Sunteți pe pagina 1din 1

Cod F – 21 – 01

DOMNULE DIRECTOR,

A. Subsemnatul (a) ………………………………….. cu domiciliul / sediul in Constanta , strada


………………………………………. nr. …….. bl. ………. sc. …. ap. …… ,

B. S.C. ………………………………………………... cu sediul social in ………………. ,


strada ……………………………………….. nr. …….. bl. ………. sc. …. ap. …… ,
va rog sa-mi aprobati eliberarea :
□ AVIZ DE BRANSAMENT TERMIC.
□ AVIZ DE PRINCIPIU PENTRU AMPLASARE CONSTRUCTII ( P.U.Z.).
□ AVIZ DEFINITIV AMPLASARE CONSTRUCTII .
□ AVIZ AMPLASAMENT RACORD APA SI CANALIZARE.
□ AVIZ AMPLASAMENT BRANSAMENT DE GAZE NATURALE PENTRU ARAGAZ LA IMOBIL TIP
CONDOMINIU.
□ AVIZ AMPLASAMENT BRANSAMENT DE GAZE NATURALE LA IMOBIL TIP CASA
 Masina de gatit
 Plita
 Cuptor
 Centrala
 Friteuză
□ AVIZ AMPLASAMENT RACORD ELECTRIC, TELECOMUNICATII.
□ AVIZ DE INFIINTARE ASOCIATIE, inclusiv prin dizolvarea sau reorganizarea vechii
asociatii.
□ AVIZ AMPLASAMENT GAZE NATURALE PENTRU COLOANA CASA SCARII.

Avizul este solicitat pentru imobilul- teren si/sau constructii situat in strada
…………………………………... nr. …….. bl. ……sc. ….. ap. …. municipiul Constanta. Telefon/fax

Taxa pentru eliberarea avizelor este de 177 lei.


Taxa pentru eliberarea avizelor de desprindere si infiintare Asociatie de Proprietari este
248 lei.

□ OBSERVATIE : AVIZUL se poate elibera in regim de urgenta in 5 zile lucratoare, dupa


data inregistrarii. Taxa de urgenta in valoare de 177 lei se achita odata cu depunerea
solicitarii.

Anexez urmatoarele documente :


1. ………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………..
6. ………………………………………………………………..
7. ………………………………………………………………..

Data ………………….. Semnatura,

Document ce conține date cu caracter personal prelucrate și protejate conform prevederilor GDPR/2016.
Prelucrarea ulterioară se va face cu respectarea Regulamentului UE nr. 679/2016.