Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. 727/ 21.08.

2020
Doamnă Director,

Subsemnata(ul)______________________________________________________,
părinte al elevului ___________________________________________, vă rog să
aprobaţi înscrierea fiicei mele / fiului meu la cluburile/ atelierele din cadrul activităților
extracurriculare, aferente proiectului COMUNITARIA - Intervenţie personalizată pentru
reducerea marginalizării in Comuna Coţofenii din Faţa, selectate din oferta de mai jos,
pentru anul școlar 2020- 2021:

Nr. Denumire club/ atelier Opțiunea Semnătura


Crt. DA/NU
1. CLUBUL DE ARTĂ

2. CLUBUL DE LECTURĂ

3. CLUBUL DE MUZICĂ

4. SPORT, JOC ȘI MIȘCARE

COMUNITARIA - Intervenţie personalizată pentru reducerea marginalizării in Comuna Coţofenii din Faţa
Cod proiect: POCU/138/4/1/115031
Beneficiar: Comuna Cotofenii din Fata // Partener: Școala Gimnaziala Coţofenii din Faţa
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

S-ar putea să vă placă și