Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala „DARIU POP” SATU MARE înv.

Maria Domnica Apan

ŞCOALA „DARIU POP”


SATU MARE
PROIECT DIDACTIC
CONSILIERE ŞI ORIENTARE

PROPUNĂTOR: înv. MARIA DOMNICA APAN


CLASA a III –a, A

TEMA: CINE SUNT EU?

OBIECTIVE:
• Dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere şi intercunoaştere;
• Optimizarea încrederii în sine şi în ceilalţi;
• Pregătirea pentru succes;
• Achiziţionarea unor competenţe şi aptitudini;
• Creşterea interesului pentru schimbare, învăţare, dezvoltare;
• Înţelegerea schimbării ca parte a creşterii şi dezvoltării;
• Participarea activă la propria educaţie şi la integrarea în viaţa socială.

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia,


MODUL DE ORGANIZARE : frontal, individual, pe grupe de elevi.
MATERIAL DIDACTIC: fişe de lucru, planşă
Şcoala „DARIU POP” SATU MARE înv.Maria Domnica Apan

SCENARIUL DIDACTIC

MOMENTELE ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULI ACTIVITATEA ELEVULUI EVALUARE OBSERVAŢII


LECŢIEI
Salutul de dimineaţă: - elevii se salută între ei Frontală
-CAPTAREA „BUNĂ DIMINEAŢA, atribuindu-şi câte o însuşire
FRUMOŞILOR!
ATENŢIEI CUM VĂ SIMŢIŢI ASTĂZI?

Prezint elevilor o planşă


(ANEXA 1) - se identifică cu unul din
„CUM TE SIMŢI ASTĂZI?” chipurile de pe planşă şi Individuală
-Motivează, de ce ? motivează alegerea făcută -

- ANUNŢAREA - astăzi vreau să văd în ce masură


TEMEI ŞI A voi vă cunoaşteţi pe voi –
OBIECTIVELOR

-DIRIJAREA
ÎNVĂŢĂRII Activitate individuală - elevii vor primi nişte fişe de Individuală
lucru
Şcoala „DARIU POP” SATU MARE înv.Maria Domnica Apan

- împart elevilor nişte fişe


-PREZENTAREA a.( ANEXA 2 )– HARTA INIMII - Elevii vor completa fişa
conform cerinţelor
NOULUI - se vor citi câteva fişe - Elevii îşi vor spune părerea Observarea
despre colegii lor iar curentă
CONŢINUT, aceştia vor spune ideile
cărui coleg i-au plăcut mai
A SARCINILOR mult.
- Îl va felicita şi-i va spune Individuală
ŞI cât de mult i-a plăcut ceea
ce a gândit
OBŢINEREA
b. (ANEXA 3 )–
PERFORMANŢELOR EU SUNT…EU VREAU SĂ FIU… - Copiii vor completa fişa
conform cerinţelor
prezentând :
1.caracteristici fizice
2.caracteristici psihice Individuală
3.caracteristici sociale
4.caracteristici ideale
5.statut
6.caracteristici
- se vor citi câteva fişe şi se vor pozitive/negative
comenta
Şcoala „DARIU POP” SATU MARE înv.Maria Domnica Apan

- se va face o scurtă sinteză a ceea


ASIGURAREA ce s-a făcut în timpul orei Frontală

FEED-BACK-lui

ŞI
-Elevii vor ieşi pe rând la tablă şi
INTENSIFICAREA - se va face o scurtă apreciere a felului vor scrie câte un animal, o Individuală
RETENŢIEI cum a decurs lecţia iar în încheiere : floare,un personaj, culoare,
copac, mâncare, pasăre cu care
JOC : CIORCHINELE -„EU” s-ar identifica – motivează de ce
(ANEXA 4)
Şcoala „DARIU POP” SATU MARE înv.Maria Domnica Apan