000
Stiind ca pierderi;e de prelucrare se neglijeaza, costul fiecarui rulment (lei) este:
2mm 3mm 4mm
a. 1,5 lei 5 lei 9,5 lei
b. 4 lei 13,5 lei 32 lei
c. 1,2 lei 4,05 lei 9,6 lei
d. 2,9 lei 4,35 lei 5,8 lei
e. 1,2 lei 1,8 lei 2,4 lei

65. Potrivit principiului costului istoric, costul de productie al unui bun cuprinde in mod obligatoriu:
a. costurilre directe de productie, cheltuieli indirecte de productie angajate, cheltuielile generale de a
cheltuielile de desfacere;
b. costurile de productie, costurile indirecte de productie, cheltuieli de desfacere, cheltuieli financiare;
c. costurile de exploatare, cota cheltuielilor indirecte de productie determinate rational ca fiind legate de fabri
d. costurile directe de productie, cheltuieli indirecte de productie angajate, dobanzile la creditele bancare cont
productia cu ciclul lung de fabricatie aferente perioadei, cheltuielile exceptionale;
e. costul de achizitie al materiilor prime si materialelor directe consumate, celelalte cheltuieli directe de produ
indirecte de productie determinate rational ca fiind legate de fabricatia acestuia.

66. MFP prin Directiva Metodologica a Contabilitatii a prevazut pentru clasa 9 – „Conturi de gestiune” urma
conturi:
a) grupa 90 – „Decontari interne”
b) grupa 92 – „Conturi de calculatie”
c) grupa 93 – „Costul productiei”
d) toate acestea ;
e) nici un raspuns nu este corect

67. Functiunea conturilor din grupa 90 – „Decontari interne”, cuprinde:


a) 901 – „Decontari interne privind cheltuielile
b) 902 – „Decontari interne privind productia obtinuta”;
c) 903 – „Decontari interne privind diferentele de pret”;
d) Toate acestea;
e) Nici unul dintre acestea;
68. Referitor la subgrupa de conturi 901– „Decontari interne privind cheltuielile” putem afirma:
a) Este un cont de activ;
b) Este un cont de pasiv;
c) Se crediteaza in cursul perioadei de calculatie cu cheltuielile efective de exploatare preluate din CF;
d) Se debiteaza numai la sfarsitul perioadei de calculatie cu decontarea cheltuielilor efective catre CF;
e)b+c+d;

69. Referitor la subgrupa de conturi 901– „Decontari interne privind cheltuielile” putem afirma ca se debitea
perioadei de calculatie cu decontarea cheltuielilor efective catre CF astfel:
a) decontarea productiei obtinute la cost de inregistrare prestabilit prin creditul contului 931;
b) decontarea diferentelor de pret intre costul efectiv si costul prestabilit prin creditul contului 903;
c) decontarea costului subactivitatii prin creditul contului 902;
d) toate acestea;
e) nicio afirmatie nu este corecta

70. Referitor la subgrupa de conturi 901– „Decontari interne privind cheltuielile” putem afirma ca se debiteaz
perioadei de calculatie cu decontarea cheltuielilor efective catre CF astfel:
a) decontarea productiei obtinute la cost de inregistrare prestabilit prin creditul contului 903;
b) decontarea diferentelor de pret intre costul efectiv si costul prestabilit prin creditul contului 931;
c) decontarea costului subactivitatii prin creditul contului 903;
d) toate acestea;
e) nicio afirmatie nu este corecta;

71. Referitor la subgrupa de conturi 901– „Decontari interne privind cheltuielile” putem afirma ca se debiteaz
perioadei de calculatie cu decontarea cheltuielilor efective catre CF astfel:
a) decontarea productiei neterminate in cost efectiv prin creditul contului 933;
b) decontarea diferentelor de pret intre costul efectiv si costul prestabilit prin creditul contului 931;
c) decontarea costului subactivitatii prin creditul contului 903;
d) toate acestea;
e) nicio afirmatie nu este corecta;

72. Care din afirmatiile de mai jos este adevarata:


a) In urma decontarilor catre CF a costurilor efective determinate prin CG contul 901 se soldeaza;
b) Contul 902 – „Decontari interne privind productia obtinuta” este un cont de pasiv dupa functia contabila,
soldului este cont bifunctional;
c) Contul 902 evidentiaza decontarile intre subunitati privind productia obtinuta dar are si rolul de a determi
intre costul efectiv si cel prestabilit;
d) Toate acestea ;
e) Nici un raspuns nu este corect ;
73. Alegeti varianta corecta din afirmatiile de mai jos:
a) Contul 902 Se crediteaza in cursul lunii cu valoarea productiei obtinute in cost prestabilit prin debitul con
b) Contul 902 – „Decontari interne privind productia obtinuta” este un cont de activ dupa functia contabila, i
soldului este cont de pasiv;
c) Contul 902 evidentiaza decontarile intre subunitati privind productia obtinuta dar nu are si rolul de a dete
pret intre costul efectiv si cel prestabilit;
d) Toate acestea ;
e) Nici un raspuns nu este corect ;

74. Abaterile de la costurile standard reprezinta:


a. economiile fata de costul efectiv al productiei;
b. depasiri fata de costul efectiv al productiei;
c. economii sau depasiri fata de costurile standard aferente productiei fabricate;
d. economii fata de costul perioadei precedente;
e. economii sau depasiri fata de costul efectiv.

75. Alegeti varianta corecta din afirmatiile de mai jos:


a) Contul 902 se debiteaza in cursul lunii cu valoarea productiei obtinute in cost prestabilit prin debitul contu
b) Contul 902 Se debiteaza la sfarsitul lunii cu valoarea productiei obtinute in cost efectiv prin creditul contul
c) Contul 902 evidentiaza decontarile intre subunitati privind productia obtinuta dar nu are si rolul de a dete
pret intre costul efectiv si cel prestabilit;
d) Toate acestea ;
e) Nici un raspuns nu este corect ;

76. Care din afirmatiile de mai jos corespund realitatii:


a) Contul 902 se debiteaza in cursul lunii cu valoarea productiei obtinute in cost prestabilit prin debitul contu
b) Contul 902 se debiteaza la sfarsitul lunii cu valoarea productiei obtinute in cost efectiv prin creditul contulu
c) Contul 902 Se debiteaza la sfarsitul lunii cu cheltuielile de desfacere prin creditul contului 925;
d) b+c;
e) Contul 902 evidentiaza decontarile intre subunitati privind productia obtinuta dar nu are si rolul de a dete
pret intre costul efectiv si cel prestabilit;

77. Referitor la contul 902, putem afirma ca :


a) Se debiteaza la sfarsitul lunii cu cheltuielile de desfacere prin creditul contului 925;
b) Se crediteaza la sfarsitul lunii cu diferentele de pret intre costul efectiv si cel prestabilit in corespondenta cu
c) Pentru inchidere, contul se va credita in corespondenta cu debitul contului 901;
d) La sfarsitul lunii se soldeaza;
e) Toate afirmatiile sunt corecte;
78. 45. Indicati care din procedeele enumerate pentru determinarea si delimitarea cheltuielilor pe purtatori si
utilizat:
a. procedeul defalcarii de cote in raport cu numarul perioadelor de gestiune;
b. procedeul ponderarii cantitatilor cu preturilor;
c. procedeul statistico- experimental;
d. procedeul cotelor procentuale aplicate asupra unor valori absolute;
e. procedeul punctelor de maxim si minim.

79. Contul 903– „Decontari interne privind diferentele de pret” :


a) este un cont de activ;
b) are rolul de a evidentia la sfarsitul lunii diferentele de pret intre costul efectiv al productiei obtinute si cost
acesteia;
c) Se debiteaza la sfarsitul lunii cu diferentele de pret in corespondenta cu creditul contului 902;
d) a+b+c.
e) nicio afirmatie nu este corecta;

80. Referitor la Contul 903– „Decontari interne privind diferentele de pret”, putem afirma ca :
a) este un cont de pasiv;
b) Se crediteaza la sfarsitul lunii cu diferentele de pret decontate catre CF prin debitul contului 901;
c) Se debiteaza la sfarsitul lunii cu diferentele de pret in corespondenta cu creditul contului 902;
d) b+c.
e) nicio afirmatie nu este corecta

81. Criteriile de grupare sau regrupare a cheltuielilor sunt:


a. in functie de resursa consumata, pe feluri de cheltuieli;
b. in functie de locul de activitate, pe centre de cheltuieli;
c. in functie de produsele sau serviciile care le genereaza, pe purtatori de costuri;
d. in functie de perioada de gestiune la care se refera, antecalculate sau postcalculate;
e. toate acestea

82. In viziunea Contabilitatii de Gestiune, costul reprezinta:


a. o cheltuiala sau o suma de cheltuieli asociata la o resursa consumata;
b. o cheltuiala sau o suma de cheltuieli asociata la un loc de activitate;
c. o cheltuiala sau o suma de cheltuieli asociata la un produs realizat sau o perioada de gestiune;
d. toate acestea;
e. nici un raspuns nu este corect ;
83. Avand in vedere procesele parcurse de purtatorul material de costuri (proces de aprovizionare, productie,
imbraca forme specifice acestor procese, si anume:
a. costuri de achizitie
b. costuri de productie
c. costuri complete aferente productiei vandute
d. toate acestea;
e. nici un raspuns nu corespunde cu realitatea;

84. Costul de achizitie al bunurilor cuprinde:


a. pretul de cumparare;
b. taxele de import si alte taxe (exceptie taxele recuperabile: TVA);
c. cheltuielile de transport – manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achizitiei bunurilor respe
d. toate cele de mai sus ;
e. a+c ;

85. Costul de productie sau de prelucrare a stocurilor cuprinde:


a. cheltuielile directe aferente productiei (materiale directe, energie consumata in scopuri tehnologice;
b. manopera directa si alte cheltuieli directe de productie);
c. cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora;
d. toate cele de mai sus ;
e. b+c ;

85. Costul complet cuprinde:


a. costul de productie;
b. cheltuielile generale de administratie;
c. cheltuielile de desfacere repartizate rational
d. toate cele de mai sus, insumate ;
e. a+c ;
86. Etapele in aplicarea procedelui indicilor de echivalenta sunt:
1. Alegerea parametrilor si aprodusului care serveste drept baza de comparatie;
2. Calculul indicilor de echivalenta;
3. Echivalarea calculatorie a productiei fabricate prin transformarea ei in unitati de masura conventionale;
4. Calculul costurilor pe unitatea conventionala.
5. Calculul costului pe unitatea fizica pe produs,

a. (1+3+4+5+2);
b. (1+2+3+4+5);
c. (2+3+4+5);
d. (3+4+5);
e. (3+1+2+5).

87. Referitor la notiunea de cost, care din variantele de mai jos sunt corecte:
a. Orice cheltuiala devine cost atunci cand este asociata urmatoarelor elemente: resursa consumata, loc de con
produs, lucrare sau serviciu, perioada de timp;
b. Costul se stabileste prin calculatie, deci are si o determinare subiectiva (procedeele si tehnicile de calcul ales
profesionala a celor care realizeaza calculatia).
c. Ca rezultat al calculatiei, costul reprezinta o cheltuiala sau o suma de cheltuieli ce rezulta din diferite modu
acestora;
d. Toate afirmatiile sunt corecte;
e) Nici una din afirmatii nu reflecta realitatea;

88. Referitor la notiunea de cost, care din variantele de mai jos sunt corecte:
a. Costul este o categorie economica care masoara in unitati monetare resurse consumate, avand deci o determ
b. Costul se stabileste prin calculatie, deci are si o determinare subiectiva (procedeele si tehnicile de calcul ales
profesionala a celor care realizeaza calculatia).
c. Ca rezultat al calculatiei, costul reprezinta o cheltuiala sau o suma de cheltuieli ce rezulta din diferite modu
acestora;
d. Toate afirmatiile sunt corecte;
e)Nici una din afirmatii nu reflecta realitatea;

89. Tinand cont de momentul calcularii costurilor, se disting:


a. costuri antecalculate sau prestabilite;
b. costuri postcalculate (efective, istorice);
c. costuri totale (full costing);
d. toate acestea;
e. a+b;
90. In functie de sfera de cuprindere a chetuielilor, se disting:
a. costuri postcalculate (efective, istorice);
b. costuri totale (full costing);
c. costuri partiale: costuri variabile (direct costing);
d. b+c;
e. nicio varianta nu este corecta

91. Indicati formula contabila corecta din contabilitatea de gestiune privind productia obtinuta:
a) 902 = 921 50.000
b) 933 = 902 50.000
c) 921 = 931 50.000
d) 901 = 931 50.000
e) 931 = 902 50.000

92. In nomenclatura pe articole de calculatie, se regasesc:


a) productie neterminata la inceputul perioadei;
b) costuri directe;
c) costuri indirecte;
d) toate acestea;
e) nici una dintre acestea

93. Dupa locul unde sunt generate, cheltuielile pot fi:


a. cheltuieli directe si indirecte ale activitatii de baza  conturile 921, 923;
b. cheltuieli directe si indirecte ale activitatii auxiliare  contul 922;
c. cheltuieli de administratie (cheltuieli generale)  contul 924;
d. cheltuieli de desfacere (cheltuieli comerciale)  contul 925;
e. toate acestea;

94. In grupa cheltuielilor indirecte de productie se includ:


1. cheltuielile de regie variabile ale sectiei;
2. cheltuielile de regie fixe ale sectiei;
3. cheltuielile generale (de administratie);
4. cheltuielile de desfacere;
Alegeti varianta corecta:
a) 1+2+3+4;
b) 1+2+3;
c) 1+2+4;
d) 2+3+4;
e) nici una din afirmatii nu este adevarata ;
95. Cheltuielile variabile, pot fi grupate in:
1. cheltuieli proportionale;
2. cheltuieli degresive;
3. cheltuieli regresive;
4. cheltuieli flexibile
a) 1+2+3;
b) 1+2+3+4;
c) 1+2+4;
d) 2+3+4;
e) nici una din afirmatii nu este adevarata ;

96. Odata ce s-a optat pentru un sistem de calculatie anume, pentru implementare se parcurg urmatoarele eta
1. identificarea purtatorilor de costuri si a unitatii de calculatie;
2. stabilirea locurilor / sectoarelor de costuri;
3. stabilirea sistemului de documente si formularele de evidenta necesara;
4. stabilirea perioadei de calculatie si a timpului in care se face raportarea costului si a abaterilor;
Alegeti varianta corecta:
e. a.1+4;
f. b. 1+2+3+4;
g. c. 1+3;
h. d. 2+4;
e. 2+3;

97. Unitatile conventionale se folosesc cand nu exista omogenitate naturala a productiei. Ele pot imbraca una
1. unitati tehnice de masura privite in raport cu o caracteristica calitativa esentiala a produsului (hl lapte cu 3
2. unitati de timp (ore functionare utilaje, ore manopera);
3. forma abstracta a unor cifre de echivalare obtinute prin calcul, prin calcularea unei particularitati care est
produselor;
4. unitati fizice;
Alegeti varianta corecta:
a. 1+2+3;
b. 1+3;
c. 2+3;
d. 2+3+4 ;
e. 1+2+3+4;
98. O intreprindere dispune de 748.000 lei pentru a fabrica urmatoarele cantitati de produse:
A = 20.000 buc., B = 40.000 buc: C = 40.000 buc. Parametrul pentru calculul indicilor de echivalenta este pret
diferentiat astfel : A = 12 lei: B = 24 u.m.; si C= 6 lei. Care dintre variantele de mai jos reflectand costul unita
cu procedeul coeficientilor de echivalenta calculati ca raport direct, baza de referinta fiind produsul B:
a) A= 5,5 lei B= 12 lei C = 2,75 lei;
b) A = 5,5 lei B = 11 lei C = 2,75 lei;
c) A =5.5 lei B = 11 lei C = 3.75 lei;
d) A = 6,0 lei B = 12 lei C = 3,00 lei;
e) A = 5,5 lei B = 11 lei C = 3,00 lei

99. In luna martie, productia unei fabrici de sticla s-a concretizat in:
- 200.000 borcane 1 l
- 160.000 borcane 0,75 l
- 40.000 borcane 0,5 l
Se calculeaza coeficientul de echivalenta (ke) in functie de consumul specific de materie prima (sticla topita). P
borcanul de 1 l, astfel:
- pentru borcanul de 1 l se consuma 400 gr
- pentru borcanul de 0,75 l se consuma 320 gr
- pentru borcanul de 0,5 l se consuma 240 gr
Alegeti varianta corecta:

d. a+c
e. a+b+c;
100. Care din enunturile de mai jos reprezinta principii ale calculatiei costurilor:
1. Principiul delimitarii in timp a cheltuielilor de productie;
2. Principiul delimitarii cheltuielilor aferente productiei finite de cele aferente productiei neterminate;
3. Principiul delimitarii cheltuielilor de productie in spatiu;
4. Principiul separarii cheltuielilor de exploatare de cheltuielile ocazionate de celelalte activitati;
5. Principiul delimitarii costului subactivitatii;
6. Principiul decontarii sau imputarii cheltuielilor;
Alegeti varianta corecta:
a. toate cele de mai sus sunt principii ale calculatiei costurilor;
b. nici unul din principiile enumerate mai sus sunt principii ale calculatiei costurilor;
c. 2+3+6;
d. 1+3+5;
e. 2+4+6 ;

101. Care din procedeele de mai jos sunt folosite in calculatia costurilor:
1. procedee comune tuturor calculatiilor;
2. procedee comune anumitor calculatii;
3. procedee specifice anumitor calculatii;
4. procedee specifice tuturor calculatiilor;
Alegeti varianta corecta:
a. 2+4;
b. 1+2+3;
c. 1+4;
d. 2+3+4;
e. 2+3 ;

102. Din categoria cheltuielilor indirecte fac parte:


a. costuri indirecte de productie (comune ale sectiei de productie);
b. costuri generale de administratie  cost al perioadei;
c. costuri de desfacere  cost al perioadei;
d. a+b+c ;
e. b+c ;

103. Procedeele de delimitare a cheltuielilor in variabile si fixe se utilizeaza in:


a. calculatia direct-costing;
b. bugetarea cheltuielilor indirecte la calcul standard-cost;
c. calculatia – bugetarea costurilor;
d. a+b+c;
f) a+c;
104. Productia auxiliara poate avea urmatoarele destinatii:
1) productia furnizata sectiilor de baza din intreprindere (principala destinatie);
2) productia furnizata sectorului administrativ si de desfacere;
3) productia furnizata altor sectii auxiliare;
4) consum in cadrul aceleasi sectii;
5) productia livrata in afara;

Alegeti varianta corecta:


a. 1+5;
b. 1+2+3+4+5;
c. 2+3+5;
d. 3+4+5;
e. 2+4;

105. La iesirea din gestiune, stocurile pot fi evaluate utilizand una din metodele:
a) Identificarii specifice, valorii constante (standard);
b) Valorii medii de intrare, LIFO;
c) Valorii medii de intrare, FIFO;
d) Valorii medii de intrare, LIFO,FIFO,
e) Identificarii specifice, costul mediu ponderat, FIFO, LIFO, costul standard, pretul de vanzare.

106. Organizarea CG fara utilizarea conturilor (varianta extracontabila) presupune:


a. realizarea calculatiilor cu ajutorul unor situatii sau tablouri de calcul, fara folosirea conturilor;
b. realizarea calculatiilor cu ajutorul unor conturi din Planul de conturi;
c. utilizarea diverselor situatii si tabele pentru colectarea cheltuielilor in functie de destinatia lor;
d. a+c;
e. b+c;

107. Referitor la Contul 921 – „Cheltuielile activitatii de baza”, se fac urmatoarele afirmatii, care dintre ele es
a) In functie de metoda de calculatie aleasa, contul 921 se detaliaza pe analitice: pe produse, lucrari, servicii, c
fabricatie, etc;
b) Se crediteaza la sfarsitul lunii cu valoarea in cost efectiv a productiei neterminate prin debitul contului 933
c) Se debiteaza la sfarsitul lunii cu cheltuielile de desfacere in corespondenta cu contul 925;
d) la finele lunii cu valoarea productiei finite in cost efectiv in corespondenta cu debitul contului 902;
e)a+b+c+d;
108. Care din variantele de raspuns este cea corecta, avand in vedere „Cheltuielile activitatii auxiliare”- contu
a. este un cont de pasiv;
b. este un cont de activ;
c. colecteaza pe credit cheltuielile efective preluate din CF;
d. se debiteaza cu costurile efective repartizate sectoarelor care beneficiaza de activitatea auxiliara;
e. a+b;

109. Care din variantele de raspuns este cea corecta, avand in vedere „Cheltuielile activitatii auxiliare”- contu
a. este un cont de pasiv;
b. este un cont de activ;
c. colecteaza pe debit cheltuielile efective preluate din CF;
d. se crediteaza cu costurile efective repartizate sectoarelor care beneficiaza de activitatea auxiliara;
e. b+c+d;

110. Care din variantele de raspuns este cea corecta, avand in vedere „Cheltuielile activitatii auxiliare”- contu
a. se detaliaza pe analitice pe fiecare sector auxiliar;
b. este un cont de activ;
c. colecteaza pe debit cheltuielile efective preluate din CF;
d. se crediteaza cu costurile efective repartizate sectoarelor care beneficiaza de activitatea auxiliara;
e. a+ b+c+d;

111. Care din variantele de raspuns este cea INCORECTA, avand in vedere „Cheltuielile activitatii auxiliare
a. este un cont de pasiv;
b. este un cont de activ;
c. colecteaza pe debit cheltuielile efective preluate din CF;
d. se crediteaza cu costurile efective repartizate sectoarelor care beneficiaza de activitatea auxiliara;
e. b+c+d;

112. Care dintre procedeele de mai jos sunt utilizate pentru calculatia costurilor privind productia interdepe
a) procedeul indicilor de echivalenta ;
b) procedeul reiterarii;
c) procedeul celor mai mici patrate;
d) procedeul de maxim si minim;
e) procedeul cantitativ
113. Care din variantele de raspuns este cea corecta, avand in vedere „Cheltuielile activitatii auxiliare”- contu
a. se detaliaza pe analitice pe fiecare sector auxiliar;
b. Se debiteaza: in cursul lunii cu cheltuielile preluate din CF aferente activitatii auxiliare prin creditul contul
c. colecteaza pe debit cheltuielile efective preluate din CF;
d. se crediteaza cu costurile efective repartizate sectoarelor care beneficiaza de activitatea auxiliara;
e. a+ b+c+d;

114. Alegeti varianta corecta, avand in vedere „Cheltuielile activitatii auxiliare”- contul 922:
a. se detaliaza pe analitice pe fiecare sector auxiliar;
b. Se debiteaza: in cursul lunii cu cheltuielile preluate din CF aferente activitatii auxiliare prin creditul contul
c. colecteaza pe debit cheltuielile efective preluate din CF;
d. Se soldeaza dupa decontarea costurilor efective aferente activitatii auxiliare;
e. a+ b+c+d;

115. Alegeti raspunsul corect, referitor la Contul 923 – „Cheltuielile comune ale sectiilor” (cheltuielile indirec
a. este un cont de activ;
b. Se debiteaza: in cursul lunii cu cheltuielile comune ale sectiilor preluate din CF prin creditul contului 901
c. tine evidenta cheltuielilor pe centre de cost la nivelul unei sectii de productie;
d. Se detaliaza pe analitice pe fiecare sectie productiva in parte;
e. toate variantele sunt corecte ;

116. Contul 924 – „Cheltuielile generale de administratie” (A):


a. colecteaza toate cheltuielile indirecte ale intreprinderii atat fata de obiectele de calculatie, cat si fata de locu
costuri;
b. Se debiteaza in cursul lunii cu toate cheltuielile indirecte colectate generate de activitatea generala a intrepr
901
c. Se debiteaza la sfarsitul lunii cu costurile efective decontate de sectoarele auxiliare prin contul 922;
d. a+c;
e. a+b+c;

117. Referitor la Contul 924 – „Cheltuielile generale de administratie” (A), care din afirmatiile de mai jos NU
a. este un cont de pasiv;
b. Se debiteaza in cursul lunii cu toate cheltuielile indirecte colectate generate de activitatea generala a intrepr
901
c. Se debiteaza la sfarsitul lunii cu costurile efective decontate de sectoarele auxiliare prin contul 922;
d. a+c;
e. a+b+c;
118. Referitor la Contul 924 – „Cheltuielile generale de administratie” (A), care din afirmatiile de mai jos NU
a. este un cont de pasiv;
b. Se crediteaza la sfarsitul lunii cu toate cheltuielile indirecte colectate generate de activitatea generala a intr
901
c. Se debiteaza la sfarsitul lunii cu costurile efective decontate de sectoarele auxiliare prin contul 922;
d. a+b;
e. a+b+c;

119. Referitor la „Fisa de postcalcul” utilizata in organizarea CG varianta extracontabila, precizati care di
corecta:
a. are in structura sa toate elementele componente ale costurilor de produs (directe si indirecte);
b. are in structura sa si partea de decontare a productiei;
c. preia rolul conturilor 921 si 902 din varianta simplificata;
d. a+b+c ;

120. 54. Ce semnificatie are inregistratrea :


901 = 931 80.000 lei
a) preluarea cheltuielilor din contabilitatea financiara;
b) interfata intre costul productiei obtinute si cheltuielile ocazionate;
c) transferarea cheltuielilor in contabilitatea financiara;
d) diferenta intre costul prestabilit si costul efectiv al productiei exercitiului;
e) costul efectiv al productiei
Raspuns Raspuns
test corect 9 0 0 0 0
b Corect a
e Corect a
a Corect c
b OK
e OK
b Corect a
a Corect d
e Corect a
a Corect e
c Corect d
e Corect a

a OK
a Corect e
d Corect e

a Corect d
e Corect b

a OK

b OK
e OK
c OK
a Corect e

d OK
a Corect b
a Corect e
e Corect d
b Corect e

e Corect d
e OK
Nr.
Crt.

164

165

166

167

168
169

170
Intrebarea

1. Anumite înregistrări din Contabilitatea financiară se regăsesc şi în contabilitatea de gestiune în conturil


contabile: 641 = 421 , îi corespunde metodei globale, înregistrarea:
a. 924 = 901
b. 933 = 921
c. 923 = 901
d. 902 = 921
e. 921 = 901

2. Care din afirmatiile de mai jos sunt adevarate:


a) Contabilitatea de gestiune furnizeaza informatii sintetice care se finalizeaza in situatiile financiare anua
b) Datele furnizate de contabilitatea de gestiune se adreseaza utilizatorilor externi;
c) Datele furnizate de contabilitatea financiara se adreseaza utilizatorilor interni;
d) Contabilitatea de gestiune furnizeaza informatii analitice de detaliu referitoare la eficienta utilizarii facto
e)a+b+c;

3. Anumite înregistrări din Contabilitatea financiară se regăsesc şi în contabilitatea de gestiune în conturil


contabile: 348 = 4111 , îi corespunde metodei globale, înregistrarea:
a) 924 = 901
b) 933 = 921
c) 903 =902
d) 902 = 921
e) 921 =901

4.Alegeti varianta corecta din afirmatiile de mai jos:


a) Contabilitatea financiara furnizeaza informatii sintetice care se finalizeaza in situatiile financiare anuale
b) Datele furnizate de contabilitatea financiara se adreseaza utilizatorilor externi;
c) Datele furnizate de contabilitatea financiara se adreseaza utilizatorilor interni;
d) Contabilitatea de gestiune furnizeaza informatii analitice de detaliu referitoare la eficienta utilizarii facto
e)a+b+d;

5.Contabilitatea de gestiune furnizeaza:


a) informatii analitice de detaliu referitoare la eficienta utilizarii factorilor de productie;
b) informatii de natura economica exprimate atat in unitati monetare cat si nemonetare (fizice).
c) date care vin sa completeze informatiile din contabilitatea financiara si ele se adreseaza exclusiv mana
d) a+b+c;
e) nici un raspuns nu reflecta realitatea.
6. Decontarea prestatiilor dintre sectiile auxiliare se bazeaza pe urmatorul procedeu
a) procedeul celor mai mici patrate;
b) procedeul cifrelor de echivalenta,
c) procedeul de delimitare a cheltuielilor de productie in variabile si fixe;
d) procedeul calculului algebraic,
e) procedeul indicilor de echivalenta.

7.Contabilitatea de gestiune are ca obiect general:


a) cunoasterea detaliata a proceselor de alocare a resurselor in interiorul intreprinderii pe centre de respo
b) metode de transformare a resurselor consumate in rezultate;
c) elaborarea previziunilor avand la baza consumurile trecute putandu-se evalua in timp consecintele act
d) a+b+c;
e) afirmatiile de mai sus se refera la contabilitatea financiara ;

8 .Procedeul reinterarii se utilizeaza pentru:


a) repartizareacheltuielilor indirect;
b) repartizarea cheltuielilor generale de administratie;
c) decontarea prestatiilor reciproce,
d) determinarea cantitativa si valorica a productiei in curs de executie;
e) determinarea si delimitarea cheltuielilor pe locuri si pe purtatori.

9.Alegeti varianta de raspuns corecta:


a) Scopul fundamental al contabilitatii de gestiune se concretizeaza in furnizarea informatiilor necesare lu
b) Scopul fundamental al contabilitatii de gestiune se materializeaza in calcularea costurilor ;
c) Scopul fundamental al contabilitatii de gestiune se materializeaza in influentarea comportamentului celo
d) a+b+c;
e) afirmatiile de mai sus sunt caracteristice contabilitatii financiare;

10. Una din afirmatiile de mai jos, caracterizeaza contabilitatea de gestiune:

a) obiectivul contabilitatii de gestiune il reprezinta reflectarea relatiilor interne;


b) trebuie organizata in raport cu cerintele conducerii;;
c) trebuie organizata in raport cu structura intreprinderii;
d) obiectivul contabilitatii de gestiune il reprezinta reflectarea relatiilor externe;
e) a+b+c
11. Intrucat contabilitatea de gestiune a evoluat odata cu metodele de management, acesteia i se impun
financiare, referitoare la:
a) cresterea calitatii produselor si serviciilor firmei
b) reducerea timpului necesar pentru proiectarea, crearea si livrarea produselor si serviciilor,
c) satisfacerea totala a clientilor;
d) toate acestea;
e) nici una din variante nu este corecta ;
a. % = 923 28.000 lei
921/A 12.500 lei
921/B 4.500 lei
921/C 11.000 lei
b. % = 923 28.000 lei
931/A 12.500 lei
931/B 5.000 lei
931/C 10.500 lei

c. % = 923 1.150 lei


901/A 425 lei
901/B 400 lei
901/C 325 lei
d. % = 923 3.400 lei
921/A 1.750 lei
921/B 500 lei
921/C 1.150 lei

e. % = 923 23.000 lei


923/A 12.500 lei
923/B 2.500 lei
923/C 8.000 lei

13.Caracteristicile contabilitatii de gestiune sunt:


a) informatiile furnizate se refera la procese si relatii din interiorul intreprinderii;
b) informatiile sunt destinate utilizatorilor interni (decidenti la diferite nivele ierarhice) pentru orientarea de
din contabilitatea financiara;
c) organizarea se face in functie de specificul activitatii fiecarei intreprinderi;
d) a+b;
e) a+b+c
c) % = 902 13.000 lei
921/A 5.000 lei
921/B 8.000 lei
921/A = 923 5.000 lei
921/B = 923 8.000 lei

d) % = 901 26.000 lei


921/A 5.000 lei
921/B 8.000 lei
923 13.000 lei
% = 923 13.000 lei
901/A 5.000 lei
901/B 13.000 lei
e) 921/A = 901 13.000 lei
921/B = 901 8.000 lei
923/B = 901 13.000 lei
921/A = 923 5.000 lei

15. O entitate productiva fabrica doua produse A si B. Cheltuielile de productie directe sunt A =20 lei si B
53 lei , din care cheltuielile fixe reprezinta 15 lei. Gradul de activitate al entitatii in perioda analizata este d
comenzilor A si B?
Comanda A Comanda B
a) 80 lei 30 lei
b) 40 lei 60 lei
c) 15 lei 40 lei
d) 30 lei 50 lei
e) 53 lei 45 lei

16. In Romania, in sfera contabilitatii de gestiune intra urmatoarele probleme:


a) inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, activitati, faze de
b) decontarea productiei;
c) calculul costurilor de productie pe PLS si inclusiv pentru productia in curs de executie;
d) a+b+c
e) nici unul dintre acestea
17. O societate comerciala cu raspundere limitata produce trei sortimente de paine de aceeasi calitate:
4.000 buc. Cheltuielile de productie colectate sunt de 50.000.000 lei. Repartizarea cheltuielilor de product
produselor stiind ca acestea au urmatoarele caracteristici: A = 1Kg, B = 2Kg, C = 3 kg. Folosind procedee
absolite, calculati costul unitar al celor trei produse.
A B C
a) 3.000 lei 4.000 lei 5.000 lei
b) 1.500 lei 4.000 lei 5.500 lei
c) 2.500 lei 5.000 lei 7.500 lei
d) 2.000 lei 4.000 lei 6.000 lei
e) 1.000 lei 2.000 lei 3.000 lei

18. In doctrina contabila vest-europeana sunt evidentiate urmatoarele obiective ale contabilitatii de gestiu
1) cunoasterea costurilor diferitelor functiuni (productie comerciala, administrativa, cercetare-dezvoltare),
fabricate, inclusiv costul productiei in curs de executie;
2) determinarea si analizarea rezultatelor analitice prin compararea pretului de vanzare cu costul de produ
3) determinarea bazelor de evaluare a unor elemente din bilant (pentru stocuri de produse, productia in cu
necorporale realizate prin efort propriu);
4) elaborarea previziunilor privind bugetele de venituri si cheltuieli;
5) urmarirea abaterilor de la previziuni pe feluri de abateri si cauze;
Alegeti varianta corecta:
a) 1+2+3+4+5;
b) 1+5;
c) 3+4;
d) 1+3+5;
e) 4+5;
19. O societate comerciala are in nomenclatorul de fabricatie 5 produse, pentru care se cunosc urmatoare
Produsul Cost variabil unutar
(lei) Pret de vanzare
(lei)
A 50 100
B 1.000 3.000
C 250 1.000
D 10 50
E 100 600

In siotuatia in care societatea doreste sa pastreze un singur produs in fabricatie, conform metodei de calc
acopeerire), care va fi acestea?
a. A
b. E
c. B
d. C
e. D

20.Care din afirmatiile de mai jos sunt corecte:


a) Contabilitatea de gestiune se poate realiza prin optica produsului si a centrului de responsabilitate;.
b) In situatia in care contabilitatea de gestiune se organizeaza prin optica centrului de responsabilitate, ac
rezultatului gestiunii centrului ca diferenta intre venituri si cheltuieli.;
c) Punctul de plecare in contabilitatea de gestiune il reprezinta preluarea din contabilitatea financiara a ch
analizate impreuna cu veniturile de exploatare;
d) a+c ;
e) a+b+c ;

21. In Romania, in sfera contabilitatii financiare intra urmatoarele probleme:


a) inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, activitati, faze de
b) decontarea productiei;
c) calculul costurilor de productie pe PLS si inclusiv pentru productia in curs de executie;
d) a+b+c
e) toate afirmatiile de mai sus sunt in sfera contabilitatii de gestiune;
22.Alegeti varianta corecta:
a) In costuri sunt incorporate cheltuielile financiare si cheltuielile extraordinare.
b) In costuri nu sunt incorporate cheltuielile financiare si cheltuielile extraordinare. Exceptie o fac dobanz
de intreprindere cu ciclu lung de fabricatie si care dupa caz pot fi repartizate in costul produselor respectiv
c) Inregistrarea cheltuielilor in contabilitatea de gestiune se face simultan cu inregistrarea din contabilitate
documente sau pe baza unor documente centralizatoare, cu deosebire ca datele se vor prelua dupa criter
d) b+c
e) a+c

23. Conform normelor contabile romanesti , contul 903 ,,Decontari interne privind diferentele de pret „ fun
de mai jos:
a. 903 = 901
b. 903 = 902
c. 903 = 921
d. 924 = 903
e. 925 = 903

24. Conform normelor contabile romanesti, contul 923 ,,Cheltuieli indirecte de productie” poate functiona a
a. 923 = 924
b. 923 = 901
c. 901 = 923
d. 923 = 925
e. 923 = 926

25.Alegeti varianta corecta:


a) Inregistrarea cheltuielilor in Contabilitatea de gestiune se face simultan cu inregistrarile din Contabilita
datele se vor prelucra dupa criterii proprii.
b) In costuri nu sunt incorporate cheltuielile financiare si cheltuielile extraordinare. Exceptie o fac dobanz
de intreprindere cu ciclu lung de fabricatie si care dupa caz pot fi repartizate in costul produselor respectiv
c) Inregistrarea cheltuielilor in contabilitatea de gestiune se face simultan cu inregistrarea din contabilitate
documente sau pe baza unor documente centralizatoare, cu deosebire ca datele se vor prelua dupa criter
d) b+c;
e) a+b+c;
26. Din punctul de vedere al reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, co
a. expresia valorica a consumului celor trei factori de productie;
b. costul de achizitie al materiilor prime si consumabilelor, celelalte cheltuieli directe de productie, precu
productie alocate in mod rational ca fiind legate de fabricarea acestuia;
c. expresia valorica a consumului de resurse;
d. totalitatea cheltuielilor inregistrate in contabilitatea de gestiune si preluate in contabilitatea
financiara;
e.totalitatea cheltuielilor inregistrate in contabilitatea financiara si preluatein contabilitatea de gesiune.

27. Care indicator , dintre urmatorii indicatori, nu este specific metodei Directing Costing?
a. costul subactivitatii;
b. pragul de rentabilitate;
c. intervalul de siguranta;
d. factorul de acoperire;
e. coeficientul de siguranta dinamic.

28. Care din afirmatiile de mai jos NU este adevarta:


a) In costuri sunt incorporate cheltuielile financiare si cheltuielile extraordinare.
b) In costuri nu sunt incorporate cheltuielile financiare si cheltuielile extraordinare. Exceptie o fac dobanz
de intreprindere cu ciclu lung de fabricatie si care dupa caz pot fi repartizate in costul produselor respectiv
c) Inregistrarea cheltuielilor in contabilitatea de gestiune se face simultan cu inregistrarea din contabilitate
documente sau pe baza unor documente centralizatoare, cu deosebire ca datele se vor prelua dupa criter
d) Inregistrarea cheltuielilor in Contabilitatea de gestiune se face simultan cu inregistrarile din Contabilita
datele se vor prelucra dupa criterii proprii.

29. Care dintre procedeele enuntate mai jos este specific repartizarii cheltuielilor indirecte?
a. procedeeul reiterarii;
b. procedeeul valorii ramase;
c. procedeeul cifrelor de echivalenta;
d. procedeeul suplimentarii;
e. procedeul diviziunii simple.

30. Cheltuielile directe de productie sunt, de regula , cheltuieli care:


a. raman constante odata cu modificarea volumului fizic al productiei fabricate;
b. nu se pot identifica pe produse, lucrari, servicii s.a. in momentul efectuarii lor;
c. nu se includ in cosul produselor obtinute;
d. se identifica pe obiecte de calculatie in momentul efectuarii lor
e. nu se regasesc in contabilitatea de gestiune ci numai in contabilitatea financiara;
31. Costul unitar al productiei calculat cu formula:

= , in care:
Chi – reprezinta cheltuielile initiale ale sectiei (atelierului);
Chp – cheltuielile aferente prestatiilor primite de la celelalte sectii (ateliere);
Chl – cheltuielile privind produsele livrate celorlante sectii (ateliere) in cadrul prestatiilor reciproce;
Qj – cantitatea de produse fabricata de catre sectia furnizoare;
Qjl – cantitatea de produse livrata unei alte sectii (atelier) in cadrul prestatiilor reciproce;
a. procedeeul suplimentarii;
b. procedeeul indicilor de echivalenta;
c. procedeul reiterarii;
d. procedeeul valorii ramase;
e. procedeeul diviziunii simple.

32. In contabilitatea de gestiune cheltuielile si veniturile se urmaresc dupa:


a. destinatie;
b. pe activitati;
c. pe sectii;
d. pe faze de fabricatie.
e. toate acestea

33. Anumite inregistrari contabiledin Contabilitatea financiara se regasesc si in Contabilitatea de Gestiun


inregistrari contabile: 348 = 711, ii poate corespunde, corespunzator metodei globale, inregistrarea:
a. 921 = 901
b. 902 = 921
c. 903 = 902
d. 933 = 921
e. 924 = 901

34.. Conform normelor contabile romanesti, corespunzator metodei globale, contul 931 ,,Costul productie
a. 923 = 931
b. 933 = 931
c. 931 = 902
d. 902 = 931
e.931=933
35. In contabilitatea de gestiune cheltuielile si veniturile se urmaresc dupa:
a) pe centre de cost,
b) pe centre de profit;
c) pe sectii;
d) pe faze de fabricatie.
e) toate acestea

36. Decontarea prestatiilor reciproce dintre sectiile auxiliare se bazeaza pe urmatorul procedeeu:
a. procedeeul celor mai mici patrate;
b. procedeul indicilor de echivalenta;
c. procedeul calculului algebric;
d. procedee de delimitare a cheltuielilor de productie in variabile si fixe;
e. procedeeul cifrelor de echivalenta

37. Cheltuielile indirecte de productie sunt, de regula cheltuielile care>


a. nu se includ in costul produselor obtinute;
b. se colecteaza pe locuri si perioade de gestiune si se repartizeaza pe produse si servicii;
c. se identifica pe obiecte de calculatie in momentul efectuarii lr;
d. sunt efectuate de catre compartimentele de conducere si administratie a intreprinderii;
e. sunt efectuate pentru a produce: apa industriala, energie termica si energie electrica.

38. Cheltuielile de exploatare si, in anumite cazuri, cheltuielile cu dobanzile (la intreprinderile cu ciclu lung
contabilitatea financiara se vor regasi in contabilitatea de gestiune fie in costul bunurilor, fie in costul peri
1. costul de achizitie al bunurilor intrate
2. costul de productie sau de prelucrare a stocurilor
3. costul complet
Alegeti varianta corecta:
a) nicio afirmatie nu este adevarata;
b) 1+2;
c) 2+3;
d) 1+3;
e) 1+2+3;

39. Anumite inregistrari contabile din Contabilitatea financiara se regasesc si in Contabilitatea de gestiun
inregistrarea contabila:
331 = 711, corespunde, conform metodei globale, inregistrarii:
a. 921 = 901
b. 902 = 921
c. 923 = 901
d. 933 = 921
e. 924 = 901
40.Contabilitatea de gestiune, in vederea calcularii costurilor, grupeaza cheltuielile de exploatare in functi
obiecte de calculatie in:
a) cheltuieli directe;
b) cheltuieli variabile;
c) cheltuieli indirecte;
d) cheltuieli fixe;
e) a+c;

41. Aplicarea procedeului indicilor de echivalenta presupune parcurgerea unor etape intr-o anumita ordine
enuntate nu este corecta?
a. alegerea parametrilor si fixarea parametrului de baza;
b. calculul indicilor (rapoartelor) de echivalenta;
c. decontarea costului produselor obtinute;
d. echivalarea calculatorie a productiei fabricate;
e. calculul costurilor pe unitatea conventionala,

42. Anumite inregistrari contabile din Contabilitatea financiara se regasesc si in Contabilitatea de gestiune
inregistrarii contabile>
345 = 711, (la pret prestabilit) ii corespunde,conform metodei globale, inregistrarea :
a. 921 = 901
b. 902 = 921
c. 923 = 901
d. 933 = 921
e. 931 = 902

43. Anumite inregistrari contabile din Contabilitatea financiara se regasesc si in Contabilitatea de gestiune
inregistrarea 711 = 331. ii poate corespunde, conform metodei globale, inregistrarea.
a. 931 = 902
b. 933 = 921
c. 921 = 933
d. 902 = 921
c. 921= 901

44. In raport de specificul procesului tehnologic, pentru calculul costului unitar se folosesc o serie de proc
procedeele enumerate mai jos nu corespunde enuntului?
a. procedeul suplimentarii;
b.procedeul diviziunii simple;
c. procedeul valorii ramase;
d. procedeul cifrelor de echivalenta;
e. procedeul indicilor de echivalenta.
45.. Conform normelor contabile romanesti, contul 902 ,,Decontari interne privind productia obtinuta” poat
a. 921 = 902;
b 922 = 902;
c. 902 = 921;
d. 923 = 902;
e. 902 = 931.

46.Care din afirmatiile de mai jos NU este adevarta:


a) In costuri sunt incorporate cheltuielile financiare si cheltuielile extraordinare.
b) In costuri nu sunt incorporate cheltuielile financiare si cheltuielile extraordinare. Exceptie o fac dobanz
de intreprindere cu ciclu lung de fabricatie si care dupa caz pot fi repartizate in costul produselor respectiv
c) Inregistrarea cheltuielilor in contabilitatea de gestiune se face simultan cu inregistrarea din contabilitate
documente sau pe baza unor documente centralizatoare, cu deosebire ca datele se vor prelua dupa criter
d) Inregistrarea cheltuielilor in Contabilitatea de gestiune se face simultan cu inregistrarile din Contabilita
datele se vor prelucra dupa criterii proprii.
e) a+c

47. Se presupune ca intr-o fabrica cheltuielile ocazionate de o instalatie de ingrasamant chimic sunt de 80
productia obtinuta este formata din:
Produsele:
P1 10.000 t,
P2 10 t,
P3 9.990 t.
Pe timpul depozitarii produselor intervin pierderi la cantitatile din produsul P2 si P3 , fiind utilizate 8 t din
u.m) al produselor P2 si P3. Este:
P2 P3
a. 50 6,6
b. 9,9 50
c. 30 8
d. 10 50
e. 50 60

48. Contabilitatea de gestiune, in vederea calcularii costurilor, grupeaza cheltuielile de exploatare in funct
obiecte de calculatie in:
a) cheltuieli generale de administratie;
b) cheltuieli variabile;
c) cheltuieli indirecte;
d) cheltuieli de desfacere;
e) a+c+d;
49. O societate comerciala dispune de urmatoarele date: cifra de afaceri 150 lei; costul complet 250 lei;
Costurile variabile (totale) ro lei, care conduc la urmatoarea cifra de afaceri la pragul de rentabilitate>
a. 150 lei;
b. 50 lei;
c. 250 lei;
d. 300 lei;
e. 200 lei.

50. Conform normelor contabile romanesti, contul 933,,Costul productiei in curs de executie” poate functio
a. 933 = 921
b. 933 = 923
c. 933 = 924
d. 933 = 925
e. 925 = 933

51. Conform normelor contabile romanesti, contul 922,, Cheltuielile activitatilor auxiliare “ poate functiona
a. 903 =922;
b. 931 = 925;
c. 933 = 924;
d. 933 = 923;
e. 933 =921

52.Contabilitatea de gestiune, in vederea calcularii costurilor, grupeaza cheltuielile de exploatare in functi


variabilitate in:
a) cheltuieli generale de administratie;
b) cheltuieli variabile;
c) cheltuieli indirecte;
d) cheltuieli fixe;
e) b+d;
53. O entitate economica produce trei produse in doua sectii. Se cunosc urmatoarele informatii privind ch
bazele de repartizare ale acestora pe produse:
Sectia I Sectia II
Cheltuieli indirecte 15 lei 8 lei
Baza de repartizare 3 lei 0,4 lei
A 1,5 lei 0,25 lei
B 0,5 lei
-
C 1,0 lei 0,15 lei
Cheltuielile directe pentru produsul : A = 25 lei, B= 20 lei, C = 15 lei. Stiind ca
la inceputul perioadei exista productie in curs de executie in valoare de 1 leu, pentru produsele A si B, iar
la sfarsitul perioadei exista productie in curs de executie in valoare de 1 leu, pentru produsele B si C, calc
suplimentarii in varianta coeficientiilor selectivi care sunt cheltuieli efective pentru cele trei produse.
A B C
a. 38,5 22,5 22,0
b. 25 12,5 13,5
c. 35,5 25,0 15
d. 37,5 22,5 20
e. 15 2,5 7

54. O entitate economica produce pal melaminat de aceeasi calitate, conform urmatorului nomenclator:
Grosimea palului(mm) Dimisiunea palului(mm) Cantitatea (buc) Cheltuieli de productie (lei)
2 2*1,50 6.000
3 4*0,75 4.000
4 3*1,00 3.000
Total 1.296.000

Costul unitar al fiecarei folii de pal, in unitati monetare, este


2mm 3mm 4mm
a. 72 108 144
b. 65 105 147,5
c. 20 30 40
d. 48 80 95
e. 70 105 140
55. In costul de produs nu trebuie incluse urmatoarele elemente care vor fi tratate ca si costurile perioade
1. pierderile de materiale, manopera peste limitele normal admise
2. cheltuielile de depozitare cu exceptia cazurilor cand astfel de costuri sunt necesare in procesul de prod
noua de fabricatie
3. cheltuielile generale de administratie care nu participa la aducerea stocurilor in forma si la locul in care
4. cheltuielile de desfacere
5. cheltuielile indirecte fixe (regia fixa de sectie) aferente gradului de neocupare a capacitatii de productie
Alegeti varianta corecta
a) Nici unul dintre acestea;
b) 1+2+3+4+5;
c) 2+3+5;
d) 3+4
e) e)1+4+5;

56. O societate comerciala produce si vinde 500 kg produse finite pentru care cheltuielile variabile pe unit
veniturile din vanzarea produselor finite 500.000 lei, iar cheltuielile fixe ale perioadei 5.000 lei. Care este m
a factorului de acoperire (Fa), a coeficientului de siguranta dinamic (Cs) si a intervalului de siguranta (Is).
Qe (lei) Fa Cs Is
a. 25.000 20% 95% 475.000
b. 800 95% 40 % 300.000
c. 5.000 20% 40% 250.000
d. 20.000 20% 80% 500.000
e. 25.000 80% 20% 500.000

57. O entitate industrial produce pavele circulare, cu diameter diferite, din acelasi material;l si de aceeas
Dimensiunea pavelei
(cm) Cantitatea fabricate
(buc) Cheltuieli material
(lei)
20 6.000
30 4.000
40 3.000
54.000
Pierderile de prelucrare se neglijeaza. Costul unitar al fiecarui tip depavela (lei)este:
20cm 30cm 40cm
a. 4 9 16
b. 2 6,75 16
c. 2 3 4
d. 3 3,5 9
e. 2 4,5 8
58. In costul de produs trebuie incluse urmatoarele elemente care vor fi tratate ca si costurile perioadei in
1. pierderile de materiale, manopera peste limitele normal admise
2. cheltuielile de depozitare cu exceptia cazurilor cand astfel de costuri sunt necesare in procesul de prod
noua de fabricatie
3. cheltuielile generale de administratie care nu participa la aducerea stocurilor in forma si la locul in care
4. cheltuielile de desfacere
5. cheltuielile indirecte fixe (regia fixa de sectie) aferente gradului de neocupare a capacitatii de productie
Alegeti varianta corecta
a) Nici unul dintre acestea;
b) 1+2+3+4+5;
c) 2+3+5;
d) 3+4;
e) 1+4+5;

59. Cand ne referim la relatia dintre Contabilitatea de gestiune si Contabilitatea financiara, putem afirma
a. Contabilitatea financiara a fost conceputa si proiectata ca fiind ritmata pe durata unui exercitiu financia
b. Contabilitatea de gestiune este astfel conceputa incat sa determine costurile, veniturile si rezultatul unu
multe luni, peste 1 an).
c. Limbajul adoptat de Contabilitatea financiara este un limbaj normalizat adaptat cerintelor directivelor eu
asigurand un limbaj international normalizat in domeniul afacerilor,
d. a+b+c;
e.b+c

60. O entitate prezinta datele din tabelul urmator:


Perioada
(luna) Productia
Q (ore) Ch. indirect
Ch (lei)
Aprile 2.100 51.000
Mai 1.900 49.000
Iunie 2.000 50.000
Conform procedeelor de delimitare a cheltuielilor indirect de productie, in cheltuieli variabile si fixe, sa se d
lunii augut, in conditiile unei productii preconizate de 2.200 ore:
a. 2.000 lei
b. 51.000 lei
c. 50.000 lei
d. 49.000 lei
e. 52.000 lei
61. In cadrul unei rafinarii s-au obtinut in productie cuplata, in cursul lunii, 200 hectolitri din produsu A si 3
Cheltuielile tota le de productie au fost de 1.080 lei. Puterea caloric pentru produsul A este de 12kcal/l, iar
produse fiind considerate principale. Care este costul de productie pentru fiecare din cele doua sortimente
A B
a. 300 lei 600 lei
b. 200 lei 480 lei
c. 480 lei 300 lei
d. 480 lei 600 lei
e. 200 lei 600 lei

62. Cand ne referim la relatia dintre Contabilitatea de gestiune si Contabilitatea financiara, putem afirma
a. Contabilitatea de gestiune adopta un limbaj apropiat de cel tehnic si familiar celor din interioerul intrepr
b.Contabilitatea financiara se subordoneaza unor restrictii de natura juridica si fiscala, deci unor restrictii
c.Contabilitatea de gestiune se subordoneaza unor restrictii de ordin tehnic si economic (restrictii de fond)
d.a+c;
a+b+c;

62. O entitate productiva are o sectie de confectii care produce trei sortimente din produsul X si anume:A
cu cheltuieli totale de 2.600 lei. Care este costul efectiv unitary de productie cunoscandu-se ca preturile d
sunt : A = 35,5 lei/buc, B = 50 lei/buc, C = 25 lei/buc?
A B C
a. 25 lei/buc 30 lei/buc 40 lei/buc
b. 30 lei/buc 40 lei/buc 20 lei/buc
c. 40 lei//buc 25 lei/buc 60 lei/buc
d. 20 lei/buc 40 lei/buc 25 lei/buc
e. 30 lei/buc 540 lei/buc 50 lei/buc

62. O entitate economica produce si vinde produse finite pentru care se cunoac: cheltuielile variabile unita
vanzare 12 lei/buc., cheltuielile fixe ale perioadei 24 lei. Ce cantitate de produse trebuie fabricata si vandu
si care este valoarea productiei andute la pragul de rentabilitate >
a. 15 buc.; 144 lei;
b. 12 buc.; 192 lei;
c. 24 buc.; 230 lei;
d. 6 buc.; 57 lei;
e. 10 buc.; 96 lei.
63. O sonda petroliera produce 59,9 t petrol si 100 m3 gaze de sonda. Cheltuielile ocazionate de obtine
de 1.200 lei. Productia de gaze de sonda, considerat produs secundar, se echivaleaza cu productia de tit
relatia :
1 m3 gaze de sonda = 1 petrol
Folosind procedeul echivalarii, determinati care este marimea costului unitar al produsului principal si al c
Produs principal Produs secundar
a. 1200 lei/t 0,02 lei/m3
b. 20 lei/t 0,02 lei/m3
c. 59,9 lei/t 0,06 lei/m3
d. 1 leu/t 0,01 lei/m3
e. 100 lei/t 2.000 lei/m3

64. O entitate industriala realizeaza rulmenti, de aceiasi calitate, conform nomenclatorului>


Dimensiunea rulmentului
(mm) Cantitatea produsa (buc) Cheltuieli de productie (lei)
2 6.000.000
3 4.000.000
4 3.000.000
52.500.000
Stiind ca pierderi;e de prelucrare se neglijeaza, costul fiecarui rulment (lei) este:
2mm 3mm 4mm
a. 1,5 lei 5 lei 9,5 lei
b. 4 lei 13,5 lei 32 lei
c. 1,2 lei 4,05 lei 9,6 lei
d. 2,9 lei 4,35 lei 5,8 lei
e. 1,2 lei 1,8 lei 2,4 lei

65. Potrivit principiului costului istoric, costul de productie al unui bun cuprinde in mod obligatoriu:
a. costurilre directe de productie, cheltuieli indirecte de productie angajate, cheltuielile generale de
desfacere;
b. costurile de productie, costurile indirecte de productie, cheltuieli de desfacere, cheltuieli financiare;
c. costurile de exploatare, cota cheltuielilor indirecte de productie determinate rational ca fiind legate de fa
d. costurile directe de productie, cheltuieli indirecte de productie angajate, dobanzile la creditele bancare
lung de fabricatie aferente perioadei, cheltuielile exceptionale;
e. costul de achizitie al materiilor prime si materialelor directe consumate, celelalte cheltuieli directe de pr
productie determinate rational ca fiind legate de fabricatia acestuia.
66. MFP prin Directiva Metodologica a Contabilitatii a prevazut pentru clasa 9 – „Conturi de gestiune” urm
a) grupa 90 – „Decontari interne”
b) grupa 92 – „Conturi de calculatie”
c) grupa 93 – „Costul productiei”
d) toate acestea ;
e) nici un raspuns nu este corect

67. Functiunea conturilor din grupa 90 – „Decontari interne”, cuprinde:


a) 901 – „Decontari interne privind cheltuielile
b) 902 – „Decontari interne privind productia obtinuta”;
c) 903 – „Decontari interne privind diferentele de pret”;
d) Toate acestea;
e) Nici unul dintre acestea;

68. Referitor la subgrupa de conturi 901– „Decontari interne privind cheltuielile” putem afirma:
a) Este un cont de activ;
b) Este un cont de pasiv;
c) Se crediteaza in cursul perioadei de calculatie cu cheltuielile efective de exploatare preluate din CF;
d) Se debiteaza numai la sfarsitul perioadei de calculatie cu decontarea cheltuielilor efective catre CF;
e)b+c+d;

69. Referitor la subgrupa de conturi 901– „Decontari interne privind cheltuielile” putem afirma ca se debit
calculatie cu decontarea cheltuielilor efective catre CF astfel:
a) decontarea productiei obtinute la cost de inregistrare prestabilit prin creditul contului 931;
b) decontarea diferentelor de pret intre costul efectiv si costul prestabilit prin creditul contului 903;
c) decontarea costului subactivitatii prin creditul contului 902;
d) toate acestea;
e) nicio afirmatie nu este corecta

70. Referitor la subgrupa de conturi 901– „Decontari interne privind cheltuielile” putem afirma ca se debite
calculatie cu decontarea cheltuielilor efective catre CF astfel:
a) decontarea productiei obtinute la cost de inregistrare prestabilit prin creditul contului 903;
b) decontarea diferentelor de pret intre costul efectiv si costul prestabilit prin creditul contului 931;
c) decontarea costului subactivitatii prin creditul contului 903;
d) toate acestea;
e) nicio afirmatie nu este corecta;
71. Referitor la subgrupa de conturi 901– „Decontari interne privind cheltuielile” putem afirma ca se debite
calculatie cu decontarea cheltuielilor efective catre CF astfel:
a) decontarea productiei neterminate in cost efectiv prin creditul contului 933;
b) decontarea diferentelor de pret intre costul efectiv si costul prestabilit prin creditul contului 931;
c) decontarea costului subactivitatii prin creditul contului 903;
d) toate acestea;
e) nicio afirmatie nu este corecta;

72. Care din afirmatiile de mai jos este adevarata:


a) In urma decontarilor catre CF a costurilor efective determinate prin CG contul 901 se soldeaza;
b) Contul 902 – „Decontari interne privind productia obtinuta” este un cont de pasiv dupa functia contabila
bifunctional;
c) Contul 902 evidentiaza decontarile intre subunitati privind productia obtinuta dar are si rolul de a determ
efectiv si cel prestabilit;
d) Toate acestea ;
e) Nici un raspuns nu este corect ;

73. Alegeti varianta corecta din afirmatiile de mai jos:


a) Contul 902 Se crediteaza in cursul lunii cu valoarea productiei obtinute in cost prestabilit prin debitul co
b) Contul 902 – „Decontari interne privind productia obtinuta” este un cont de activ dupa functia contabila,
de pasiv;
c) Contul 902 evidentiaza decontarile intre subunitati privind productia obtinuta dar nu are si rolul de a de
costul efectiv si cel prestabilit;
d) Toate acestea ;
e) Nici un raspuns nu este corect ;

74. Abaterile de la costurile standard reprezinta:


a. economiile fata de costul efectiv al productiei;
b. depasiri fata de costul efectiv al productiei;
c. economii sau depasiri fata de costurile standard aferente productiei fabricate;
d. economii fata de costul perioadei precedente;
e. economii sau depasiri fata de costul efectiv.

75. Alegeti varianta corecta din afirmatiile de mai jos:


a) Contul 902 se debiteaza in cursul lunii cu valoarea productiei obtinute in cost prestabilit prin debitul co
b) Contul 902 Se debiteaza la sfarsitul lunii cu valoarea productiei obtinute in cost efectiv prin creditul con
c) Contul 902 evidentiaza decontarile intre subunitati privind productia obtinuta dar nu are si rolul de a de
costul efectiv si cel prestabilit;
d) Toate acestea ;
e) Nici un raspuns nu este corect ;
76. Care din afirmatiile de mai jos corespund realitatii:
a) Contul 902 se debiteaza in cursul lunii cu valoarea productiei obtinute in cost prestabilit prin debitul co
b) Contul 902 se debiteaza la sfarsitul lunii cu valoarea productiei obtinute in cost efectiv prin creditul cont
c) Contul 902 Se debiteaza la sfarsitul lunii cu cheltuielile de desfacere prin creditul contului 925;
d) b+c;
e) Contul 902 evidentiaza decontarile intre subunitati privind productia obtinuta dar nu are si rolul de a de
costul efectiv si cel prestabilit;

77. Referitor la contul 902, putem afirma ca :


a) Se debiteaza la sfarsitul lunii cu cheltuielile de desfacere prin creditul contului 925;
b) Se crediteaza la sfarsitul lunii cu diferentele de pret intre costul efectiv si cel prestabilit in corespondent
c) Pentru inchidere, contul se va credita in corespondenta cu debitul contului 901;
d) La sfarsitul lunii se soldeaza;
e) Toate afirmatiile sunt corecte;

78. 45. Indicati care din procedeele enumerate pentru determinarea si delimitarea cheltuielilor pe purtator
a. procedeul defalcarii de cote in raport cu numarul perioadelor de gestiune;
b. procedeul ponderarii cantitatilor cu preturilor;
c. procedeul statistico- experimental;
d. procedeul cotelor procentuale aplicate asupra unor valori absolute;
e. procedeul punctelor de maxim si minim.

79. Contul 903– „Decontari interne privind diferentele de pret” :


a) este un cont de activ;
b) are rolul de a evidentia la sfarsitul lunii diferentele de pret intre costul efectiv al productiei obtinute si co
c) Se debiteaza la sfarsitul lunii cu diferentele de pret in corespondenta cu creditul contului 902;
d) a+b+c.
e) nicio afirmatie nu este corecta;

80. Referitor la Contul 903– „Decontari interne privind diferentele de pret”, putem afirma ca :
a) este un cont de pasiv;
b) Se crediteaza la sfarsitul lunii cu diferentele de pret decontate catre CF prin debitul contului 901;
c) Se debiteaza la sfarsitul lunii cu diferentele de pret in corespondenta cu creditul contului 902;
d) b+c.
e) nicio afirmatie nu este corecta
81. Criteriile de grupare sau regrupare a cheltuielilor sunt:
a. in functie de resursa consumata, pe feluri de cheltuieli;
b. in functie de locul de activitate, pe centre de cheltuieli;
c. in functie de produsele sau serviciile care le genereaza, pe purtatori de costuri;
d. in functie de perioada de gestiune la care se refera, antecalculate sau postcalculate;
e. toate acestea

82. In viziunea Contabilitatii de Gestiune, costul reprezinta:


a. o cheltuiala sau o suma de cheltuieli asociata la o resursa consumata;
b. o cheltuiala sau o suma de cheltuieli asociata la un loc de activitate;
c. o cheltuiala sau o suma de cheltuieli asociata la un produs realizat sau o perioada de gestiune;
d. toate acestea;
e. nici un raspuns nu este corect ;

83. Avand in vedere procesele parcurse de purtatorul material de costuri (proces de aprovizionare, produ
forme specifice acestor procese, si anume:
a. costuri de achizitie
b. costuri de productie
c. costuri complete aferente productiei vandute
d. toate acestea;
e. nici un raspuns nu corespunde cu realitatea;

84. Costul de achizitie al bunurilor cuprinde:


a. pretul de cumparare;
b. taxele de import si alte taxe (exceptie taxele recuperabile: TVA);
c. cheltuielile de transport – manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achizitiei bunurilor resp
d. toate cele de mai sus ;
e. a+c ;

85. Costul de productie sau de prelucrare a stocurilor cuprinde:


a. cheltuielile directe aferente productiei (materiale directe, energie consumata in scopuri tehnologice;
b. manopera directa si alte cheltuieli directe de productie);
c. cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora;
d. toate cele de mai sus ;
e. b+c ;
85. Costul complet cuprinde:
a. costul de productie;
b. cheltuielile generale de administratie;
c. cheltuielile de desfacere repartizate rational
d. toate cele de mai sus, insumate ;
e. a+c ;

86. Etapele in aplicarea procedelui indicilor de echivalenta sunt:


1. Alegerea parametrilor si aprodusului care serveste drept baza de comparatie;
2. Calculul indicilor de echivalenta;
3. Echivalarea calculatorie a productiei fabricate prin transformarea ei in unitati de masura conventionale;
4. Calculul costurilor pe unitatea conventionala.
5. Calculul costului pe unitatea fizica pe produs,

a. (1+3+4+5+2);
b. (1+2+3+4+5);
c. (2+3+4+5);
d. (3+4+5);
e. (3+1+2+5).

87. Referitor la notiunea de cost, care din variantele de mai jos sunt corecte:
a. Orice cheltuiala devine cost atunci cand este asociata urmatoarelor elemente: resursa consumata, loc
lucrare sau serviciu, perioada de timp;
b. Costul se stabileste prin calculatie, deci are si o determinare subiectiva (procedeele si tehnicile de calc
profesionala a celor care realizeaza calculatia).
c. Ca rezultat al calculatiei, costul reprezinta o cheltuiala sau o suma de cheltuieli ce rezulta din diferite m
d. Toate afirmatiile sunt corecte;
e) Nici una din afirmatii nu reflecta realitatea;

88. Referitor la notiunea de cost, care din variantele de mai jos sunt corecte:
a. Costul este o categorie economica care masoara in unitati monetare resurse consumate, avand deci o
b. Costul se stabileste prin calculatie, deci are si o determinare subiectiva (procedeele si tehnicile de calc
profesionala a celor care realizeaza calculatia).
c. Ca rezultat al calculatiei, costul reprezinta o cheltuiala sau o suma de cheltuieli ce rezulta din diferite m
d. Toate afirmatiile sunt corecte;
e)Nici una din afirmatii nu reflecta realitatea;
89. Tinand cont de momentul calcularii costurilor, se disting:
a. costuri antecalculate sau prestabilite;
b. costuri postcalculate (efective, istorice);
c. costuri totale (full costing);
d. toate acestea;
e. a+b;

90. In functie de sfera de cuprindere a chetuielilor, se disting:


a. costuri postcalculate (efective, istorice);
b. costuri totale (full costing);
c. costuri partiale: costuri variabile (direct costing);
d. b+c;
e. nicio varianta nu este corecta

91. Indicati formula contabila corecta din contabilitatea de gestiune privind productia obtinuta:
a) 902 = 921 50.000
b) 933 = 902 50.000
c) 921 = 931 50.000
d) 901 = 931 50.000
e) 931 = 902 50.000

92. In nomenclatura pe articole de calculatie, se regasesc:


a) productie neterminata la inceputul perioadei;
b) costuri directe;
c) costuri indirecte;
d) toate acestea;
e) nici una dintre acestea

93. Dupa locul unde sunt generate, cheltuielile pot fi:


a. cheltuieli directe si indirecte ale activitatii de baza  conturile 921, 923;
b. cheltuieli directe si indirecte ale activitatii auxiliare  contul 922;
c. cheltuieli de administratie (cheltuieli generale)  contul 924;
d. cheltuieli de desfacere (cheltuieli comerciale)  contul 925;
e. toate acestea;
94. In grupa cheltuielilor indirecte de productie se includ:
1. cheltuielile de regie variabile ale sectiei;
2. cheltuielile de regie fixe ale sectiei;
3. cheltuielile generale (de administratie);
4. cheltuielile de desfacere;
Alegeti varianta corecta:
a) 1+2+3+4;
b) 1+2+3;
c) 1+2+4;
d) 2+3+4;
e) nici una din afirmatii nu este adevarata ;

95. Cheltuielile variabile, pot fi grupate in:


1. cheltuieli proportionale;
2. cheltuieli degresive;
3. cheltuieli regresive;
4. cheltuieli flexibile
a) 1+2+3;
b) 1+2+3+4;
c) 1+2+4;
d) 2+3+4;
e) nici una din afirmatii nu este adevarata ;

96. Odata ce s-a optat pentru un sistem de calculatie anume, pentru implementare se parcurg urmatoarel
1. identificarea purtatorilor de costuri si a unitatii de calculatie;
2. stabilirea locurilor / sectoarelor de costuri;
3. stabilirea sistemului de documente si formularele de evidenta necesara;
4. stabilirea perioadei de calculatie si a timpului in care se face raportarea costului si a abaterilor;
Alegeti varianta corecta:
e. a.1+4;
f. b. 1+2+3+4;
g. c. 1+3;
h. d. 2+4;
e. 2+3;
97. Unitatile conventionale se folosesc cand nu exista omogenitate naturala a productiei. Ele pot imbraca
1. unitati tehnice de masura privite in raport cu o caracteristica calitativa esentiala a produsului (hl lapte cu
2. unitati de timp (ore functionare utilaje, ore manopera);
3. forma abstracta a unor cifre de echivalare obtinute prin calcul, prin calcularea unei particularitati care e
4. unitati fizice;
Alegeti varianta corecta:
a. 1+2+3;
b. 1+3;
c. 2+3;
d. 2+3+4 ;
e. 1+2+3+4;

98. O intreprindere dispune de 748.000 lei pentru a fabrica urmatoarele cantitati de produse:
A = 20.000 buc., B = 40.000 buc: C = 40.000 buc. Parametrul pentru calculul indicilor de echivalenta este
A = 12 lei: B = 24 u.m.; si C= 6 lei. Care dintre variantele de mai jos reflectand costul unitare este in conco
de echivalenta calculati ca raport direct, baza de referinta fiind produsul B:
a) A= 5,5 lei B= 12 lei C = 2,75 lei;
b) A = 5,5 lei B = 11 lei C = 2,75 lei;
c) A =5.5 lei B = 11 lei C = 3.75 lei;
d) A = 6,0 lei B = 12 lei C = 3,00 lei;
e) A = 5,5 lei B = 11 lei C = 3,00 lei

99. In luna martie, productia unei fabrici de sticla s-a concretizat in:
- 200.000 borcane 1 l
- 160.000 borcane 0,75 l
- 40.000 borcane 0,5 l
Se calculeaza coeficientul de echivalenta (ke) in functie de consumul specific de materie prima (sticla top
de 1 l, astfel:
- pentru borcanul de 1 l se consuma 400 gr
- pentru borcanul de 0,75 l se consuma 320 gr
- pentru borcanul de 0,5 l se consuma 240 gr
Alegeti varianta corecta:

d. a+c
e. a+b+c;
100. Care din enunturile de mai jos reprezinta principii ale calculatiei costurilor:
1. Principiul delimitarii in timp a cheltuielilor de productie;
2. Principiul delimitarii cheltuielilor aferente productiei finite de cele aferente productiei neterminate;
3. Principiul delimitarii cheltuielilor de productie in spatiu;
4. Principiul separarii cheltuielilor de exploatare de cheltuielile ocazionate de celelalte activitati;
5. Principiul delimitarii costului subactivitatii;
6. Principiul decontarii sau imputarii cheltuielilor;
Alegeti varianta corecta:
a. toate cele de mai sus sunt principii ale calculatiei costurilor;
b. nici unul din principiile enumerate mai sus sunt principii ale calculatiei costurilor;
c. 2+3+6;
d. 1+3+5;
e. 2+4+6 ;

101. Care din procedeele de mai jos sunt folosite in calculatia costurilor:
1. procedee comune tuturor calculatiilor;
2. procedee comune anumitor calculatii;
3. procedee specifice anumitor calculatii;
4. procedee specifice tuturor calculatiilor;
Alegeti varianta corecta:
a. 2+4;
b. 1+2+3;
c. 1+4;
d. 2+3+4;
e. 2+3 ;

102. Din categoria cheltuielilor indirecte fac parte:


a. costuri indirecte de productie (comune ale sectiei de productie);
b. costuri generale de administratie  cost al perioadei;
c. costuri de desfacere  cost al perioadei;
d. a+b+c ;
e. b+c ;

103. Procedeele de delimitare a cheltuielilor in variabile si fixe se utilizeaza in:


a. calculatia direct-costing;
b. bugetarea cheltuielilor indirecte la calcul standard-cost;
c. calculatia – bugetarea costurilor;
d. a+b+c;
f) a+c;
104. Productia auxiliara poate avea urmatoarele destinatii:
1) productia furnizata sectiilor de baza din intreprindere (principala destinatie);
2) productia furnizata sectorului administrativ si de desfacere;
3) productia furnizata altor sectii auxiliare;
4) consum in cadrul aceleasi sectii;
5) productia livrata in afara;

Alegeti varianta corecta:


a. 1+5;
b. 1+2+3+4+5;
c. 2+3+5;
d. 3+4+5;
e. 2+4;

105. La iesirea din gestiune, stocurile pot fi evaluate utilizand una din metodele:
a) Identificarii specifice, valorii constante (standard);
b) Valorii medii de intrare, LIFO;
c) Valorii medii de intrare, FIFO;
d) Valorii medii de intrare, LIFO,FIFO,
e) Identificarii specifice, costul mediu ponderat, FIFO, LIFO, costul standard, pretul de vanzare.

106. Organizarea CG fara utilizarea conturilor (varianta extracontabila) presupune:


a. realizarea calculatiilor cu ajutorul unor situatii sau tablouri de calcul, fara folosirea conturilor;
b. realizarea calculatiilor cu ajutorul unor conturi din Planul de conturi;
c. utilizarea diverselor situatii si tabele pentru colectarea cheltuielilor in functie de destinatia lor;
d. a+c;
e. b+c;

107. Referitor la Contul 921 – „Cheltuielile activitatii de baza”, se fac urmatoarele afirmatii, care dintre ele
a) In functie de metoda de calculatie aleasa, contul 921 se detaliaza pe analitice: pe produse, lucrari, serv
b) Se crediteaza la sfarsitul lunii cu valoarea in cost efectiv a productiei neterminate prin debitul contului 9
c) Se debiteaza la sfarsitul lunii cu cheltuielile de desfacere in corespondenta cu contul 925;
d) la finele lunii cu valoarea productiei finite in cost efectiv in corespondenta cu debitul contului 902;
e)a+b+c+d;

108. Care din variantele de raspuns este cea corecta, avand in vedere „Cheltuielile activitatii auxiliare”- c
a. este un cont de pasiv;
b. este un cont de activ;
c. colecteaza pe credit cheltuielile efective preluate din CF;
d. se debiteaza cu costurile efective repartizate sectoarelor care beneficiaza de activitatea auxiliara;
e. a+b;
109. Care din variantele de raspuns este cea corecta, avand in vedere „Cheltuielile activitatii auxiliare”- c
a. este un cont de pasiv;
b. este un cont de activ;
c. colecteaza pe debit cheltuielile efective preluate din CF;
d. se crediteaza cu costurile efective repartizate sectoarelor care beneficiaza de activitatea auxiliara;
e. b+c+d;

110. Care din variantele de raspuns este cea corecta, avand in vedere „Cheltuielile activitatii auxiliare”- c
a. se detaliaza pe analitice pe fiecare sector auxiliar;
b. este un cont de activ;
c. colecteaza pe debit cheltuielile efective preluate din CF;
d. se crediteaza cu costurile efective repartizate sectoarelor care beneficiaza de activitatea auxiliara;
e. a+ b+c+d;

111. Care din variantele de raspuns este cea INCORECTA, avand in vedere „Cheltuielile activitatii auxilia
a. este un cont de pasiv;
b. este un cont de activ;
c. colecteaza pe debit cheltuielile efective preluate din CF;
d. se crediteaza cu costurile efective repartizate sectoarelor care beneficiaza de activitatea auxiliara;
e. b+c+d;

112. Care dintre procedeele de mai jos sunt utilizate pentru calculatia costurilor privind productia interde
a) procedeul indicilor de echivalenta ;
b) procedeul reiterarii;
c) procedeul celor mai mici patrate;
d) procedeul de maxim si minim;
e) procedeul cantitativ

113. Care din variantele de raspuns este cea corecta, avand in vedere „Cheltuielile activitatii auxiliare”- c
a. se detaliaza pe analitice pe fiecare sector auxiliar;
b. Se debiteaza: in cursul lunii cu cheltuielile preluate din CF aferente activitatii auxiliare prin creditul contu
c. colecteaza pe debit cheltuielile efective preluate din CF;
d. se crediteaza cu costurile efective repartizate sectoarelor care beneficiaza de activitatea auxiliara;
e. a+ b+c+d;

114. Alegeti varianta corecta, avand in vedere „Cheltuielile activitatii auxiliare”- contul 922:
a. se detaliaza pe analitice pe fiecare sector auxiliar;
b. Se debiteaza: in cursul lunii cu cheltuielile preluate din CF aferente activitatii auxiliare prin creditul contu
c. colecteaza pe debit cheltuielile efective preluate din CF;
d. Se soldeaza dupa decontarea costurilor efective aferente activitatii auxiliare;
e. a+ b+c+d;
115. Alegeti raspunsul corect, referitor la Contul 923 – „Cheltuielile comune ale sectiilor” (cheltuielile indire
a. este un cont de activ;
b. Se debiteaza: in cursul lunii cu cheltuielile comune ale sectiilor preluate din CF prin creditul contului 90
c. tine evidenta cheltuielilor pe centre de cost la nivelul unei sectii de productie;
d. Se detaliaza pe analitice pe fiecare sectie productiva in parte;
e. toate variantele sunt corecte ;

116. Contul 924 – „Cheltuielile generale de administratie” (A):


a. colecteaza toate cheltuielile indirecte ale intreprinderii atat fata de obiectele de calculatie, cat si fata de
b. Se debiteaza in cursul lunii cu toate cheltuielile indirecte colectate generate de activitatea generala a in
c. Se debiteaza la sfarsitul lunii cu costurile efective decontate de sectoarele auxiliare prin contul 922;
d. a+c;
e. a+b+c;

117. Referitor la Contul 924 – „Cheltuielile generale de administratie” (A), care din afirmatiile de mai jos N
a. este un cont de pasiv;
b. Se debiteaza in cursul lunii cu toate cheltuielile indirecte colectate generate de activitatea generala a in
c. Se debiteaza la sfarsitul lunii cu costurile efective decontate de sectoarele auxiliare prin contul 922;
d. a+c;
e. a+b+c;

118. Referitor la Contul 924 – „Cheltuielile generale de administratie” (A), care din afirmatiile de mai jos N
a. este un cont de pasiv;
b. Se crediteaza la sfarsitul lunii cu toate cheltuielile indirecte colectate generate de activitatea generala a
c. Se debiteaza la sfarsitul lunii cu costurile efective decontate de sectoarele auxiliare prin contul 922;
d. a+b;
e. a+b+c;

119. Referitor la „Fisa de postcalcul” utilizata in organizarea CG varianta extracontabila, precizati care
a. are in structura sa toate elementele componente ale costurilor de produs (directe si indirecte);
b. are in structura sa si partea de decontare a productiei;
c. preia rolul conturilor 921 si 902 din varianta simplificata;
d. a+b+c ;
120. 54. Ce semnificatie are inregistratrea :
901 = 931 80.000 lei
a) preluarea cheltuielilor din contabilitatea financiara;
b) interfata intre costul productiei obtinute si cheltuielile ocazionate;
c) transferarea cheltuielilor in contabilitatea financiara;
d) diferenta intre costul prestabilit si costul efectiv al productiei exercitiului;
e) costul efectiv al productiei
Raspuns Pag

d
d

e
d

e
a

d
c

a
b

e
d

e
b

d
c

c
e

d
e

a
c

e
d

e
a

a
b

e
a

e
d

a
b

e
d

e
a

b
d

d
e

d
d

d
e

e
a

b
a

e
a

d
b

b
e

e
e

d
e
C

D
N

N
Instructiuni: Pentru a folosi acest fisier, treceti raspunsurile pe care le considerati corecte in pagina “Ra
apoi mergeti in pagina “Test” si completati coloana galbena (Raspuns test) cu raspunsul corect. Pentru
raspunsurile date si continuati. Actualizarea raspunsurilor, in cazul in care doriti modiifcarea, se face in
coloana verde. Va urez succes!