Sunteți pe pagina 1din 11

Ghid de orientare în

carieră

Realizat de:
CAPITOLUL 2

TRASEELE
EDUCATIONALE

Ghid de consiliere și orientare în carieră


TRASEELE EDUCAȚIONALE
CARE SUNT PAŞI DE URMAT

Educaţie Învăţământ Învăţământ Învăţământ Învăţământ


timpurie primar gimnazial secundar post-liceal
învăţământ preşcolar Clasele I-IV sau secundar inferior superior Poţi urma o facultate
clasele V-VIII sau o şcoală post-
poate fi liceul sau
liceală.
învăţământ profesional
De asemenea poţi
Poţi continua cu o altă
intra în câmpul muncii
formă de învăţământ
sau poti intra în
câmpul muncii

Prepararea și prelucrarea
Ghid de consiliere șipeștelui | Grupul
orientare 1A
în carieră
Ghid de consiliere și orientare în carieră
TRASEELE EDUCAȚIONALE
EXEMPLE DE TRASEE EDUCAŢIONAL PENTRU MESERIA DE CONTABIL
EXEMPLUL 1. MESERIA DE CONTABIL

Min. Învăţământ gimnazial Învăţământ secundar superior Câmpul muncii


sau secundar inferior Liceul tehnologic cu profil servicii de ex. Poţi profesa meseria de
clasele V-VIII Colegiu Administrativ Iaşi contabil primar fără drept de
vei obţine Diplomă de tehnician în activităţi semnătură şi ştampilă
economice

Prepararea și prelucrarea
Ghid de consiliere șipeștelui | Grupul
orientare 1A
în carieră
Ghid de consiliere și orientare în carieră
TRASEELE EDUCAȚIONALE
EXEMPLE DE TRASEE EDUCAŢIONAL PENTRU MESERIA DE CONTABIL
EXEMPLUL 2. MESERIA DE CONTABIL

Min. Învăţământ Învăţământ Învăţământ unviersitar Câmpul muncii


gimnazial secundar superior Facultate cu specializare 1. După terminarea facultăţii te vei
Contabilitate (de ex. FEAA putea angaja în funcţii de
sau secundar inferior Liceul tehnologic cu profil
specializarea Contabilitate şi economist, contabil, director
clasele V-VIII servicii de ex. Colegiu
informatică de gestiune + vei economic, auditor intern
Administrativ Iaşi
vei obţine Diplomă de obţine diplomă de licenţă
2. te poţi angaja ca expert contabil,
tehnician în activităţi
Master- contabiltiate, expertiză şi auditor financiar
economice
audit + diplomă de master 3. Profesionist independent: expert
contabil, evaluator, auditor financiar,
consultant fiscal
Prepararea și prelucrarea
Ghid de consiliere șipeștelui | Grupul
orientare 1A
în carieră
Ghid de consiliere și orientare în carieră
TRASEELE EDUCAȚIONALE
EXEMPLE DE TRASEE EDUCAŢIONAL PENTRU MESERIA DE CONTABIL
EXEMPLUL 3. MESERIA DE CONTABIL

Min. Învăţământ Învăţământ Cursuri de formare Câmpul Stagii de


gimnazial secundar superior profesională muncii pregătire şi
sau secundar inferior Liceul tehnologic cu profil Sunt acele cursuri acreditate Poţi profesa ca şi formare
clasele V-VIII servicii de ex. Colegiu organizate de AJOFM, centre contabil angajat în profesională
Administrativ Iaşi autorizate de formare funcţii de
vei obţine Diplomă de economist, Examen CECAR
tehnician în activităţi contabil, auditor şi vei deveni expert
economice intern contabil cu drept
de semnătură şi
stampila

Prepararea și prelucrarea
Ghid de consiliere șipeștelui | Grupul
orientare 1A
în carieră
Ghid de consiliere și orientare în carieră
Este foarte important să îţi stabileşti ce
meserie ţi-ar place să urmezi.

După cum ai observat în exemplu de mai


sus poţi ajunge să practici anumite meserii
prin mai multe feluri.

Totuşi este importantă să ştii ce meserie îţi


doreşti astfel încât să îţi schiţa traseele
educaţionale pe care trebuie să le
urmăreşti pentru a ajunge la meseria dorită.

Ghid de consiliere și orientare în carieră


EXERCIŢIU - TRASEE DE CARIERĂ

Alternativa Descriere - ofertă educaţională Sursă de informare

Ghid de consiliere și orientare în carieră


CUM CAUT O
FACULTATE?
Pasul 1. Informarea
Aflaţi care facultăţi acordă diploma pe care o doriţi (de
exemplu, puteţi verifica pe: www.listafacultati.ro)
Intraţi pe site-ul web al universităţii/facultăţii care vă
interesează
Căutaţi ariile de specializare specifice
Căutaţi exemple de cerinţe pentru cursuri (unele facultăţi
afişează astfel deinformaţii)
Căutaţi informaţii despre studenţii/absolvenţiifacultăţii

Pasul 2. Vizite de studiu


Rugaţi-vă părinţii, un profesor sau consilierul de carieră să organizeze sau
să vă însoţească la vizite de studiu la facultăţile care vă interesează. Veţi
avea astfel o imagine mult mai reală a ceea ce veţi studia mai departe.

Ghid de consiliere și orientare în carieră


CUM MĂ ÎNSCRIU
LA O FACULTATE?
Fiţi sigur că sunteţi pregătit să absolviţi liceul şi să treceţi examenul
de bacalaureat
Participaţi din timpul liceului la o serie de joburi de vară, activităţi de
voluntariat, internship-uri care să vă confirme opţiunea pentru
profesia aleasă
Căutaţi cât mai multe facultăţi pe profilul dorit şi aflaţi informaţii
despre performanţele absolvenţilor lor
Interesaţi-vă în legătură cu toate cerinţele legate de admitere
Examinaţi-vă propriile performanţe şcolare: aveţi vreo şansă? Fiţi
realist! Încercaţi să vă creşteţi atuurile
Pregătiţi-vă pentru examenul de bacalaureat (între 30-70 ore
săptămânal)
Depuneţi din timp dosarele de înscriere (pregătiţi-vă copii după
acte).
Pregătiţi-vă pentru a susţine probele de admitere acolo unde este
necesar.

Ghid de consiliere și orientare în carieră


CE FAC DACĂ NU
INTRU
Depuneţi-vă dosare de înscriere la mai multe facultăţi pentru ca să
fiţi siguri că aveţi mai multe şanse de succes
Puteţi să vă căutaţi un loc de muncă sau un internship în domeniul
care vă interesează până când vă veţi putea înscrie la o nouă
sesiune de admitere
Participaţi la un curs de la facultatea dorită (în măsura în care
facultatea vă permite să asistaţi la cursuri, fără a fi înscris)
Adu-ţi aminte despre traseele educaţionale şi vezi ce alte obţiuni
pentru a ajunge să profesezi în cariera dorită.

NU RENUNŢA!

Ghid de consiliere și orientare în carieră

S-ar putea să vă placă și