Sunteți pe pagina 1din 13

Înmulţirea când unul dintre factori este 0

În coş sunt zero mingi. Fiecare dalmaţian a primit zero mingi. În total ei au împreună ?

0+0+0+0=0 sau 4x0=0


1. Calculează:
a) 0 x 2= 9 x 0= b) 5 x 0= 4 x 0=
0x7= 0x5= 3x0= 0 x 6=
2 x 0 = 0 x 2= 1 x 0= 7 x 0=
2. Află produsul:
Produsul oricărui număr înmulţit cu 0
3 x 4 x 0= 3 x 9 x 0= 8 x 0 x 7=
este 0.
4 x 4 x 0= 5 x 0 x 3= 0 x 3 x 8=
Dacă unul dintre factori este 0,
0 x 5 x 3= 2 x 0 x 6= 0 x 4 x 4= produsul este 0.

Înmulţirea când unul dintre factori este 1


Dacă înmulţim un număr cu 1, obţinem ca produs acelaşi număr.
Dacă pe fiecare trandafir se află câte un fluturaş, câţi fluturaşi sunt pe 4 trandafiri?
1+1+1+1=4x1=4 1x1= 1
2x1= 2
3x1= 3
4x1= 4
5x1= 5
6x1= 6
7x1= 7
8x1= 8
9x1= 9
10 x 1 = 10
1. Calculează: 3.a)Câţi trandafiri a primit mama de ziua ei
1 x 2= 9 x 1= 5 x 1= 4 x 1= de la cei 6 copii ? Calculează prin adunare
repetată şi prin înmulţire.
1 x 7= 1x5= 3 x 1= 1 x 6=
2x1= 1 x 2= 1 x 1= 7 x 1=
2. Află :
 dublul numerelor: 0, 1; b) Dacă mama a pus câte un trandafir în
 triplul numerelor: 0, 1; fiecare vază, de câte vaze a avut nevoie ?
 împătritul numerelor: 0, 1.
 înzecitul numerelor: 0, 1.
Înmulţirea când unul dintre factori este 2

1.Numără din 2 în 2 de la 0 la 20; de la 2 la 40; de la 0 la 60.


2. Scrie operaţiile:
a) Câte pere a cules Ionuţ ?

____+ ____ + ____ + _____ = ____


_____ x _____ = ____

b) Câţi ochi îl privesc pe Ionuţ?

_____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____ = ______


______ x ______ = ______
3. Calculează şi completează:
2 + 2+ 2 = x =
2+2+2+2+2= x =
2+2+2+2+2+2= x =
4. Taie răspunsurile greşite:
4 x 2 = 10 ; 8 ; 16 2 x 5 = 5 ; 12 ; 10
9 x 2 = 16 ; 14 ; 18 2 x 7 = 14 ; 20 ; 18
10 x 2 = 12; 20 ; 10 2 x 8 = 16 ; 12 ; 8
5. Află numerele de 2 ori mai mari decât: 5, 8, 7, 9.
6. Află produsul numerelor: 2 şi 4; 6 şi 2; 2 şi 10; 9 şi 2.
7. Ionuţ are 7 perechi de porumbei. Câţi porumbei are?
8. Scrie sub formă de înmulţiri adunările repetate:
2 + 2 + 2= 2 + 2 + 2 + 2=
2 + 2 + 2 + 2= 2 + 2=
2 + 2 + 2 + 2 + 2= 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2=
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2= 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2=
9. Efectuează prin înmulţire, apoi prin adunare repetată:
a) 2 x 4= b) 3 x 2= c)2 x 9=
2 x 1= 5 x 2= 2 x 2=
4 x 2= 2 x 7= 8 x 2=
1 x 2= 2 x 6= 2 x 3=
10. Află produsul numerelor: 2 şi 7; 3 şi 2; 2 şi 8; 6 şi 2.
11.Găseşte numerele de două ori mai mari decât: 6, 2, 9, 4, 5, 8.
12. Ce număr este de două ori mai mare decât 8 ?
13. Află dublul numerelor: 9, 5, 7, 6, 2, 10.
14. Completează spaţiile libere cu semnul de relaţie corespunzător:
a) 2 x 3 9x2 b) 5 x 2 4x2
2x7 2x5 3x2 2x6
2x8 8x2 2x2 2x7
2x4 1x2 6x2 2x9
15. Completează căsuţa liberă cu factorul necunoscut, ne cere Ionuţ:
2x =18 b) 2 x = 2
2x = 4 2x =14
2x =10 2x = 8
2x =12 2x = 6
16. Completează tabelul:
a 2 6 5 3 7 9 4 8
17.Calcule 2 x a ază:
a) 56 + (2 x 5)= b)
63 - (2 x 7)= c) 2 x 7+2 x 9=
35 + (2 x 8)= 80 - (2 x 9)= 2 x 9+2 x 2=
75 - (2 x 9)= 75 - (2 x 3)= 2 x 5+2 x 8=
46 + (2 x 4)= 38 - (2 x 6)= 2 x 6+2 x 3=
18. Scrie perechi de numere al căror produs să fie: 18, 10; 14; 6; 8; 12.
19. Află necunoscutele:
a) a+ 2 x 7=46 b) 2 x 4 + c=72 c) e - 2 x 8=36
b+ 2 x 9=75 2 x 8 + d=99 f - 2 x 2=24
20. La suma numerelor 35 şi 8 adaugă dublul numărului 6.
21. La dublul numărului 9, adaugă diferenţa numerelor 90 şi 55.
22.Cu cât este mai mare produsul numerelor 2 şi 6 faţă de suma lor? Dar decât diferența lor?
23. Cu cât este mai mare diferenţa numerelor 87 şi 23 față de dublul numărului 8?
24. La cel mai mic număr natural par diferit de 0 adaugă dublul acestuia.
25. Ionuţ are 8 mere. Oana are de 2 ori mai multe. Câte mere pun împreună în coş?
26. Ionuţ are 2 cutii cu creioane colorate, iar sora sa are de trei ori mai multe. Câte cutii cu creioane
colorate au cei doi fraţi?
27. În clasa lui Ionuţ sunt 9 băieţi, iar fete sunt de două ori mai multe. Câţi băieţi şi fete sunt în clasa
lui Ionuţ?
28.Scrie semnul + " sau „ - " între numerele date pentru a obţine rezultatul indicat.
2 2 2= 2
2 2 2= 0
2 2 2= 6
2 2 2= 8
29. Într-o livada bunicului sunt 9 pruni, peri de două ori mai mulți, iar meri sunt cu 30 mai mulţi
decât pruni şi peri la un loc. Câți pomi sunt în livadă?
30. Dintr-un magazin de jucării, în care erau 95 de păpuşi. S-au vândut în prima zi 10 păpuşi, a doua
zi s-au vândut de 2 ori mai multe păpuşi, iar a treia zi cât dublul primei zile. Câte păpuşi au rămas în
magazin?
31. Ionuţ a cumpărat 2 cutii a câte 8 ciocolate fiecare. De câte ciocolate mai are nevoie ca să-şi
servească cei 22 de colegi de clasă?
32. Oana are 6 ani. Fratele său are dublul vârstei sale, iar mătuşa lor are dublul sumei vârstelor celor
doi copii.Ce vârsta are mătuşa?

Înmulţirea când unul dintre factori este 3

1. Câte flori a aşezat Ionuţ în cele 5 vaze? Calculează prin adunare repetată, apoi prin înmulţire şi
află câte flori a aşezat.

___ + ___ + ___ + ___ + ___ = ___


___ x ___ = ____
2.a)Câte roţi sunt în total? b)Dar triciclete?

a)___ + ___ + ___ + ___ + ___ + ___ + ___ + ___ + ___ = ___ x ___ = ___
b) ___ + ___ + ___ = ___ x ___ =

3.Calculează: 4. Completează factorul lipsă:


6x3= 4x3= 3x = 15 x9=
2x3= 3x9= 7x = 21 x7=
3x7= 10 x 3 = 3x =6 x6=
3x2= 5x3= 10 x = 30 x6=
8x3= 3x1= 9x = 27 x2=
5. Află numerele cu 3 mai mari decât: 5, 8, 7, 9.
6. Găseşte numerele de 3 mai mari decât: 5, 8, 7, 9.
7. Află triplul numerelor: 3, 6, 4, 7, 0, 10, 5, 8.
8. Scrie sub formă de înmulţire:
7+7+7= 3+3+3= 9 + 9 + 9=
6+6+6= 8+8+8= 2 + 2 + 2=
9. Efectuează :
3x5= 3x7= 2 x 3= 3 x 3=
9 x 3= 3x3= 4 x 2= 2 x 3=
9x3= 4x3= 3 x 0 = 2 x 8=
3x2= 3x8= 5x 3= 3 x 9=
1x3= 6x3= 3 x10 = 4 x 3=
10. Ionuţ a înmulţit două numere şi a obţinut 18. Care pot fi numerele?
11. Află produsul numerelor: 6 şi 2; 3 şi 4; 8 şi 3.
12. Calculează suma, apoi produsele numerelor: 7 şi 3; 8 şi 3; 3 şi 3.
13. Care pot fi factorii, dacă produsul este:12; 18; 24.
14. Pune semnul potrivit (+ sau x), pentru ca rezultatul să fie corect:
3=6 3 18 = 3 6 9=3 3

5 3 =15 3 9 =12 3 6 =18


15.Completează tabelul:
a 4 3 9
b 3 8 6
axb 27 18

16. Care este al doilea factor al unei înmulţiri, ştiind că primul factor este 7, iar produsul este 21?
17. În basmul pe care i l-a citit bunica lui Ionuţ aseară erau 3 castele şi în fiecare castel câte 3 zâne.
Despre câte zâne era vorba în basm?
18. Ionuţ are 10 lei, iar Oana de 3 ori mai mult. Pune întrebarea astfel încât problema să se
rezolve:a)printr-o singură operaţie.b) prin două operaţii.
19. Pe un aeroport pornesc timp de 3 zile câte 9 avioane în curse interne. Câte avioane au decolat în
total ?
20. Într-o formă sunt 3 bomboane. Câte bomboane vor fi în 5 forme de acelaşi fel? Dar în 7 ?
21. Ionuţ pune în brad de 8 ori câte 3 globuri, iar steluţe pune de 5 ori câte 3.Câte podoabe are
bradul său ?
22. La produsul numerelor 3 şi 8 adaugă dublul lui 9.
23. Încercuieşte răspunsul corect:
3 x 5= 10,15, 20 8 x 2= 22, 24,16 3 x 6= 10, 18,19 8 x 3= 22, 24, 26
7 x 2= 9, 14, 16 10 x 3= 20, 30, 40 3 x 3=21, 20, 9 3 x 7= 26, 21, 28
3 x 9= 26,27, 28 7 x 3=21, 20, 23 3 x 2= 9, 14, 6 6 x 3= 20, 30, 18
24.Pune în căsuţe numerele potrivite: 27. Insumează produsele: 8 si 2, 7 si 3, 2 si 5.
3 x 3= 6+ 3 x 4=2 x 28.Află produsul dintre suma şi diferenţa numerelor
10+5= x5 20+7= 9 x 5 şi 2.
9 x 2= x6 18+3=3 x 29. Scrie următoarele numere: 6, 8, 9, 12, 27 ca
produse de trei factori.
25.Află factorul necunoscut:
30. Pe un lac sunt 7 gâşte şi de trei ori mai multe
3x2x =12 3 x 3 x =18 raţe.Câte raţe erau pe lac
2x x 3= 18 2 x 2 x =16 31. Compune probleme după exerciţiile:
5+5 x 3=
2x5x = 30 7 x 1 x =2
3+3 x 5=
26.Găseşte factorii: 32. La un concurs sportiv au participat 5 băieţi, iar
fetetabelul:
26. Completează de 3 ori mai multe. Pune întrebarea potrivită,
a 4 3 apoi rezolvă.
b 9 33. Ionuţ a cumparat 3 cutii cu carioci. În fiecare
a x b 12 18 27 21 cutie sunt 9 carioci. Câte carioci a cumpărat Ionuţ?

34. Suma a trei numere este 50. Primul este 9, al doilea de 3 ori mai mare. Care este al treilea
număr?
35 . Află suma a trei numere ştiind că primul este 8, al doilea de 3 ori mai mare, iar al treilea cu 3
mai mare decât primul.
36. Adaugă la produsul numerelor: 2, 3, 4 dublul produsului numereler: 3 şi 3?
37. Micşorează produsul numerelor 9 şi 3 cu produsul numerelor 7 şi 3.
38. Măreşte suma numerelor 7 şi 9 cu produsul dintre cel mai mic număr par nenul de 1 cifră cu cel
mai mare număr impar de o cifră.
39. Într-o cutie Ionuţ are 7 creioane roşii şi de 3 ori mai multe galbene. Câte creioane are în total?
40.Într-o fructieră sunt 4 mere Golden şi de 3 ori mai multe mere Ionatan. Câte mere sunt în
fructieră?
41. Ionuţ are 42 timbre. El oferă celor trei prieteni ai săi câte 9 timbre. Câte timbre îi mai rămân lui
Ionuţ?
42. Ionuţ are 100 de lei. El cumpără de la librărie 3 cărţi a câte 9 lei, 4 caiete a câte 3 lei şi o riglă de
6 lei. Câţi lei îi rămân lui Ionuţ?
43.Uneşte factorii cu produsul corespunzător din dreptunghiurile date:
21 30 24 12

8 4 100 5 5 3
3 6
2 2
3 7 7
6 6
3 6
4 2 100 6 3 9
8

20 9 15 18
Înmulţirea când unul dintre factori este 4

1.Câţi ponei a văzut Ionuţ în parcul zoo?

4+4+4 = x =
2. Câte roţi au toate maşinuţele lui Ionuţ?

____ + ____ + ____ + ____+ ____ + ____ + ____ + ____ + ____ =


____ x ____ = _____
4. Calculează :
3. Scrie adunările repetate ca înmulţiri:
7+7+7+7= x =  dublul lui 4
5+5+5= x =  triplul lui 4.
2+2+2+2+2+2+2+2= x =  numărul de 4 ori mai mare ca 9.
 suma numerelor 4 şi 7.
3+3+3+3+3+3+3= x =
 produsul numerelor4 şi 6.
4+4+4+4+4= x =  diferenţa numerelor 6 şi 4.
5. Află:  împătritul numǎrului 6.
 de 2 ori câte 4.
 de 4 ori câte 5.
 de 9 ori câte 2.
 de 7 ori câte 4.
6. Completează tabelele:
a 6 2 8 3 7 b 3 5 9 5 6 c 2 5 3 8 9
x2 x3 x4

7. Află numărul:
 cu 4 mai mare decât 5.
 de 4 ori mai mare decât 5.
 de 3 ori mai mare decât 4.
8. Găseşte numerele:
 de 4 ori mai mari decât: 2, 5, 4, 1, 10;
 cu 4 mai mari decât: 1, 3, 5, 7, 9, 11;
 cu 4 mai mici decât: 4, 6, 8, 10, 20.
9. Ajut-o pe Riţa!Uneşte ghinda cu operaţia corespunzătoare:

5 x 4= 4 x 7= 8 x 4= 4 x 9=

28 20 30 36 32
10. Află factorul lipsă:
x 4 =16 x 4 =24 x 4 =32 x 4 =40
x 4 =20 x 4 =28 x 4 =36 x 4 =12
11. Calculeazǎ:
 produsul numerelor: 4 şi 5; 3 şi 5; 8 şi 4; 4 şi 10; 4 şi 5; 4 şi 6.
 dublul numerelor: 8, 9, 7, 5, 3, 0.
 triplul numerelor: 8, 9, 7, 5, 3, 0.
 împătritul numerelor:3, 5, 6, 1, 4,2.
12. Scrie A(adevǎrat) sau F (fals) în dreptul expresiilor:
4 + 4 + 4 + 4=4 x 3 8 + 8 + 8 + 8=3 x 8 2 + 2 + 2 + 2 + 2=5 x 2
10 + 10 + 10 +10=10 x 4 1 + 1 + 1 + 1=4 x 1 5 + 5 + 5=3 x 5
6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6=5 x 6 3 + 3 + 3 + 3=4 x 3 5 x 5 x 5 x 5 x 5=5 x 5

13. Calculează folosind modelul dat:


6 x 2 - 2 x 4 = 12 – 8 = 4 (2 x 8) + (9 x 2) =16 + 18 = 34
9 x 4 - 4 x 5 = (2 x 4) - (4 x 1) = (4 x 6) + (3 x 2) =
6 x 4 + 2 x 8= 4 x 2 + 5 x 2 = (8 x 4) - (4 x 8) =
4 x 2 - 2 x2 = (4 x 8) - (6 x 2) = 2 x 7 - 2 x 7 =
8 x 4 - 4x 3 = (2 x 4) + (4 x 2)= (7 x 4) - (4 x 2) =
6 x 4 + 4 x 9= (2 x 4) - (2 x 3) = (2 x 9) - (2 x 5) =
14. Realizeazǎ corespondenţǎ între adunarea repetatǎ, înmulţire şi produs:
4+4+4+4 4x6 0
3+3+3+3+3 5x0 24
5+5+5+5 4x4 15
6+6+6+6 2x7 16
0+0+0+0+0 3x5 20
7+7 5x4 14
15. Un factor al înmulţirii este 4, iar celǎlalt este dublul lui. Care este suma celor două numere?
16. Completeazătabelul:
a 3 6 7 8 4 9 5 10
a+4
ax4
a–3
17. Calculează şi verifică prin înmulţire:
7 x 3 =4 x 8 = 9x4= 6x4=
5x 4= 3x 4= 4x4= 0x2=
3 x 10 = 1 x 10 = 6x3= 4x5=
4 x 4 =7 x 3 = 4x6= 4x9=
18. La suma numerelor 49 şi 8 adaugă împătritul numărului 6.
19. La împătritul numărului 9 adaugă diferenţa numerelor 90 şi 78.
20.Cu cât este mai mare produsul numerelor 4 şi 6 faţă de suma lor? Dar decât diferența lor?
21. Cu cât este mai mare diferenţa numerelor 97 şi 53 față de împătritul numărului 8?
22. La cel mai mic număr natural impar de două cifre adaugă produsul numerelor 4 şi 9 .
23. Ionuţ are 5 ani. Oana are de 4 ori mai mulţi. Câţi ani are mama lor dacă are vârsta egală cu
dublul sumei vârstei copiilor săi?
24. Ionuţ are 4 albume filatelice, iar sora sa are de 4 ori mai multe. Câte albume au împreună dacă
bunica le mai dăruieşte un număr de albume egal cu cel mai mic număr par format din două cifre?
25. Într-o livadă erau 9 rânduri de meri a câte 4 meri fiecare şi 4 rânduri de peri a câte 7 peri
fiecare. Câţi pruni sunt în livadă dacă numărul lor este egal cu dublul sumei dintre meri şi peri?
26. Oana a primit de ziua ei 4 buchete de trandafiri a câte 3 trandafiri fiecare şi 4 buchete de garoafe
a câte 7 garoafe. Câte flori are Oana, dacă în cameră de mai aflau 21 de trandafiri?
27. Ionuţ a aşezat în clasor timbre româneşti câte 7 timbre pe 4 rânduri şi timbre străine câte 6 pe 4
rânduri. Dacă pe o pagină încap câte 60 de timbre, câte locuri au rămas libere ?
28.În clasǎ a III a A sunt 7 bǎnci, în fiecare bancǎ se află câte 4 elevi. Câţi elevi sunt în cele trei
clase a III -a, dacă numărul de elevi este un şir de numere consecutive ?
Înmulţirea când unul dintre factori este 5

1.Câte baloane a umflat Ionuţ pentru petrecere ? Calculează prin adunare repetată, apoi prin
înmulţire.

____ + ____ + ____ + ____ = ____


____ x ____ = _____

2. Câte ouă sunt în cele 8 cuiburi?

____ + ____ + ____ + ____ + ____ + ____ + ____+ ____ = ____


____ x ____ = _____
3. Calculează: 4. Completează factorul lipsă:
6x5= 4x5= 5x = 25 x 9 = 45
2x5= 5x4= 7x = 35 x 7 = 35
5x7= 10 x 5 = 5x = 15 x5=4
5x2= 5x5= 8x = 40 x 3 = 15
8x5= 5x1= 10 x = 50 x5= 5
5. Află suma numerelor: 3 şi 5; 6 şi 5; 5 şi 10; 9 şi 5.
6. Găseşte produsul numerelor: 3 şi 5; 6 şi 5; 5 şi 10; 9 şi 5.

7. Calculeazǎ:
 produsul numerelor: 2 şi 5; 3 şi 5; 8 şi 3; 2 şi 10; 5 şi 5; 6 şi 6.
 dublul numerelor: 8, 9, 7, 5, 3, 0.
 triplul numerelor:3, 5, 6, 1, 4, 2.
 împătritul numerelor: 8, 9, 7, 5, 3, 0.
 încincitul numerelor: 3, 5, 6, 1, 4, 2.
8. Calculează produsul dintre cel mai mic număr par şi cel mai mare număr scris cu o cifră.
9. Află necunoscutele:
5x2+a=31 9+ 9– m=15 t- 5 x 2=37
10.Efectuează operaţiile:
(27 – 17) x 2= (45+16-56)x2=
( 3 + 5 ) x 2= (93-86+2) x2=

(2 + 2 + 0) x 2= 2x2x2x0+2=

11. Află numerele a, b, c astfel încât: a x b = b; b x b = c; c + 9=18.


12. Ionuţ are 3 ani, sora lui are de 5 ori mai mulţi. Câţi ani au cei doi fraţi împreună?
13.Oana pune în ierbar de 7 ori câte 5 plante montane şi de 9 ori câte 5 plante marine. Câte plante
are Oana în ierbar ?
14. Pe un lac erau 5 gâşte şi de două ori mai multe raţe. La un zgomot 5 păsări au zburat. Câte păsări
au rămas pe lac?
15. Mioara are 5 ani. Gina are dublul vârstei Mioarei, Sanda cu 2 ani puţin decât Gina. Anca are cu
2 ani mult decât Mioara, iar mama cât toate împreună. Câţi ani are mama?
16. Ionuţ oferă celor două colege câte 5 flori, iar mamei sale 7. Câte flori a avut Ionuţ dacă i-a mai
rămas o floare?
17.În 9 ghivece se pun câte cinci boabe de fasole. După o săptămână apar 42 plante. Câte boabe nu
au încolţit?
18. Ionuţ a cules în fiecare zi a săptămânii câte 5 ciuperci, iar sora sa a cules timp de 5 zile câte 9
ciuperci. Cine a cules mai multe şi cu cât ?
19. În acvariu Ionut a pus de 5 ori câte 8 scalari şi de 5 ori câte 9 xifori. Ştiind că în acvariu mai
avea 45 de gurami, află peştii lui Ionuţ ?
20. Luni Ionuţ a cumpărat 5 cutii cu câte 7 ciocolate fiecare, iar marţi a cumpărat 3 cutii cu câte 8
ciocolate fiecare. Câte ciocolate a cumpărat în ficare zi? Când a cumpărat mai multe şi cu cât?
21.Vârsta bunicii lui Ionuţ este egală cu încincitul diferenţei vârstei lui Ionuţ şi a surorii lui. Ştiind
că Ionuţ are 5 ani, iar sora sa e de 3 ori mai mare, află vârsta bunicii.
22. În blocul nostru 3 familii au câte un copil, 9 familii au câte 2 copii şi 6 familii câte 3
copii. Câţi copii sunt în total în blocul nostru?
23. Ionuţ lucrează probleme timp de 3 zile. În prima zi 2 probleme, iar în următoarele două
zile de 2 ori mai multe decât în ziua precedentă.Câte probleme a rezolvat Ionuţ în total?
24.Turiştii dintr-o staţiune vor să traverseze un lac. Ei urcă câte 5 în barci şi se ocupă 10 bărci. Câţi
turişti au fost ?
25. În grădiniţă erau 15 lalele. Ionuţ oferă celor două prietene câte 5 lalele. Câte lalele mai rămân în
grădiniţă?
26. Într-o pungă de bomboane sunt 5 bomboane. Câte pungi trebuie să cumpere Ionuţ pentru a-i
servi pe cei 28 de colegi ai săi? Îi mai rămân bomboane dacă el mănâncă 2?

Înmulţirea când unul dintre factori este 6

1.Trimite răţuştele la baltă în grupuri de câte 6 şi află câte sunt în total:

de _____ ori câte 6 = ____ x ____ = ______


2. Într-o cuşcă încap 6 ratoni. Grupează-i pentru a intra în cuşti. Câţi ratoni sunt în total? Calculează
prin adunare repetată, apoi prin înmulţire.

____ + ____ + ____ = ____


____ x ____ = _____

3.Completează tabelul:
a 3 8 2 5 9 7 4 1 0 10
ax6
4. Completează enunţurile:
 Numărul de 6 ori mai decât 8 este
 Numărul cu 9 mai mare decât 6 este
 Produsul numerelor 5 şi 6 este
 Suma numerelor 6 şi 10 este
 Produsul numerelor 6 şi 10 este
 Dacă Oana are 8 mere, iar Ionuţ de 6 ori mai multe, atunci Ionuţ are mere. Împreună au
mere.
5. Aflǎ factorul pe care-l caută curiosul:

x 6 = 18 x 6 = 48 x 6 = 36
6x

6x =2 6x=5 6x = 42

7. Aflǎ :
6. Calculeazǎ :
 dublul lui 6
 Câte picioare au 6 pui?
 triplul lui 6.
 Câte picioare au 6 oi?
 numărul de 6 ori mai mare ca 9.
 Câte degete sunt la 6 mâini?
 suma numerelor 6 şi 9.
 Câţi lei costǎ 6 cǎrţi, dacǎ o carte costǎ 8 lei ?
 produsul numerelor 6 şi 8.
 Câte zile lucrătoare sunt în 3 săptămâni ?
 diferenţa numerelor 6 şi 5.
8. Află numerele de 6 ori mai mari decât numerele:  3, 7,încincitul
8, 6, 9, numǎrului
2, 5, 4; 6:
9. Află numerele : cu 6 mai mari decât: 4, 5, 6, 9, 5.
de 6 ori mai mari decât: 5, 6, 8, 9, 2, 6, 1.
cu 6 mai mici decât: 10, 7, 8, 6, 20.
10. Cu cât este mai mare suma numerelor 87 şi 23 față de dublul numărului 6?11. Scade produsul
numerelor 6 şi 4 din produsul numerelor 6 şi 9.
12. La produsul numerelor 6 şi 8 adaugă dublul numerelor 9 şi 6.
13. Din dublul numărului 9 scade produsul numerelor 2 și 6.
14. Află produsul numerelor: 2 şi 4; 6 şi 2; 2 şi 10; 9 şi 2; 2 și 5; 8 și 2.
15. Mărește de două ori diferența numerelor 105 şi 99.
16. Colorează rezultatele corecte:
6x5 11 20 30
8x4 40 32 24
6x9 45 54 63
6x7 42 21 49
4x6 54 27 36
17.Completează căsuţele libere cu factorii potriviţi:
2 x = 4
x 8 = 48
6 x = 30
x 10 = 60
x 7 = 14
2 x = 12
x = 9
x = 42
18. Calculează şi verifică prin înmulţire:
3x4= 2x9=
2x7= 3x3=
6x1= 3x6=
3x0= 9x3=
19. Află: triplul numărului 6;
produsul numerelor 6 şi 8;
dublul numărului 6;
20. Găseşte un număr:
 de 3 ori mai mare decât 6.
 cu 3 ori mai mare decât 6.
 cu 7 mai mare decât 6.
 de 2 ori mai mare decât 6.
21. La produsul numerelor 6 şi 3 adaugă diferenţa numerelor 96 şi 69.
22. Calculează după model:
56 + (2 x 5) = 56 + 10 = 66 63 - (2 x 7)= 2 x 7 + 2 x 9 =14 + 18 = 32
35 + (2 x 8) = 80 - (2 x 9) = 7x2+2x2=
75 - (2 x 9) = 75 - (2 x 3) = 2x8-5x2=
42- (2 x 4) = 38 - (2 x 6) = 6x2-2x3=
23. Completează cu semnele de relaţie corespunzătoare:
6x3 9x2 5x2 6x2 6x7 6x5 3x6 2x6
6x8 8x2 6x2 2x7 2x6 1x6 6x4
8x3 3x6 2x9 3x6 6x2 6x4
24. Uneşte expresiile din prima coloană cu exerciţiile potrivite din a doua coloană.
 dublul numărului 7; 2+7=
 suma numerelor 2 şi 7; 7 x7 =
 numărul de două ori mai mare decât 7; 2 x7 =
 produsul numerelor 2 şi 7; 7+7=
numărul cu 7 mai mare decât 2;

S-ar putea să vă placă și