Sunteți pe pagina 1din 19

Școala Gimnazială “Mitropolit Iacob Putneanul”

Comuna Putna, județul Suceava Strada Principală Cod poștal 727455

Telefon/fax 0230414153 e-mail: scoala.putna@yahoo.@gmail.com

Perioada: 3 saptamani ; 1 saptamana: 19 ore TC


SAPTAMANA I – 11 noiembrie 2019- 15 noiembrie 2019

Ziua Comp. Acivitati integrate pe discipline; Elemente de continut Resurse/Evaluare


spec. Organizarea colectivului de elevi
Luni Activitati integrate
11.11.2019 DP: DP Întâlnirea de dimineaţă: -cartonașe pentru
1.1;1.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei efectuarea prezenței
1.3;2.1, -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs -Caiet de aplicații DP
2.4;3.1, -reactualizarea normelor de conduită la școală -discuții despre poveștile preferate
3.4; 4.1 -audiție muzicală ”Cărticica mea” Observarea
JOC: completarea graficului de opțiuni ”Cine este prietenul meu?” DP: : Fac mișcare și mănânc sănătos comportamentului
DP: Text – suport: ”Zebra care voia să rămână zebră” (poveste) Igiena personală participativ în secvențele
-Igiena personală; Igiena alimentației, consumul de fructe și legume; Importanța de învățare
mișcării și a sportului în menținerea sănătății;
-Realizarea unui colaj despre importanța sportului
-Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine; Comunicarea cu colegii şi cadrele
didactice;
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul săptămânii
JOC: ”Coada dragonului”
CLR: CLR: Texte – suport: ”Iepurele și ariciul” (după C. Poleakova), ”Bobul de mac” CLR: Prietenii mei. Literele i, I -auxiliare didactice
1.1;1.2; (poveste), ”Vrei să fii prietenul meu?” (de Eric Carle), ghicitori despre meserii, poezii -Audierea unei povești/ Povestea -fișe de lucru
1.3;2.1, despre prietenie și familie, ”Povestea mărului buclucaș” (de Victor Suteev) literelor ”i” și ”I” -softuri educaționale
2.4;3.1, -Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a -Acte de vorbire – exprimarea de mesaje (Povestea literelor,
3.4; 4.1 unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; în contexte familiare – Prietenia, Ce Edusoft)
Selectarea unei imagini dintr-un set de imagini pentru verificarea înțelegerii textului. înseamnă să fim prieteni, Cel mai bun -fișe cu desene
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: i, I, e, E (recunoaștere, numire, scriere); prieten -planșă cu literele de
Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; Recunoașterea unor cuvinte -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții tipar: I, E
uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a de analiză fonetică Observarea sistematică
cuvintelor scrise cu litere de tipar; Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; -Scrierea literelor i, I colectivă sau individuală
Ilustrarea unui mesaj printr-un desen; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în -Elemente grafice Observarea
silabe comportamentului
-Jocuri cu litere – Labirinturi – litere participativ în secvențele
-Metoda fonetică: reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, sunetului studiat de învățare
(pisică, iepure, fetiță, prinț, metrou, tren, elicopter); Observarea modului de
- Generarea cuvintelor cu același sunet inițial; Completarea literelor lipsă pentru realizare a sarcinilor de
obținerea unor cuvinte; lucru
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere mici de tipar și Autoevaluare
cele scrise cu litere mari de tipar; Interevaluare
-Crearea unor cuvinte în careuri de cuvinte, prin completarea literelor lipsă; Acordarea de recompense
-Realizarea unui desen pentru redarea unui mesaj scurt;
-Pregrafisme și elemente grafice;
MEM: Text – suport: Omida mâncăcioasă (de Eric Carle). Numerele naturale de la 0 la 10 MEM :Prietenii mei. Numărul și cifra 6 -Caiet de aplicații MEM
1.1;1.2; -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; Exerciții de numărare; -Exerciții de numărare -jetoane cu cifrele de la 0
1.3; 1.4; -Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor de la 0 la 7; -Mulțimi de elemente la 7
1.5; 2.1; -Construirea unor mulțimi după un număr cardinal dat prin desenarea/ completarea -Șiruri logice de elemente -Jocul numerelor
3.1; 5.1 numărului de elemente; Precizarea cardinalului unei mulțimi; Numere pare, impare; -Recunoașterea, citirea, scrierea cifrei 6 Aprecieri individuale și
Completarea cu numere a șirurilor crescătoare sau descrescătoare; -Compunerea și descompunerea numărului globale
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene/ numere 6 Expunerea lucrărilor
-Categorii de insecte; Medii de viață ale insectelor; Alcătuirea corpului unei insecte; -Ordinea crescătoare/ descrescătoare realizate
Ciclul de viață al fluturelui; Prieteni mari, prieteni mici. Insectele. Observarea
-Forțe și mișcare – efecte observabile ale forțelor (tragere, împingere, alunecare); Organizarea datelor în tabel comportamentului
Mișcarea corpurilor și schimbarea formei corpurilor (deformare, rupere, spargere, -Exerciții – joc de marcare în tabel a unor verbal/nonverbal al
mototolire, întindere); Jocuri de mișcare pentru evidențierea forțelor și a efectelor opțiuni copilului
acestora; -Precizarea coloanei și a rândului în care
este poziționat un element într-un tabel
MM: MM: Cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea instrumentală; Elemente de MM: Audierea și interpretarea unui -prezentări multimedia:
1.1,1.2, limbaj muzical - Timbrul; Creaţii muzicale accesibile: Șade rața pe butoi! (Alexandru cântec. Cântarea vocală softuri educaționale,
1.3, 1.4; Pașcanu), Drag mi-e jocul românesc (folclorul copiilor), Numărătoarea (Geogre Șade rața pe butoi! (animație, muzică, text)
2.1; 2.2, Breazul), Hai copii cântați în cor! (W.A. Mozart), Podul de piatră (folcorul copiilor), Numărătoarea -instrumente muzicale:
2.3; 3.1 Toba, Glasul instrumentelor, O vioară mică de-aș avea, Săniuța (Liviu Cerneș) tobiță, tamburină, chitară
Observarea
comportamentului
participativ în secvențele
de învățare
Marti Activitati integrate
12.11.2019 DP: DP Întâlnirea de dimineaţă: -cartonașe pentru
1.1; 1.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei efectuarea prezenței
1.3; 2.1, -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs -Caiet de aplicații DP
2.4; 3.1, -reactualizarea normelor de conduită la școală -discuții despre poveștile preferate
3.4; 4.1 -audiție muzicală ”Cărticica mea” Observarea
JOC: completarea graficului de opțiuni ”Cine este prietenul meu?” DP: : Fac mișcare și mănânc sănătos comportamentului
DP: Text – suport: ”Zebra care voia să rămână zebră” (poveste) Igiena personală participativ în secvențele
-Igiena personală; Igiena alimentației, consumul de fructe și legume; Importanța de învățare
mișcării și a sportului în menținerea sănătății;
-Realizarea unui colaj despre importanța sportului
-Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine; Comunicarea cu colegii şi cadrele
didactice;
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul săptămânii
JOC: ”Coada dragonului”
CLR: CLR: Texte – suport: ”Iepurele și ariciul” (după C. Poleakova), ”Bobul de mac” CLR: Prietenii mei. : Literele i, I -auxiliare didactice
1.1;1.2; (poveste), ”Vrei să fii prietenul meu?” (de Eric Carle), ghicitori despre meserii, poezii -Audierea unei povești/ Povestea -fișe de lucru
1.3;2.1, despre prietenie și familie, ”Povestea mărului buclucaș” (de Victor Suteev) -Audierea literelor ”i” și ”I” -softuri educaționale
2.4;3.1, unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor -Acte de vorbire – exprimarea de mesaje (Povestea literelor,
3.4; 4.1 informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Selectarea în contexte familiare – Prietenia, Ce Edusoft)
unei imagini dintr-un set de imagini pentru verificarea înțelegerii textului. înseamnă să fim prieteni, Cel mai bun -fișe cu desene
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: i, I, e, E (recunoaștere, numire, scriere); prieten -planșă cu literele de
Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; Recunoașterea unor cuvinte Literele i, I tipar: I, E
uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții Observarea sistematică
cuvintelor scrise cu litere de tipar; Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; de analiză fonetică colectivă sau individuală
Ilustrarea unui mesaj printr-un desen; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în -Scrierea literelor i, I Observarea
silabe -Elemente grafice comportamentului
-Jocuri cu litere – Labirinturi – litere participativ în secvențele
-Metoda fonetică: reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, sunetului studiat de învățare
(pisică, iepure, fetiță, prinț, metrou, tren, elicopter); Observarea modului de
- Generarea cuvintelor cu același sunet inițial; Completarea literelor lipsă pentru realizare a sarcinilor de
obținerea unor cuvinte; lucru
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere mici de tipar și Autoevaluare
cele scrise cu litere mari de tipar; Interevaluare
-Crearea unor cuvinte în careuri de cuvinte, prin completarea literelor lipsă; Acordarea de
-Realizarea unui desen pentru redarea unui mesaj scurt; recompense
-Pregrafisme și elemente grafice;
MEM: MEM: Text – suport: Omida mâncăcioasă (de Eric Carle). Numerele naturale de la 0 MEM Numerele naturale de la 0 la 10 -Caiet de aplicații MEM
1.1; 1.2; la 10 Prietenii mei. Numărul și cifra 6 -jetoane cu cifrele de la 0
1.3; 1.4; -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; Exerciții de numărare; -Exerciții de numărare la 7
1.5; 2.1; -Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor de la 0 la 7; -Mulțimi de elemente -Jocul numerelor
3.1; 5.1 -Construirea unor mulțimi după un număr cardinal dat prin desenarea/ completarea -Șiruri logice de elemente
numărului de elemente; Precizarea cardinalului unei mulțimi; Numere pare, impare; -Recunoașterea, citirea, scrierea cifrei 6 Aprecieri individuale și
Completarea cu numere a șirurilor crescătoare sau descrescătoare; -Compunerea și descompunerea numărului globale
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene/ numere 6 Expunerea lucrărilor
-Categorii de insecte; Medii de viață ale insectelor; Alcătuirea corpului unei insecte; -Ordinea crescătoare/ descrescătoare realizate
Ciclul de viață al fluturelui; Prieteni mari, prieteni mici. Insectele. Observarea
-Forțe și mișcare – efecte observabile ale forțelor (tragere, împingere, alunecare); Organizarea datelor în tabel comportamentului
Mișcarea corpurilor și schimbarea formei corpurilor (deformare, rupere, spargere, -Exerciții – joc de marcare în tabel a unor verbal/nonverbal al
mototolire, întindere); Jocuri de mișcare pentru evidențierea forțelor și a efectelor opțiuni copilului
acestora; -Precizarea coloanei și a rândului în care
este poziționat un element într-un tabel
Activitati pe discipline – Limba franceza
Miercuri Activtati integrate
13.11.2019 CLR: CLR: Texte – suport: ”Iepurele și ariciul” (după C. Poleakova), ”Bobul de mac” CLR: -auxiliare didactice
1.1; 1.2; (poveste), ”Vrei să fii prietenul meu?” (de Eric Carle), ghicitori despre meserii, poezii Prietenii mei. Literele i, I -fișe de lucru
1.3; 2.1, despre prietenie și familie, ”Povestea mărului buclucaș” (de Victor Suteev) -Audierea -Audierea unei povești/ Povestea -softuri educaționale
2.4; 3.1, unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor literelor ”i” și ”I” (Povestea literelor,
3.4; 4.1 informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Selectarea -Acte de vorbire – exprimarea de mesaje Edusoft)
unei imagini dintr-un set de imagini pentru verificarea înțelegerii textului. în contexte familiare – Prietenia, Ce -fișe cu desene
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: i, I, e, E (recunoaștere, numire, scriere); înseamnă să fim prieteni, Cel mai bun -planșă cu literele de
Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; Recunoașterea unor cuvinte prieten tipar: I, E
uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții Observarea sistematică
cuvintelor scrise cu litere de tipar; Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; de analiză fonetică colectivă sau individuală
Ilustrarea unui mesaj printr-un desen; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în -Scrierea literelor i, I Observarea
silabe - Literele i, I. Elemente grafice comportamentului
-Jocuri cu litere – Labirinturi – litere participativ în secvențele
-Metoda fonetică: reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, sunetului studiat de învățare
(pisică, iepure, fetiță, prinț, metrou, tren, elicopter); Observarea modului de
- Generarea cuvintelor cu același sunet inițial; Completarea literelor lipsă pentru realizare a sarcinilor de
obținerea unor cuvinte; lucru
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere mici de tipar și Autoevaluare
cele scrise cu litere mari de tipar; Interevaluare
-Crearea unor cuvinte în careuri de cuvinte, prin completarea literelor lipsă; Acordarea de
-Realizarea unui desen pentru redarea unui mesaj scurt; recompense
-Pregrafisme și elemente grafice;

MEM: MEM: Text – suport: Omida mâncăcioasă (de Eric Carle). Numerele naturale de la 0 MEM:Cu ce circulăm? Numărul și cifra -Caiet de aplicații MEM
1.1; 1.2; la 10 7 -jetoane cu cifrele de la 0
1.3; 1.4; -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; Exerciții de numărare; -Mulțimi de elemente la 7
1.5; 2.1; -Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor de la 0 la 7; -Recunoașterea, citirea, scrierea cifrei 6 -Jocul numerelor
3.1; 5.1 -Construirea unor mulțimi după un număr cardinal dat prin desenarea/ completarea -Compararea numerelor Aprecieri individuale și
numărului de elemente; Precizarea cardinalului unei mulțimi; Numere pare, impare; -Ordine crescătoare, ordine descrescătoare globale
Completarea cu numere a șirurilor crescătoare sau descrescătoare; -Vecinii unui număr Expunerea lucrărilor
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene/ numere -Șiruri logice de elemente realizate
-Categorii de insecte; Medii de viață ale insectelor; Alcătuirea corpului unei insecte; Forță și mișcare Observarea
Ciclul de viață al fluturelui; Tragere, împingere, alunecare comportamentului
-Forțe și mișcare – efecte observabile ale forțelor (tragere, împingere, alunecare); verbal/nonverbal al
Mișcarea corpurilor și schimbarea formei corpurilor (deformare, rupere, spargere, copilului
mototolire, întindere); Jocuri de mișcare pentru evidențierea forțelor și a efectelor
acestora;
Activitati pe discipline - Religie
Activitati pe discipline – Educatie fizica
Joi Activitati integrate
14.11.2019 CLR: DP Întâlnirea de dimineaţă: -cartonașe pentru
1.1; 1.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei CLR: Elefănțelul Emil. Literele e, E efectuarea prezenței
1.3; 2.1, -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs -Audierea unui scurt text/ Povestea -Caietul de aplicații CLR
2.4; 3.1, -reactualizarea normelor de conduită la școală -discuții despre poveștile preferate literelor ”e” și ”E” -fișe de lucru
3.4; 4.1 -audiție muzicală ”Cărticica mea” -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții -softuri educaționale
JOC: completarea graficului de opțiuni ”Cine este prietenul meu?” de analiză fonetică (Povestea literelor,
CLR: Texte – suport: ”Iepurele și ariciul” (după C. Poleakova), ”Bobul de mac” -Scrierea literelor e, E Edusoft)
(poveste), ”Vrei să fii prietenul meu?” (de Eric Carle), ghicitori despre meserii, poezii -Elemente grafice -fișe cu desene
despre prietenie și familie, ”Povestea mărului buclucaș” (de Victor Suteev) -Audierea -planșă cu literele de
unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor tipar: I, E
informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Selectarea Observarea sistematică
unei imagini dintr-un set de imagini pentru verificarea înțelegerii textului. colectivă sau individuală
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: i, I, e, E (recunoaștere, numire, scriere); Observarea
Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; Recunoașterea unor cuvinte comportamentului
uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a participativ în secvențele
cuvintelor scrise cu litere de tipar; Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; de învățare
Ilustrarea unui mesaj printr-un desen; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în Observarea modului de
silabe realizare a sarcinilor de
-Jocuri cu litere – Labirinturi – litere lucru
-Metoda fonetică: reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, sunetului studiat Autoevaluare
(pisică, iepure, fetiță, prinț, metrou, tren, elicopter); Interevaluare
- Generarea cuvintelor cu același sunet inițial; Completarea literelor lipsă pentru Acordarea de
obținerea unor cuvinte; recompense
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere mici de tipar și
cele scrise cu litere mari de tipar;
-Crearea unor cuvinte în careuri de cuvinte, prin completarea literelor lipsă;
-Realizarea unui desen pentru redarea unui mesaj scurt;
-Pregrafisme și elemente grafice;
MEM: MEM: Text – suport: Omida mâncăcioasă (de Eric Carle). Numerele naturale de la 0 MEM:Cu ce circulăm? Numărul și cifra -Caiet de aplicații MEM
1.1; 1.2; la 10 7 -jetoane cu cifrele de la 0
1.3; 1.4; -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; Exerciții de numărare; -Mulțimi de elemente la 7
1.5; 2.1; -Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor de la 0 la 7; -Recunoașterea, citirea, scrierea cifrei 6 -Jocul numerelor
3.1; 5.1 -Construirea unor mulțimi după un număr cardinal dat prin desenarea/ completarea -Compararea numerelor Aprecieri individuale și
numărului de elemente; Precizarea cardinalului unei mulțimi; Numere pare, impare; -Ordine crescătoare, ordine descrescătoare globale
Completarea cu numere a șirurilor crescătoare sau descrescătoare; -Vecinii unui număr Expunerea lucrărilor
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene/ numere -Șiruri logice de elemente realizate
-Categorii de insecte; Medii de viață ale insectelor; Alcătuirea corpului unei insecte; Forță și mișcare Observarea
Ciclul de viață al fluturelui; Tragere, împingere, alunecare comportamentului
-Forțe și mișcare – efecte observabile ale forțelor (tragere, împingere, alunecare); verbal/nonverbal al
Mișcarea corpurilor și schimbarea formei corpurilor (deformare, rupere, spargere, copilului
mototolire, întindere); Jocuri de mișcare pentru evidențierea forțelor și a efectelor
acestora;
AV/AP: AVAP: AVAP: -instrumente de lucru:
1.1; 1.2; Colaj: Tehnica Tangram; Realizarea unor lucrări de grup; tehnica Origami; Ciorchinele cu struguri (colaj din hârtie creioane colorate,
2.2; 2.3; Transformarea unui material prin tehnici simple: mototolire, rupere, îndoire, decupare creponată); rupere, mototolire, lipire carioci, creioane grafice,
2.4 după contur, lipire. Frunze amuzante – colaj din frunze; foarfecă, lipici, hârtie
antropomorfizarea unei frunze creponată, frunze uscate
Observarea modului de
realizare a sarcinilor de
lucru
Autoevaluare
Interevaluare
Activitati pe discipline – Educatie fizica
Vineri Activitati integrate
15.11.2019 CLR: DP Întâlnirea de dimineaţă: CLR:Elefănțelul Emil. Literele e, E -cartonașe pentru
1.1; 1.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei -Audierea unui scurt text/ Povestea efectuarea prezenței
1.3; 2.1, -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs literelor ”e” și ”E” -Caietul de aplicații CLR
2.4; 3.1, -reactualizarea normelor de conduită la școală -discuții despre poveștile preferate -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții -fișe de lucru
3.4; 4.1 -audiție muzicală ”Cărticica mea” de analiză fonetică -softuri educaționale
JOC: completarea graficului de opțiuni ”Cine este prietenul meu?” -Scrierea literelor e, E (Povestea literelor,
CLR: Texte – suport: ”Iepurele și ariciul” (după C. Poleakova), ”Bobul de mac” -Elemente grafice Edusoft)
(poveste), ”Vrei să fii prietenul meu?” (de Eric Carle), ghicitori despre meserii, poezii -fișe cu desene
despre prietenie și familie, ”Povestea mărului buclucaș” (de Victor Suteev) -Audierea -planșă cu literele de
tipar: I, E
unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor Observarea sistematică
informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Selectarea colectivă sau individuală
unei imagini dintr-un set de imagini pentru verificarea înțelegerii textului. Observarea
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: i, I, e, E (recunoaștere, numire, scriere); comportamentului
Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; Recunoașterea unor cuvinte participativ în secvențele
uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a de învățare
cuvintelor scrise cu litere de tipar; Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; Observarea modului de
Ilustrarea unui mesaj printr-un desen; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în realizare a sarcinilor de
silabe lucru
-Jocuri cu litere – Labirinturi – litere Autoevaluare
-Metoda fonetică: reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, sunetului studiat Interevaluare
(pisică, iepure, fetiță, prinț, metrou, tren, elicopter); Acordarea de
- Generarea cuvintelor cu același sunet inițial; Completarea literelor lipsă pentru recompense
obținerea unor cuvinte;
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere mici de tipar și
cele scrise cu litere mari de tipar;
-Crearea unor cuvinte în careuri de cuvinte, prin completarea literelor lipsă;
-Realizarea unui desen pentru redarea unui mesaj scurt;
-Pregrafisme și elemente grafice;
AV/AP: AVAP: AVAP: Frunze amuzante – colaj din -instrumente de lucru:
1.1; 1.2; Colaj: Tehnica Tangram; Realizarea unor lucrări de grup; tehnica Origami; frunze; antropomorfizarea unei frunze creioane colorate,
2.2; 2.3; Transformarea unui material prin tehnici simple: mototolire, rupere, îndoire, decupare Ciorchinele cu struguri (colaj din hârtie carioci, creioane grafice,
2.4; după contur, lipire. creponată); rupere, mototolire, lipire foarfecă, lipici, hârtie
creponată, frunze uscate
Observarea modului de
realizare a sarcinilor de
lucru
Autoevaluare
Interevaluare
MM: MM: Cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea instrumentală; Elemente de limbaj MM: -prezentări multimedia:
1.1,1.2, muzical - Timbrul; Creaţii muzicale accesibile: Șade rața pe butoi! (Alexandru Audierea și interpretarea unui cântec. softuri educaționale, ppt-
1.3, 1.4; Pașcanu), Drag mi-e jocul românesc (folclorul copiilor), Numărătoarea (Geogre Cântarea vocală uri, fișiere multimedia
2.1; 2.2, Breazul), Hai copii cântați în cor! (W.A. Mozart), Podul de piatră (folcorul copiilor), Șade rața pe butoi! (animație, muzică, text)
2.3; 3.1 Toba, Glasul instrumentelor, O vioară mică de-aș avea, Săniuța (Liviu Cerneș) Numărătoarea -instrumente muzicale:
tobiță, tamburină, chitară
Observarea
comportamentului
participativ în secvențele
de învățare
SAPTAMANA II– 18 noiembrie 2019 - 22 noiembrie 2019

Ziua Comp. Acivitati integrate pe discipline; Elemente de continut Resurse/Evaluare


spec. Organizarea colectivului de elevi
Luni Activitati integrate
18.11.2019 DP: DP Întâlnirea de dimineaţă: -cartonașe pentru
1.1; 1.2, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei efectuarea prezenței
2.1; 2.2; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs DP: Un mediu mai curat -Caiet de aplicații DP
2.3; 3.1 -reactualizarea normelor de conduită la școală -discuții despre poveștile preferate Igiena casei și a clasei. Programul zilnic Observarea sistematică
-audiție muzicală ”Cărticica mea” al școlarului colectivă /individuală
JOC: completarea graficului de opțiuni ”Cine este prietenul meu?” Observarea
DP: Text – suport: ”Alandala” (poveste), comportamentului
-Audierea unui text; Identificarea într-un set de imagini a celor care redau momente participativ în secvențele
din povestea audiată; de învățare
-Identificarea regulilor de igienă a casei (dezbrăcarea hainelor de joacă, păstrarea Observarea modului de
ordinii și curățeniei în propria cameră și în locuință, spălarea pe mâini înainte de realizare a sarcinilor de
luarea mesei, îmbrăcarea hainelor adecvate în funcție de anotimpuri, vreme, lucru
întreținerea încălțămintei);
-Jocuri de organizare a momentelor/ activităților din programul zilnic al școlarului
-Discuții despre regulile de igienă a clasei (aruncarea deșeurilor nereciclabile la coșul
de gunoi, păstrarea ordinii și curățeniei pe băncuțe și în sala de clasă după orele de
arte vizuale și abilități practice);
JOC: ”Nu e la locul potrivit!”
CLR: CLR: Texte – suport: ghicitori despre meserii CLR:Ce aș vrea să devin. Literele r, R Caietul de aplicații CLR
1.1; 1.2; -Identificarea semnificației unor imagini; Asocierea unor imagini cu cuvintele -Audierea cântecului ”Ce miros au -fișe de lucru
1.3; 2.1, corespunzătoare. meseriile” (Trenulețul muzical, Gamma -softuri educaționale
2.4; 3.1, Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: r, R, c, C (recunoaștere, numire, scriere); Educational) (Povestea literelor,
3.4; 4.1 Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții Edusoft)
-Exerciții de analiză fonetică (șofer, doctor, marinar, balerină, con, cabană, cort, foc); de analiză fonetică -fișe cu desene
-Realizarea corespondenței dintre literele de tipar mici și mari; -Scrierea literelor r, R -planșă cu literele de
-Audierea unor mesaje simple și asocierea unor imagini cu scopul verificării -Elemente grafice tipar: R, C
comprehensiunii; Observarea sistematică
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu colectivă /individuală
cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Observarea
-Careuri de cuvinte/ completarea literelor lipsă pentru a obține cuvinte noi; comportamentului
- Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe; Citirea și reprezentarea grafică a participativ în secvențele
unor cuvinte și propoziții simple, scurte, accesibile. de învățare
-Ilustrarea unor mesaje simple prin desen; Observarea modului de
Audierea unui scurt text: realizare a sarcinilor de
- identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații lucru
dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Autoevaluare
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, apoi pe parcursul lecturii Interevaluare
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în acest fragment de
poveste)?”etc
- numirea personajului dintr-o poveste audiată
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/ text scurt
audiat
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care testează înţelegerea
textului audiat
Jocuri cu litere – Labirinturi – litere
Pregrafisme și semne gafice
MEM: MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 MEM:Să ocrotim pădurea! Numărul și -Caietul de aplicații
1.1;1.2; -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; Exerciții de numărare; cifra 8 MEM
1.3;1.4; -Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor de la 0 la 9; -Mulțimi de elemente -jetoane cu cifrele de la 0
1.5;2.1; -Construirea unor mulțimi după un număr cardinal dat prin desenarea/ completarea -Scrierea cifrei 8 la 9
3.1; 5.1 numărului de elemente; Precizarea cardinalului unei mulțimi; Numere pare, impare; -Compunerea și descompunerea numărului -Jocul numerelor
Completarea cu numere a șirurilor crescătoare sau descrescătoare; Compunerea și 8 Observarea sistematică
descompunerea numerelor 8 și 9 -Șiruri logice de numere colectivă /individuală
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin numere Ce pot face pentru un mediu curat Observarea
-Recunoașterea, numirea, construirea pe rețeaua de pătrate a figurilor geometrice -Acțiuni de protejare a mediului comportamentului
plane (pătrat, dreptunghi, triunghi); Utilizarea de softuri educaționale cu jocuri cu -Figuri plane (pătrat, dreptunghi, cerc, participativ în secvențele
figuri geometrice triunghi) de învățare
-Discuții despre acțiuni de protejare a mediului înconjurător; Prezentarea unui film -Numere pare, impare. Ordine crescătoare, Observarea modului de
educativ despre protejarea pădurii descrescătoare realizare a sarcinilor de
lucru
MM: MM: Cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea instrumentală; Elemente de MM: Audierea și interpretarea unui -Instrument-te muzicale:
1.1, 1.2, limbaj muzical - Timbrul; Creaţii muzicale accesibile: Șade rața pe butoi! (Alexandru cântec. Cântarea vocală tobiță, tamburină, chitară
1.3, 1.4; Pașcanu), Drag mi-e jocul românesc (folclorul copiilor), Numărătoarea (Geogre Hai copii cântați în cor! Aprecieri individuale și
2.1; 2.2, Breazul), Hai copii cântați în cor! (W.A. Mozart), Podul de piatră (folclorul copiilor), Drag mi-e jocul românesc globale
2.3; 3.1 Toba, Glasul instrumentelor, O vioară mică de-aș avea, Săniuța (Liviu Cerneș)
Marti Activitati integrate
19.11.2019 DP: DP Întâlnirea de dimineaţă: -cartonașe pentru
1.1; 1.2, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei efectuarea prezenței
2.1; 2.2; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs DP: Un mediu mai curat -Caiet de aplicații DP
2.3; 3.1 -reactualizarea normelor de conduită la școală -discuții despre poveștile preferate Igiena casei și a clasei. Programul zilnic Observarea sistematică
-audiție muzicală ”Cărticica mea” al școlarului colectivă /individuală
JOC: completarea graficului de opțiuni ”Cine este prietenul meu?” Observarea
DP: Text – suport: ”Alandala” (poveste), comportamentului
participativ în secvențele
-Audierea unui text; Identificarea într-un set de imagini a celor care redau momente de învățare
din povestea audiată; Observarea modului de
-Identificarea regulilor de igienă a casei (dezbrăcarea hainelor de joacă, păstrarea realizare a sarcinilor de
ordinii și curățeniei în propria cameră și în locuință, spălarea pe mâini înainte de lucru
luarea mesei, îmbrăcarea hainelor adecvate în funcție de anotimpuri, vreme,
întreținerea încălțămintei);
-Jocuri de organizare a momentelor/ activităților din programul zilnic al școlarului
-Discuții despre regulile de igienă a clasei (aruncarea deșeurilor nereciclabile la coșul
de gunoi, păstrarea ordinii și curățeniei pe băncuțe și în sala de clasă după orele de
arte vizuale și abilități practice);
JOC: ”Nu e la locul potrivit!”
CLR: CLR: Texte – suport: ghicitori despre meserii -Caietul de aplicații CLR
1.1; 1.2; -Identificarea semnificației unor imagini; Asocierea unor imagini cu cuvintele -fișe de lucru
1.3; 2.1, corespunzătoare. -softuri educaționale
2.4; 3.1, Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: r, R, c, C (recunoaștere, numire, scriere); CLR:Ce aș vrea să devin. Literele r, R (Povestea literelor,
3.4; 4. Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; -Audierea cântecului ”Ce miros au Edusoft)
-Exerciții de analiză fonetică (șofer, doctor, marinar, balerină, con, cabană, cort, foc); meseriile” (Trenulețul muzical, Gamma -fișe cu desene
-Realizarea corespondenței dintre literele de tipar mici și mari; Educational) -planșă cu literele de
-Audierea unor mesaje simple și asocierea unor imagini cu scopul verificării -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții tipar: R, C
comprehensiunii; de analiză fonetică Observarea sistematică
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu -Scrierea literelor r, R colectivă /individuală
cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; -Elemente grafice Observarea
-Careuri de cuvinte/ completarea literelor lipsă pentru a obține cuvinte noi; comportamentului
- Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe; Citirea și reprezentarea grafică a participativ în secvențele
unor cuvinte și propoziții simple, scurte, accesibile. de învățare
-Ilustrarea unor mesaje simple prin desen; Observarea modului de
Audierea unui scurt text: realizare a sarcinilor de
- identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații lucru
dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Autoevaluare
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, apoi pe parcursul lecturii Interevaluare
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în acest fragment de
poveste)?”etc
- numirea personajului dintr-o poveste audiată
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/ text scurt
audiat
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care testează înţelegerea
textului audiat
Jocuri cu litere – Labirinturi – litere
Pregrafisme și semne gafice
MEM: MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 MEM: Să ocrotim pădurea! Numărul și -Caietul de aplicații
1.1;1.2; -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; Exerciții de numărare; cifra 8 MEM
1.3;1.4; -Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor de la 0 la 9; -Mulțimi de elemente -Fişe de lucru
1.5;2.1; -Construirea unor mulțimi după un număr cardinal dat prin desenarea/ completarea -Scrierea cifrei 8 -jetoane cu cifrele de la 0
3.1; 5.1 numărului de elemente; Precizarea cardinalului unei mulțimi; Numere pare, impare; -Compunerea și descompunerea numărului la 9
Completarea cu numere a șirurilor crescătoare sau descrescătoare; Compunerea și 8 -Jocul numerelor
descompunerea numerelor 8 și 9 -Șiruri logice de numere Observarea sistematică
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin numere Ce pot face pentru un mediu curat colectivă /individuală
-Recunoașterea, numirea, construirea pe rețeaua de pătrate a figurilor geometrice -Acțiuni de protejare a mediului Observarea
plane (pătrat, dreptunghi, triunghi); Utilizarea de softuri educaționale cu jocuri cu -Figuri plane (pătrat, dreptunghi, cerc, comportamentului
figuri geometrice triunghi) participativ în secvențele
-Discuții despre acțiuni de protejare a mediului înconjurător; Prezentarea unui film -Numere pare, impare. Ordine crescătoare, de învățare
educativ despre protejarea pădurii descrescătoare Observarea modului de
realizare a sarcinilor de
lucru
Activitati pe discipline – Limba franceza
Miercuri Activitati integrate
20.11.2019 CLR: CLR: Texte – suport: ghicitori despre meserii -Caietul de aplicații CLR
1.1; 1.2; -Identificarea semnificației unor imagini; Asocierea unor imagini cu cuvintele -fișe de lucru
1.3; 2.1, corespunzătoare. -softuri educaționale
2.4; 3.1, Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: r, R, c, C (recunoaștere, numire, scriere); (Povestea literelor,
3.4; 4.1 Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; CLR: Să ocrotim pădurea! Literele c, C Edusoft)
-Exerciții de analiză fonetică (șofer, doctor, marinar, balerină, con, cabană, cort, foc); -Audierea unui scurt text; -fișe cu desene
-Realizarea corespondenței dintre literele de tipar mici și mari; -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții -planșă cu literele de
-Audierea unor mesaje simple și asocierea unor imagini cu scopul verificării de analiză fonetică tipar: R, C
comprehensiunii; -Scrierea literelor c, C Observarea sistematică
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu -Elemente grafice colectivă /individuală
cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Observarea
-Careuri de cuvinte/ completarea literelor lipsă pentru a obține cuvinte noi; comportamentului
- Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe; Citirea și reprezentarea grafică a participativ în secvențele
unor cuvinte și propoziții simple, scurte, accesibile. de învățare
-Ilustrarea unor mesaje simple prin desen; Observarea modului de
Audierea unui scurt text: realizare a sarcinilor de
- identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații lucru
dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Autoevaluare
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, apoi pe parcursul lecturii Interevaluare
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în acest fragment de
poveste)?”etc
- numirea personajului dintr-o poveste audiată
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/ text scurt
audiat
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care testează înţelegerea
textului audiat
Jocuri cu litere – Labirinturi – litere
Pregrafisme și semne gafice
MEM: MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 -Caiet de aplicații MEM
1.1; 1.2; -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; Exerciții de numărare; MEM: La bunici. Numărul și cifra 9 -Fişe de lucru
1.3; 1.4; -Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor de la 0 la 9; -Mulțimi de elemente -jetoane cu cifrele de la 0
1.5; 2.1; -Construirea unor mulțimi după un număr cardinal dat prin desenarea/ completarea -Scrierea cifrei 8 la 9
3.1; 5.1 numărului de elemente; Precizarea cardinalului unei mulțimi; Numere pare, impare; -Compunerea și descompunerea numărului -Jocul numerelor
Completarea cu numere a șirurilor crescătoare sau descrescătoare; Compunerea și 9 Observarea sistematică
descompunerea numerelor 8 și 9 -Șiruri logice de numere colectivă /individuală
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin numere Observarea
-Recunoașterea, numirea, construirea pe rețeaua de pătrate a figurilor geometrice comportamentului
plane (pătrat, dreptunghi, triunghi); Utilizarea de softuri educaționale cu jocuri cu participativ în secvențele
figuri geometrice de învățare
-Discuții despre acțiuni de protejare a mediului înconjurător; Prezentarea unui film Observarea modului de
educativ despre protejarea pădurii realizare a sarcinilor de
lucru
Activitati pe discipline - Religie
Activitati pe discipline – Educatie fizica
Joi Activitati integrate
21.11.2019 CLR: DP Întâlnirea de dimineaţă: CLR: Să ocrotim pădurea! Literele c, C -cartonașe pentru
1.1; 1.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei -Audierea unui scurt text; efectuarea prezenței
1.3; 2.1, -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții Caietul de aplicații CLR
2.4; 3.1, -reactualizarea normelor de conduită la școală -discuții despre poveștile preferate de analiză fonetică -fișe de lucru
3.4; 4.1 -audiție muzicală ”Cărticica mea” -Scrierea literelor c, C -softuri educaționale
JOC: completarea graficului de opțiuni ”Cine este prietenul meu?” -Elemente grafice (Povestea literelor,
CLR: Texte – suport: ghicitori despre meserii Edusoft)
-Identificarea semnificației unor imagini; Asocierea unor imagini cu cuvintele -fișe cu desene
corespunzătoare. -planșă cu literele de
Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: r, R, c, C (recunoaștere, numire, scriere); tipar: R, C
Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; Observarea sistematică
-Exerciții de analiză fonetică (șofer, doctor, marinar, balerină, con, cabană, cort, foc); colectivă /individuală
-Realizarea corespondenței dintre literele de tipar mici și mari; Observarea
-Audierea unor mesaje simple și asocierea unor imagini cu scopul verificării comportamentului
comprehensiunii; participativ în secvențele
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu de învățare
cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Observarea modului de
-Careuri de cuvinte/ completarea literelor lipsă pentru a obține cuvinte noi; realizare a sarcinilor de
- Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe; Citirea și reprezentarea grafică a lucru
unor cuvinte și propoziții simple, scurte, accesibile. Autoevaluare
-Ilustrarea unor mesaje simple prin desen; Interevaluare
Audierea unui scurt text:
- identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații
dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini;
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, apoi pe parcursul lecturii
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în acest fragment de
poveste)?”etc
- numirea personajului dintr-o poveste audiată
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/ text scurt
audiat
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care testează înţelegerea
textului audiat
Jocuri cu litere – Labirinturi – litere
Pregrafisme și semne gafice
MEM: MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 -Caietul de aplicații
1.1; 1.2; -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; Exerciții de numărare; MEM: La bunici. Numărul și cifra 9 MEM
1.3; 1.4; -Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor de la 0 la 9; -Mulțimi de elemente -Fişe de lucru
1.5; 2.1; -Construirea unor mulțimi după un număr cardinal dat prin desenarea/ completarea -Compunerea și descompunerea -jetoane cu cifrele de la 0
3.1; 5.1 numărului de elemente; Precizarea cardinalului unei mulțimi; Numere pare, impare; numărului 9 la 9
Completarea cu numere a șirurilor crescătoare sau descrescătoare; Compunerea și -Șiruri logice de numere -Jocul numerelor
descompunerea numerelor 8 și 9 Observarea sistematică
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin numere colectivă /individuală
-Recunoașterea, numirea, construirea pe rețeaua de pătrate a figurilor geometrice Observarea
plane (pătrat, dreptunghi, triunghi); Utilizarea de softuri educaționale cu jocuri cu comportamentului
figuri geometrice participativ în secvențele
-Discuții despre acțiuni de protejare a mediului înconjurător; Prezentarea unui film de învățare
educativ despre protejarea pădurii
AV/AP: AVAP: AVAP: Drapelul României – culori -Caiet de aplicaţii
1.1; 1.2; Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru: pensulație, principale AV/AP
2.2; 2.3; dactilopictură, pata picturală. Tehnica obţinerii formelor spontane; Linia cu scop de Românași – elemente de limbaj plastic; -instrumente de lucru:
2.4; contur şi decorativ; Punctul decorarea portului popular românesc creioane colorate,
carioci, creioane grafice,
pensule, acuarele, pahar
cu apă
Activitati pe discipline – Educatie fizica
Vineri Activitati integrate
22.11.2019 CLR: DP Întâlnirea de dimineaţă: -cartonașe pentru
1.1; 1.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei CLR:Literele r,R, c,C efectuarea prezenței
1.3; 2.1, -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Ce aș vrea să devin. Literele r, R -Caietul de aplicații CLR
2.4; 3.1, -reactualizarea normelor de conduită la școală -discuții despre poveștile preferate -Audierea cântecului ”Ce miros au -fișe de lucru
3.4; 4.1 -audiție muzicală ”Cărticica mea” meseriile” (Trenulețul muzical, Gamma -softuri educaționale
JOC: completarea graficului de opțiuni ”Cine este prietenul meu?” Educational) (Povestea literelor,
-Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții Edusoft)
CLR: Texte – suport: ghicitori despre meserii de analiză fonetică -fișe cu desene
-Identificarea semnificației unor imagini; Asocierea unor imagini cu cuvintele -Scrierea literelor r, R -planșă cu literele de
corespunzătoare. -Elemente grafice tipar: R, C
Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: r, R, c, C (recunoaștere, numire, scriere); Să ocrotim pădurea! Literele c, C Observarea sistematică
Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; -Audierea unui scurt text; colectivă /individuală
-Exerciții de analiză fonetică (șofer, doctor, marinar, balerină, con, cabană, cort, foc); -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții
-Realizarea corespondenței dintre literele de tipar mici și mari; de analiză fonetică Observarea
-Audierea unor mesaje simple și asocierea unor imagini cu scopul verificării -Scrierea literelor c, C comportamentului
comprehensiunii; -Elemente grafice participativ în secvențele
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu de învățare
cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Observarea modului de
-Careuri de cuvinte/ completarea literelor lipsă pentru a obține cuvinte noi; realizare a sarcinilor de
- Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe; Citirea și reprezentarea grafică a lucru
unor cuvinte și propoziții simple, scurte, accesibile.
-Ilustrarea unor mesaje simple prin desen; Autoevaluare
Audierea unui scurt text:
- identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații Interevaluare
dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini;
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, apoi pe parcursul lecturii
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în acest fragment de
poveste)?”etc
- numirea personajului dintr-o poveste audiată
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/ text scurt
audiat
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care testează înţelegerea
textului audiat
Jocuri cu litere – Labirinturi – litere
Pregrafisme și semne gafice
AV/AP: AVAP: AVAP: Românași – elemente de limbaj -instrumente de lucru:
1.1; 1.2; Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru: pensulație, plastic; decorarea portului popular creioane colorate,
2.2; 2.3; dactilopictură, pata picturală. Tehnica obţinerii formelor spontane; Linia cu scop de românesc carioci, creioane grafice,
2.4; contur şi decorativ; Punctul Drapelul României – culori principale pensule, acuarele, pahar
cu apă
MM: MM: Cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea instrumentală; Elemente de MM: Audierea și interpretarea unui -Instrument-te usicale:
1.1, 1.2, limbaj muzical - Timbrul; Creaţii muzicale accesibile: Șade rața pe butoi! (Alexandru cântec. Cântarea vocală tobiță, tamburină, chitară
1.3, 1.4; Pașcanu), Drag mi-e jocul românesc (folclorul copiilor), Numărătoarea (Geogre Hai copii cântați în cor! Aprecieri individuale și
2.1; 2.2, Breazul), Hai copii cântați în cor! (W.A. Mozart), Podul de piatră (folclorul copiilor), Drag mi-e jocul românesc globale
2.3; 3.1 Toba, Glasul instrumentelor, O vioară mică de-aș avea, Săniuța (Liviu Cerneș) Observarea frontala

SAPTAMANA III – 25 noiembrie 2019 - 29 noiembrie 2019

Ziua Comp. Acivitati integrate pe discipline; Elemente de continut Resurse/Evaluare


spec. Organizarea colectivului de elevi
Luni Activitati integrate
25.11.2019 DP: DP Întâlnirea de dimineaţă: -cartonașe pentru
1.1; 1.2, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei efectuarea prezenței
2.1; 2.2; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs -Caiet de aplicații DP
2.3; 3.1 -reactualizarea normelor de conduită la școală -discuții despre poveștile preferate DP:Stările noastre, emoțiile noastre Observarea sistematică
-audiție muzicală ”Cărticica mea” Trăire și manifestare emoțională. Starea de colectivă /individuală
JOC: completarea graficului de opțiuni ”Cine este prietenul meu?” bine. Emoții de bază (bucurie, tristețe, Observarea
DP: Text – suport: ”Măseluță” (poveste) teamă, furie) comportamentului
-Audierea unui text; asocierea unei imagini semnificative din textul audiat cu emoția participativ în secvențele
corespunzătoare; de învățare
-Recunoașterea și numirea emoțiilor de bază; Jocuri de rol (”Când ai fost vesel?, În Observarea modului de
ce situații ai simțit furie?, De ce îți este teamă?”) realizare a sarcinilor de
-Discuții despre personaje din poveștile pentru copii și emoțiile trăite de acestea lucru
(Cenușăreasa – tristețe, Albă-ca-Zăpada – frică, bucurie, iezii – bucurie, frică);
JOC: ”Oglinda”
CLR: CLR: Texte-suport: ”Pic, pic, pic” (poezie) CLR ,,Sunete magice, sunete amuzante,, -Caietul de aplicații CLR
1.1; 1.2; Audierea unei poezii; Memorizarea poeziei; Identificarea semnificației unui mesaj -Memorizarea poeziei. Identificarea într-un -fișe de lucru
1.3; 2.1, scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; set de imagini a imaginilor care redau -fișe cu desene
2.4; 3.2; Participarea la dialoguri scurte; aspecte ale mesajului transmis de poezie -planșă cu culorile
4.1 -Emiterea/pronunțarea corectă a vocalelor (a,e,i,o,u) și a consoanelor (s,z,l,r,f,v) -Exerciții de dezvoltare a auzului fonematic spectrului solar
-Asocierea sunetelor cu litere mari de tipar Observarea sistematică
MEM Reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor sunetelor Deschide urechea bine! Poziţia sunetului colectivă /individuală
JM-Jocuri de producere/imitare a diferitelor sunete din natură: Cum face trenul? în cuvinte Observarea
Cum face albina? -Reprezentarea grafică a cuvintelor, comportamentului
AV/AP-Pregrafisme și semne grafice silabelor, sunetelor participativ în secvențele
de învățare
MEM: MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 -Caietul de aplicații
1.1, 1.2, -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; Exerciții de Familia mea. Numărul 10 MEM
1.3, 1.4; numărare; Mulțimi de elemente -Fişe de lucru
2.1; 2.2, -Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin desenarea/ completarea Compunerea și descompunerea numărului -jetoane cu cifrele de la 0
2.3; 3.1 numărului de elemente; Precizarea cardinalului unei mulțimi; Scrierea numărului 10; 10; ordinea crescătoare, descrescătoare la 9
-Compunerea și descompunerea numărului 10; Numărarea din 2 în 2 -Jocul numerelor
-Completarea cu numere a șirurilor crescătoare sau descrescătoare; Animale domestice Observarea sistematică
-Numărarea cu pași dați (din 2 în 2) crescător și descrescător; Părțile corpului unui animal colectivă /individuală
-Compararea numerelor naturale de la 0 la 10. Păsările Observarea
- Părțile componente ale corpului unui animal (mamifere, păsări); Consecințe ale Părțile corpului unei păsări. Migrația comportamentului
anotimpurilor în viața animalelor; păsărilor participativ în secvențele
-Sortarea și clasificarea elementelor după criterii date (animale domestice, animale de învățare
sălbatice, păsări cu gâtul lung , păsări domestice, păsări călătoare) Observarea modului de
-Jocuri matematice (Codul literelor și numerelor), ghicitori realizare a sarcinilor de
lucru
MM: MM: Cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea instrumentală; Elemente de -Instrument-te muzicale:
1.1, 1.2, limbaj muzical - Timbrul; Creaţii muzicale accesibile: Șade rața pe butoi! MM: Audierea și interpretarea unui tobiță, tamburină, chitară
1.3, 1.4; (Alexandru Pașcanu), Drag mi-e jocul românesc (folclorul copiilor), Numărătoarea cântec. Cântarea vocală Aprecieri individuale și
2.1; 2.2, (Geogre Breazul), Hai copii cântați în cor! (W.A. Mozart), Podul de piatră (folclorul O vioară mică de-aș avea! globale
2.3; 3.1 copiilor), Toba, Glasul instrumentelor, O vioară mică de-aș avea, Săniuța (Liviu Glasul instrumentelor
Cerneș)
Marti Activitati integrate
26.11.2019 DP: DP Întâlnirea de dimineaţă: -cartonașe pentru
1.1; 1.2, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei efectuarea prezenței
2.1; 2.2; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs -Caiet de aplicații DP
2.3; 3.1 -reactualizarea normelor de conduită la școală -discuții despre poveștile preferate DP:Stările noastre, emoțiile noastre Observarea sistematică
-audiție muzicală ”Cărticica mea” Trăire și manifestare emoțională. Starea de colectivă /individuală
JOC: completarea graficului de opțiuni ”Cine este prietenul meu?” bine. Emoții de bază (bucurie, tristețe, Observarea
DP: Text – suport: ”Măseluță” (poveste) teamă, furie) comportamentului
-Audierea unui text; asocierea unei imagini semnificative din textul audiat cu emoția participativ în secvențele
corespunzătoare; de învățare
-Recunoașterea și numirea emoțiilor de bază; Jocuri de rol (”Când ai fost vesel?, În Observarea modului de
ce situații ai simțit furie?, De ce îți este teamă?”) realizare a sarcinilor de
-Discuții despre personaje din poveștile pentru copii și emoțiile trăite de acestea lucru
(Cenușăreasa – tristețe, Albă-ca-Zăpada – frică, bucurie, iezii – bucurie, frică);
JOC: ”Oglinda”
CLR: CLR: Texte-suport: ”Pic, pic, pic” (poezie) CLR ,,Sunete magice, sunete amuzante,, Caietul de aplicații CLR
1.1; 1.2; Audierea unei poezii; Memorizarea poeziei; Identificarea semnificației unui mesaj -Memorizarea poeziei. Identificarea într-un -fișe de lucru
1.3; 2.1, scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; set de imagini a imaginilor care redau -fișe cu desene
2.4; 3.2; Participarea la dialoguri scurte; aspecte ale mesajului transmis de poezie -planșă cu culorile
4.1 -Emiterea/pronunțarea corectă a vocalelor (a,e,i,o,u) și a consoanelor (s,z,l,r,f,v) -Exerciții de dezvoltare a auzului fonematic spectrului solar
-Asocierea sunetelor cu litere mari de tipar Deschide urechea bine! Poziţia sunetului Observarea sistematică
MEM Reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor sunetelor în cuvinte colectivă /individuală
JM-Jocuri de producere/imitare a diferitelor sunete din natură: Cum face trenul? -Reprezentarea grafică a cuvintelor, Observarea
Cum face albina? silabelor, sunetelor comportamentului
AV/AP-Pregrafisme și semne grafice participativ în secvențele
de învățare
Autoevaluare
MEM: MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 -Caietul de aplicații
1.1, 1.2, -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; Exerciții de Familia mea. Numărul 10 MEM
1.3, 1.4; numărare; Mulțimi de elemente -Fişe de lucru
2.1; 2.2, -Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin desenarea/ completarea Compunerea și descompunerea numărului -jetoane cu cifrele de la 0
2.3; 3.1 numărului de elemente; Precizarea cardinalului unei mulțimi; Scrierea numărului 10; 10; ordinea crescătoare, descrescătoare la 10
-Compunerea și descompunerea numărului 10; Numărarea din 2 în 2 -Jocul numerelor
-Completarea cu numere a șirurilor crescătoare sau descrescătoare; Animale domestice Observarea sistematică
-Numărarea cu pași dați (din 2 în 2) crescător și descrescător; Părțile corpului unui animal colectivă /individuală
-Compararea numerelor naturale de la 0 la 10. Păsările Observarea
- Părțile componente ale corpului unui animal (mamifere, păsări); Consecințe ale Părțile corpului unei păsări. Migrația comportamentului
anotimpurilor în viața animalelor; păsărilor participativ în secvențele
-Sortarea și clasificarea elementelor după criterii date (animale domestice, animale de învățare
sălbatice, păsări cu gâtul lung , păsări domestice, păsări călătoare)
-Jocuri matematice (Codul literelor și numerelor), ghicitori
Activitati pe discipline – Limba franceza
Miercuri
27.11.2019 CLR: CLR: Texte-suport: ”Pic, pic, pic” (poezie) CLR ,,Sunete magice, sunete amuzante,, -Caietul de aplicații CLR
1.1; 1.2; Audierea unei poezii; Memorizarea poeziei; Identificarea semnificației unui mesaj -Memorizarea poeziei. Identificarea într-un -fișe de lucru
1.3; 2.1, scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; set de imagini a imaginilor care redau -fișe cu desene
2.4; 3.2; Participarea la dialoguri scurte; aspecte ale mesajului transmis de poezie -planșă cu culorile
4.1 -Emiterea/pronunțarea corectă a vocalelor (a,e,i,o,u) și a consoanelor (s,z,l,r,f,v) -Exerciții de dezvoltare a auzului fonematic spectrului solar
-Asocierea sunetelor cu litere mari de tipar Observarea sistematică
MEM Reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor sunetelor Deschide urechea bine! Poziţia sunetului colectivă /individuală
JM-Jocuri de producere/imitare a diferitelor sunete din natură: Cum face trenul? în cuvinte Observarea
Cum face albina? -Reprezentarea grafică a cuvintelor, comportamentului
AV/AP-Pregrafisme și semne grafice silabelor, sunetelor participativ în secvențele
de învățare
MEM: MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 -Caiet de aplicații MEM
1.1, 1.2, -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; Exerciții de Familia mea. Numărul 10 Fişe de lucru
1.3, 1.4; numărare; Mulțimi de elemente -jetoane cu cifrele de la 0
2.1; 2.2, -Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin desenarea/ completarea Compunerea și descompunerea numărului la 10
2.3; 3.1 numărului de elemente; Precizarea cardinalului unei mulțimi; Scrierea numărului 10; 10; ordinea crescătoare, descrescătoare -Jocul numerelor
-Compunerea și descompunerea numărului 10; Numărarea din 2 în 2 Observarea sistematică
-Completarea cu numere a șirurilor crescătoare sau descrescătoare; Animale domestice colectivă /individuală
-Numărarea cu pași dați (din 2 în 2) crescător și descrescător; Părțile corpului unui animal Observarea
-Compararea numerelor naturale de la 0 la 10. Păsările comportamentului
- Părțile componente ale corpului unui animal (mamifere, păsări); Consecințe ale Părțile corpului unei păsări. Migrația participativ în secvențele
anotimpurilor în viața animalelor; păsărilor de învățare
-Sortarea și clasificarea elementelor după criterii date (animale domestice, animale Observarea modului de
sălbatice, păsări cu gâtul lung , păsări domestice, păsări călătoare) realizare a sarcinilor de
-Jocuri matematice (Codul literelor și numerelor), ghicitori lucru
Activitati pe discipline - Religie
Activitati pe discipline – Educatie fizica
Joi Activitati integrate
28.11.2019 CLR: CLR: Texte-suport: ”Pic, pic, pic” (poezie) CLR ,,Sunete magice, sunete amuzante,, -Caietul de aplicații CLR
1.1; 1.2; Audierea unei poezii; Memorizarea poeziei; Identificarea semnificației unui mesaj -Memorizarea poeziei. Identificarea într-un -fișe de lucru
1.3; 2.1, scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; set de imagini a imaginilor care redau -fișe cu desene
2.4; 3.2; Participarea la dialoguri scurte; aspecte ale mesajului transmis de poezie -planșă cu culorile
4.1 -Emiterea/pronunțarea corectă a vocalelor (a,e,i,o,u) și a consoanelor (s,z,l,r,f,v) -Exerciții de dezvoltare a auzului fonematic spectrului solar
-Asocierea sunetelor cu litere mari de tipar Deschide urechea bine! Poziţia sunetului Observarea sistematică
MEM Reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor sunetelor în cuvinte colectivă /individuală
JM-Jocuri de producere/imitare a diferitelor sunete din natură: Cum face trenul? -Reprezentarea grafică a cuvintelor, Observarea
Cum face albina? silabelor, sunetelor comportamentului
AV/AP-Pregrafisme și semne grafice participativ în secvențele
de învățare
MEM: MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 Caiet de aplicații MEM
1.1, 1.2, -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; Exerciții de Familia mea. Numărul 10 Fişe de lucru
1.3, 1.4; numărare; Mulțimi de elemente -jetoane cu cifrele de la 0
2.1; 2.2, -Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin desenarea/ completarea Compunerea și descompunerea numărului la 10
2.3; 3.1 numărului de elemente; Precizarea cardinalului unei mulțimi; Scrierea numărului 10; 10; ordinea crescătoare, descrescătoare -Jocul numerelor
-Compunerea și descompunerea numărului 10; Numărarea din 2 în 2 Observarea sistematică
-Completarea cu numere a șirurilor crescătoare sau descrescătoare; Animale domestice colectivă /individuală
-Numărarea cu pași dați (din 2 în 2) crescător și descrescător; Părțile corpului unui animal Observarea
-Compararea numerelor naturale de la 0 la 10. Păsările comportamentului
- Părțile componente ale corpului unui animal (mamifere, păsări); Consecințe ale Părțile corpului unei păsări. Migrația participativ în secvențele
anotimpurilor în viața animalelor; păsărilor de învățare
-Sortarea și clasificarea elementelor după criterii date (animale domestice, animale Observarea modului de
sălbatice, păsări cu gâtul lung , păsări domestice, păsări călătoare) realizare a sarcinilor de
-Jocuri matematice (Codul literelor și numerelor), ghicitori lucru
AV/AP: Colaj: Tehnica Tangram; Realizarea unor lucrări de grup; tehnica Origami; Tehnici AVAP: Mănușa – decupare după contur, -Caiet de aplicaţii
1.1; 1.2; simple – rupere, tăiere, decupare după contur, lipire perforare și asamblare prin șnuruire și AV/AP
2.2; 2.3; înnodare -creioane colorate,
2.4; Ghetuța lui Moș Nicolae – decupare după carioca,foarfecă,lipici
contur, perforare, șnuruire, înnodare și Observarea modului de
asamblare prin lipire realizare a sarcinilor de
lucru
Activitati pe discipline – Educatie fizica
Vineri Activitati integrate
29.11.2019 CLR: CLR: Texte-suport: ”Pic, pic, pic” (poezie) CLR ,,Sunete magice, sunete amuzante,, Caietul de aplicații CLR
1.1; 1.2; Audierea unei poezii; Memorizarea poeziei; Identificarea semnificației unui mesaj -Memorizarea poeziei. Identificarea într-un -fișe de lucru
1.3; 2.1, scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; set de imagini a imaginilor care redau -fișe cu desene
2.4; 3.2; Participarea la dialoguri scurte; aspecte ale mesajului transmis de poezie -planșă cu culorile
4.1 -Emiterea/pronunțarea corectă a vocalelor (a,e,i,o,u) și a consoanelor (s,z,l,r,f,v) -Exerciții de dezvoltare a auzului fonematic spectrului solar
-Asocierea sunetelor cu litere mari de tipar Deschide urechea bine! Poziţia sunetului Observarea sistematică
MEM Reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor sunetelor în cuvinte colectivă /individuală
JM-Jocuri de producere/imitare a diferitelor sunete din natură: Cum face trenul? -Reprezentarea grafică a cuvintelor, Observarea
Cum face albina? silabelor, sunetelor comportamentului
AV/AP-Pregrafisme și semne grafice participativ în secvențele
de învățare
AV/AP: Colaj: Tehnica Tangram; Realizarea unor lucrări de grup; tehnica Origami; Tehnici AVAP: -Caiet de aplicaţii
1.1; 1.2; simple – rupere, tăiere, decupare după contur, lipire Ghetuța lui Moș Nicolae – decupare după AV/AP
2.2; 2.3; contur, perforare, șnuruire, înnodare și -creioane colorate,
2.4; asamblare prin lipire carioca,foarfecă,lipici
Mănușa – decupare după contur, perforare Observarea modului de
și asamblare prin șnuruire și înnodare realizare a sarcinilor de
lucru
Autoevaluare
Interevaluare
MM: MM: Cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea instrumentală; Elemente de -Instrument-te muzicale:
1.1, 1.2, limbaj muzical - Timbrul; Creaţii muzicale accesibile: Șade rața pe butoi! MM: Glasul instrumentelor tobiță, tamburină, chitară
1.3, 1.4; (Alexandru Pașcanu), Drag mi-e jocul românesc (folclorul copiilor), Numărătoarea Audierea și interpretarea unui cântec.
2.1; 2.2, (Geogre Breazul), Hai copii cântați în cor! (W.A. Mozart), Podul de piatră (folclorul Cântarea vocală Aprecieri individuale și
2.3; 3.1 copiilor), Toba, Glasul instrumentelor, O vioară mică de-aș avea, Săniuța (Liviu O vioară mică de-aș avea! globale
Cerneș)

S-ar putea să vă placă și