Sunteți pe pagina 1din 4

APLICATII

Pentru rezolvarea aplicațiilor consultati materialul de pe portal, cu probleme rezolvate aferente


Capitolului 4 și, pentru informatii suplimentare, folositi platforma Moodle, facilitatea chat, pe care vom
comunica în timpul seminarului.

1. O firmă din Japonia exportă mărfuri în valoare de 50.000 USD în SUA cu decontarea tranzacției
comerciale peste 30 de zile. La data încheierii tranzacției comerciale, cursul de schimb USD/JPY
s-a situat la nivelul de: 1USD= 118 JPY. La data decontării creanței comerciale, cursul valutar s-a
situat la nivelul: 1USD= 119 JPY. Arătați impactul deprecierii yenului japonez asupra
exportatorului și importatorului.

Rezolvare (completati spatiile libere pe acest model)


Valoarea contractului exprimată în dolari americani
t0 (încheierea tranzacției comerciale):
-importatorul american ar fi cheltuit: 50.000 USD
- exportatorul japonez ar fi incasat: - exportatorul japonez ar fi incasat: 5.900.000 JPY
1USD= 118 JPY
50.000 USD=x

x = 50.000 * 118 = 5.900.000 JPY

t1 (decontarea tranzacției comerciale):


- importatorul american cheltuie: 50.000 USD.
- exportatorul japonez incasează: 5.950.000 JPY
x = 50.000 * 119= 5.950.000 JPY

Interpretare: Deprecierea yenului japonez nu importatorul american deoarece el plătește acceași


sumă, contractul fiind exprimat în moneda sa națională. Exportatorul, în schimb, încasează o
sumă mai mare cu 50 000 JPY ceea ce determină o stimulare a exporturilor exprimate in dolari
americani.
2. O firmă din Marea Britanie exportă mărfuri în valoare de 10.000 GBP în SUA cu decontarea
tranzacției comerciale peste 30 de zile. La data încheierii tranzacției comerciale, cursul de schimb
GBP/USD s-a situat la nivelul de: 1GBP= 1.3535 USD. La data decontării creanței comerciale,
cursul valutar GBP/USD s-a situat la nivelul: 1GBP= 1.3751 USD. Arătați impactul aprecierii
lirei sterline asupra exportatorului și importatorului.

Valoarea contractului exprimată în lire sterline


t0 (încheierea tranzacției comerciale):
-exportatorul englez ar fi încasat: 10.000 GBP
-importatorul american ar fi cheltuit: 13.535 USD
1GBP........................1,3535USD
10.000 GBP..................x x = 10.000 * 1,3535 = 13.535 USD

t1 (decontarea tranzacției comerciale):


-exportatorul englez încasează: 10.000 GBP
-importatorul american cheltuie: 13.751 USD
1GBP........................1,3751 USD
10.000 GBP..................x x = 10.000 * 1,3751 = 13.751 USD
Aprecierea lirei sterline nu influențează exportatorul, deoarece contractul este exprimat lire sterline, el
încasând aceeași sumă. Importatorul american plătește o sumă mai mare în moneda națională 216 USD
(moneda nationala s-a depreciat) ceea ce îl determină să-și restrângă importurile din Marea Britanie
exprimate în lire sterline.
3. O firma din SUA importa mărfuri în valoare de 20.000 EUR din Franța cu decontarea tranzacției
peste 30 zile. La data încheierii tranzacției comerciale, cursul de schimb EUR/USD s-a situat la
nivelul de :1 EUR=1,2520 USD. La data decontarii creantei comerciale, cursul valutar
EUR/USD s-a situat la nivelul 1 EUR=1,3000 USD.
a) aratati impactul modificării cursului de schimb asupra exportatorului și importatorului .
b) în cazul în care care firma din SUA importa mărfuri în valoare de 25.040 USD, aratati
impactul modificării cursului de schimb al dolarului american asupra exportatorului și
importatorului.

a). Valoarea contractului exprimată în euro

t0 (încheierea tranzacției comerciale):

- importatorul american ar fi cheltuit: 25.040 USD


1EUR ...........................1,2520 USD

20.000 EUR.......................x x = 20.000*1,2520 = 25.040 USD

- exportatorul francez ar fi încasat: 20.000 EUR

t1 (decontarea tranzacției comerciale):

- importatorul american cheltuie: 26.000 USD


1EUR ...........................1.3000 USD

20.000 EUR.......................x x = 20.000*1,3000 = 26.000 USD

- exportatorul francez încasează: 20.000 EUR

Prin urmare, deprecierea dolarului american nu influențează exportatorul, deoarece contractul este
exprimat în euro, el plătind aceeași sumă. Importatorul american plătește o sumă mai mare în
moneda națională cu 960 USD (moneda sa națională s-a depreciat) ceea ce determină descurajarea
importurilor din Franța exprimate în euro.

b). Valoarea contractului exprimată în dolari americani

t0 (încheierea tranzacției comerciale):


- importatorul american ar fi cheltuit: 25.040 USD
- exportatorul francez ar fi încasat: 20.000 EUR
1EUR ...........................1,2520 USD

x.................................25.040 USD x = 25.040/1,2520 = 20.000 EUR

t1 (decontarea tranzacției comerciale):

- importatorul american cheltuie: 25.040 USD


- exportatorul francez incaseaza:

1EUR ...........................1,3000 USD

x.................................25.040 USD x = 25.040/1,3000 = 19.261 EUR

Prin urmare, deprecierea dolarului american nu influențează importatorul, deoarece contractul este
exprimat în dolari americani, el plătind aceeași sumă. Exportatorul francez încasează o sumă mai
mică în moneda națională cu 739 EUR ceea ce determină descurajarea exporturilor către SUA
exprimate în USD.