Sunteți pe pagina 1din 1

Test – Subiectul

1. Subiectul poate fi exprimat prin: 1p.


a) verb la mod nepersonal, substantiv, prepoziție
b) substantiv, numeral, pronume
c) substantiv, pronume, adjectiv
2. În enunțul: Cinci copii se joacă., subiectul este:
a) cinci 1p.
b) copii
c) cinci copii
3. Alegeți varianta corectă: 1p.
a) Subiectul este parte principală de propoziție, alături de atribut.
b) Subiectul se acordă cu predicatul.
c) Subiectul poate fi exprimat prin verb predicativ.
4. Realizează acordul corect între subiect și predicat: 1p.
a) Tu și ei................................................(a învăța).
b) Munții și apele .................................(a oferi) priveliști spectaculoase.
c) Băieții și fetele din clasa noastră ............................(a participa) la concurs.
d) Noi și voi .............................(a pleca) în excursie.
5. Există subiect multiplu în enunțul: 1p.
a) Mama a plantat trandafiri și lalele.
b) Maria și Ioana sunt prietenele mele.
c) Eu am citit multe romane și nuvele.
6. În enunțul: Soarele zâmbea florilor din grădină., subiectul este: 1p.
a) florilor
b) din grădină
c) soarele
7. Substantivul subliniat în enunțul: Unde pleci, mamă? este: 1p.
a) subiect
b) atribut
c) nu are funcție sintactică
8. Completați enunțurile cu subiectele potrivite: 1p.
a) ...............................la nevoie se cunoaște.
b) ........................trece, pietrele rămân.
c) .........................nu sare departe de trunchi.
d) .........................e rușinoasă, dar e sănătoasă.
9. Subliniați varianta în care acordul este corect realizat: 1p.
a) Florile răspândesc/ răspândește un parfum îmbătător.
b) O echipă de cercetători au realizat/ a realizat experimentul.
c) Romanele de aventuri îmi place/ îmi plac.
d) Razele soarelui încălzesc/ încălzește pământul.

Se acordă un punct din oficiu.

Succes!