Sunteți pe pagina 1din 9

FIȘĂ DE LUCRU 1

1. Completaţi exerciţiul cu cuvintele ,, sa / s-a” .


Corina ..... întâlnit cu colega ..... . Nicu ...... apropiat de ele. Haina ..... este nouă .
Corina ..... bucurat că ..... întâlnit cu colegii săi. Nicoleta ...scuzat că trebuie să ajungă la
bunica ..... . Bunica ..... uitat în caietele Nicoletei. Ea ...... bucurat mult văzând ce caiete
îngrijite are nepoata ..... . Nicoleta şi bunica ....., s-au dus în grădină. Bunicul ...... întors de
la lucru.
2. Scrie semnul de punctuaţie, apoi verifică dacă l-ai folosit corect:
Apare doamna învăţătoare....
Bună ziua....copii ... De astăzi aveţi o nouă colegă ....
Mă numesc Maria Călin...
Bine ai venit ... spune Dora...

3. Alcătuieşte câte o propoziţie folosind cuvintele:


buchet, Gina, Gheorghe, Cecilia, ochelari
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Citeşte şi completează: ( ordine, literelor, 31 litere )
Totalitatea ……………………. limbii române, scrise într-o anumită……………….
formează alfabetul limbii noastre.
Alfabetul limbii române are……………………… .

5.Scrie literele de mână ale alfabetului:

aA, ăĂ, âÂ, bB, cC, dD, eE fF, gG, hH, iI, îÎ, jJ, kK, lL, mM, nN, oO, qQ, pP, rR, sS, şŞ,
tT, ţŢ, uU, vV, wW, yY, xX, zZ.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. Scrie pe spaţiile punctate cuvinte potrivite:

a: aţă, …………………………………… m : mare, ………………………………


b: barză, ………………………………… n : ………………………………………
c: ………………………………………… o: om, ………………………………….
d : deget, ……………………………….. p : ……………………………………..
e : ……………………………………… r : răţuşcă, ……………………………
f: farfurie, ……………………………… s :………………………………………
g : ………………………………………. ş : ………………………………………
h : horă, ………………………………… t : tata, …………………………………
î : înger, ………………………………… ţ : ………………………………………
i : ……………………………………….. u : umbrelă, ……………………………
k: kilogram, …………………………… v : ………………………………………
l : lampă, ………………………………. x : xilofon,……………………………..
z . ……………………………………..

7. Desparte în silabe următoarele cuvinte:


haină .......................................... cireşe ..................................................
rac ............................................. mere ..................................................
dor ........................................... cocor .................................................
cunoaştere ................................... ceas .................................................
carte ............................................. maraton ................................................
deget ....................................................
păr ....................................................
matematică .....................................................
gimnastică .....................................................

8.Scrie numărul de silabe din următoarele cuvinte:


Cunoaştere .... gândeşte .... copii .... vioi ....
arc .... gândesc .... copiii .... vioaie ...
şcolari .... bomboane .... întrebare .... flori ....
şcolarii .... mâncare .... cap .... floare ....
FIȘĂ DE LUCRU 2

1. Formează cât mai multe cuvinte cu ajutorul silabelor: la, le, ma, sa, te, re , ta, si, mi.

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

2. Observă şi continuă:

sac mare lamă casă bar


rac ..are ...amă ...asă ...ar
mac ...are ...amă ...asă ...ar

3. Desparte în silabe următoarele cuvinte:

marinar ............................................ garoafă ..................................................


casă ............................................. floare ..................................................
profesor ........................................... margarete .................................................
salcie ................................... vale .................................................
televizor ............................................. mină ................................................
buchet ....................................................
măr ....................................................
Mihai .....................................................
gimnast .....................................................

4.Scrie numărul de silabe din următoarele cuvinte:

Cuc .... Alina .... calculează .... vioară ....


coif .... vorbesc .... cor .... Gigi ...

rele .... dăruiesc .... întrecere .... final ....


sare .... minge .... carie .... floare ....
5.Formează cât mai multe cuvinte cu ajutorul silabelor: la, le, ma, sa, te, re , ta, si, mi.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

6.Subliniază vocalele cu o linie şi consoanele cu două linii, în cuvintele date :


casă, carte, bibliotecă, caiet, penar, pix, stilou, radieră, ascuţitoare.

7.Iată o listă cu formule de adresare :,,bună ziua”, ,,vă rog”, ,, îţi mulţumesc”, ,, te rog”, ,,vă
mulţumesc”, ,, nu vă supăraţi”, ,,sărut mâna”, ,, bună seara”, ,,noapte bună”, ,,la
revedere”.Așează formula corectă în dreptul persoanelor cu care poti comunica.
Mama:
Tata:
un coleg:
vecin bătrân:
bibliotecar:

8. Oamenii comunică între ei, îşi transmit veşti, informaţii urări, adică mesaje. Mesajele se
transmit oral sau scris.
Transmite un mesaj scris colegului de bancă.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
9.. Realizează un dialog între două persoane folosind corect semnele de punctuaţie specifice
dialogului.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
FISĂ DE LUCRU 3

1. Citeşte cu atenţie textul:

Într-un sertar trăiau mulţi nasturi, fără ca nimeni şi nimic să le tulbure liniştea.Şi-au ales
drept conducător un nasture de palton, maroniu şi cam pântecos. Acesta s-a căsătorit cu o
năsturiţă din alamă, care credea despre sine că era din aur. De aceea era plină de ifose. Aveau un
singur fiu, un năsturel negru, lucios şi cam plăpând.
După mai mulţi ani, unii dintre nasturi s-au plictisit şi au plecat din sertar să descopere
noi ţinuturi. Ceilalţi nasturi i-au aşteptat, dar nu s-au mai întors. Toţi credeau că prietenii lor cei
plecaţi au fost răpuşi de un balaur.
– Tată, dă-mi permisiunea să plec ca să dezleg acest mister! a îndrăznit năsturelul cel
negru să-i vorbească regelui.
Desigur, regele s-a împotrivit, însă, până la urmă, prinţul şi-a convins tatăl să-l lase să
plece. A pornit-o la drum, fără ca mulţimea să-l conducă până la deschizătura sertarului.Toţi erau
convinşi că nu-l vor mai vedea niciodată.”
(fragment din Dincolo de sertar, de Adina Popescu)

2. Alege varianta corectă:

Nasturii locuiau în:


a) dulap; b) cutie; c) sertar.

Regele nasturilor era:


a) un nasture de palton; b) un nasture de plapumă; c) un nasture de cămaşă.

Nasturii au plecat din sertar:


a) să se lupte cu un ac; b) să descopere noi ţinuturi; c) să se distreze.

3. Răspunde la următoarele întrebări:

Ce credeau nasturii despre prietenii lor cei plecaţi?


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

De ce a cerut prinţul-năsturel să plece?


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Scrie cuvinte cu acelaşi înţeles pentru: trăiau, convinşi, ţinuturi. Utilizați dicționarele.
______________________________________________________________________________
5. Scrie cuvinte cu înţeles opus pentru: mulţi, prieteni, să dezleg.
______________________________________________________________________________

6. Desparte în silabe cuvintele: deschizătura, împotrivit, năsturiţă.


______________________________________________________________________________

7. Transcrie enunțul următor, corectând greşelile:


năsturelul plăpînd a ândrăznit să ciară voe reghelui să pleche din sertar.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

8. Imaginează-ţi şi scrie un dialog de cel mult şase replici, între prinţul-năsturel şi foarfeca-
balaur.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
FISĂ DE LUCRU 4

Iepurele pornise spre un iarmaroc vestit. Avea la el doi galbeni. Mergea zgribulit şi era desculţ. Pe drum se întâlni
cu Ogarul. Acesta avea şubă călduroasă şi purta în picioare ciuboţele nou – nouţe.
-Cât ai dat pe încălţări? întrebă sfios Iepurele.
-Doi galbeni, cât să dau! Îi răspunse fudul Ogarul.

1. Desparte în silabe și alcatuieşte câte o propoziţie cu următoarele cuvinte: iepuraș, iarmaroc, zgribulit,
ciuboțele, ogar, prietenie.
………………………….... ……………………………………………………
…………………………… ……………………………………………………
…………………………… ……………………………………………………
…………………………… ……………………………………………………
…………………………… ……………………………………………………
…………………………… ……………………………………………………
…………………………… ……………………………………………………

2. Scrie cuvinte cu înţeles opus pentru:


prieten - …………… cuminte - ……………….
frig - ………………. ordonat - ………………..
bogat - ……………. mare - ………………….

3. Găsiţi însuşiri pentru cuvintele:

floare - ____________ mama - ______________

toamnă - ___________ școala - ______________

4. Pune semnele de punctuaţie care lipsesc:


Dan îl intreabă pe Iulian (….)
- De ce nu ieşi la joacă(….)
Băiatul răspunde supărat(….)
- Sunt obligat să rămân în casă(….)
- De ce(…).Eşti pedepsit(….)
- Nu(…)Trebuie să-mi scriu temele(….)

5. Ordonează cuvintele şi scrie propoziţia obţinută:


mai Învăţătura fructul este valoros cel

6. Alcătuiți o compunere , de 7- 10 rânduri, cu titlul: ,,Jucăria mea preferată”.


FISĂ DE LUCRU 5

1.Cu ajutorul cuvintelor date din paranteză, găsiți-le pe acelea potrivite rimei.

FANTEZIE LIRICĂ NOAPTEA DE VARĂ

Azi, la ora șase fix Raza lunii jucăușă

Subsemnatul fără ________ Mi-a închis ochii la ____.

C-un stilou am scos afară Și-am lăsat-o până în zori

Un delfin din _________ . Să viseze printre ____.

Am schițat apoi, încet, Atunci, o să-i scuture

Un acvariu pe ________ . Genele un ______.

Și mă străduiesc de zor ( flori, fluture, păpușă )

Să fiu cel mai bun ______ .

( dresor, călimară, pix, caiet )

2. Transformati fiecare poezie într-un text narativ ( o mică poveste) și o scrieți în caiete.
Dați și un titlu.

3. Transcrieți ,despărțite în silabe ,toate numele întâlnite în poeziile date după care
specificati vocalele și consoanele.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Alcătuiți enunțuri cu cuvintele subliniate ( în caiete).

5. Găsiți cuvinte cu sens opus pentru :

a scos ...................... blândă ..................... plin .......................


afară ..................... a închis ................... harnică ..................
mai bun ................. prima ...................... venise .................
6. Găsiți cuvinte cu sens asemănător pentru :
fix = ................. răsfățat = ............................. blândă=.....................
jucăușă= ................. prima=.................. venise =.....................
harnică=..................... a scutura=..................
7 Completați tabelul cu cuvintele care conțin grupuri de litere:

ge chi ce che

8.Alcătuiți un dialog între un delfin și o broscuță.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S-ar putea să vă placă și