Sunteți pe pagina 1din 2

EXERCITII

Complemetul
1. Subliniaţi complementele din textul de mai jos:
Ce? Unde? Unde?
“Lizuca si Patrocle grabiră pasul ..Livezile ramaseră in urmă şi ei ajunseră in fundul văii,la o punte
de lemn si la un pârau care clipea si gâlgâia prin ierburi şi printre maluri inalte de humă.”
Unde? Unde? Unde?
2. Alcătuiţi propoziţii in care următoarele cuvinte sa fie complemente
jos , grijă ,dimineaţă , flori , Mirela.
Eu am cazut jos.(Unde?)
Alex ai grija de tine.(Ce?)
Dimineța fac sport.(Când?)
Văd flori frumose pe câmp.(Ce?)
Mirela cânta frumos.(Cine?)
3. Construiţi trei propoziţii in care pronumele: el , noi , ei să fie complemente.Verificaţi ce părţi de
vorbire determină
La teatru el a mers singur.(Cine?)Direct
Pe noi profesorul n-ea întrebat.(Pe cine?)Direct
Ei sunt cei mai curajoși.(Cine?)Direct

4. Identificaţi complementele din textele următoare,marcaţi printr-o săgeata cuvântul determinat.


Arătați ce părţi de vorbire sunt exprimate complementele:
CÂND? Ce? Cum? Pe cine?
a) “Odată,Baruţu a găsit uşa unui dulap crapată şi a strigat numaidecât pe Mitu.Descoperiseră,in
sfârşit ,drumul la tainele mari şi au intrat amândoi in dulapul cu haine.”
Când? Ce? Unde?
a gasit(când?)odată-c.c de timp exprimat prin adverb
a gasit(Ce?)usa-c.direct exprimat prin substantiv
usa(Cum?)crapata-c.c de mod exprimat prin adjectiv
a strigat(Pe cine?)pe Mitu-c.direct exprimat prin substantiv
descopera(Când?)in sfarsit-c.c de timp exprimat prin adverb
descoperisera(Ce?)drumul-c.direct exprimat prin substantiv
au intrat(Unde?)in dulap-c.c de loc exprimat prin substantiv comun
De unde? Unde?cum?
b)“Soarele,ieşind din răsărit,privea la ei cu drag.
Unde? Ce? Unde?
(...) El şezu pe un scaun,iar ea şopti o vrajă dulce,si,cum il sărută pe frunte,el se prefacu intr-o
floare rosie inchisa ca visina coapta.
Cum? Cum?
Iesind(de unde?)din rasarit-c.c de de loc exprimat prin substantiv comun
Privea(Unde?)la ei-c.c de loc exprimat prin pronume personal
Privea(Cum?)cu drag-c.c de mod exprimat prin adverb
Sezu(Unde?)pe un scaun-c.c de loc exprimat prinsubstantiv comun
Sopti(Ce?)o vraja-c.direct exprimat prin substantiv
Saruta(Unde?)pe frunte-c.c de loc exprimat prin substantiv comun
Se prefacu(Cum?)o floare-c.c de mod exprimat prin adverb
Se prefacu(Cum?)ca visina-c.c de mod exprimat prinsubstantiv comun

5. Alcătuiţi schemele urmatoarelor propoziţii:

Coborau de la munte turmele.


(Predicat(Ce fac ?)turmele-coborau+compliment(de unde?)coborau-de
la munte+subect(ce ?)coborau-turmele.)

Ciobanii le mânau incet la vale.


(subect(cine?)le manau-ciobenii+predicat(ce faceau?)ciobenii-le manau+compliment(cum?)le manau-
incet+comliment(unde?)le manau-la vale.)

Albii nuferi pluteau pe unde.


(atribut(cefelde ?)nuferi-albii+subect(ce ?)pluteau-nuferii+predicat(cefaceau ?)nuferii-
pluteau+compliment(pe ce ?)pluteau-pe unde.)

6. Stabiliţi funcţiile sintactice ale substantivului munte.

Muntele se inalţă semeţ in zare. (se inalta ce?)muntele este un subect.

Bogăţia ţării este muntele.


(cine ?este bogatia tarii)muntele este un subect la cazul nominativ.

Au cules flori de munte.


(ce fel de flori ?)de munte este un atribut.

Turiştii au plecat la munte.

(unde ?au plecat)la munte este compliment circumstatial de loc.