Sunteți pe pagina 1din 5

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

FACULTATEA FINANŢE
CATEDRA BĂNCI ŞI ACTIVITATE BANCARĂ

Procopii Vladislav

Evaluarea acțiunilor în condițiile pieței de capital al Republicii


Moldova a ”EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY SA”

la unitatea de curs
”Bazele funcționării pieței de capital”

Autor:
student gr. FB 191,
învăţământ cu frecvenţă la zi
VLADISLAV Procopii

Conducător ştiinţific:
prof. univ., dr. Victoria Cociug
lect.univ. COSTOVA Natalia

Chişinău - 2021
1. Informația despre compania EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY SA
Efes Vitanta Moldova Brewery (EVMB) este cel mai mare producător
de bere din Republica Moldova, care controlează mai mult de 70% din piața națională de bere.
Compania este situată în capitală, Chișinău.
1873 - a fost construită prima fabrică de bere în Chișinău

  40 de ani mai târziu, în Chișinău a fost deschisă prima fabrică de bere și fructe, pe strada
Sadoviaya. Stăpân era un basarabean de origine germană, pe nume Raps. Berea lui Raps era
livrată în restaurante, magazine, pub-uri, chiar și la domiciliu. Lângă fabrica de bere a fost
deschis un bar cu billiard și o linie de bowling. Ulterior, fabrica a fost arendată de către asociația
a doi frați cu numele de familie Kempe și Ioan Curtz. Peste o perioadă de timp, Curtz a cumpărat
fabrica de bere și a devenit proprietarul legal al acesteia. Fabrica producea câteva tipuri de bere:
“Царское”, “Пильзенское”, “Мартовское”, “Венское”. În anul 1919, uzina producea 600
decalitri de bere lunar, fiind dotată cu echipament european la acel moment, inclusiv câteva
cazane uriașe și instalații pentru umplerea sticlelor.

1963 – reconstrucția fabricii de producere a berii din Chișinău

  După război, berea era produsă în cantități foarte limitate. În 1963, a început construcția
Fabricii de producere a berii și a băuturilor răcoritoare din Chișinău cu un magazin cu două etaje.
După finisarea construcției a aparurt întrebarea personalului calificat. În 1967, Chișinăul
solicită Moscovei specialiști cu studii superioare în domeniu. La Chișinău a fost repartizat un
absolvent al Institutului din Kiev, Mihail Buromskii, care avea deja lucrați câțiva ani la fabrica
de bere din Morshanske, Rusia.

1972 – 1974 începe istoria contemporană a fabricii de bere Vitanta

  Sub conducerea lui Buromskii, în 1971 „Молдгидропищепром” a început proiectarea


construcției unei noi fabrici de bere în regiunea industrială a orașului Chișinău. Startul
construcției a fost dat în următorul an. Fabrica a fost echipată cu linii de producție din Melitopol,
iar în anul 1986 Vitanta a beneficiat de o line modernă de producție din Bulgaria, cu o capacitate
de 36.000 sticle pe oră. În 1985 producția de bere la vechea fabrică de bere a fost întreruptă și
toată industria de producere a berii în Chișinău aparținea fabricii Vitanta. Fabrica producea
«Жигулевское», «Московское», «Рижское», «Бархатное», «Юбилейное» și mărcile locale
«Кишиневское», «Норок» și «Аурие». Treptat, Vitanta a devenit cea mai mare fabrică de bere
din RSSM, cu o capacitate de 5 milioane decalitri pe an. În anul 1995 compania a fost
privatizată și reorganizată în Societatea pe Acțiuni „Vitanta– Intravest”.

2003 – “Vitanta-Intravest” devine parte a Efes Beverage Group

  Vitanta – Intravest devine “Efes Vitanta Moldova Brewery” și aderă oficial la grupul “Efes
Beverage Group”. Totodată, fabrica din Moldova adoptă standardele înalte de calitate ale
grupului. Pentru a corespunde acestor standarde, fabrica a fost reconstruită și totalmente
reutilată. Astăzi nu mai exista nici o unitate din vechiul echipament al fabricii. Procesul de
producere a berii a fost complet automatizat, actualmente fiind controlat de către peste 4 mii de
senzori și 100 de procesoare.
2. Datele inițiale de la care se va efectua evaluarea

EFES VITANTA MOLDOVA


Denumirea societății pe acțiuni
BREWERY SA
Adresa juridică mun. Chișinău, str. Uzinelor, 167

Numărul de acționari 2947

Capitalul social, lei 39 998 073

Dividende calculate în anul 2019, lei 71 740 890


Profit net / pierderi a perioadei de
90 417 047
gestiune
Valoarea totală a activelor la
483 544 628
01.01.2020, lei
Valoarea nominală a unei acțiuni,
25
lei
Numărul de acțiuni emise,
1 599 922
ordinare, preferențiale
Valoarea activelor nete la
386 767 413
01.01.2020, lei
Valoarea activelor nete pe o acțiune,
241,74
lei
3. Evaluarea și calcularea indicatorilor
1.Profit pe actiune EPS
PPA=Pn/N
PPA= 90 417 047 / 1599 922 = 56 , 513

2. Valoarea intrinsecă (BV)


BV=Active nete / Nr actiuni
BV =483 544 628 / 1599 922 = 302 , 23
3. Coeficientul „PER
PER =Curs/PPA
PER= 25 / 56,513 = 0,442

4. Dividend pe acţiune
DPA=Dtotal /N
DPA=71 740 890 / 1 599 922 = 44 , 84
5.CB=Curs * N
CB= 25 * 1 599 922 = 39 998 050
6.RCI=DPA/VN*100 %
RCI = 0 , 442 / 25 * 100 = 1 , 768
7.VN= CS/N
VN= 39 998 073 / 1 599 922 = 25
8.d=D/PN * 100%
d=D/PN * 100% = 71 740 890 / 90 417 047 * 100 =0 , 793

9.Y div=DPA/Curs *100%


Y div = 44, 84 / 25 * 100 = 179,36
Concluzii

În urma analizei principalilor indicatori ai ”EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY


SA” putem observa că acesta obține profit , dintre care aprope 80% se repartizează în dividende .
De asemenea observăm că atât profitul , cât și dividendul sunt mai mari decât valoarea nominală
a unei acțiuni , ceea ce înseamnă că investitorii deja și-au recuperat această investiție .