Sunteți pe pagina 1din 7

MANAGEMENTUL PROIECTELOR-PROPUNERE DE PROIECT

Profesor coordonator: Florescu Margareta Stela

Studenți: Militaru Grațiela Daniela

Matei Alexandru Cornel

Mitică Ștefan Cătalin

Grupa:228

An: III

Facultatea: Administrație și Management Public, ASE

Specializarea: Administrație Publică

Echipa nr. 4
Ideea de proiect: Creșterea oportunităților de învățare a studenților din programul Erasmus
Plus.

Proiectul se încadrează în cadrul ACȚIUNII-CHEIE 1 – MOBILITATEA PERSOANELOR

 Durata de execuție: 18 luni

 Consorțiu: este format dintr-un manager de proiect și 2 parteneri:

- Manager de proiect – Matei Alexandru Cornel: Academia de Studii Economice din


București

- Partener 1 – Militaru Grațiela Daniela: Universitatea din Helsinki

- Partener 2 – Mitică Ștefan Cătălin: Universitatea din Sorbona

Academia de Studii Economice din București – manager de proiect

- Este coordonatorul proiectului, fiind responsabil de supravegherea și coordonarea


tuturor activităților, având și responsabilitatea de a se asigura că fiecare sarcină este
realizată cu maximum de eficiență. Mai mult, pune la punct o structură
organizațională care vine în ajutorul celorlalți parteneri, trebuind să furnizeze
informații coerente și clare către departamentele de conturi, auditori, dar să le ofere și
asistență în caz de nevoie. De asemenea, are datoria de a aproxima resursele și
bugetul necesare înființării proiectului.

Universitatea din Helsinki – partener 1

- Universitatea din Helsinki este situată în Finlanda. Este cea mai veche și cea mai
mare instituție de învățământ academic din țară. Universitatea este o comunitate
științifică internațională de 40.000 de studenți și cercetători. În clasamentele
universitare internaționale, Universitatea din Helsinki se situează de obicei printre
primele 100. Prin puterea științei, Universitatea a contribuit la societate, educație și
bunăstare încă din 1640.

Universitatea din Sorbona – partener 2


- Sorbona este cea mai vestită universitate franceză și una dintre cele mai cunoscute
universități din lume. Situată în centrul istoric al capitalei Franței, Sorbona poartă
numele colegiului fondat în 1257 de către Robert de Sorbon în cadrul Universității
din Paris.

Obiectiv general:

Sprijinirea studenților pentru a înțelege metodele de lucru din celelalte Universități și pentru
îmbunatățirea calităților pentru o viitoare carieră.

Obiective specifice:

1. Acordarea de sprijin în efectuarea activităților culturale prin îndrumarea unor profesori


coordonatori.
2. Educarea pe parcursul a 6 luni de zile a studenților pentru o mai bună  îndeletnicire de
management al timpului, prin intermediul unui curs cu o durată de 2 ore/săptămână.
3. Schimbarea percepției studenților pentru a înțelege cultura și identitatea celorlalte țări.

Relevanța proiectului:

- Proiectul propune realizarea unei colaborări între Universități, având ca obiectiv în


mod special dobândirea de noi cunoștințe, în vederea dezvoltării pe plan profesional
al studenților.
- Proiectul se încadrează în Pragramul Erasmus + și în ACȚIUNEA-CHEIE 1 –
mobilitatea cursanților și a personalului, având ca directive de cercetare educarea
studenților.

Gradul de noutate:
Noutatea proiectului se reflectă prin:

- supravegherea în mod constant a studenților de către profesorii coordonatori.


- oferirea de ghiduri Erasmus personalizate pentru fiecare student.
- îmbinarea cursurilor între cele 3 Universități partenere, pentru o mai bună înțelegere a
acestora.
- proiectul se adresează se adreseaza în exclusivitate studenților participanți la
programul Erasmus + din catrul celor 3 Universități.

Activitățile proiectului:

1. Informarea studenților care sunt implicați în programul Erasmus + cu privire la


beneficiile proiectului.
2. Instruirea cadrelor didactice pentru realizarea cursurilor. Durata de cine e ralizat
beneficiari.
3. Evaluarea studenților și a cadrelor didactice.
4. Întocmirea de materiale didactice.
5. Diseminarea materialelor didactice.
6. Susținerea de cursurilor de bază pentru fiecare student în parte în limba engleză.

Sustenabilitate:

Conform statisticilor și studiilor de specialitate am ajuns la concluzia că un număr mare de


studenți nu își manageriază corect timpul și astfel ajung să nu înțelegă materialele didactice
predate.

Impactul proiectului:

- Schimbarea mentalității studenților, astfel încât aceștia să ajungă la rezultatele dorite.


Precum, încheierea cu succes a facultății, angajarea în domeniul studiat în facultate.
- Posibilitatea extinderii proiectului și în alte regiuni ale lumii.
Rezultatele proiectului:

În urma finalizării cursurilor, studenții participanți vor fi ceritficați în domeniul ,, Managementul


Timpului”.

Etapa 1. ETAPA DE MEDIATIZARE

Activități Durată Responsabili


1. Informarea studenților
care sunt implicați în
programul Erasmus + cu 2 luni Universitatea din Helsinki
privire la beneficiile
proiectului.
Academia de Studii Economice
din București, Universitatea din
2. Elaborarea proiectului 4 luni Helsinki, Universitatea din
Sorbona

Etapa 2. Realizarea proiectului de execuție


Activități Durată Responsabili
1. Pregătirea documentației
pentru procedura de Universitatea din Helsinki,
1 lună
achiziție a serviciilor de Universitatea din Sorbona
realizare a proiectului de
execuție
2. Realizarea procedurii de
achiziție a serviciilor de
1 lună Universitatea din Helsinki
realizare a proiectului de
execuție.
3. Realizarea proiectului de Academia de Studii Economice
1 lună
execuție din București
4. Obținerea autorizației de Academia de Studii Economice
1 lună
construcție din București
Etapa 3. Achiziționarea 2 luni Universitatea din Sorbona
echipamentelor pentru
desfășurarea cursurilor
Universitatea din Helsinki,
Etapa 4. Instruirea
2 luni Universitatea din Sorbona
personalului
Academia de Studii Economice
din București, Universitatea din
Etapa 5. Monitorizare și
4 luni Helsinki, Universitatea din
evaluarea proiectului
Sorbona

Planificarea proiectului, Grafic Gantt


  An 1 An 2
Luni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Etapa
1                                    
Activ.
1                                    
Activ.
2                                    
Etapa
2                                    
Activ.
1                                    
Activ.
2                                    
Activ.
3                                    
Activ.
4                                    
Etapa
3                                  
Etapa
4                                    
Etapa
5                                    
Echipamente săli de curs Cantitate Preţ/unitate(LEI) Costuri (LEI)
Scaune 75 105,14 7885,5
video-proiector 3 7000 21000
Laptop 3 2099,99 6299,97
Birou 3 799 2397
sistem audio complet 3 1.051,64 3154,92
TOTAL 40.737,39

Salariu net Salariu brut


Salarizare Resurse Umane Nr. De persoane
(LEI)/pers/lună (LEI)/pers/lună
Profesori Managementul
3 3200 5471
Resurselor Umane
Profesori Politici Europene 3 3200 5471
Profesori Comunicare 3 3200 5471
Antrenor Fitness 1 2500 4273
Responsabil curăţenie 2 1200 1967
TOTAL/LUNĂ 57.446

S-ar putea să vă placă și