Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Alegeti varianta corecta:


a. Contribuabilul are dreptul de a furniza sau nu informatiile cerute
de catre reprezentatul organului fiscal
b. * Organul fiscal are dreptul de a cere informatii detaliate pentru
stabilirea starii de facto, fiscale.
c. Contribuabilul nu este obligat sa fie prezent la sediul firmei cand
organul i-o cere.
Sandu Doina GR. 6
2.

Organele fiscale stabilesc baza de impunere si obligatia de plata aferenta


astfel:
a. folosind orice mijloace de proba folosite de lege;
b. atunci cand situatia fiscala este putin corecta;
c. prin estimarea rezonabila a bazei de impunere;
d. cu ajutorul unui evaluator ;

3. Verificarea documentara:
a. Se face nu mai mult de 60 de zile;
b. Se face in cazul in care documentele solicitate nu au fost prezentare de
contribuabil in termen de cel putin 30 de zile;
c. Consta in efectuarea unei analize a situatiei fiscale a contribuabilului; d)
Trebuei aprobata prin ordin al directorului ANAF.
Bogdan Cosofret

4. Furnizarea periodic de ctre contribuabili a informaiilor referitoare la activitatea


desfurat ctre organele fiscale se realizeaz:
a) Prin efectuarea unui control la sediul societii de ctre organele fiscale;
b) Bilunar;
c) n termen de 30 de zile lucrtoare de la data ncheierii inspeciei fiscale;
d) Prin completarea unei declaraii pe propria rspundere. (rspuns corect)
Anton Andreea, gr.4
5. Termenul de prescriptie se intrerupe :
a. La data impunerii fiscale
b. *La data la care contribuabilul corecteaza abaterile (greselile fiscale)
c. La data la care contribuabilul devine inactiv
6.
a.
b.
c.

Metodele de control sunt :


*Prin sondaj sau electronic
Inopinat sau incrucisat
General sau partial

7. Avizul de inspectie fiscala se emite la data inceperii inspectiei fiscale in urmatoarele


cazuri :
a. In urma refacerii inspectiei fiscale ca urmare a unei decizii fiscale ca urmare a unei
contestatii.
b. *In cazul efectuarii inspectiei fiscale la un contribuabil in insolventa.
c. In cazul controlului inopinat sau incrucisat.
8. Emiterea avizului de investigatie(inspectie) fiscala nu e necesara :

a. In cazul in care ca urmare a unui control inopinat sau incrucisat s-a decis inceperea
inspectiei fiscal.
b. *Pentru solutionarea unor cereri ale contribuabililor.
c. Pentru extinderea inspectiei fiscal la perioade, la taxe fiscal, impozit fiscal, altele decat cele
cuprinse in avizul de inspectie fiscala.
9. Inspectia fiscala
a. *In cazul contribuabililor cu sedii secundare nu poate dura mai mult de 6
luni.
b. Se desfasoara intotdeauna la sediul contribuabilului.
c. Se efectueaza cel putin de 2 ori pentru fiecare taxe, impozit si contrinutie
fiscala ce se refera la o perioada anume.
10.In urma inspectie fiscale
a. Organul fiscal va da o declaratie prin care va confirma ca a verificat toate
decumentele/informatiile relevante.
b. Organul fiscal intocmeste proces-verbal
c. Organul fiscal intocmeste raport de inspectie fiscala.

11.In scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organul fiscal poate folosi
metode de stabilire a bazei de impunere prin estimarea bazelor de impunere
aprobate prin :
a. Decizia de la ANAF
b. OMFP
c. Ordinul de prez ANAF
12.In dovedirea faptelor care au stat la baze deciziei de impunere, sarcina probei
revine :
a.contribuabilului
b.conducerii contribuabilului
c.*organului fiscal
13. In situatia neindeplinirii obligatiei fiscale din cauza unor cauze externe ,
imprevizibile, obligatia fiscala se considera a fi indeplinita in termen, daca acesta se
executa de la data incetarii evenimentelor respective incepind cu :
a. 45 zile
b. * 60 zile
c. 30 zile
14. Actul intocmit de organul fiscal, constituind dovada retinerii inscr prezentate >
a. de contribuabil se intocmete in 3 exemplare : 1 pt contribuabil, al doile pt organul
fiscal si ultinul va fi anexat la dosarul de inspectie fiscala.
b.*2 exemplare semnate de contribuabil si organul fiscal
c. 2 exemplare semnate de contribuabil, de organul fiscal si conducerea organului
fiscal.

15. Actul constituit de organul fiscal constituind dovada retinerii raportului de audit
financiar va contine :
a. * datele de identificare a auditorului financiar
b. datele de identificare si semnaura auditorului financiar
c. Semnatura si stampila

16. Organul fiscal este obligat:


a. *sa comunice contribuabilului numele expertului
b. sa pastreze inscrisurile, primite de la contribuabile, in original pentru 30 zile
c. sa dovedeasca actele si faptele car stau la baza deciziei fiscale.