Sunteți pe pagina 1din 29

Ghid de orientare în

carieră
SUBIECTELE PE CARE LE
VOM ABORDA ASTĂZI

PUNCTE CHEIE DE DISCUȚIE


Admiterea 2021

Ghid de consiliere și orientare în carieră


"Nu exista secrete ale
succesului. Succesul este
rezultatul pregatirii, muncii
grele si a invatarii din esecuri."

Colin Powell
CONDIȚII DE ADMITERE 2021
UNIVERSITĂȚI ȘI FACULTĂȚI DIN JUD. IAȘI

Care sunt condițiile de admitere în anul 2021?


Care sunt facultățile din Iași?
Ce meserie voi avea după ce termin o facultate?
Surse de informare

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară "Ion Ionescu de la Brad"
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ criterii de admitere

Nr. locuri Iulie După notele de la Bacalaureat:


Agronomie - cu specializările Agricultură, Nr. locuri
- 50% nota de la proba scrisă de Limba
Montanologie, Exploatarea masinilor şi instalaţiilor 2021 Septembrie 2021
pentru agricultură şi industria alimentară şi literatura română,
Buget: 129 Buget: 11 - 50% nota de la o altă probă scrisă, la
Cu taxa: 30 Cu taxa: 30 alegere.
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare Buget: 2
Buget: 50
rurală - cu specializarea Inginerie economică în Cu taxa: 0
agricultură
Cu taxa: 15 Perioada de înscriere
- 5-15 iulie 2021
Ingineria produselor alimentare - cu specializările Buget: 86 Buget: 2 - 6-9 septembrie 2021
Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecţia Cu taxa: 20 Cu taxa: 10
consumatorului și a mediului,
Platforma pentru înscrierea on-line se
Buget: 20 Buget: 2 va închide la ora 23:59 a penultimei
Biologie - cu specializarea Biologie zile din perioada dedicată înscrierilor
Cu taxa: 5 Cu taxa: 5
(22 iulie, respectiv 08 septembrie)

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară "Ion Ionescu de la Brad"
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ criterii de admitere
După notele de la Bacalaureat:
Nr. locuri Iulie Nr. locuri - 50% nota de la proba scrisă de Limba
2021 Septembrie 2021 şi literatura română,
Horticultură - cu specializările Horticultură și - 50% nota de la o altă probă scrisă, la
Buget: 82 Buget: 25
Peisagistică alegere.
Cu taxa: 25 Cu taxa: 5

Buget: 26 Buget: 23
Ingineria mediului - cu specializarea ingineria mediului
Cu taxa: 10 Cu taxa: 5 Perioada de înscriere
- 5-15 iulie 2021
Buget: 21 Buget: 15 - 6-9 septembrie 2021
Biotehnologii - cu specializarea Biotehnologii agricole
Cu taxa: 10 Cu taxa: 5
Platforma pentru înscrierea on-line se
va închide la ora 23:59 a penultimei
zile din perioada dedicată înscrierilor
(22 iulie, respectiv 08 septembrie)

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară "Ion Ionescu de la Brad"
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE criterii de admitere
După notele de la Bacalaureat:
- 50% nota de la proba scrisă de Limba
Nr. locuri Iulie Nr. locuri şi literatura română,
2021 Septembrie 2021 - 50% nota de la o altă probă scrisă, la
Zootehnie - cu specializările Zootehnie, Piscicultură şi
alegere.
Buget: 50 Buget: 34
acvacultură Cu taxa: 10 Cu taxa: 8
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare Buget: 3 Perioada de înscriere
Buget: 45
rurală- cu specializarea Inginerie şi management în Cu taxa: 8
Cu taxa: 20 - 5-15 iulie 2021
alimentaţia publică şi agroturism
- 6-9 septembrie 2021
Ingineria produselor alimentare - cu specializarea Buget: 44 Buget: 3
Controlul şi expertiza produselor alimentare Cu taxa: 20 Cu taxa: 8 Platforma pentru înscrierea on-line se
va închide la ora 23:59 a penultimei
zile din perioada dedicată înscrierilor
(22 iulie, respectiv 08 septembrie)

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară "Ion Ionescu de la Brad"
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ acte necesare
Nr. locuri Iulie Nr. locuri https://www.uaiasi.ro/admitere/studii
2021 Septembrie 2021 -de-licenta.php?sectiune=acte-
Medicină veterinară - cu specializările necesare
Buget: 100 Buget: 0
Medicină veterinară Cu taxa: 30 Cu taxa: 0

Buget: 0 Buget: 0
Medicină veterinară - lb engleză Cu taxa: 0
Cu taxa: 50 Mai multe informații
Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii
dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau https://www.uaiasi.ro/admite
biologie.
re/studii-de-licenta.php
Taxa de înscriere este de 150 lei şi permite înscrierea la toate specializările din cadrul unei facultăţi.

Taxa de înmatriculare pentru anul universitar 2021-2022 este de 100 lei.

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași

Date generale criterii de admitere


După notele de la Bacalaureat:
Sesiunea de preînscriere: 5 aprilie - 11 iulie 2021 (doar on-line)
- 50% nota de la proba scrisă de Limba
Sesiunea din iulie: şi literatura română,
12 - 17 iulie 2021: înscrierea candidaților - 50% nota de la o altă probă scrisă, la
19 - 21 iulie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor alegere.

Sesiunea din septembrie:


6 - 8 septembrie 2021: înscrierea candidaților Perioada de înscriere
9 septembrie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor
- 5-15 iulie 2021
- 6-9 septembrie 2021

Platforma pentru înscrierea on-line se


va închide la ora 23:59 a penultimei
Biologie - cu specializarea Biologie zile din perioada dedicată înscrierilor
(22 iulie, respectiv 08 septembrie)

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași
Etapele admiterii 2021

Pas 1. Pas 2 Pas 3 Date importante

Completarea și Pasul 2. : Completare și Pasul 3: Așteptați 05.04.2021 - 17.07.2021 ora 14:00 -


Verificare fișă de înscriere: Completare și procesare conturi
procesarea conturi de feedback de la echipa de acces pentru Admiterea on-
acces pentru Admitere Vă autentificaţi folosind de admitere. line (Pas 1)
05.04.2021 - 11.07.2021 - Perioada
on-line link-ul din dreapta sus Sign de preînscriere - Completare fișe
In / Conectare de înscriere studii de Licență și
Completați fișa de înscriere Master (Pas 2)
Accesați link-ul 12.07.2021 - 17.07.2021 ora 16:00 -
Trimiteți fișa la verificare
https://inscriere.uaic.ro/ (valabil doar dacă ați
Perioada de înscriere -
Completare și verificare fișe de
Lists/Registration/New- completat toate datele, înscriere studii de Licență și
Form.aspx și completați documentele și taxa) Master (Pas 2)
Vedeți schema de 12.07.2021 - 19.07.2021 - Proces
câmpurile. verificare și corecție fișe de
verificare de mai jos
înscriere Licență și Master (Pas 3)

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași
Etapele admiterii 2021
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași

Facultatea de Biologie Criterii de admitere


BIOLOGIE - cu specializările Media de admitere:
Biologie Biochimie – 100% Media examenului de bacalaureat

Nr. locuri Iulie Buget: 104 Buget: 50


Cu taxa: 42 Cu taxa: 16
2021 Taxe
Taxa de înscriere
ȘTIINȚA MEDIULUI - cu specializarea 200 lei pentru un domeniu
Ecologie și protecția mediului
300 lei pentru două domenii
Nr. locuri Iulie Buget: 25 Taxa de școlarizare
Cu taxa: 32 3500 lei pentru domeniul Biologie
2021
3000 lei pentru domeniul Știința Mediului

Ca absolvent, poţi activa ca profesor în învăţământul universitar şi preuniversitar, ca specialist


în cadrul unor companii ce folosesc biotehnologii (fabrici de antibiotice, fabrici de industrializare Mai multe informații
a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere etc.), în spitale, grădini zoologice și botanice, http://www.bio.uaic.ro/#admitere
parcuri naturale, în agenţii/companii de protecţie a mediului etc.
/start.html

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași

Facultatea de Chimie Criterii de admitere


BIOLOGIE - cu specializările Media de admitere:
Biochimie Chimie Chimie – 100% Media examenului de bacalaureat
tehnologică medicală

Nr. locuri Iulie Buget: 24 Buget: 25 Buget: 26


Cu taxa: 15 Cu taxa: 15 Cu taxa: 20
Taxe
2021
Taxa de înscriere
100 lei pentru un domeniu
Facultatea îţi oferă o pregătire atât teoretică, cât şi practică, pentru a face faţă cu succes
activităţilor desfăşurate în laboratoare de analiză şi controlul calităţii alimentelor, în laboratoare
Taxa de școlarizare
de analize chimice, în puncte vamale şi control antidoping, dar şi în activităţi de control şi
3500 lei pentru domeniu
protecţia mediului.

Te poţi angaja în institute de cercetare, în industria medicamentelor, în industria de lacuri,


vopsele şi materiale de construcţii, în firme de producţie şi distribuţie aparatură şi substanţe
chimice, sau îmbrăţişa o carieră didactică în învăţământul preuniversitar şi universitar. Mai multe informații
https://www.chem.uaic.ro/ro/ad
Pentru sesiunea din septembrie 2021 sunt disponibile 8 locuri la buget, cursuri IF
(învăţământ cu frecvenţă) și 47 locuri cu taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă)
mitere/

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași

Facultatea de Drept Criterii de admitere


Media de admitere:
50% Media examenului de Bacalaureat;
25% Media anilor de studii;
DREPT - cu specializările 25% Nota de la proba scrisă Limba și
Drept cu frecvență Drept cu frecvență redusă literatura română obţinută la examenul de
Buget: 204 Buget: 0 bacalaureat.
Nr. locuri Iulie
2021 Cu taxa: 70 Cu taxa: 145
Taxe
Taxa de înscriere
100 lei pentru un domeniu
Ca absolvent al Facultăţii de Drept ai numeroase perspective de realizare profesională:
Taxa de școlarizare
magistrat (procuror, judecător), notar, avocat, jurisconsult, funcţionar public în cadrul
2800 lei pentru domeniu
administraţiei publice centrale şi locale, diplomat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe,
consultant de afaceri în cadrul Camerelor de Comerţ, specialist în relaţiile comerciale interne
sau internaţionale ș.a.m.d. Mai multe informații
http://laws.uaic.ro/ro/admitere/a
dmitere-licenta

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Criterii de admitere


Administrarea afacerilor - cu specializările Media de admitere:
Administrarea Economia – 100% Media examenului de bacalaureat
Afacerilor - lb eng comerțului, turismului
și serviciilor
Taxe
Nr. locuri Iulie Buget: 37 Buget: 85
2021 Cu taxa: 59 Cu taxa: 91 Taxa de înscriere
200 lei pentru un domeniu
Finanţe - cu specializarea Finanţe şi bănci
300 lei pentru două domenii
Nr. locuri Iulie Buget: 104 Taxa de școlarizare
2021 Cu taxa: 118 3500 lei pentru domeniul Biologie
3000 lei pentru domeniul Știința Mediului
Economie şi afaceri internaţionale - cu specializarea Economie şi afaceri internaţionale

Nr. locuri Iulie Buget: 91


Cu taxa: 67
2021 Mai multe informații
Management - cu specializarea Management
http://www.bio.uaic.ro/#admitere
Nr. locuri Iulie Buget: 89
/start.html
2021 Cu taxa: 87

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Criterii de admitere


Cibernetică, statistică şi informatică economică - cu specializările Media de admitere:
Statistică Informatică – 100% Media examenului de bacalaureat
şi previziune economică economică

Nr. locuri Iulie Buget: 44 Buget: 71 Taxe


2021 Cu taxa: 7 Cu taxa: 55
Taxa de înscriere
Marketing - cu specializarea Marketing
250 lei/grup de domenii
Nr. locuri Iulie Buget: 94 Taxa de școlarizare
2021 Cu taxa: 92 IF – 3.000 lei
ID – 2.900 lei
Ştiinţe administrative - cu specializarea
Administraţie publică - zi Administraţie publică - ID

Nr. locuri Iulie Buget: 145 Buget: 0


2021 Cu taxa: 33 Cu taxa: 75 Mai multe informații
http://www.feaa.uaic.ro/admitere

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Criterii de admitere


Media de admitere:
– 100% Media examenului de bacalaureat
Absolvirea Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor îţi oferă multiple
posibilităţi de a dezvolta o carieră profesională în: bănci, societăţi de servicii de
investiţii financiare, consultanţă de plasament pe piaţa de capital, iniţierea şi Taxe
dezvoltarea de afaceri personale, burse de mărfuri, contabilitate, marketingul
produselor şi serviciilor alimentare, gestiunea afacerilor agro-alimentare, Taxa de înscriere
învăţământ liceal, postliceal şi universitar, mass-media, instituţii de asigurări de 250 lei/grup de domenii
bunuri şi personal, agenţii guvernamentale, organisme financiare publice Taxa de școlarizare
centrale şi locale, analiza sistemelor informaţionale, administrarea de reţele şi IF – 3.000 lei
baze de date, crearea de site-uri web, managementul resurselor umane, ID – 2.900 lei
management strategic, relaţii publice, marketing industrial, marketingul
serviciilor, promovare vânzări, marketing antreprenorial, marketing strategic,
societăţi de asigurări şi reasigurări naţionale şi internaţionale, direcţii sau
compartimente de relaţii internaţionale, reprezentanţe comerciale ale firmelor în
Mai multe informații
străinătate, agenţii specializate de cercetare a pieţelor internaţionale, firme
multinaţionale, agenţii de voiaj şi agenţii de turism, întreprinderi de servicii http://www.feaa.uaic.ro/admitere
(transporturi, poştă, administraţie publică).

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Criterii de admitere


Educaţie fizică şi sport - cu specializările Media de admitere Educație Fizică și Sport:
Educaţie fizică Sport și performanță – 70% Media examenului de Bacalaureat;
şi sportivă, Zi motrică – 30% Media ultimului an de liceu cu situaţia
încheiată la disciplina Educaţie fizică sau
Nr. locuri Iulie Buget: 43 Buget: 21
Pregătire practică sportivă (doar în cazul
2021 Cu taxa: 51 Cu taxa: 26 absolvenţilor de L.P.S.) sau Dans
contemporan(doar in cazul absolvenților secției
Kinetoterapie - cu specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială, Zi Dans contemporan) sau Dans clasic (doar în
cazul absolvenților secției Dans clasic).
Media de admitere Kinetoterapie:
Nr. locuri Iulie Buget: 30
– 70% Media examenului de Bacalaureat;
2021 Cu taxa: 39
– 30% Media anilor de studii din liceu

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport te echipează cu un pachet de cunoştinţe, abilitãţi


practice şi competenţe interdisciplinare ce oferă oportunitatea inserţiei reale pe piaţa muncii, în
Taxe
contextul dezvoltării personale şi creative. Tipologia ariilor profesionale cuprinde meserii
Taxa de înscriere: 300 lei/specializare
precum: kinetoterapeut, profesor de educație fizică, instructor sportiv, instructor de fitness &
Taxa de școlarizare: 3500 lei pentru
aerobic, monitor în tabere pentru copii, adolescenți şi adulți, antrenor, animator sportiv, ghid
domeniu
sportiv, monitor de timp liber şi animator socio-educativ https://www.sport.uaic.ro/prezentarea-
facultatii/
https://www.sport.uaic.ro/prezentarea-facultatii/

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice Criterii de admitere


Media de admitere:
Filosofie- cu specializarea Filosofie
– 100% Media examenului de bacalaureat

Nr. locuri Iulie Buget: 20


2021 Cu taxa: 16
Taxe
Sociologie - cu specializările Sociologie Resurse umane
Buget: 23 Buget: 53 Taxa de înscriere
Nr. locuri Iulie
250 lei/specializare
2021 Cu taxa: 73 Cu taxa: 63

Taxa de școlarizare
Asistență socială - cu specializările Asistență socială zi Asistență socială ID
3000 lei pentru domeniu
Nr. locuri Iulie Buget: 113 Buget: 0
2021 Cu taxa: 143 Cu taxa: 50

Ştiinţe politice - cu specializarea Ştiinţe politice

Nr. locuri Iulie Buget: 32 Mai multe informații


2021 Cu taxa: 64
https://www.fssp.uaic.ro/admitere
/licenta

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice Criterii de admitere


Relaţii internaţionale şi studii europene - cu specializarea Relaţii internaţionale şi studii Media de admitere:
europene – 100% Media examenului de bacalaureat

Nr. locuri Iulie Buget: 38


2021 Cu taxa: 75 Taxe
Ştiinţe ale comunicării - cu specializarea Comunicare şi relaţii publice Taxa de înscriere
Buget: 60 250 lei/specializare
Nr. locuri Iulie
2021 Cu taxa: 66
Taxa de școlarizare
3000 lei pentru domeniu

La absolvirea Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, poţi fi angajat în învăţământul


universitar şi preuniversitar, în institute de cercetare ştiinţifică, administraţie publică locală şi
centrală, insitituţii cu caracter politic şi socio-profesional, mass-media, institute de cercetare Mai multe informații
sociologică şi de sondare a opiniei publice, instituţii de cultură sau organizaţii non-
guvernamentale. https://www.fssp.uaic.ro/admitere
/licenta

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Criterii de admitere
Facultatea de Fizică
FIZICĂ - cu specializările Media de admitere:
Fizică Fizică Fizică Biofizică – 100% Media examenului de bacalaureat
informatică medicală

Nr. locuri Iulie Buget: 2 Buget: 14 Buget: 14 Buget: 3 Taxe


2021 Cu taxa: 8 Cu taxa: 8 Cu taxa: 8 Cu taxa: 8
Taxa de înscriere
120 lei/domeniu
Ştiinţe inginereşti aplicate - cu specializarea Fizică tehnologică

Nr. locuri Iulie Buget: 7 Taxa de școlarizare


2021 Cu taxa: 10 3000 lei pentru domeniu

Piața muncii pentru absolvenții de fizică s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și oferă
oportunități dintre cele mai diverse. Mulți dintre absolvenții noștri devin cercetători fie în țară (la
universități, institute sau în industrie, mai ales la multinaționalele intrate recent în țara noastră),
Mai multe informații
fie în străinătate. Alți absolvenți lucrează ca fizicieni medicali în spitale sau cabinete medicale, https://www.phys.uaic.ro/index.ph
informaticieni, experți în domeniul protecţiei mediului, biofizicieni, sau optează pentru o carieră p/admitere/
didactică

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Criterii de admitere
Facultatea de Geografie şi Geologie
GEOGRAFIE - cu specializările Media de admitere:
Geografia Geografie Planificare Hidrologie şi Geografia
turismului teritorială meteorologie turismului - fr Pentru domeniile Geografie și Știința
Mediului
Nr. locuri Iulie Buget: 82 Buget: 81 Buget: 26 Buget: 20 Buget: 15 – 50% Media examenului de Bacalaureat;
2021 Cu taxa: 65 Cu taxa: 50 Cu taxa: 5 Cu taxa: 10 Cu taxa: 10 – 50% Nota obţinută la Bacalaureat la proba
scrisă la alegere, Ed), (Geografie, Logică şi
Ştiinţa mediului - cu specializarea Geografia mediului argumentare, Psihologie, Economie,
Buget: 33 Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie,
Nr. locuri Iulie
Informatică).
2021 Cu taxa: 10
Pentru domeniile Geologie și Inginerie
Geologie - cu specializarea Geochimie
Geologică:
Nr. locuri Iulie Buget: 32 Media de admitere:
2021 Cu taxa: 10 – 100% Media examenului de Bacalaureat.

ŞInginerie geologică - cu specializarea Inginerie geologică Mai multe informații


Buget: 32
Nr. locuri Iulie https://www.geo.uaic.ro/admitere
2021 Cu taxa: 10
/licenta.gml

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Taxe
Facultatea de Geografie şi Geologie
Taxa de înscriere
200 lei pentru domeniile Geografie și
Absolvirea Facultăţii de Geografie şi Geologie îţi deschide noi orizonturi şi oferă numeroase Știința Mediului
perspective de carieră. Studenții și absolvenții geografi au asigurată angajabilitatea în 150 lei pentru domeniile Geologie și
sectoarele societății private, publice sau civile, în timp ce mulți dintre ei și-au continuat Inginerie Geologică
studiile și au ales să opteze pentru cariere academice.

Vei obține abilități transferabile pe care toți angajatorii le caută: comunicare, actualitate, Taxa de școlarizare
rezolvare de probleme, reflexivitate, capacitatea de a lucra atât independent, cât și cu alții și 3000 lei pentru specializările Geografia
calitatea de lider. Pozițiile se încadrează pe o scară largă, putând opta pentru a deveni turismului, Geografie, Hidrologie şi
cadru didactic în învăţământul preuniversitar şi universitar, analist în probleme de mediu, meteorologie, Planificare teritorială,
turism, planificare teritorială, urbanizare sau specialist în probleme demografice, precum şi Geografia mediului, Geochimie, Inginerie
meteorolog, hidrogeolog, cercetător în geologie petrolieră sau în mineralogie tehnică şi geologică
experimentală, specialist în evaluarea şi monitorizarea calităţii solurilor, în managementul 3900 lei pentru specializările Geografia
hazardelor naturale, în evaluarea pietrelor preţioase, muzeograf, cercetător în instituţii de turismului (în limba franceză), Geografia
cercetare şi universităţi etc. turismului (în limba engleză)

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Criterii de admitere
Facultatea de Informatică
INFORMATICĂ - cu specializările Media de admitere:
Informatică Informatică (în limba engleză) - 75% Nota la Bacalaureat la Matematică sau
Informatică (la alegere);
Nr. locuri Iulie Buget: 217 Buget: 69 – 25% Media generală la Bacalaureat.
2021 Cu taxa: 69 Cu taxa: 21
Taxe
Taxa de înscriere
Ca absolvent/ă FII a studiilor de licență, poţi opta să îți continui studiile de masterat 200 lei/domeniu
(FII are 6 masterate de profil) și ulterior de doctorat (5 îndrumători de doctorat), poți
urma o carieră academică (profesor în învățământul universitar sau preuniversitar), Taxa de școlarizare
sau una de cercetare (în universități, institute sau centre de cercetare de stat sau 3600 lei pentru domeniu
private), poți opta să îți lansezi propria afacere în IT sau domenii corelate sau poți
lucra în companii de profil locale sau internaționale ca dezvoltator de software,
inginer de sistem, dezvoltator web, administrator de reţea, manager de sisteme
informatice, specialist în securitate.
Mai multe informații

https://www.info.uaic.ro/admitere

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Criterii de admitere
Facultatea de Istorie
Media de admitere:
– 100% Media examenului de Bacalaureat
ISTORIE - cu specializările
Istorie Istorie ID

Nr. locuri Iulie Buget: 104 Buget: 0


2021 Cu taxa: 10 Cu taxa: 49 Taxe
Taxa de înscriere
150 lei/domeniu

Taxa de școlarizare
2000 lei pentru domeniu
La terminarea studiilor Facultății de Istorie poți activa în varii domenii, de la cel
didactic, până la arheologie și arhivistică. Absolvenții facultății pot deveni cercetători,
profesori, muzeografi, arheologi, arhiviști, jurnaliști, diplomați, bibliotecari, specialiști
în cadrul unor instituţii şi organizaţii axate pe problematica integrării europene (în Mai multe informații
primării, prefecturi) sau patrimoniu, ghizi turistici, angajați în serviciile de informaţii
româneşti (SRI, SIE) etc
http://history.uaic.ro/admitere/

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași

Facultatea de Litere Criterii de admitere


ALimbă şi literatură - cu specializările Filologie clasică, Limba şi literatura română - Literatură Media de admitere:
universală şi comparată, Limba și literatura latină, Limba şi literatura română - O limbă şi literatură – 100% Media examenului de bacalaureat
modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), Literatură universală şi comparată -
Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)Limbă şi literatură
modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) - Limba şi literatura română, Taxe
Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) - Limba şi
literatura modernă ((engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă), O limbă şi literatură Taxa de înscriere
modernă (A) (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) - Literatură universală şi 200 lei pentru un domeniu
comparată, Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) -
Limba şi literatura latină, Taxa de școlarizare
Nr. locuri Iulie Buget: 320 3000 lei pentru domeniu
2021 Cu taxa: 174

Limbi moderne aplicate - cu specializarea Traducere şi interpretare (dublă specializare, în


combinație cu următoarele limbi: engleză, franceză, germană)
Mai multe informații
Nr. locuri Iulie Buget: 60
Cu taxa: 30 http://media.lit.uaic.ro/?
2021
page_id=1654

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Taxe
Facultatea de Litere
Taxa de înscriere
Studii culturale - cu specializarea Studii americane (în limba engleză)
200 lei pentru domeniile Geografie și
Nr. locuri Iulie Buget: 16 Știința Mediului
2021 Cu taxa: 6 150 lei pentru domeniile Geologie și
Inginerie Geologică
Ştiinţe ale comunicării - cu specializarea Jurnalism

Nr. locuri Iulie Buget: 36


2021 Cu taxa: 40 Taxa de școlarizare
3000 lei pentru specializările Geografia
Afirmația că Facultatea de Litere pregătește profesori e adevărată, însă doar parțial. O turismului, Geografie, Hidrologie şi
diplomă de Litere îți dă, într-adevăr, posibilitatea și expertiza să alegi o carieră didactică, meteorologie, Planificare teritorială,
dar, pe lângă asta, îți deschide o multitudine de alte opțiuni, iar cea mai bună dovadă e că îi Geografia mediului, Geochimie, Inginerie
găsim pe absolvenții noștri nu numai în școli, ci și în multinaționale, în birourile de traduceri geologică
și interpretariat (inclusiv în cele europene de la Bruxelles!), în biblioteci, în consulate și 3900 lei pentru specializările Geografia
ambasade, în studiourile de radio și televiziune, pe scurt, în mai toate instituțiile de stat și turismului (în limba franceză), Geografia
private. Programele de studiu oferite de Facultatea de Litere și competențele dobândite de turismului (în limba engleză)
studenții de la Litere până la absolvire sunt numitorul comun care deschide oportunități de
carieră atât de diverse și de atractive.

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Criterii de admitere
Facultatea de Matematică
Media de admitere:
– 50% nota la Matematică sau Informatică la
IMatematică - cu specializările
examenul de bacalaureat;
Matematică Matematică informatică
- 50% media generală la examenul de
Nr. locuri Iulie Buget: 142 bacalaureat
2021 Cu taxa: 30
Taxe
Taxa de înscriere
Studiul matematicii la facultatea noastră oferă posibilitatea de a profesa în 200 lei/domeniu
numeroase domenii: învățământ (preuniversitar sau universitar), IT (programare,
web design, dezvoltare soft, cercetare etc.), sectorul bancar, societăți de asigurări Taxa de școlarizare
(statistician, matematician etc.), în cercetare pură sau aplicativă (în institute sau în 2500 lei pentru domeniu
departamente de cercetare). Cei mai buni studenți pot continua studiile în cadrul
Școlii doctorale din cadrul facultății sau la alte universitati din țară sau străinătate,
accesul fiindu-le facilitat de prestigiul și rezultatele obținute de membrii Facultății de Mai multe informații
Matematică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
https://www.math.uaic.ro/

Ghid de consiliere și orientare în carieră


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Criterii de admitere
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Media de admitere:
Ştiinţe ale educaţiei - cu specializările
– 100% media examenului de bacalaureat.
Pedagogie Psihopedagogie Pedagogia Pedagogia
specială învăţământului învăţământului
primar şi preşcolar primar şi preşcolar ID

Nr. locuri Iulie Buget: 35 Buget: 44 Buget: 100 Buget: 0 Taxe


2021 Cu taxa: 55 Cu taxa: 24 Cu taxa: 20 Cu taxa: 60 Taxa de înscriere
300 lei / specializare
Psihologie - cu specializarea Psihologie Psihologie ID 150 lei al doilea dosar

Nr. locuri Iulie Buget: 125 Buget: 0


Taxa de școlarizare
2021 Cu taxa: 168 Cu taxa: 100
3300 lei pentru domeniu

După absolvirea specialităţii Psihologie, în condiţiile unor specializări suplimentare,


vei putea lucra ca psiholog în spitale şi clinici medicale, în şcoli, în penitenciare, în Mai multe informații
ONG-uri, în armată sau în poliţie, sau în departamentele de management al
resurselor umane ale organizaţiilor private și publice. După absolvirea specializărilor https://www.psih.uaic.ro/aplic/ad
din sfera ştiinţelor educaţiei, vei putea activa ca profesor, profesor psihopedagog, mitere/lic.php
profesor de sprijin, institutor sau consilier şcolar.

Ghid de consiliere și orientare în carieră

S-ar putea să vă placă și