Sunteți pe pagina 1din 2

Raport de autoevaluare

Mă numesc Melnic Angela Ion, născută în anul 1974 în satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă, în
familia lui Barcari Ion și Elena. Sunt căsătorită și am doi copii.
Mi-am început cariera profesională în calitate de învăţătoare la clasele primare în Liceul
Teoretic ,,Ştefan Ciobanu” din satul Talmaza în anul 1998. Din 2010 activez în calitate de
profesoară de limba şi literatura română în instituţia dată. Am o vechime de muncă în domeniul
profesional de 21 de ani. Am absolvit Şcoala Pedagogică din localitatea Bender în specializarea
învăţător în clasele primare în anul 1994. În anul 2011 sunt absolventă a Universităţii de Stat din
Moldova la facultatea de litere, în specializarea profesoară de limba şi literatura română. În
prezent sunt masterandă în anul II la Universitatea de Stat din Moldova , Facultatea
Managementul Educaţional.
În anul 2016 mi s-a conferit gradul didactic II la specializarea Limba şi literatura română.
Ultimele formări continue le-am realizat în anul 2019 la specialitatea Limba și literatura română
și 2020 la specialitatea Management Educațional.În luna iulie-septembrie 2020 am participat la
Cursurile de Alfabetizare Digitală a Cadrelor didactice din învățământul general, lansat de
MECC al RM și desfășurat în cadrul centrului Național de Inovații Digitale în Educație,,Clasa
Viitorului”.
Am educat și instruit 4 promoții de elevi, contribuind la formarea lor spirituală, cultivându-le
abilitatea de a acționa eficient în diverse situații și de a găsi soluții, am dezvoltat și stimulat
gândirea creativă, critică, le-am format abiități de comunicare eficientă. Pe parcursul ultimilor
ani pun accent deosebit pe modernizarea procesului educațional, și anume, în cadrul:
- Desfășurarea orelor publice:
22.03.2017, în cl.VIII-a, cu subiectul,,Sania”, de Ion Druță. Destinul vieții creatorului.
20.03.2018, în cl.V-a, cu subiectul:,,Prîslea cel voinic și merele de aur”, de Petre Ispirescu.
Interpretarea textului.
22.10.2020, în cl.VII-a, cu subiectul:,,Laudă zăpezii”, de G.Călinescu. Lectura expresivă a
textului;
09.12.2020, în cl.VII-a, cu subiectul:,,Acceleratul”, de G.Topîrceanu. Figurile de stil;
-Pregătirea și desfășurarea activităților extracurriculare:
15.01.2020, în clasele a V-IX-a, ,,Colind pentru Mihai Eminescu”
14.02.2020, în clasele a V-IX-a, ,,Grigore Vieru - Om, Poet, Cetățean - patrimoniu al națiunii,
01.03.2019,Concurs literar.,,Sfătosul bunic din Humulești”;
-Participarea la Consiliile Profesorale din instituție,
-Prezentarea de comunicări la Comisiile metodice, conferințe;
22.08.2018. Prezentare la Conferința raională a pedagogilor cu subiectul:
Sinteze pe atelier de lucru cu directorii adjuncți pe instruire,,Sănătate, siguranță, protecție”;
10.11.2017, Prezentare la Comisia Metodică de Științe Socio-umane cu subiectul:,,Motivarea
elevilor de a învăța la limba și literatura română”

- Petrecerea și participarea la seminarele teoretico-practice:


03.01.2020, Petrecerea seminarului în cadrul instituției:,,Tipul lecției ECD. Descrierea cadrului
de gândire și învățare ERR”;
Petrecerea seminarului în cadrul instituției:,,Autoevaluarea-o treaptă spre succes”;
Petrecerea seminarului în cadrul instiruției:,,Dirijarea procesului de învățare”,
Am participat la seminarele raionale:
10.09.2020, Întrunirea metodică cu profesorii de limba română,

09.11.2020.Am participat la Webinar pentru cadrele de conducere:,,Aspecte de prevenire a


riscurilor Online în procesul educațional”;
10.11.2010, Webinar:,,Intervenția în cazuri de gravitate medie de violență Online”;
07.12.2020, Webinar:,,Implementarea educației incluzive în RM”;
08.12.2020, 09.12.2020, Webinar:,,Asistența copiilor cu CES”;
16.12.2020, Conferința Oline:,,
17.12.2020: Seminar raional cu profesorii de de limba și literatura română
28.01.2021, seminar raional online:,,Stima de sine”;
Mă implic în activități de diverse tipuri de comisii, grupuri de lucru, consilii, cum ar fi:
-Administrator SIME;
-Președintele CMI;
-Președintele Consiliului de Etică;
- În anul 2019-2020, Președintele Comisiei de Atestare;
Am elaborat și implementat Planuri educaționale individuale în clasa a V-a și a VII-a;
Coordonez activitatea Comisiilor Metodice din anul 2017.
Viața este într-o permanentă schimbare, mișcare, dezvoltare, de aceea pe viitor mă angajez.
- Să țin pasul cu schimbările din societate și din educație, să acord o atenție sporită autoformării;
-Să-mi valorific potențialul pedagogic și creativ,
-Să realizez un proces educațional de calitate, axat pe formarea de competențe și centrat pe elev;
-Să diferențiez și să individualizez procesul educațional pentru ca fiecare elev să reușească,
-Să particip activ în cadrul reuniunilor metodice și seminarelor raionale prin desfășurarea orelor
publice și activităților extrașcolare;
-Să frecventez cursuri de formare, stagii organizate de IȘE, PRO DIDACTICA, Universitatea de
Stat din Moldova,