Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice

Departamentul „Finanţe şi Bănci”

SARCINĂ INDIVIDUALĂ
La disciplina: „Bazele activității bancare”

Analiza activelor băncilor și a portofoliului de credite pentru perioada 2014-2019

Autor: Tatiana Onufrei

Conducător științific
Olga Ștefaniuc
dr. hab.conf.univ