Sunteți pe pagina 1din 2

CURRICULUM VITAE

Informații personale
Nume/Prenume Melnic Angela
Adresa s.Talmaza, raionul Ștefan Vodă, str.Florilor, nr.16
Telefon(-oane) 02424060, mob.068585164
E-mail(uri) angela.melnic.72@mail.ru
Naționalitatea(-tăți) moldoveancă
Data nașterii 25.11.1974
Sex feminin
Locul de muncă director adjunct pentru instruire în IPG,,Ștefan
pentru care se candidează Ciobanu”, s.Talmaza, raionul Ștefan Vodă,
str.27 August
Experiența profesională - director adjunct pentru instruire
(de la 2016 până la 2021)
-profesoară de limba și literatura română (de la 2010)
în IPG,,Ștefan Ciobanu”,s.Talmaza, rn.Ștefan Vodă
- învățătoare la clasele primare în Liceul Teoretic
,,Ștefan Ciobanu”, s.Talmaza, rn.Ștefan Vodă
(de la 1998 până la 2010)
Funcția sau postul ocupat profesoară de limba și literatura română
Principalele activități și pregătirea elevilor pentru autoinstruire
responsabilități și autoeducație
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ
Educație și formare 19.10.2019-30.12.2019, USM,Cursuri de formare
continuă la specilitatea Limba și literatura română
10.04.2020-25.05.2020, USM,Cursuri de formare
continuă la specialitatea Managementul Educațional
Iulie-Septembrie, 2020, Universitatea Pedagogică
de Stat,,Ion Creangă”, Chișinău, Chișinău,
Certificat de finalizare cu succes a Programului de
Alfabetizare Digitală a cadrelor didactice din
învățământul general, lansat de MECC al RM
Calificarea/diploma obținută profesoară de limba și literatura română
Numele și tipul instituției de Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
învățământ/furnizorului de formare Universitatea Pedagogică de Stat
,,Ion Creangă”, Chișinău
Limba maternă română
Alte limbi străine cunoscute Înțelegere Vorbire Scriere
limba rusă limba rusă limba rusă
limba franceză limba franceză
Competențe de comunicare comunicare strategică
coeziune și claritate
Competențe organizaționale/manageriale leadership
(în prezent dețin funcția de
director adjunct interimar pentru
instruire)
Competențele dobândite la
locul de muncă o bună cunoaștere a proceselor de control al
calității în instituție
Competențe informatice o bună cunoaștere a instrumentelor
Microsoft Office, Excel, Power Point
Alte competențe ascultător empatic și vorbitor persuasiv
Informații suplimentare am prezentat seminare în cadrul instituției
am participat la conferința raională
am coordonat atelierile de lucru în cadrul
instituției
Anexe