Sunteți pe pagina 1din 3

DEŞEURI PROVENITE DIN SECTORUL GOSPODĂRESC

ŞI PUBLIC

Aceste tipuri de deşeuri sunt generate în mediul urban şi rural din gospodării,
instituţii, unităţi comerciale, agenţi economici (deşeuri menajere şi asimilabile),
deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, deşeuri
din construcţii - demolări şi nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti.
Tipuri:
- Deşeuri menajere
- Deşeuri stradale
- Deşeuri din construcţii şi demolări
- Nămol orășenesc
- Deșeuri sanitare
DEŞEURI MENAJERE
Deşeuri menajere sunt deşeuri care provin în mod obişnuit din
activitatea casnică, precum şi cele provenite din magazine, hoteluri, cantine,
unităţi de alimentaţie publică, institutii de învaţământ şi orice alte instituţii
publice, precum şi din intreprinderi industriale, ateliere, societăţi comerciale,
precum şi cele care nu rezultă dintr-o activitate industrială propriu-zisă, care au
dimensiuni normale şi pot fi îndepartate în aceleaşi condiţii ca şi deşeurile
menajere propriu-zise.
Compoziţia lor variază mult de la o localitate la alta, în funcţie de
anotimp, de pozitia geografică,de gradul de dezvoltare a societăţii, specificul şi
nivelul de viaţă. Deoarece compozitia deşeurilor este variabilă în timp,este
necesară determinarea compozitiei medii pe ani, sezoane, ţări.
Deseurile menajere se compun din urmatoarele materiale: resturi
alimentare, hartie, carton, textile, lemn, plastic, cauciuc, sticla, ceramica,
pamint,cenusa ,zgura.
Aceste materiale componente ale deseurilor menajere sunt grupate dupa
caracteristicile lor principale astfel:
-materiale combustibile (hirtie,carton,textile,lemn,oase)
-materiale fermentabile (resturi alimentare,fructe,legume)
-materiale inerte (metale,sticla,ceramica)
-materiale fine (cenusa,zgura,pamint)
Daca pina in prezent notiunea de gunoi menajer era folosita pentru resturile
din activitatea umana, astazi nu mai e folosita deoarece prin gunoi se intelege un
obiect care nu mai are nici o valoare si total nefolositor.

1
Cantitatea deseurilor menajere variaza dupa numarul populatiei, dupa
standardul de viata, dupa felul de hrana,dupa conditiile climatice si dupa
anotimpurile anului.

DESEURI STRADALE
Deseuri stradale sunt deseurile provenite din activitatea institutiilor publice,
magazine, hoteluri, prin intretinerea parcarilor si a strazilor.
Sunt formate din: pamant, praf, nisip, frunze, crengi, hartii, namol rezultat
in urma curatirii gaurilor de canal si alte resturi provenite din activitatea de
curatenie a cailor publice.

DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI


Deşeurile din construcţii şi demolări reprezintă deşeurile rezultate din
activităţi precum construcţia de clădiri şi obiective de infrastructură, construcţia
şi întreţinerea căilor rutiere, demolarea totală sau parţială a clădirilor sau a
obiectivelor de infrastructură, putând include:
- materiale rezultate din construcţii şi demolări clădiri : ciment, cărămizi,
ţigle, ceramică, roci, ipsos, plastic, metal, fontă, lemn, sticlă, resturi de
tâmplărie, cabluri, soluţii de
lăcuit/vopsit/izolante, materiale de construcţii cu termen de valabilitate expirat;
- materiale rezultate din construcţia şi întreţinerea drumurilor : smoală,
nisip, pietriş, bitum, piatră construcţii, substanţe gudronate, substanţe cu lianţi
bituminoşi sau hidraulici; materiale excavate în timpul activităţilor de
construire, dezafectare, dragare, decontaminare etc. - sol, pietriş, argilă, nisip,
roci, resturi vegetale.
Obiectele şi materialele uşor de îndepărtat din structura ce este demolată
(mobilă, draperii şi covoare, echipamente electrice) şi care, nu sunt considerate
a face parte din respectiva structură, nu sunt considerate deşeuri din construcţii
şi demolări.
Din această categorie fac parte şi o serie de materiale periculoase –
azbest, gudroane şi vopsele, metale grele (crom, plumb, mercur), lacuri,
vopsele, adezivi, policlorură de vinil, solvenţi, compuşi bifenili policloruraţi,
diverse tipuri de răşini utilizate pentru conservare, ignifugare, impermeabilizare
etc.; materiale nepericuloase care au fost contaminate prin amestecare cu
materiale periculoase – ex. materiale de construcţii

2
amestecate cu substanţe periculoase, materiale amestecate rezultate în urma
activităţii de demolare neselectivă etc.; soluri şi pietrişuri contaminate cu
substanţe periculoase.
Deşeurile din construcţii şi demolări sunt încadrate la categoria 17
conform Catalogului European al Deşeurilor, iar în România sunt reglementate
prin Hotărârea Guvernului nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor
şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.
Din cele 44 de tipuri de deşeuri din construcţii şi demolări, 16 sunt
încadrate ca deşeuri periculoase.

S-ar putea să vă placă și