Sunteți pe pagina 1din 14

Legile silogismului sunt grupate în legi:

• Generale-exprimă cerințele pe care trebuie să le respecte orice silogism pentru


a putea fi considerat valid;
Legile Generale Ale
Silogismului
• Speciale- exprimă condițiile speciale pe care fiecare figură silogistică tebuie să
le îndeplinescă pentru a asigura respectarea tuturor legilor generale ale
silogismului.

Legile generale se referă la termeni, la calitatea și cantitatea propozițiilor


categorice.

Legile referitoare la termeni sunt:


1.Într-un silogism valid există trei și numai trei termeni numiți major, minor
și mediu (care apare fiecare de două ori).
Șiretul este de mătase. MaP
Vulturul este șiret. SaR
-------------------------------- -----
Vulturul este de mătase. SaP
2. În cel puțin una dintre premise, termenul mediu trebuie să fie distribuit, în caz
contrar silogismul este nevalid.

MiP
SaM
------
SiP
3. Oricare din termenii extremi poate apărea distribuit în concluzie, numai dacă el a apărut
ca distribuit în premisa din care provine, în caz contrar silogismul este nevalid.

Demonstrație pentru extindere nepermisă în cazul termenului minor:

aie-2
PaM
SiM
------
SeP
Legile referitoare la calitatea propozițiilor categorice
sunt:
4. Într-un silogism valid trebuie să existe cel puțin o premisă afirmativă, în caz contrar silogismul
este nevalid.
4. eoa-1 5.aae-4 6.oai-2
MeP PaM PoM
SoM MaS SaM
------ ------- ------
SaP SeP SiP
5.Din două premise afirmative rezultă o concluzie afirmativă, în caz contrar silogismul este nevalid.

6.Dintr-o premisă afirmativă și alta negativă rezultă o concluzie negativă, în caz contrar silogismul
este nevalid.

Legile referitoare la cantitatea propozițiilor categorice sunt:


7.Cel puțin o premisă trebuie să fie propoziție universală, altfel spus, dacă ambele premise
ar fi propoziții particulare silogismul ar fi nevalid.
7. oie-1 8. eie-3
MoP MeP
SiM MiS
------ ------
SeP SeP

8. Dintr-o premisă universală și alta particulară rezultă o concluzie particulară, în caz


contrar silogismul este nevalid.

Exerciții
1. iae-3
1-se respectă LGS

2-se respectă LGS


3-nu se respectă LGS
MiP
4-se respectă LGS
MaS 5-nu se respectă LGS
------
6-nu se aplică
SeP 7-se respectă LGS
8-nu se respectă LGS
Concluzie: mod silogistic nevalid
2. eae-1 1-se respectă LGS
2-se respectă LGS
3-se respectă LGS
MeP 4-se respectă LGS
SaM 5-nu se aplică
6-se respectă LGS
------
7-se respectă LGS
SeP 8-nu se aplică
Concluzie: modul silogistic este valid

3. eoa-2 1-se respectă LGS


2-se respectă LGS
3-nu se respectă
PeM LGS 4-nu se
SoM respectă LGS
------ 5-nu se aplică
6-nu se aplică
SaP
7-se respectă LGS
8-nu se respectă
LGS
Concluzie: modul silogistic este nevalid