Sunteți pe pagina 1din 3

ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR

1.Fie figura 1. Determinaţi coordonatele punctelor A, B, C, D, E, F, G.

Fig.1.

2.Reprezentaţi în plan cu ajutorul unui sistem de axe ortogonale următoarele puncte: G(0,3); H(0;-4);
I(2;0); J(-4;1); K(-2;4); O(0,5); L(-1;-3); M(-4;0); N(-3;-3); P(-4;3).

3.Fie o clasă cu 20 elevi care sunt intervievaţi cu privire la disciplina de studiu preferată. Datele
culese pot fi redate sub formă de tabel astfel:

x lb. română matematica fizica biologia geografia lb.engleză


nx 4 5 1 5 3 2 N=20
fx 20%

x – disciplina preferată nx
fx – frecvenţa relativă , fx= (se poate exprima şi
N – efectivul total N
nx – frecvenţa absolută (nr. unităţilor ce au aceeaşi valoare)
procentual).

a)completaţi tabelul.
b)realizaţi o diagramă cu bastonaşe folosind aceste date.

4.La un test elevii unei clase obţin următoarele note:


5; 4; 9; 5; 8 ;3 ; 10 ; 6 ; 8 ; 9 ; 9 ; 4 ; 6 ; 9 ;8 ; 7 ; 7 ; 7 ; 9 ;10.
Organizaţi datele într-un tabel ca cel de mai jos
Nota(x) 3 4 5 6 7 8 9 10
Nr.copii (nx) N=……
fx

Reprezentaţi datele printr-o diagramă cu bastonaşe.

1
30 14
12
25
10
20
8
15 m aşini
6
10
4
5 2
0 0
Camere Camere Camere Camere ianuarie februarie m artie aprilie
cu 1 pat cu cu 3 cu 4
2paturi paturi paturi

Fig.3. Fig.4.

5.La un hotel se realizeză următorul un grafic al numărului de locuri ca în fig.3 ( un pat = un loc)
a)Câte camere sunt în hotel? b)Câte locuri de cazare are hotelul?
6.În figura 4 se află graficul vânzărilor unei firme ce comercializează maşini în primele patru luni ale
anului 2010.
a)În care lună a avut cele mai bune vânzări?
b)Câte maşini a vândut firma în total, în cele patru luni?