Sunteți pe pagina 1din 1

Ordinea cronologică de elaborare, înregistrare și aprobare a documentelor

specifice sistemului de management al calității (SMC)

1. Proceduri de sistem:
- Data elaborării procedurii de sistem – o dată ulterioară datei de predare-primire a
documentației (Proces verbal de predare-primire)
*Persoana care se trece la elaborarea procedurii este coordonatorul Comisiei CEAC sau un
membru al Comisiei CEAC in cazul in care coordonatorul Comisiei CEAC este directorul
institutiei
- Data verificării procedurii de sistem – o dată ulterioară elaborării procedurii
- Data aprobării procedurii de sistem – data Deciziei de aprobare a procedurilor de sistem
- Data primirii procedurii de sistem – o dată ulterioară aprobării procedurii, dată când procedura
este distribuită persoanelor care aplică
- Data aplicării procedurii de sistem – data ulterioară distribuirii acestora, data de când intra în
vigoare procedura respectivă (de ex.: peste 5 zile)
*Persoanele care se trec la aplicarea procedurii sunt persoanele care desfașoară activitatea
respectiva și aplică procedura (în cazul procedurilor de sistem conducatorii de compartimente
se trec la aplicarea procedurii)
* Consiliul de administraţie aprobă procedurile elaborate la nivelul unităţii de învăţământ.

2. Proceduri operaționale:
- Data elaborării procedurii operaționale – o dată ulterioară elaborării Listei activităților
procedurabile.
*Persoana care elaboreaza procedura este stabilita de către conducere în funcție de activitatea
respectivă
- Data verificării procedurii operaționale – o dată ulterioară elaborării procedurii
- Data aprobării procedurii operaționale – data Deciziei de aprobare a procedurilor operaționale
- Data primirii procedurii operaționale – o dată ulterioară aprobării procedurii, data când
procedura este distribuita persoanelor care aplica
- Data aplicarii procedurii operaționale – data ulterioară distribuirii acestora, data de când intra
in vigoare procedura respectiva (de ex.: peste 5 zile)
*Persoanele care se trec la aplicarea procedurii sunt persoanele care desfasoara activitatea
respectiva si aplica procedura
* Consiliul de administraţie aprobă procedurile elaborate la nivelul unităţii de învăţământ.

3. Lista documentelor SMC – data elaborării ulterioară documentelor de mai sus


4. Lista înregistrărilor SMC – data elaborării ulterioară documentelor de mai sus